Kriminalitetssvulsten i Danmark

af Knud Eriksen

"De er ikke værre end danskerne........"

En af de mest landsskadelige løgne, som både politikere og deres logrende medielakajer - eller er det omvendt? - har fyldt os med, er i løbet ef et par år faldet fra hinanden. Nu prøver man ikke for alvor at nægte de fremmedes uhyggelige kriminalitet - nu "nøjes" man med at give danskerne skylden for den..............

Jeg har deltaget i debatten siden 1994 og gengiver et par indlæg, der demonstrerer, at vi også på andre områder vil kunne vinde. Men volden er en ækel realitet, som vi kan takke vor medie- og politikermafia for..........

 

Volden er eksploderet de seneste år

Hemmelighedskræmmeri omkring udlændinges andel i vold og anden kriminalitet

AF KNUD ERIKSEN

Cand.jur.
Venøgade 5
2100 København Ø

(Berlingske Tidende 14.1.1994)

Det er påfaldende, at mange "eksperter" i kriminologi gennem årene og senest efter serien af drab på unge gang på gang udlægger kriminalstatistikken for folket, beroliger og fortæller, at volden ikke er blevet værre,
. Men det er - desværre ganske enkelt et faktum, at volden er vokset voldsomt og eksploderet de seneste år. Man skal være døv og blind for ikke at blive opmærksom på dette gennem sit eget og ens nærmestes liv. "Eksperterne", som historien forhåbentlig vil tildele en meget ynkværdig rolle, lyver ganske enkelt eller snakker udenom.

Der har været en stigning i anmeldte voldsforbrydelser på hele 54 pct. fra 1980 til 1991. En yderligere stigning herfra på 10 pct. fra 1991 til 1992. Denne stigning skal ses på baggrund af en tidligere alvorlig stigning gennem halvfjerdserne (stabilt niveau 1981-84). Anmeldte voldssager var i 1980 på lidt over 5.000, men i 1992 på over 12.000. Altså to til tre gange så farligt at være på gaden i dag som sidst i tresserne, hvor jeg skulle ud hver fredag-lørdag. Og der er tale om meget alvorligere vold med våbenbrug som noget, man må regne med.

"Eksperterne" kan finde tallene hos Danmarks Statistik.

Mindst lige så alvorlig er løgnen og hemmelighedskræmmeriet omkring udlændinges andel i volden og den øvrige kriminalitet. Danmarks Statistik har skjult sandheden om dette emne siden 1989. Det samme har Justitsministeriet. De ved, at udlændinge er langt mere voldelige end danskere. Men tallene har bevidst været skjult siden 1989, og er først nu - efter meget pres - så småt ved at komme frem.

De seneste tal (1989) viser en overkriminalitet her på omkring 300 pct. Altså 3 gange mere voldelige. Samme vedr. sædelighedsforbrydelser og ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.). Tal, der i øvrigt blev bekræftet af Bellahøj politistation for dette område i første halvår af 1992. En yderligere enorm overvægt af alvorlig kriminalitet hos ikke-nordiske udlændinge gør disse måske 4-5 gange mere kriminelle/voldelige end danskere (iflg. senest tilgængelige tal, 1989). De nøjagtige tal er vi mange, der venter på.
Udlændinge udgjorde pr. 1.1.1990 150.000 i forhold til en befolkning på 5 millioner. Eller 3 procent. Men udlændinge tog sig af 10,5 pct. af alle sigtelser for overtrædelse af straffeloven (opklarede forbrydelser), 10,5 pct. af alle sigtelser for vold, 10,7 pct. af alle sigtelser for sædelighedsforbrydelser og 10,1 pct. af alle sigtelser for ejendomsforbrydelser (kriminalstatistikken 1989, tabel 3.3, side 58). Mon voldseksplosionen i halvfjerdserne og fra 1984 frem har noget med dette faktum at gøre, kunne en skarpsindig læser nok spørge.

