Dronten

Nr. 3 - oktober 1997

Dette nummer af Dronten er især præget af, at vi går imod hele tre valg, og at vi ved disse valg har en - teoretisk - mulighed for at få rettet op på Danmarks nedtur under multi-etnisk hærgen og under Én-verden bandens Europæiske Union. Vi skal vælge om begge dele inden for et år - et folketingsvalg og en folkeafstemning -og vi skal endda straks vælge om vi vil forbedre vort nærmiljø ved at omdirigere ressourcerne fra de fremmede til danskerne gennem det kommende kommunal- og amtsrådsvalg. Sikke en masse demokrati. Er vi egentlig ikke heldige.

Jo, og - "Vi har de tyranner, vi fortjener", er en sandhed, der er svær at komme uden om.

Ganske vist er vi gennem årtier blevet hjernevasket af en ensrettet, internationalistisk presse.

Ganske vist er denne presse fuldstændig sammenspist med den øvrige magtelite, først og fremmest regeringen, men også ledelsen af de fleste politiske partier, som det tydeligst ses netop på behandlingen af de livsvigtige spørgsmål om de fremmedes overtagelse af Danmark, EU-totalitærstatens ubønhørlige udvidelse og den samtidige nedlæggelse af Danmark.

Ganske vist er gennemsnitsdanskeren for ophængt og udslidt i kampen for at tjene til det daglige brød, når der også skal betales verdens højeste skat til arbejdsløshed, bistand her og ude, samt til et bureaukrati, hvor pengene går til yderligere hjernevask, f.eks. af hans børn i en afdansket folkeskole, til indslusning af fremmede på arbejdspladser og i boliger, og til en "kulturelite", der excellerer i afdanskende film, teater, bøger, blade m.m.

Men vi kommer ikke uden om, at selv i et sådant skindemokrati er det os selv, der tillader, at det kommer så vidt. Vi kan ved valg smide tyrannerne ud. Den Danske Forenings formand, Ole Hasselbalch, sagde korrekt nok i sit oplæg på foreningens "landsmøde" i år, at "det indlysende udgangspunkt er, at hvis folk ikke kan finde ud af at gøre det nødvendige i stemmeboksen, lader folket sig ikke redde. Et folk, der kan værne sig ved et simpelt kryds, men som er for slapt eller for åndsdovent til at finde ud af at sætte det rigtigt, kan ikke reddes, men vil alligevel falde for den første efterårsstorm."

Er der så realistisk håb om, at det vil ske ved de kommende valg?

Nej - Danskerne er endnu for indslumrede til et virkeligt opgør med landsødelæggerne. Muligvis skulle man råde alle til at stemme på Enhedslisten, så situationen hurtigere kunne blive desperat. Sådan som Le Pen rådede sine tilhængere til at stemme for nylig. Men ved dette kommunal- og amtsvalg kan der stemmes på mere tydelige indvandringsmodstandere, som Dansk Folkeparti og Fælleslisten mod Indvandringen. Alle andre forekommer mig at være spildte stemmer. Siden sidste kommunal- og amtsvalg i 1993 og folketingsvalget i 1994 er situationen ændret på flere punkter, der - teoretisk, må jeg igen sige - kan få betydning. Der er kommet endnu tusinder af fremmede, nu også afrikanere i stort tal. Vi har fået en "vejrneger", som hun iflg. pressen virkelig skulle kunne hedde uden racismesag. De fremmede myldrer ind på læreanstalterne, hvor de på flere uddannelser er i flertal. Der undervises nu også af tørklæde-indhyllede fremmede på visse uddannelser. Vi skal tvinges til at blive behandlede af fremmede hos lægen og tandlægen.Vi er nu langt over den halve million, altså mere end 10 procent fremmede. Kriminaliteten og den øvrige "kulturberigelse" er blevet tydelig for de fleste danskere. Afrikanerne er iflg. svenske erfaringer mere kriminelle end de hidtidige grupper. Dette er nok slået igennem ved hele Somalier-skandalen. Sandheden om ulykkerne er trængt igennem i massemedierne, først og fremmest dog i Ekstra Bladet. Vi har fået endnu et parti mod indvandringen i Dansk Folkeparti, der nu i meningsmålingerne tilsammen med Fremskridtspartiet står til omkring 10 procent af stemmerne. Begge partier bliver store nok til at forblive i Folketinget. Men der skal jo meget mere til. Vi må have en virkelig folkeprotest. Ved kommunalvalget får vi et godt fingerpeg om, hvor vidt holdningsændringen i folket når frem til stemmesedlerne. Det er jo sket i Østrig, hvor et af Jörg Haiders slogans lød "Stem som du tænker". Også i Frankrig, hvor Le Pen arbejder sig støt frem mod regeringsmagten.

