Ekstra Bladet angreb mig lørdag den 5. juli 1997 med en helside som følger:

 

 

"Erklærer krig mod jøder -

Den Danske Forening inviterer i ny internet-avis tidligere nazister tilbage i folden

De medlemmer af Den Danske Forening, der i tidens løb er blevet ekskluderet, fordi de er blevet afsløret som nazister, skal have lov at melde sig ind igen.

I foreningen kan de genoptagne nazister deltage i kampen mod den nye hovedfjende, hvorfra "den totalitære trussel" mod Danmark og danskheden i dag kommer: Jøderne.

Den Danske Forenings nye hovedfjende personificeres af brødrene Arne og Bent Melchior. De skal bekæmpes med alle midler.

For at styrke kampen mod jøderne og indvandrerne skal Den Danske Forening arbejde sammen med højre-ekstremistiske kræfter i udlandet som Nazionalpartei Deutschland i Tyskland, Front National i Frankrig og Jörg Haiders FPÖ i Østrig.

Det fremgår af Den Danske Forenings nye internetavis Dronten. Dronten udgives af det mangeårige medlem af Den Danske Forening, advokat Knud Bjeld Eriksen fra Roskilde. Der er foreløbig udkommet to numre, der kan læses på internetadressen login.dknet.dk/ (væltet s) olk.

Dronten nr. 2 er et optryk af den tale, Knud Bjeld Eriksen blev opfordret til at holde ved Den Danske Forenings grundlovsmøde i Jerlev Kro den 5. juni.

EFFEKTIVE PATRIOTER

Knud Bjeld Eriksen blev inviteret til at holde foreningens grundlovstale efter et afbud fra Søren Krarup. Men inden det kom så vidt, aflyste kroejeren arrangementet på grund af frygt for autonome demonstranter.

I Knud Bjeld Eriksens grundlovstale, der ikke blev holdt, men altså kan læses på nettet, siger han bl.a. om de ekskluderede nazister:

"Alle effektive patrioter, der af den ene eller anden grund har forladt foreningen, skal med på holdet igen."

Og samtidig skal der rettes følere mod udlandet:

"Den Danske Forening skal stå for sammenhold, ikke splittelse, mellem nationale kræfter herhjemme og koordination med nationale kræfter i andre lande" skriver Knud Bjeld Eriksen i sit blad.

 

HEKSEJAGT PÅ NAZISTER

Som eksempel på de kræfter i udlandet, Knud Bjeld Eriksen gerne ser, at DDF arbejder sammen med, nævner han bl.a. det tyske Nazionalpartei Deutschland. Samtidig skal foreningen gå ind i det "revisionshistoriske" arbejde, nu afdøde Thies Christophersen udførte, inden demonstranter jog ham på flugt fra hans eksil i Kollund i Sønderjylland. Om disse demonstranter skriver Knud Bjeld Eriksen:

"Med brødrene Melchiors ivrige ledelse af heksejagten mod revisions-historikeren Thies Christophersen og hans tyske meningsfæller i Kværs, Kollund og senere mod nynazisterne i Greve"

At Bent Melchior "overlod overrabbiner-stillingen til den jødiske slagter Bent Lexner, for selv at kunne hellige sig ledelsen af B'nai B'rith" tager Knud Bjeld Eriksen som et direkte bevis på et jødisk komplot mod det danske demokrati:

"B'nai B'rith er en eksklusiv jødisk loge, anset for verdens mest indflydelsesrige. Dens arbejde inkluderer lobbyvirksomhed, spionage og propaganda".

 

HOLOCAUST KUN EN DETALJE

Holocaust kalder Knud Bjeld Eriksen med franske Le Pens ord "en detalje i historien". Samtidig roser advokaten Front Nationals Le Pen for at tale frit "om de hemmelige bagmænd og den ækle verdensregering, jødiske organisationers trækken i trådene".

"Hvorfor ikke tage effektivt ved lære af dem?" spørger advokat Knud Bjeld Eriksen retorisk om det franske højre-ekstremistiske parti Front National.

Advokaten argumenterer i sin tale stærkt for, at foreningens kamp for danskheden skærpes, blandt andet ved at modstandere fremover kan forvente at blive hængt ud:

"Der skal laves dybtgående research på persongalleriet i fjendens lejr, og de skal udstilles for, hvad de er", skriver Knud Bjeld Eriksen i sin grundlovstale til Den Danske Forening.

af Bo Elkjær

Det bliver uden mig

Den Danske Forenings formand Ole Hasselbalch tager afstand fra advokat Knud Eriksens opfordring til at lukke tidligere nazister ind i Den Danske Forening.