 

Voldsomt overfald på udlændinge

AF TIM O'CONNOR Cand.jur.
Østerbrogade 152
21 00 København Ø

(Berlingske Tidende 24.1.1994)

Det var sandelig et voldsomt overfald, som Knud Eriksen (K.E.) udløste over for samtlige udlændinge i sit indlæg "Volden er eksploderet de seneste år".

Jeg vil ikke i statistisk tvekamp med K.E. Antallet af voldstilfælde er egentlig bedøvende ligegyldigt. Et overfald er et for mange. Blot skal det bemærkes, at Eriksen selv har hæftet sig ved antallet af anmeldte "voldsforbrydelser", og på basis af disse konkluderer, at det skulle være "to til tre gange så farligt at være på gaden i dag som sidst i tresserne". For det første skal det fremhæves, at mange anmeldte "voldsforbrydelser" drejer sig om tilfælde, hvor folk har følt sig truet på grund af støjende adfærd, ubehøvlet optræden o.l. Ligesom K.E. behændigt undlod at skelne mellem "fjernvold" - d.v.s. tilfælde, hvor ofret og gerningsmanden ikke havde kontakt med hinanden - og "nærvold", hvor åstedet typisk er hjemmet eller et værtshus. Det var også taktisk meget kløgtigt, når man ser på formålet med K.E.s indlæg, hvilket også forklarer, hvorfor K.E. ikke kom ind på antallet af racistiske overfald.

Langt værre er K.E.s konklusion m.h.t. at færdes på gaden. For angsten for at blive overfaldet er medvirkende til at fremme faren for at blive overfaldet. Folketomme gader øger nemlig risikoen. Allerværst er dog de grove generaliseringer og beskyldninger, som K.E. kommer med, som snarere vil fremme volden end bekæmpe den. Egentlig bør en "skarpsindig læser" som K.E. snarere spørge sig selv, hvorfor kriminaliteten blandt udlændinge egentlig ikke er mere udbredt end den er.

Folk som K.E. præsterer ellers en utrættelig indsats for at marginalisere udlændingene endnu mere, således at chancerne for, at udlændinge begår kriminalitet bliver endnu større.

Efter K.E.s egne tal kan det imidlertid sluttes, at 90 pct. af alle udlændinge ikke er kriminelle. Men efter Eriksens forsmædelige udlægning er konklusionen den stik modsatte. Nemlig at 100 pct. er kriminelle, eftersom 10,5 pct. af samtlige overtrædelser af straffeloven er begået af udlændinge.

Ydermere er der pokkers til forskel fra en kvantitativ betragtning om kriminalitet er mere udbredt blandt udlændinge og så til K.E.s kvalitative beskyldning, at udlændinge er mere kriminelle end danskere.

Mere udbredt kriminalitet blandt udlændinge vil typisk skyldes sociale og økonomiske årsager. Men generelle beskyldinger som dem, Eriksen fyrer af, spiller også en rolle ved at bidrage til en yderligere marginalisering af de etniske minoriteter.

Hvis Eriksen vil fastholde, at udlændinge er mere kriminelle end danskere, må han forklare, om dette skyldes biologiske (genetiske), kulturelle eller racemæssige årsager. Ligesom den skarpsindige læser burde han også spørge, om der mon kan være nogen sammenhæng mellem "voldseksplosionen i halvfjerdserne og fra 1984 frem" og den tilsvarende sociale og økonomiske nedtur og den sideløbende blodofring af menneskelige værdier for den almægtige Mammon.

 

Udlændinges kriminalitet tabuemne

Over 43 pct. af de fængslede i Københavns Dommervagt i 1993 var udlændinge

AF KNUD ERIKSEN
Cand.jur.
Venøgade 5
2100 København Ø

(Berlingske Tidende 2.2.1994)

Min påvisning i Berlingske Tidende 14. l. af, at volden er eksploderet de seneste år, og af at udlændinge står for en meget stor del af denne vold samt øvrige kriminalitet, får cand.jur. Tim O'Connor (TO) til at protestere den 24. l. Desværre ønsker TO ikke at tale om de statistiske tal, som var hele budskabet i min artikel. Det forstår jeg så godt, for de er så tydelige, at enhver fortsættelse af snakken herom yderligere understreger det pinlige ved, at såvel myndighederne (især Justitsministeriet og Damnarks Statistik) som medierne og fremmedlobbyen, så længe har løjet og tiet om emnet som et religiøst tabuområde. Det har været alvorligere end gudsbespottelse at sige den simple sandhed om tingene.