Men Danmark har ingen Haider eller Le Pen. Det er den mest iøjnefaldende mangel. Nutidens politik er personfikseret især på grund af massemediernes magt. Pia Kjærsgaard og Kirsten Jacobsen er da gæve amazoner, men de har slet ikke turdet tale frit nok frem om det usle landsforræderi, Danmark er udsat for. De står ikke stærkt i befolkningen som nogen, der for alvor vil gøre noget ved fremmedproblemet, som er blevet det væsentligste samtaleemne blandt danskerne. De er nok også for lidt sociale til at kunne blive Danmarks største arbejderpartier, således som Front National er blevet i Frankrig. Pia Kjærsgaard dummede sig gevaldigt ved sidste Folketingsvalg ved at "forelske sig" ugengældt i Venstre og Konservative. Det gør hun afgjort ikke på samme måde denne gang, men står hun tydeligt nok for at sende de fremmede tilbage, hvor de hører til, og hvor 9 ud af 10 danskere ønsker dem? Jeg tror det ikke. Og Fremskridtspartiet har dels ikke en tydelig topfigur, og har dertil gjort det til en dyd ikke at konkurrere med Dansk Folkeparti på fremmedproblemet. Så ved vi ligesom, hvilken retning de trækker i. Venstre har - igen - snakket stort om alt det, de vil gøre ved fremmedproblemet. Det har Uffe Ellemann Jensen været nødt til. Partiet er splittet mellem ledelsen, der i virkeligheden absolut intet vil gøre og de menige medlemmer, der ønsker noget gjort, men er træge i opfattelsen af, at det ikke vil blive gjort. Venstre er alt for stort, men står dog til et dyk i meningsmålingerne. Stemmerne dér er spildt.

