Ungdom, der vil!

af Knud Eriksen

Som gæst deltog jeg i Front Nationals 10. kongres i Strassbourg i påsken i år. Den markerede under mottoet "Den store forandring" virkelig en kæmpemæssig milepæl for udviklingen af nationalismen i Frankrig, og dermed udviklingen i hele Frankrig, hele Europa - og hele verden. Dette fordi Front National så langt er den største nationalistbevægelse i verden og derfor er sat på globalisternes "behandlingsliste" som "fjende nr. eet". Parlamentsvalget i maj blev udskrevet i april som en direkte panisk reaktion på kongressens demonstration af Front Nationals magt og muligheder for at vinde valget, hvis dette blev udsat til 1998, som var forventet. Det umiddelbare resultat var en nedsabling af den borgerlige regering, der havde udskrevet valget og dannelsen af en forventet endnu mere uduelig socialist-regering, der ikke vil kunne andet end give Front National yderligere vind i sejlene. Derfor er den så "farlig" for de antidemokratiske globalister. Derfor er den så vigtig for os!

Le Pen udtalte på kongressen (efter min hukommelse), at "Det er ungdommen, med dens energi og entusiasme, samt dens egeninteresse i fremtiden, der skal bære bevægelsen. .. Vi har arvet Frankrig fra vore forfædre og lånt det af vore børn. Deraf vort ansvar"

At de unge i Frankrig har forstået dette klare og smukke budskab vidner ungdomsorganisationen "Front National de la Jeunesse" (FNJ) om. Den har haft enestående succes og er en uundværlig udfarende kraft for partiet. Dette i skærende kontrast til, hvad de nationalt sindede unge herhjemme har drevet det til. Fejlen ligger i en svag ledelse. Det virker, som om f.eks. de unge i en gruppe som "Dansk Forum" er parkeret, holdes tilbage, af en bovlam, studentikos ledelse med politisk korrekt berøringsangst. Ledere med virkelighedsfjerne, ligegyldige, akademiske skriverier dækker, mener jeg, over en angst for - eller uvilje til - at gøre noget reelt for de unge - og dermed os alle. F.eks. noget så simpelt som at klistre Danmark til med slagkraftige plakater. Unge - lær noget af Front National de la Jeunesse!

Interviewet med Front Nationals ungdomsleder udførtes under Strasbourg-kongressen, i fællesskab med juristen Stefan Raber fra det tyske, særdeles velskrevne og oplysende nationale tidsskrift "Nation & Europa". Dette blad vil efter det oplyste bringe interviewet i september-nummeret. Vi har altså her et - omend lille, så dog reelt - eksempel på samarbejde mellem fædrelandenes Europa.

Knud Eriksen, den 3.9.1997

NB: Læs i kommende numre af internettidsskriftet "Dronten" (se adr. bag i bladet) mere om Front National og FNJ.

Dronte 3

Drontens hovedmenu