Til orientering for TO kan jeg nu tilføje, at tallene er værre end beskrevet d. 14.1.

Kriminalstatistikken for 1970, som jeg den gang ikke havde til rådighed, viser således, at voldsanmeldelserne i dette år lå på 3.726 og i 1992 på 12.258. Det får jeg til at blive en forøgelse på 3,3 gange. Altså mere end 3 gange så voldeligt som i min ungdom.

Også udlændingenes overkriminalitet er tilsyneladende alvorligere end påpeget af mig. Den seneste tid er begyndt så småt at bringe bekræftelser i dagspressen.

Således siger politiet, at narkohandelen i Danmark nu helt er på udenlandske hænder - temmelig dyster tale og svær at misforstå - ikke sandt? I Københavns Dommervagt var 43,3 pct. af de fængslede i 1993 udlændinge (543 ud af l.253).

TO's mærkelige "logik", der skufle give danskere, og specielt folk som mig, der vover at bryde tavshedstabuet, skylden for udlændinges store overkriminalitet, er for latterlig til, at jeg ønsker at gå dybere ind i det.

Det samme gælder TO's teoretisering om, hvorvidt en sådan overkrimninalitet skulle skyldes biologiske (genetiske), kulturelle eller racemæssige årsager.

Det forekommer mig, at TO og folk som TO, er lidt besat af det racemæssige. Jeg tror, at for offeret, der ligger på fortovet og bliver sparket i ansigtet af en udlænding, er det af ret underordnet betydning, om baggrunden er det ene eller det andet.

Danskerne har blot ret til at få at vide, hvad der er ved at ske med deres fredelige land. Så kan de selv drage konsekvenserne uden råd fra TO eller mig.

Jeg foreslår, at TO, jeg og andre - nu holder vejret spændt, mens vi venter på Justitsministeriets rapport om udlændingenes kriminalitet (februar).

Det bliver spændende at se, om tallene er lige så klare som de gamle, så tydelige sammenligninger kan drages mellem udlændinge og Danmarks oprindelige befolkning.

Og det må simpelthen være danskernes ret at få klar besked!

 

 

"Fagre nye Danmark"

Af cand.jur. Knud Eriksen

("Danskeren" 3/94)