Disse omstændigheder burde komme til udtryk i de kommende valg og også den kommende folkeafstemning om EU, hvor danskerne klarere og klarere indser, at EU blot er et led i et anti-dansk bedrageri mod dem. Uffe Ellemann-Jensen, Danmarks ledende Bilderberg-medlem, er da også klart imod denne folkeafstemning. Læs i dette nummer af DRONTEN om Bilderbergerne, verdens skyggeregering, i artiklen af David Icke "Forfatter undersøger..." og i "Undertrykte nyheder" under "Verdensregering". Læs derefter, til sammmenligning med situationen i dag, DRONTENs gennemgang af situationen omkring valget i 1994 i artiklen " Cirkus Asyl" og "Folketingsvalget 1994". Jeg skrev artiklerne den gang, de blev oplæst i Radio Holger, men ellers kun omdelt fotokopieret. Meget er uændret fra den gang. De samme skuespillere optræder med de samme roller, kun er deres luskede skuespil tættere på slutningen, hvor "fænsgslets porte lukkes i". Læs i artiklen "De nedlagde Danmark", hvordan grundlaget for internationaliseringen er sket, ved hjælp af en "femte-kolonne" i samfundets top. Den nu afdøde ekspert i "international ret", Max Sørensen, var hovedmanden bag internationalisering af Grundloven i 1953 og også aktiv bag Danmarks underskrivelse af Flygtningekonventionen af 1951. Han er senere efterfulgt af lignende typer, som f.eks. Ole Espersen. Læs i artiklen "To breve - og deres skæbne", hvordan rigets øverste myndigheder ser på en sensationel opdagelse af, at Flygtningekonventionen er grundlovsstridigt indført i Danmark. Blev Flygtningekonventionen i stedet opsagt, som den burde, ville næste skridt, fjernelse af katastrofeloven om udlændinge fra 1983 følge naturligt efter, for det "moralske og internationalt forpligtende" grundlag ville være revet bort. Så det må selvfølgelig ikke ske for vores internationalistiske og fremmedelskende regering. Ja, heller ikke for de politiske partier og massemedierne, der i 1994 blev orienteret om denne sag af mig. Kun Pia Kjærsgaard var interesseret, og stillede spørgsmål til statsministeren. Læs om dette og om hele baggrunden i artiklen "Flygtningekonventionen bør straks opsiges". En passant kan jeg nævne, at de betydningsfulde tidspunkter for denne Flygtningekonventions skæbne hænger nøje sammen med jødernes situation på disse tidspunkter. Den er helt overvejende lavet af hensyn til jøderne og overvejende efter pres fra jødiske organisationer - i 1935 var det Hitler, der ville af med dem, i 1951-53 var det Stalin, i 1967 var det Polen. Samtidig blev en anden Flygtningekonvention meget stedmoderligt behandlet i Danmark, nemlig den næsten enslydende, der specielt skulle tage sig af de statsløse palæstinensere. Den blev langt dårligere behandlet i Danmark i 1967 for ikke at fornærme jøderne (se også nedenfor angående jøder). Hvis nogen er i en bedre position end jeg til at arbejde videre med denne Flygtningekonvention-sag, hører jeg gerne fra vedkommende. Det samme gælder oplysninger om "persongalleriet i fjendens lejr", som jeg i DRONTEN nr. 2 nævnte skulle afsløres for, hvad de er. Skulle nogen ønske at lave denne dybdeborende research, modtager jeg meget gerne deres hjælp og vil i DRONTEN bringe alt, hvad der er lovligt, hvad der er relevant og kan dokumenteres. Disse væsener skal ryges ud af hullerne inden de har gjort uoprettelig skade. Endelig vil jeg gerne høre fra aktive mennesker, der vil være med til, eller ligefrem stå for, opstart af grupper, der kan specialisere sig i udvalgte områder, gerne med diverse støtte fra DRONTEN og mig. På denne måde, ved gradvist at trænge den internationalistiske kultur og undergravning tilbage gennem skabelsen af egne kulturbevarende og fornyende stærke aktiviteter, har både Jörg Haider og Le Pen - samt hele den såkaldte "Nye Højre" filosofiske bevægelse i Europa langsomt bragt multi-kulterne og de røde lejesvende i defensiven. Det samme må vi gøre. Politikerne er for svage til alene at skabe forandring og til at komme op på et stemmeskred. De vil fidle og lege snakke-snakke. De skal hjælpes. På denne måde!. Det kan være omkring et emne, som f.eks. "vore børns skoleundervisning". Det kan være en faglig forening, som f.eks. "Lærere for nationalsindet undervisning". Det kan være en forening af politifolk, der er trætte af ødelæggelsen af korpset. Og så videre. Lad mig høre fra interesserede. Læs også i dette nummer af DRONTEN, i artiklen "Pennen stærkere end sværdet" , hvordan du kan blive mere effektiv som læserbrevskribent eller "skriverkriger".

Jeg besøgte Front National i Strasbourg i påsken i år, og deltog i den stærkt omtalte kongres dér. Massemedierne havde talt om en kvart million, der ville protestere i gaderne. Trods regeringens og talrige pressionsgruppers forsøg på at mobilisere en sådan kæmpedemonstration med alle midler, blev det til omkring 20.000. En blanding af franske autonome, kommunister, socialister og nok også bedsteborgere, der er faldet for mediernes propaganda, som utvetydigt gør Le Pen til en ny Hitler. Det samme gøres mod Jörg Haider i Østrig. Nu må de altså snart bestemme sig. Læs i artiklen "Unge, der vil!" om Front Nationals ungdom, der virkelig gør noget ved Frankrig. Dette stiller jeg i modsætning til den danske ungdom, der er god nok, men holdes tilbage af en uduelig ledelse. Ganske vist er de kun i "Dansk Forum" omkring 200 mod Front Nationals 15.000, men Danmark er altså også mindre. Og 200 aktive, entusiastiske unge - det ville gøre noget ved Danmark! Læs også interviewet med den franske ungdomsleder, Samuel Maréchal: "De europæiske nationalister skulle forene sig!" .

