Dronten nr. 1 - april 1997


Hvorfor et nyt "blad"?

Først lidt om det mærkelige navn.

Dronten var en venlig, lidt klodset stor fugl, der hverken ville eller kunne forsvare sig. Den er uddød. Dens ulykke var, at dens kød smagte så godt, og at den var dum nok til at nære tillid over for vildt fremmede mennesker. Det fortælles, at portugisiske sømænd kunne spadsere hen til en klynge dronter og TRÆDE en af dem ihjel - uden at de øvrige rørte sig af flækken. Den sidste døde i 1681.

Dronten skal advare ved sit eksempel.

Hvad vil "Dronten" da?

Den vil prøve at puste liv i det stakkels, hjernevaskede danske folk. Den vil fortælle DIG, at med mindre du i en vis fart tager aktivt del i befrielsen af Danmark fra fremmedlobbyens jerngreb, vil der ikke være plads til dig og dine børn i det land, du i dag tager for givet som dit fædreland.

Gør "Danskeren", "Tidehverv", "Frihedsbrevet", "Fremskridt" m.fl. da ikke allerede det?

Jo, de gør en nyttig og påskønnet indsats. Men dels må der gerne vokse flere "illegale" blade frem. Det gør det vanskeligere for magthaverne at stoppe frihedsbevægelsen. Dels er de nævnte blade for høflige og "finkulturelle" til formålet. De er til en vis grad "politisk korrekte". De holder sig fra forbudte og tabubelagte emner, som er centrale for en fri oplysning. De nærmer sig dårligt emner som magtmafiaen har gjort "uanstændige". Hvor er så styrken? Hvad siges der om historieforfalskningen. Om ledende jøders og/eller jødeorganisationers helt overdimensionerede, urimelige, uanstændige og - ikke mindst - utaknemmelige indflydelse og pres for at fjerne vores ytringsfrihed og gøre vort land multi-etnisk. Hvad siger bladene, og deres partier eller interessegrupper om de sammensværgelser, der så tydeligt finder sted for at nedlægge Danmark og destruere vestlig civilisation? Hvad hører vi om den planlagte despotiske verdensregering, som kun er nogle få år fra at sænke ufrihedens mørke over os? Ved de intet, eller er de plaget af frygt? Jeg mener, det nok er 50/50. Men begge dele må helbredes.

Du kan IKKE klare sagen ved at tage skyklapper på, ved at udtale de ynkelige småord "jeg er ikke racist, men.." eller ved at lade de overbebyrdede folk fra Den Danske Forening tage slæbet, truslerne og beskyldningerne. "Dronten" kalder på DIG.

"Dronten" vil nærmere:

1) Søge at puste nyt liv i oplysningen om vort lands og folks skæbne.

2) Provokere med nævnelse af de unævnelige emner, der ofte er centrale for forståelse af den for danskerne katastrofale udvikling.

3) Udstille landsforrædere/ folkeforrædere samt deres medløbere ved navn, - deres gerninger, om muligt deres tidligere undergravende historie.

4) Vise, hvordan landsforræderiet passer ind i en diabolsk og verdensomspændende plan til bekæmpelse af Vestens magt og nedbrydning af Vestens civilisation og mennesker.

5) Søge at samle indvandringsmodstanderne ved at fremprovokere spændende diskussioner om de fastlåste fordomme imellem dem, for at kunne koncentrere kræfterne om bekæmpelse af landsforræderiet og fremmedinvasionen.

6) Vise, hvordan der endnu er håb om redning for dig og dine ved beslutsom handling nu og her. Dette håb vil du se som virkeligt, når du får forklaret, hvordan modstanden lykkes og stadig vokser i udlandet. Her er situationen nemlig meget lig vores, men modstanden er ofte længere fremme. Det gælder tilsyneladende særligt i Frankrig, Østrig, USA og de ex-kommunistiske østlande. "Dronten" vil bringe disse nyheder, så længe de undertrykkes i medierne og heller ikke behandles andet end overfladisk i indvandringsmodstandernes skrifter. Vigtig viden af denne art fra udlandet, bl.a. det amerikanske "Spotlight" vil give tydelig indsigt i den internationalistiske magtelites sammenrotning om en diktatorisk "ny verdensorden". Afsløring af alle aspekter af dette "1984"-tyranni og en fremmelse af direkte demokrati på baggrund af ærlig, grundig oplysning, er den politiske linie, der vil blive dyrket af bladet. Den kan kaldes dansk nationalistisk/populistisk/demokratisk i disse ords korrekte betydninger. Forventelige angreb, så som at bladet skulle være højreekstremistisk, racistisk, nazistisk, antisemitisk osv. kan afvises, men ikke forhindres. Det er, som Frankrigs Le Pen siger: "Verdenspressen er blind på venstre øje og synsk på det højre". Disse misbrugte begreber vil blive behandlet efterhånden.
Angrebene følger oftest et fast mønster: 1)De uønskede tekster forties ganske af medier og myndigheder 2) Den formastelige forsøges karaktermyrdet, forfulgt og straffet på brødet, hans udsagn forties fortsat så vidt muligt 3) Man forsøger at straffe ham væk fra landskabet ved hjælp af "retssystemet".

7) Søge at bringe andre områder end netop fremmedinvasionen i fokus. Despotiet viser sig på mange andre områder. Der kan nævnes ensretningen af vore medier, perverteringen af vort forsvar, ødelæggelsen af politiet. Hykleriet om menneskeret og demokrati. Fremmelse af narkoforgiftning af ungdommen. Psykolog- og psykiatervældet. "Kultur"-mafiaen.

8) Forsøge at videregive tilsyneladende brugbar viden om den åndelige side af livet, om mere lovende nye tanker, filosofier og bevægelser, sædvanligvis forbigået eller nedrakket af massemediernes skriveslaver.

For despoternes verden er materialismens og vi må derfor satse på, at den åndelige opblomstring, symboliseret ved en del af "New Age"-bevægelsen og den ny interesse for religion og egen kultur, vil bidrage til at skabe friere mennesker, der ikke så let hjernevaskes til despoters villige stemmekvæg, men kan forfølge deres tiltænkte kurs mod større lykke og visdom.

"Dronten" vil udkomme så længe jeg ser behovet og så ofte jeg orker. Den ikke bare må kopieres. Det er meget nødvendigt, at du sørger for, at den BLIVER kopieret. Dronten bliver foreløbig udgivet på Internet, for at omgå den faktiske mediecensur i landet og derved nå nye læsere. Afhængigt af interesse og tid vil der evt. senere komme udgaver på tryk.

Ansvarlig :

Advokat Knud Bjeld Eriksen

Email: Knudbjelderiksen@yahoo.d
k


Drontens hovedmenu