Så kom den endelig! Rapporten over udlændinges kriminalitet (for 1993), som Pia Gjellerup stoppede, og som Erling Olsen meget langsomt, og under stort pres fra de borgerlige partier så sig nødsaget til at offentliggøre.
Det er et stort fremskridt, at der omsider findes ajourførte tal for dette livsvigtige område. Samtidig må det siges, at det er en skandale, at sådanne tal har været skjult siden 1989 (af såvel Danmarks Statistik som Justitsministeriet). Det er uhyrligt, men jo i dag ikke specielt chokerende i forhold til hvad danskerne må lade sig byde af dem, de havde valgt til at tage sig godt af deres land.
Statistikken har mangler. Hvem havde forventet andet? Og disse mangler benyttes straks af de velkendte forstående humanister og en yderst tjenstvillig presse til at bortforklare den simple omend uhyggelige sandhed, at vore betroede ledere med fuldt overlæg er i gang med at lave Damnark om til et forbrydernes paradis. Nu skal der ventes til en ajourført rapport i 1995, før man kan mene, sige eller gøre noget. Et batteri af "eksperter" forklarer fra hver sin interessante synsvinkel, at sådan må det være.
"De forsvundne år" 1990, 1991 og 1992, hvor danskerne ikke måtte vide, hvilken uhyrlig kriminalitet der konstant blev fragtet ind i landet med asylsøgere og indvandrere, har ikke ændret det statistiske billede noget videre. 3 procent udlændinge tog sig af 10,5 procent af alle straffelovssigtelser. Dvs. udlændinge var ca. 3,5 gang så kriminelle som danskere. Det var stort set det samme, hvad enten det drejede sig om vold, sædelighedsforbrydelser eller ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.). Udlændinge siges nu at udgøre "knap 4%" eller simpelthen "4%" af den danske befolkning. For kun et par uger siden hed det "3%" (feks. Peter Seeberg fra det etniske ligestillingsnævn). Men målet helliger midlet, udlændinges kriminalitet ser lidt mindre chokerende ud, hvis der bliver lidt flere til at dele de kedelige tal. Een procent er immervæk 50.000 personer. De kom lige pludselig. Men altså: Fire procent. 200.000 personer.
I øvrigt er udlændinge jo mange slags, også folk fra de andre nordiske lande, EU-Iandene, Nordamerika og Japan. De er vist i almindelighed ikke mere kriminelle end danskerne, og derfor bliver overkriminaliteten hos resten af udlændingene endnu større. I den nu offentliggjorte rapport står udlændinge for 17.812 af i alt 119.000 sigtelser, når vi kun taler om straffelovsovertrædelser. Dette giver 15%. Det er på landsplan, og i øvrigt et for lille tal, da udlændinge i samtlige tal kun belastes med deres overtrædelser i 1993, medens danskere i "samtlige sigtelser" belastes med overtrædelser fra 1992, men først registreret i 1993. Ritzaus bureau, hvis oplysninger med grafer osv. kritikløst videregives i samtlige dagblade, siger 13%. Hvordan deres regnestykke ser ud, er ikke let at forstå.
I København ser det langt værre ud. 23% af samtlige sigtelser i denne politikreds blev rejst mod en udlænding. 43% af alle fængslede i Københavns dommervagt i 1993 var iflg. politiets årsrapport udlændinge.
Udlændinge opdeles i "fastboende", "asylsøgere" og "turister". Noget specielt er det, at ulovligt indrejste personer også tæller som turister. Turisme bliver i pressen (Inforrnation 4/5) brugt som et af de mere krampagtige forsøg på at bortforklare den udenlandske kriminalitets-svulst. Af de 3.318 sigtede "turister" var 316 fra Afrika, 253 fra Asien og 52 fra Syd- og Mellemamerika. Fra Marokko, Somalia, Algeriet, Gambia, Ghana, Liberia, Libyen, Nigeria, Uganda, Zaire og Ægypten kom 311 af dem. lkke just de lande, vi plejer at få turister fra. Danrnarks besøgende turister kommer næsten udelukkende fra syv lande. Nemlig Tyskland, Sverige, Norge, Holland, (og relativt få) USA, England og Japan. Kun 4% kommer fra den øvrige verden, men de udgør 52% af de sigtede "turister" i rapporten.
Især pressens og justitsministerens behandling af tallene må undre. Overskrifter har bortset fra turist-tricket lydt på, at danskerne skulle være værre, at udlændinge fik mildere domme og kun begik mindre alvorlige forbrydelser. At det stort set var et spørgsmål om butikstyverier osv. Altsammen forvanskning og løgn.
Overkriminaliteten blandt udlændinge i forhold til danskeme er mellem dobbelt og ti gange så stor:

Drab og drabsforsøg 6,3 gange
Vold 3,5 gange
Voldtægt 6,8 gange
Forsætlig brandstiftelse 1,8 gange
Røveri 5,0 gange
Indbrud 2,0 gange
Tyveri 5,1 gange
Butikstyveri 6,1 gange
Dokumentfalsk, bedrageri 5,8 gange
Smugling af narkotika 8,5 gange
Salg af narkotika 3,8 gange
Lov om euforiserende stoffer 3,2 gange