Det du citerer ham for der, er vi ikke enige i, siger Ole Hasselbalch, da Ekstra Bladet forelægger ham advokat Knud Bjeld Eriksens grundlovstale.

Knud Bjeld Eriksen blev på afbud fra Søren Krarup inviteret til at holde Den Danske Forenings grundlovstale ved foreningens grundlovsfest på Jerlev Kro. Festen blev aflyst, men i stedet har advokaten lagt talen på Internettet.

I talen opfordrer advokat Knud Bjeld Eriksen til, at nazister, der tidligere er blevet ekskluderet fra foreningen, lukkes ind igen, samtidig med at han retter foreningens opmærksomhed mod de danske jøder, "hvor den totalitære trussel i dag kommer fra".

Endelig opfordrer Knud Bjeld Eriksen til, at Den Danske Forening indleder et samarbejde på tværs af grænserne med bl.a. Front National i Frankrig, Jörg Haiders frihedsparti i Østrig og det tyske Nazionalpartei Deutschland. Det siger Den Danske Forenings formand Ole Hasselbalch klart, men træt, nej tak til:

- Jeg er dødtræt af alle de folk, der vimser rundt om benene på os fra alle sider. Det var også derfor, jeg gik fra mødet forleden dag. Der kom nogle af de her ting også frem. Men jeg gider ikke bruge tid på det der.

- Hvis folk føler, at det vi i foreningen står for, ikke er aktivt nok, så står det dem altså frit for at tilknytte sig til nogle af de - jeg havde nær sagt pittoreske - organisationer, der har de holdninger.

- Det er ikke Den Danske Forening, han taler for her?

- Nej det er det ikke.

- Skal det være anderledes, så er det uden mig som formand. Men det har jeg jo også sagt tidligere: Skal foreningen kapres på den måde, så bliver det uden mig.

- Kan man tillade sig at kalde Holocaust en "detalje i historien?" -

- Det synes jeg ikke, man kan.

Skipper

Billedteksterne sagde:

1. ved billede af brødrene Melchior i "nærkontakt": "Bent og Arne Melchior - udnævnes til hovedfjender i Den Danske Forening" - og

2. ved billede af Ole Hasselbalch: "Ole Hasselbalch: - Det er ikke mit bord"

 

Ekstra Bladet - Facts

Højre-fløjen buldrer frem på internettet

Internettet er i allerhøjeste grad blevet højrefløjens talerør, også i Danmark.

Fælleslisten mod indvandringen holder til i USA på adressen www.faelleslisten.org. I USA finder man også www.glistrup.com - Bo Warmings bjemmeside om flygtninge og indvandrere. Herhjemme foregår diskussionerne især på www.forum.dk, hvor man dagligt kan følge slagets gang. Her er det især Ole Kreiberg og Bo Warming, der markerer sig i debatten. Det er på Ole Kreibergs hjemmeside, login.dknet.dk/ (-væltet s) olk, man finder internet-avisen Dronten, der skrives af advokat Knud Bjeld Eriksen.

"

Kun 4 dage senere kom endnu et angreb på mig i Ekstra Bladet. Det var selveste pastor Søren Krarup, der tilsyneladende lod mig - eller min grundlovstale - være grunden til, at Den Danske Forening nu burde nedlægges!

" Ekstra Bladet. Onsdag den 9. juli 1997

Frontalt - af Søren Krarup

(kun artiklens indledning og slutning citeres her, da resten - en redegørelse for Den Danske Forenings historie, hovedpersoner og besværligheder - , ikke er direkte relevant her. red)

"

Nedlæg Den Danske Forening

Jeg sagde nej til at tale ved Den Danske Forenings grundlovs-møde i år, fordi jeg fandt mødet overflødigt og i situationen skadeligt.

Det ville modarbejde foreningens hensigt. Det ville skade kampen imod indvandrerpolitiken. Man kan finde det uretfærdigt og bagvendt, men forholdet er, at det er lykkedes at skandalisere Den danske Forening i en sådan grad, at foreningen nu er blevet indvandrerlobbyens bedste våben.

I stedet for mig blev juristen Knud Eriksen bedt om at tale. Jeg kender ham ikke, men tror gerne, at han er et velmenende menneske. Den grundlovstale, han skrev, men ikke holdt - mødet blev aflyst - og som han siden sendte til mig og offentliggjorde på Internettet, er imidlertid af en sådan karakter, at jeg føler trang til at tage afstand fra den.