Fremover vil DRONTEN bl.a. nøjere analysere og berette om de europæiske og andre patrioter, så vi kan lære af dem. DRONTEN har fra starten lovet at orientere om nationale frihedsbevægelser og betydningsfulde hændelser fra udlandet. Bemærk de nye "links" i slutningen af indholdsfortegnelsen, som du kan klikke på for at læse disse forskellige patriotiske partiers og gruppers egne hjemmesider. I første nummer blev orienteringen gjort forsøgsvis med historier fra det amerikanske "Spotlight". I dette nummer (3) fortsætter orienteringen stærkt udvidet i "Undertrykte nyheder" med udvalgte hovedemner, der følges gennem længere tid. Disse vil fremover blive fulgt op, nye vil komme til og jeg vil forsøge at bringe nyt også fra andre kilder. Nyhederne er gamle, men meget væsentlige. Og de er nye i den forstand, at danskerne hidtil kun har hørt de ensrettede massemediers politisk korrekte versioner. Her bringer DRONTEN balance. Ugeavisen Spotlight kan bestilles på adressen "The Spotlight, 300 Independence Ave. SE, Washington, D.C. 20003, USA". Et års abonnement med alm. post (ca. 1 måneds forsinkelse) koster $ 89, 2 år $ 175. Med luftpost er det tilsvarende 1 år: $ 183, 2 år: $ 328. Hvis interessen er stor nok, kunne en studiegruppe startes med abonnement til hver enkelt, hvilket ville give rabat. Det samme kunne opnås ved flere af de bøger, der bestilles hos "Liberty Library" med samme adresse. Skriv, hvis du er interesseret.

DRONTEN har fået stor opmærksomhed i Ekstra Bladet og Den Danske Forening. Ekstra Bladet mener, at jeg "Erklærer krig mod jøder". Det gør jeg ikke. Jeg tillader mig at være kritisk over for den del af jøderne, man kan kalde "magtjøderne" også lidt bredere kaldet zionisterne. De ser ud til at være centrale i både multietniseringen af os og indførelsen af totalitære love mod ytringsfihed. Det er et farligt anslag mod vor kultur og vort demokrati! Jeg har grundlæggende den forståelse, at menige jøder, lige som os andre, misbruges af en international élite, hvori der er en meget høj procentdel jøder. Specielt de menige jøder må derfor sige fra over for misrepræsentationen af dem. Denne sammenhæng kan påvises i dag og gennem i hvert fald dette århundredes historie. Jeg henviser for detaljer herom til bogen "And the Truth Shall Set You Free" af David Icke. Bogen kan bestilles hos: Bridge of Love Publications, PO Box 8, Cinderford, Glos, GL 17 9YQ, England. Den koster £ 13 + £2-4 for forsendelse. Jeg har et par stykker liggende. (NB: Jeg minder også her om artiklen "Forfatter undersøger....." af David Icke i dette nummer af DRONTEN. Jeg henviser endvidere til bogen "Jewish History, Jewish religion" af Israel Shahak. Kan købes i boghandelen. Læs i DRONTEN, under menuen "Erklærer krig mod jøder", dette angreb på mig, som jeg har citeret i dets helhed, samt min brevveksling med Ekstra Bladet. Under samme menu citeres et angreb på mig nogle få dage senere, fra selveste Søren Krarup, der mener, jeg har en nærmest patologisk trang til at finde onde og skjulte kræfter, der må bekæmpes. Det mener jeg ikke. Jeg mener, jeg måske bare er lidt mere opmærksom og lidt mindre hellig end han. Jeg beskæftiger mig (bl.a.) med det store og meget virkelige område i magtpolitik, der ligger mellem vort samfunds åbne og tydelige pervertering med de direkte involverede småskurke, der står for denne (som Krarup med stort talent har beskrevet et utal af gange) og så de evige vidder i filosofiens og religionens verden (som også har Krarups forkærlighed). Det er nemlig i dette mellemområde de virkelige skurke findes, og når deres planer og sammenrotninger (for at undgå det stemplede ord "sammensværgelser") studeres og forstås, bliver vi meget bedre i stand til at afsløre dem. Dette er et mere rigtigt og mere afslappet udtryk end "bekæmpe". Herefter har mennesker mulighed for at vågne op og tage deres liv tilbage. De bliver sat fri. Det er ikke patologisk. At undlade det kunne måske kaldes "patologisk", hvis vi taler om Vestens Dødsdrift. Læs Krarups angreb og mit forsøg på svar i Ekstra Bladet under samme menu.