Domme i alt 4,2 gange
Domme (ubetingede frihedsstraffe) 2,5 gange

Dette er baseret på 4% udlændinge. Siger vi i stedet 3% udlændinge, og korrigerer vi "Samtlige sigtelser" en smule nedad for 1992-tal får vi i stedet en overkriminalitet vedr. det uhyggelige område: Narkotikasmugling på hele 11,3 gange. Og angående voldtægter: Udlændinge næsten l0 gange så kriminelle.
I perioden 1966-1993 fik 91.000 udlændinge dansk statsborgerskab. Disse tæller nu med blandt danskernes kriminalitet, men det er vist tvivlsomt, om de fra den dag, de fik papiret i hånden, samtidig sænkede deres kriminalitets-frekvens. Der er ganske enkelt tale orn en snigende forværring, også i den samlede kriminalstatistik, fra denne kilde.
Men den vise justitsminister "Ærlige Olsen" (som også "på salomonisk vis" løste narkoproblemerne i Christiania ved at fjerne Christiania-patruljen) husker tydeligt fra den gang han selv var flygtning i Sverige, at flygtningene også den gang var overkriminelle. Udlændinge er simpelthen frustrerede, fordi de har været gennem så meget ondt og fordi de er arbejdsløse. Han vil nu oplyse udenlandske mænd om, at de ikke bør voldtage danske piger, og så vil han opfordre handlende til at passe bedre på vareme, så disse ikke bliver stjålet af nogle frustrerede tyve, som bliver fristet over evne. Den vise og milde justitsminister går selvfølgelig ikke ind for dødsstraf, men der kunne måske gøres en undtagelse for købmænd, der ikke passer ordentligt på deres varer. Hvis PET kunne finde ud af, at de også er højreorienterede, skulle sagen være klar!

 

 

Udlændingekriminalitet - Genvej til landets ødelæggelse

Af cand. jur Knud Eriksen

(trykt i "Danskeren" nr.6/95)

Jo, vist er de fremmede langt mere kriminelle end os danske. Tre statistikker fra Danmarks Statistik og fra rigsgspolitichefen på 6 år beviser det, som vi andre hele tiden har vidst. En rapport, som netop er kommet fra politiet, understreger det fortvivlede vanvid, de naive politikere indlod sig på - og tvang danskerne til -da de åbnede vore sikre og trygge grænser på vid gab. Rapporten, som Knud Eriksen her gennemgår, dokumenterer de grusomme tal: At fremmede er 8 gange værre end danskere, når det gælder voldtægt og narko, 6 gange værre, når det gælder vold, 7 gange værre, når det gælder drabsforsøg ...
Om de landsskadelige politikere, som har skabt grundlaget for Danmarks tragedie, skriver Knud Eriksen:
¯... deres rolle er i dag at fungere som en femte-kolonne, en trojansk hest, der indefra lukker byporten op til den slumrende by, så fremmede horder kan indtage den og hærge med drab, plyndring og voldtægt.

Det var så den næste rapport fra rigspolitichefen om udlændinges kriminalitet, der blev offentliggjort 11. oktober.

Viste den noget, vi ikke allerede var klar over?