Disse halvforrykte sammensværgelsesteorier, denne næsten patologiske trang til at finde skjulte og skæbnesvangre magter, som skal "bekæmpes" - det har intet at gøre med det folkelige eller nationale formål, der er Den danske Forenings.

Derfor gør man klogest i at nedlægge foreningen. Arbejdet gøres bedre på anden vis.

Foreningen har gjort sin pligt, foreningen kan gå.

....................................

(slutning af artiklen:)"

POLITISK KORREKT

Én modpart var der imidlertid hele tiden: den toneangivende politiske korrekthed, den mondæne kulturradikalisme, den herskende klasse.

Derfor er Den danske Forening blevet forfulgt på det mest infame med skældsord, bagvaskelse og mistænkeliggørelse. Hvad har hædersmænd som Dalgård (sic!) og Hasselbalch ikke måttet finde sig i? Hvorledes er dette stykke aktuelle modstandsarbejde ikke blevet svinet til i presse og politik? Når periodens historie engang skal skrives, vil forfølgelsen af Den danske Forening være et skoleeksempel på en ensrettet offentligheds vold imod både sandheden og virkeligheden.

 

UDGIVERSELSKAB

Men så uhyggeligt har vort offentlige liv udviklet sig, at en sådan forfølgelse kan lykkes på kort sigt. Den politiske korrekthed har faktisk haft held til at skandalisere Den danske Forening. Hetzen har virket.

Dette ansvarsbevidste folkelige arbejde er i offentlighedens øjne kommet til at repræsentere noget suspekt og farligt.

Deraf volden imod foreningen. Deraf de instinktive reflekser over for den. Og deraf måske også de mere tvivlsomme typer, der nu nærmer sig den.

I denne situation foreslår jeg, at foreningen nedlægger sig selv. Den har udført sit hverv. Modstanden imod indvandrerpolitikkens ødelæggelse af Danmark er trængt igennem på alle planer, og derfor kan arbejdet bedre gøres ad andre kanaler.

Foreningens advarsler imod en katastrofal udvikling er virkelig blevet hørt i befolkning og offentlighed, og så er der ingen grund til at blive ved med at lade foreningen være skræmmebillede og prygelknabe for en indvandrer-lobby i defensiven.

Jeg siger: Lav foreningen om til et udgiverselskab. Fortsæt med at udgive "Danskeren" og anden nødvendig litteratur og at lave research og analyse på udviklingen. Hold på den måde politikerne og den herskende klasse til ilden.

Sagen drejer sig jo ikke om Den danske Forenings beståen.

Sagen drejer sig om Danmarks beståen.

 

Forgæves forsøg på genmæle:

Ekstra Bladet

att.: chefredaktør Sven Ove Gade

Den 12.juli 1997

Kære Sven Ove Gade,

Jeg henvender mig i anledning af Ekstra Bladets helsides omtale, den 5.ds, af mig og min internet-avis "Dronten", hvor flere grove forvanskninger og fejl har fundet plads. Da jeg yderligere nedrakkes af Søren Krarup i Ekstra Bladet den 9.ds. i en helsides "Frontalt", ville jeg ønske at få lejlighed til at forsvare mine synspunkter og korrigere fejl og meningspådutninger i en tilsvarende helsides "Frontalt". Det er svært at klare på mindre plads. (Er det i øvrigt ikke max. 5.000 ord?)

Jeg vedlægger manuskript til min grundlovstale, så du ved selvsyn kan konstatere, at jeg tages til indtægt for meninger, jeg ikke har. Følgende konkrete indvendinger:

Jeg dyrker ingen generaliseringer om jøder, men kan med støtte hos bl.a. den jødiske professor Israel Shahak og den frafaldne mossad-agent Victor Ostrovsky bekræfte, at jeg er meget kritisk over for dele af den organiserede jødedom, der virker særdeles skadeligt i forhold til danske interesser. Almindelige jøder bliver af ledende jøder snarere brugt i et ækelt og lusket magtspil, som det tidligere i historien er sket, og hvor de almindelige jøder, også som tidligere, vil komme til at undgælde på grund af deres tilhørsforhold, deres tien, og deres eventuelle medløberi. Dette mener jeg ville være en fri presses første prioritet at afdække og uskadeliggøre. Men hvor bliver mon den frie presse af?.....