Situationen i Den Danske Forening er i dag kaotisk, selv om formanden forsøger at berolige medlemmerne (og pressen). Foreningen er tydeligt på vej til at lukke, endda efter utvetydig opfordring fra dens vigtigste nøgleperson, Søren Krarup, og den kan ikke længere regnes for at udgøre en stærk eller voksende pression på politikerne i først og fremmest Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet. Foreningen er blevet politisk korrekt. Jøder må ikke kritiseres, muslimer gerne. Sammensværgelser må ikke diskuteres, indvandringsproblemer gerne. Foreningen er på vej til at blive ligegyldig. Sådan har formanden, Ole Hasselbalch, valgt det, og foreningen er nu hovedsagelig hans personlige talerør. Styrelsen godkender dette, og det eneste mandfolk i denne styrelse, jeg kan få øje på, er en kvinde ved navn Ellen Ewers. Spændende, hvor længe hun holder. Men så svarer situationen i denne forening, der skulle redde os fra det multi-kulturelle voldshelvede, jo bare til situationen i det politiske Danmark, hvor de eneste mandfolk også er kvinder. Jeg ønsker og håber, Den Danske Forening vil rejse sig, for det er trist, hvis den møjsommeligt opbyggede organisation med ressourcer skal ødelægges, men intet tyder på at det vil ske. Foreningen må fremover især bedømmes på de få konkrete indsatsområder, som formanden i sit "oplæg" (til hvad, kunne man spørge, i hvertfald ikke diskussion med medlemmerne) har nævnt som foreningens eksistensberettigelse (se "Danskeren 4/97) Det drejer sig om:

1) hjemsendelse af fremmede

2) inddragelse af statsborgerskaber

3) retsopgør med de ansvarlige

Jeg vil samarbejde med foreningen, hvis den ønsker det, men bliver den mere politisk korrekt, og bliver dens mange penge - givet af patrioter i tiltro til dens styrke - brugt imod mig eller andre ærlige danskere, der sigter mod at ramme hovedkvarteret for perverteringen af Danmark, holder festen op. Sådan lyder min melding. Det mener jeg er klart og ærligt sprog. Sammenlign med Ole Hasselbalchs omtale af situationen i Aktuelt kort før- , og i Jyllands-Posten dagen efter "landsmødet" (21.6.97), i ovennævnte Ekstra Blads-angreb på mig 5.7.97, eller i de sidste to numre af "Danskeren" (nr. 4 og 5/97). Det anser jeg for at være nærmest antisprog, fyldt med uklare insinuationer, unøjagtigheder og deciderede usandheder. Således har hverken jeg eller andre forsøgt eller haft mulighed for at "kapre" eller "kuppe" foreningen. Vi er blot nogle stykker, der har forsøgt at komme til orde. Men foreningen "er" styrelsen, lyder beskeden. Styrelsen er dundrende ligeglad med medlemmerne, ved vi nu, efter sommerens groteske "landsmøde". Og ingen ny stærkere linie vil kunne komme på tale. Forsteningsprocessen er sat i gang. Jeg og andre havde bl.a. ønsket berettiget og saglig kritik af ledende jøder og jødeorganisationers arbejde for knægtelse af ytringsfrihed og for gennemførelsen af det totalitære multikulturelle eksperiment med danskerne. Heller ikke omtale af tydelige sammenrotninger eller "sammensværgelser" i magteliten, for at skabe EU/Verdensregeringen vil få en chance dér. Jamen, så er det jo godt, jeg startede DRONTEN. God fornøjelse!

Knud Bjeld Eriksen, oktober 1997

Dronte 3

Drontens hovedmenu