Næh ... men nu var det anden gang, Quraishy, Mousti, Elmquist m. fl. måtte i gang med at bortforklare.
Udlændinge er efter rapporten 3 1/2 gang så kriminelle som danskere. Som ved sidste rapport 2. maj 1994. Som ved statistikken for 1989, der så måtte skjules i 4 år. Og det er slet ikke hele historien. Udlændinge er nemlig ikke kun særligt tilbøjelige til butikstyverier, som trods alt ikke er ødelæggende for landet. Det var ikke desto mindre, hvad formanden for Folketingets retsudvalg, Bjørn Elmquist (R), havde fået ud af rapporten. Men det er så sandelig på de alvorligste kriminalitetsområder, vi skal kende problemets fulde omfang: Gennemsnitsprocenten for straffelovssigtelser mod udlændinge er 13. Det vil sige, at de er 3,42 gange så kriminelle som danskerne (når vi regner med 3,8% udlændinge). Men på området "vold med skade på legeme eller helbred" er procenten 21 og ved "kvalificeret vold med grov skade" er den 22. Det vil sige en overkriminalitet på knap 6 gange. Mht. "manddrab" er udlændinge "kun" 31/2 gange så slemme som danskeme, men ved "forsøg på manddrab" 7 gange. Helt galt er det ved "voldtægt" og "smugling af narkotika"; begge: 8 gange så kriminelle som danskerne!
Og blandt "udlændingene" igen er afrikanere, jugoslaver og statsløse palæstinensere stærkt overrepræsenterede, ligesom udlændinge var overrepræsenterede i samtlige aldersgrupper. Men det er heller ikke hele historien. Ønsker vi at kende mængden af alle straffelovsovertrædelser, må vi huske, at det kun er en del af anmeldelserne, der fører til sigtelser, og det er disse, som danner grundlaget for den foreliggende statistik. Men anmeldelserne kan meget vel være begrundede, ja er det vel oftest, selv om beviset ikke er stærkt nok til en sigtelse. Vold bliver oftest slet ikke anmeldt. Skadestuen i Glostrup har f. eks. vurderet, at kun 5% af de voldstilfælde, den tager sig af, overhovedet anmeldes til politiet. Det er altså kun toppen af isbjerget, vi ser.
Og det er endnu ikke hele historien. Skadevirkning og størrelse af forbrydelsen fremgår ikke af sådan en undersøgelse. Et enkelt tilfælde af narkotikasmugling omfattede f. eks. 5,9 kg heroin (Syed Ali Shah, pakistaner, Jyll.-Post. 17/11 93), nok til tusinder af unge danskeres ulykke, men også, hvis det var lykkedes, til en fortjeneste på ca. 70 mio. kr. for forbryderne til videre gangstervirksomhed.
Stadig er det ikke hele historien, for der er indbygget forhold i statistikken, som sminker indvandrerkriminalitetens virkelige omfang. Det er ikke Rigspolitiets, men politikernes skyld. Ca. 4.000 udlændinge får årligt dansk statsborgerskab og tæller herefter som "danskere" i denne statistik. Det har stået på i mange år. Deres høje kriminalitetstal burde have vejet under "udlændinge" og ikke under "danskere", når det gælder fremmedkriminaliteten. En anden sag er, at de gradvist påvirker danskerne i retning af forråelse, i sig selv en alvorlig virkning, og i det lange løb måske den alvorligste. Mindreårige kriminelle udlændinge bliver ikke sigtet og indgår derfor slet ikke i statistikken, men udgør dog en meget stor del af problemet. Således kunne Berlingske Tidende 18/8 95 berette, at en bande på 80-100 unge udlændinge lammede politi og sportsklubber i Odense. De fleste af bandemedlemmerne var under den kriminelle lavalder. (Jf. s. 15 i dette nr. af Danskeren). Videre kunne Berlingske Tidende 24/8 95 oplyse, at indvandrerbørn i alderen 15 - 18 år nu er ved at fylde landets lukkede institutioner for unge kriminelle. Og endda er det ikke hele historien. De stakkels turister er også talt med - for fuldstændighedens skyld - men selvfølgelig misbrugt af hærskaren af bortforklarere. Det medfører en tydelig forvrængning, men igen ved politikernes og ikke politiets skyld. Allerførst er det selvfølgelig en tilsnigelse at tælle ulovligt indrejste udlændinge med som "turister". Men det gør man. De rigtige turister er slet ikke problemet. Vi modtager hvert år ca. 3,4 mio. udenlandske turister (anslået af Danmarks Turistråd). 4.015 ud af i alt 205.002 sigtelser eller 2.744 af de i alt 1l.117 sigtede udlændinge vedrørte "turister". I forhold til de 3,4 mio. er det en næsten ikke-målelig størrelse. Fratrækkes ulovligt indrejste udlændinge, som, hvis de var talt særskilt, ganske givet havde stået for hovedparten af de 4.015 sigtelser, er der således overhovedet ingen grund til at være bange for eller kaste mistanke på vore rigtige turister fra hovedsagelig Tyskland, Sverige, Norge, Holland, USA, England, Italien, Japan og Frankrig, i nævnte orden efter antal, og med 0,1 mio. fra den tredie verden, hvor hovedparten af de ulovligt indrejste kommer fra. Altså endnu et røgslør, der er lagt ud til at skjule det virkelige problem.