Jeg er demokrat, arbejder for direkte og ægte demokrati, og accepterer ikke totalitære ismer som nazisme eller kommunisme. Jeg har derimod blot sagt det indlysende, at man ikke kan gøre forskel, så accepterer man TIDLIGERE medlemmer af revolutionære, volds-dyrkende foreninger på den ene fløj, må man i retfærdighedens navn også acceptere tidligere medlemmer fra den anden. Samtidig er det jo en kendsgerning, at nazister støtter det nationale medens kommunister er internationalister, og derfor ikke vil kunne levere nær så mange til demokrati omvendte patrioter. Jeg har udtrykkeligt gjort opmærksom på, at medlemmer af Den Danske Forening naturligvis ikke på samme tid kan være medlemmer af foreninger eller partier, der ikke respekterer folkestyret.

Jeg har også udtrykkeligt gjort opmærksom på, at jeg tænker på noget andet med "revisionisme" end "holocaust" og "Auschwitz". Her sniger der sig altså også en løgn ind. Det samme gælder samarbejde med andre landes nationale bevægelser. Jeg understreger, at det først og fremmest drejer sig om Front National i Frankrig, FPÖ i Østrig og nogle grupper i USA, så som selskabet bag avisen "Spotlight". Jeg nævner også i forbifarten Nationalpartei Deutschland, som altså ikke staves med "Z".

For debattens skyld og for retfærdighedens skyld finder jeg, at du bør bevilge mig en "Frontal"-side, hvor jeg så også vil besvare Søren Krarups fejlopfattelse af emnet "sammensværgelser", som jeg i øvrigt bemærker, at Ekstra Bladet selv - helt korrekt- kommer ind på i forbindelse med NATO/Rusland. Uffe Ellemanns flirt med den hemmelige magtmafia "Bilderbergerne" omtales også i BT den 8. ds., så jeg er vist ikke den eneste, der er så "patologisk" interesseret i, hvad magtgalninge foretager sig under dække af "demokrati og menneskerettigheder". Det er snarere Søren Krarup, der arbejder med en kæmpestor blind vinkel i sit synsfelt. Det skal jeg gerne uddybe.

Kan jeg ikke bevilges en sådan svarside, ønsker jeg ovenstående korte berigtigelser bragt.

Med venlig hilsen

Knud Bjeld Eriksen

Fælledvej 34D, 1.m.f., 4000 Roskilde

 

Ekstrabladets svar:

"

Advokat

Knud Bjeld Eriksen

Fælledvej 34D, l.m.f.

4000 Roskilde

16. juli 1997

Da Sven Ove Gade er på ferie, har jeg set Deres brev til ham af 12. juli 1997.

Det har ingen interesse for mig at debattere Deres syn på jøder og demokrati. Jeg lægger brevet tilbage til Gade for det tilfælde, at han skulle have lyst til at svare herpå.

Jeg skal alene forholde mig til Deres indvendinger imod Ekstra Bladets artikel af 5. juli 1997, som omtaler Deres grundlovstale, der er lagt ud på Internettet. Så vidt jeg umiddelbart kan se, er avisens citater fra talen korrekte. På det foreliggende grundlag kan jeg derfor ikke anerkende, at der foreligger grundlag for korrektioner.

Med venlig hilsen

Bent Falbert "

Ekstra Bladets chefredaktør har øjensynlig ikke haft lyst til at besvare yderligere. Jeg må derfor indskrænke mig til at opfordre "Drontens" læsere til at sammenligne Ekstra Bladets artikel, der af samme grund er citeret ovenfor, med min grundlovstale, der findes under menuen "Dronten nr. 2". Søren Krarups modstand mod min grundlovstale vil jeg senere særskilt vende tilbage til, men jeg kan da foreløbig som kuriositet nævne, at den mondæne "kulturradikalisme" som Søren Krarup hér og et utal af gange tidligere identificerer som "hovedskurken" eller en "skæbnesvanger magt" i Danmark, er så "skjult" en magt, at man ikke kan finde den i Lademanns store 30-binds leksikon. Det må da "nærmest være patologisk" at tro på sådan en. Endnu en skør "sammensværgelses-teori". Eller måske har han fat i noget dér. Ja - men, vil vi så også gerne gøre noget ved denne skadelige magt, der svæver så ubestemmeligt i verdensrummet, at end ikke Lademanns genkender den, så må vi blive lidt mere konkrete, sætte nogle navne og organisationer på fænomenet, finde deres forbindelser og funktionsmåder og gøre så meget vi kan for at finde hovedkræfterne - dem, der har rottet sig sammen.

Knud Eriksen


Dronte 3

Drontens hovedmenu