Harald Nielsen-bibliotek

Harald_Nielsen_ung

'Harald Nielsen' i Dansk Biografisk Leksikon/Den Store Danske

Manden, der overlevede sin skæbne (Biografi skrevet af Nina Bjørneboe 1981, 39 Mb)

Manden, der overlevede sin skæbne (Biografi skrevet af Nina Bjørneboe 1981, 19 Mb)

Søren Krarup: Harald Nielsen og hans tid (1960, henvisning, ej e-bog)

Informations omtale af Søren Krarup og "Harald Nielsen og hans tid" (12.1.2004)

Berlingske Tidendes omtale af Søren Krarup og "Harald Nielsen og hans tid" (13.1.2004)

Politikens omtale af Søren Krarup og "Harald Nielsen og hans tid" (13.1.2004)

Kristelig Dagblads omtale af Søren Krarup, Arne Melchior og "Harald Nielsen og hans tid (17.1.2004)

 

Moderne Litteratur (1904)

Systemet Politiken (1907)

Af Tidens Træk (1909)

En moderne Reaktionær (1911)

Svensk og dansk (1912)

Vej og Sti (1916)

Typiske Tilfælde (1917)

Jøden, Filisteren og Holsteneren (1917)

Kejser Wilhelm og Zar Nikolaj (1918)

Tegn og Gerninger (1919)

Moderne Ægteskab (1919)

I Lys af Ægteskabsloven (1920)

Usurpatoren (1922)

Holberg i Nutidsbelysning (1923)

Moderne Litteratur (1923)

Konservatisme (1925)

Bøger og Mænd (1926)

Selvforsvar og Landeværn (1927)

Goya (1928)

Mænd og deres Gerning (1929)

Rejse i Europa (1930)

Litterære Mirakler (1933)

Litterær Selvforsyning (1935)

Dansk Skatteborgerforening (1935)

Ord i Tide (1936)

Uden Traad - og med (1941)

Penge og Personlighed (1941)

Europas Fremtid Frankrigs Skæbne(1942)

Europas Ødelæggelse (1944)

Mordokaj og Haman (1945)

Mordokaj og Haman (bilag)

Det store Tabu (1945)

Aandsfrihed og Udrensning (1947)

Aandsfrihed og Udrensning (2. korrektur m. håndskrift) (1947)

Aandsfrihed og Udrensning (3. korrektur m. håndskrift) (1947)

29. august og - 5 Aar efter (1948)

Selvafsløringer (1948)

Fire Felttog (1949)

Fire Felttog (m. håndskreven dedikation t. Kirsten Bang) (1949)

Egne Meninger (1953-1957)

Karen Blixen (1956)

Fria Ord 9. nov. 1957

Fria Ord 16. nov. 1957

Fria Ord januar 1966

Fria Ord oktober 1988

 

 

 

 

 

Manden der overlevede sin skæbne (uddrag)

Usurpatoren

Jøden, Filisteren og Holsteneren

Faldskærmstropper (uddrag fra 'Selvafsløringer')

Dronte 4

Dronte 8

Drontens forside