Pressens omtale

Dele af pressen er blevet mere ærlig over for emnet. Berlingske Tidende skrev 13/10 på forsiden med store, fede typer: "Udlændinge er mest kriminelle" og berettede, at politiet i 1994 havde sigtet procentvis flere udenlandske statsborgere end danske, nemlig 1l. 117 udlændinge og 86.799 danskere. Udlændinge var overrepræsenteret i alle aldersgrupper. Specielt stort var problemet med 2. generations indvandrere på 17-25 år, der lå helt i top med kriminalitet. Her punkteredes endnu en myte, nemlig den, at 2. generations indvandrere ville være langt bedre fungerende end deres forældre. Den usandhed kunne vi for længst have lært fra Frankrig, der er "foran" os med problemerne. Der ved man, at også 3. generations indvandrere giver store problemer med kriminalitet. I Jyllands-Posten kunne man 14/10 læse, at "Udlændinge raser over politiet" i anledning af rapporten, der viser, at udlændiinge er "mere end dobbelt så kriminelle som danskere. Fastboende udlændinge udgør 3,8% af befolkningen men står for hele 13% af sigtelserne." Både Bashy Quraishy og Hamid El Mousti var utilfredse med og afviste undersøgelsen. Den er "et forsøg på at mistænkeliggøre fremmede" (BQ), "politifolk har den fordom, at udlændinge er kriminelle, og derfor skal der ikke noget til, før de sigter indvandrere og flygtninge" (BQ). "At rejse en sigtelse er ikke ensbetydende med, at man bliver dømt" (HM). Denne kritik afvistes iflg. bladet af rigspolitiet med begrundelsen: "at se på sigtelser giver det mest korrekte og aktuelle billede. Der kan gå måneder, inden folk tiltales, og dermed ville mange tilfælde slet ikke optræde i 1994-statistikken."
Politiken havde tro mod sin unationale, landsødelæggende holdning i .......udlændingespørgsmål en leder 14/1 0, der"påpegede", at man med statistikkerne i hånd lige så godt kunne have skrevet f. eks., at danskerne begår flere trafikdrab end udlændinge. Hvor fordrejende kan man blive? Svar: Læs Politiken.


Politikerne

Blandt danske politikere kritiserede, som man kunne vente, først og fremmest Bjørn Elmquist rapporten for ikke at se på udlændinges sociale baggrund. Han "hæfter sig ved, at den væsentligste kriminalitet er tyveri". I Jyllands-Posten 18/10 fulgte han op med et indlæg, der yderligere skulle bagatellisere rapporten; han fortæller, at han som formand for Folketingets retsudvalg har bedt om yderligere oplysninger om udlændingenes sociale baggrund (det bliver et samarbejde mellem Rigspolitiet og Danmarks Statistik vedr. 1995-sigtelserne). Han siger endvidere: "men hvis det viser sig, når disse spørgsmål foreligger belyst, at der er tale om større kriminalitet hos udlændinge i Danmark end hos danskerne i grupper, der kan sammenlignes, kunne forklaringen formentlig findes i vor særlige måde at bekæmpe kriminalitet på." Den råhed, vore politikere tvinger os til at modtage, åbner han således også for, at vi skal forstå og forklare. Men selvfølgelig kun hvis ...
Anne Bostrup, retspolitisk ordfører for Socialistisk Folkeparti, mente, at rapporten var ubrugelig, og at Rigspolitiet slet ikke burde have lavet den. Interessant - og desværre karakteristisk - mente også Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech, at "uden den sociale baggrund kan man ikke udlede noget som helst". Kun Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet ville på baggrund af rapporten fremsætte lovforslag om, at kriminelle udlændinge, der afsoner fængselsstraffe i Danmark, skulle udvises efter endt afsoning. Dette og supplerende forslag til ægte stramning på udlændingeområdet blev fremsat af Fremskridtspartiet - for Gud ved hvilken gang - 24/10 og 26/10. Hvis et mirakel ikke indtræffer, vil det igen blive afvist af det store politikerfiertal.


