RACEKRIG - ANTI-RACISMENS NYTTIGE IDIOTER

Humanitære organisationer udnyttes i kampen for - og ikke mod- verdensdiktatur. De er nutidens nyttige idioter for diktaturet. Denne gang ikke for Lenins og Stalins kommunisme, men for internationalisternes åbenlyse racekrig mod Vesten.

af Knud Eriksen

Øjensynligt oplever vi med den galoperende fremmedkolonisering en delvist uerklæret racekrig. Det er ikke blot Europas nationer, der nedrives og opløses indefra, men samtlige den hvide mands områder, der oversvømmes med fremmede. Internationalisternes stærkeste våben til fremmelse af en ensrettet verden uden grænser og under deres ubønhørlige internationale politis opsigt, er denne massevoldtægt af Vesten. Når milliarder af fattige arabere og negre har bidt sig fast, går de ikke godvilligt igen, og det er kun et spørgsmål om tid, før deres høje fødselstal og kriminalitet har druknet Vesten i et helvede, der bringer dens civiliserede stade lige så hurtigt som sikkert tilbage mod middelalderen og derefter måske til stenalderen. At Vesten i dette forløb måtte have en civiliserende virkning på nogle af de fremmede kolonisatorer ændrer intet på Vestens triste skæbne. Internationalisme har længe, i forskellige forklædninger arbejdet sig frem mod en position som dominerende samfundsfilosofi (især som kommunisme og international storkapitalisme). Begge har udnyttelse af mennesker og verdensmagt som mål, men med multi-kultur i stor stil som det mest fremtrædende våben i dag, er internationalisterne for alvor kommet på krigsstien. De er blevet så arrogante og sejrsikre, at de har smidt alle hæmninger overbord og nu satser på, at det går godt at påtvinge den vestlige verden en massekolonisation, der på forholdsvis kort sigt betyder den hvide mands degradering i eget hjem og på længere sigt en komplet udryddelse af den hvide mand.

Dette er ondartet og virkelig racisme. Internationalisterne ønsker selv racetemaet frem, vanen tro i en forvredet form, idet den bærende "godhedsideologi", de nu gør brug af for at kneble og binde de angrebne lande, er "antiracismen", der altså postulerer en racisme i disse lande, som i virkeligheden er forsvindende lille. På ægte marxistisk vis har de ud af dette århundredes kæmpende ideologier, kommunisme og nazisme (racisme), som henholdsvis tese og antitese, skabt en syntese, en racistisk antiracisme eller "omvendt racisme", en multi-kulti religion med tilhørende tankepoliti, hvor de mest negative træk fra begge ideologier er indbygget til en "højere enhed". Det racistiske kampråb fra disse "anti-racister" lyder: "Ned med den hvide mand og alt, hvad han står for".

Præsteskabet i internationalisternes foretrukne operationsbaser, de humanitære organisationer, og de medløbende, ensrettede medier, skråler op om racisme og nazisme, hvad der i praksis defineres som det at ville bevare egen kultur og eget folk. I bogen "Utopi og virkelighed" fra 1972 leger den "konservative" politiker Per Stig Møller (s.92ff) med tanken om (tvungen) raceblanding som vejen frem mod en fredelig verden. Den statsbetalte pakistanske propagandist for de fremmede, Quraishy (ham med baskerhuen), mener, at problemet er "europæernes ariske kompleks"(Berl.T. 9.7.90). Jamen, så lad os dog omsider få den tabubelagte diskussion om, hvad racisme, fascisme, nazisme, nationalisme, patriotisme og fædrelandskærlighed overhovedet er og har med sagen at gøre, men lad os endelig også tage et meget grundigt kig på, hvad kommunisme, internationalisme, globalisme, zionisme, kapitalisme, "Ny verdensorden" og lignende står for. Disse ismer har længe været påfaldende fredet. I Tyskland viste en meningsundersøgelse udført for nylig for "Frankfurter Allgemeine Zeitung" om emnet "politisk korrekthed", at "Hitler", "jøderne", "Det Tredje Rige", "Ny-nazister", "asylansøgere" og "tyrkere" var de farligste emner at berøre. Er det ikke nøjagtig det samme herhjemme? Undersøgelsen refereres i Berlingske Tidende 20.10.1996,1.sekt. s.10., hvor det endvidere fortælles, at (cit.)"emnet "politisk korrekthed" i øjeblikket hærger den vestlige verden efter at være blevet eksporteret fra USA. Kun få af de adspurgte tyskere kunne definere begrebet "politisk korrekthed", men da de blev spurgt om, hvilke emner, det er farligt at berøre under en samtale, var der mindre tvivl". Ja, sådan virker netop mediernes adfærdskontrol og hjernevask: Ingen forståelse - kun en mere eller mindre vag frygt når visse ord så meget som nævnes. Mennesker bliver som skræmte får.

To betingelser må være til stede, for at et land kan erobres, som det nu sker, uden våben, og en befolkning udskiftes med sejrherrer, der end ikke møder modstand.

a) lederne må være forrædere mod deres eget folk.
b) befolkningen må være i dyb trance, hjernevasket af ledere og medier til at acceptere egen undergang.

Begge betingelser er - desværre - opfyldt i Danmark. Det er i realiteten et besat land. Danskerne ledes og indoktrineres lige fra børnehavestadiet af internationalister, der ikke giver en øre for dem og deres velfærd, men lefler for,- nej: higer fanatisk efter at sikre de fremmedes indtrængen med alle til rådighed stående midler. Disse midler går fra selvmorderisk udlændingelovgivning, tilbedelse af uvirkelige internationale konventioner, uddeling af penge, arbejde og boliger til de fremmede, og til knægtelse af danskernes protester gennem anti- dansk lovgivning, straffe for "racisme", økonomisk udsultning og hjernevask i skolen og i samtlige medier.

Da dette sørgelige og luskede teater alligevel ikke går hurtigt nok for internationalisterne, som nu lugter blod, accelererer de i vildt tempo og med rigelig statsstøtte, oprettelsen og/eller udnyttelsen af de såkaldt humanitære organisationer - ofte også kaldt NGOer (Non Government Organisations) som en magtfuld godhedsindustri. Ud over de gammelkendte, som Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp m.fl., der bliver stadig tydeligere omdannet til femtekolonne for de fremmede og mod den danske nation, opstår et utal af nye organisationer for "menneskerettigheder", "anti- racisme", "demokrati", ligeberettigelse", "fred", "miljø", osv. De har interessant nok alle internationalisme som vigtigste vare. Denne godhedsindustri skaffer internationalismens venner utallige tusinder af vellønnede snylterstillinger med indbyggede spændende rejser, og skaffer milliarder til hjernevask af danskerne. Den "presser" vore ledere til stadig hurtigere indførsel af fremmede og stadig hurtigere udførsel af milliardbeløb til U-lande.

Fællesnævneren for godhedsindustriens hærgen er pervertering af civiliserede vestlige menneskers naturlige ædelmodighed og tolerance ud over grænsen til selvdestruktion. Det er ikke blot begrebet godhed og hjælp, men tillige mange andre centrale ord og begreber, (f.eks. "flygtning"), der har fået en ny, fordrejet, ofte modsat betydning, hvor de begreber og handlinger, ordene i dag dækker over, er konstant nedbrydende for vort eget samfund. George Orwell har nøje beskrevet disse ting i "1984". Læs her om f.eks. "Kærlighedsministeriet", "godtænkningen", "nysprog", "tankepolitet" og om, hvordan også du forventes at komme til at elske "Big Brother".

 

Drontens hovedmenu