Regeringen og Dansk Flygtningehjælp

Landets justitsminister, (nu) Bjørn Westh, mente ved rapportens fremkomst helt forudsigeligt, at den ikke kunne bruges til noget, til trods for Rigspolitiets helt klare sprog om den kriminalitetssvulst, udlændinge har bragt til landet, og som han helt ubekymret lader vokse sig større, mens vi venter. Men det var helt på linie med hans forgænger i det høje embede, Erling Olsen, der bagatelliserede den første rapport fra 2. maj 1994. I Dansk Flygtningehjælps lille "Oplysningspjece" kaldet "25 spørgsmål og svar om flygtninge" fra 15/10 1993 og med informationschefen Klaus Rothstein som ansvarlig redaktør hed det om spørgsmål 23: "Er flygtninge kriminelle?" følgende: "Der findes ingen samlet statistik eller opgørelse over flygtninges kriminalitet. Intet tyder på, at flygtninge er mere kriminelle end gennemsnittet af den øvrige befolkning. Dog begås en del butikstyverier af asylansøgere, der netop er kommet til landet." Jeg ved ikke, om denne pjece er kommet i en senere udgave, men svaret på spørgsmål 23 vil nok ikke være ændret væsentligt. For på trods af nu hele to undersøgelser af udlændinges kriminalitet fra rigspolitichefen (den første af 2/5 94 anmeldt af mig i Danskeren 1994 nr. 3), der samstemmende og uomtvisteligt viser den uhyggelige overkriminalitet blandt udlændinge i landet, fortsætter Over- Danmark med at lyve om sagen og føre det danske folk bag lyset. (ny, atter misvisende udgave er senere kommet) Allerede da den nævnte pjece blev lavet var svaret forkert. Trods dele af pressens jævnlige forsøg på at skjule udlændingekriminaliteten (som "god presseskik" åbenbart kræver) var det for almindelige avislæsere tydeligt, at det vrimlede med forbryderhistorier om udlændinge. Mange havde selv haft denne særlige form for "kulturberigelse" inde på livet - på diskoteker, i forretninger, på togstationer eller ved strandlivet - dog folks egne iagttagelser var naturligvis ikke statistik. Men en sådan fandtes såmænd, om end godt gemt. Det viste sig nemlig ved nærmere undersøgelse, at såvel Justitsministeriet som Danmarks Statistik havde standset en tydelig statistik med udlændinges kriminalitet opdelt efter nationalitet osv. Den havde været offentliggjort frem til 1989 (se min artikel "De skjulte tal" herom i Danskeren 1994 nr. 1). Begrundelsen var dengang som nu: Der var ikke taget hensyn til forskellige kategorier af udlændinge og disses sociale baggrund. Nu skal vi igen vente, til sådanne "interessante" oplysninger måtte fremkomme, før noget med sikkerhed kan siges om udlændinges kriminalitet i forhold til danskeres - trods tallenes klare tale.

Retssamfundets ødelæggelse

Det ret indlysende synspunkt, at vi danskere kan være hamrende ligeglade med disse forbryderes sociale baggrund, når blot vi slipper for at blive plaget af deres kriminalitet, falder åbenbart slet ikke vore "ledere" ind.
Hvor dum og blind kan man som politiker tillade sig at være? Eller skulle man hellere sige: Hvor stort et forræderi kan regeringen og politikerne tillade sig at begå, før folket kræver disse landsødelæggeres hoveder på et fad? En nærsynet, middelintelligent puddelhund kunne fatte situationen hurtigere og klarere end disse vort lands "ledere". Hvad enten deres blindhed skyldes utilladelig dumhed eller beregnende forræderi, er deres rolle i dag at fungere som en femte-kolonne, en trojansk hest, der indefra lukker byporten op til den slumrende by, så fremmede horder kan indtage den og hærge med drab, plyndring og voldtægt.

 

Drontens hovedmenu