"Protokollerne"

Kapitel 27 i "The Controversy of Zion"

af

Douglas Reed

oversat af Knud Eriksen

Medens Zionismen således tog form i de østlige ghettoer i løbet af det sidste århundrede og ved begyndelsen af dette dukkede frem som en ny kraft i internationale affærer (da den britiske regering tilbød den Uganda) forberedte verdens-revolutionen, i disse samme talmudiske områder, sit tredie "udbrud". De to kræfter bevægede sig fremad sammen i synkronisering (for Zionismen brugte, som det er blevet vist, truslen om kommunisme i Europa for at for at få de Europæiske herskere til at lytte til sine terriotoriale krav uden for Europa). Det var som om et par dobbeltturbiner begyndte at rotere og skabe, hvad der faktisk var én kraft, som det nye århundrede skulle komme til at modtage elektriske stød fra.

I følge Disraeli og Bakunin var verdens-revolutionen kommet under jødisk lederskab fra omkring midten af århundredet, og dens krav ændrede sig derefter. Bakunins tilhængere, der stræbte efter at nedlægge staten som sådan, fordi de forudså, at den revolutionære stat kunne bliver mere despotisk end noget tidligere despoti, blev smidt ud og glemt. Verdens-revolutionen antog dermed form efter Karl Marx´s Kommunistiske Manifest, som sigtede mod Superstaten, grundlagt på slavearbejde og "konfiskeringen af menneskets frihed" (som de Toqueville skrev i 1848).

Dette skift i lederskab og mål kom til at bestemme det tyvende århundredes kurs. Men derimod metoderne , hvormed den eksisterende orden skulle nedbrydes, ændrede sig ikke ; de fortsatte med at være dem, der var blevet afsløret ved udgivelsen af Weishaupts papirer i 1787. Mange udgivelser i det 19. århundrede viste, at de originale Illuminati-planer gennem generationerne fortsatte med at være lærebogen for revolutionære i alle lejre, hvad metode angik.

Disse værker gjorde reklame for- eller afslørede de destruktive planer på forskellig måde, somme tider i allegorisk form, men altid genkendeligt, hvis de blev sammenlignet med originalerne, Weishaupts papirer. I 1859 hævdede Crétineau Joly jødisk lederskab af "hemmelige selskaber". Hans bog gengav dokumenter (givet til ham af pave Gregorius XVI) fra den hemmelige italienske loge Haute Vente Romaine; deres ægthed er uden for diskussion. Haute Vente Romaine blev ledet af en italiensk prins, der var blevet indviet af en af Weishaupts egne fortrolige (Knigge), og den var en genfødsel af Illuminati-ordenen. De ydre kredse af indviede, fjolserne, blev overbevist om, at "selskabets formål er noget ophøjet og ædelt, at det er Ordenen for de, der ønsker en renere moral og en større fromhed, uafhængighed og enhed for deres land". De, der steg til de højere (indre) grader, lærte efterhånden de virkelige mål og svor at ville nedbryde al religion og al lovlig regering; derefter modtog de hemmelighederne om snigmord, giftbrug og mened, som det var blevet afsløret af Weishaupts dokumenter.

I 1862 grundlagde Karl Marx (hvis Kommunistiske Manifest er genkendeligt illuminiseret) sin Første Internationale, og Bakunin udformede sin Alliance Sociale Démocratique, hvis program, (som Mrs. Nesta Webster har vist det ved at sammenholde tekstpassager) var ufortyndet Illuminisme. Samme år udgav Maurice Joly et angreb på Napoleon III, hvem han tillagde identiske metoder til at korrumpere og ruinere samfundssystemet (denne bog var skrevet i allegorisk form). I 1868 genbrugte tyskeren Goedsche de samme idéer i form af et angreb på jødisk lederskab af revolutionen, og i 1869 tog den franske katolik og royalist Gougenot Des Mousseaux det samme tema op. Samme år udgav Bakunin sin Polemique contre les Juifs.

I alle disse værker optræder, i den ene eller anden form, kontinuiteten i den grundlæggende idé, der først var afsløret ved Weishaupts dokumenter: nemlig den, at destruere al legitim regering, religion og nationalitet og oprette et despoti til at herske over de slavebundne masser med terror og vold. Nogle af dem hævdede jødisk udnyttelse af-, eller overtagelse af lederskabet for revolutionen.

Herefter opstod der en pause i den udgivne litteratur om den sammensværgelse, der for første gang var blevet afsløret i 1787, - indtil i 1905, hvor en professor Sergyei Nilus, en embedsmand i Departement for Fremmede Religioner i Moskva, udgav en bog, hvoraf British Museum i London har et kopi, der er dato-stemplet den 10. august 1906. Det ville have den største interesse om noget kunne oplyses vedrørende Nilus og hans bog, der aldrig er blevet oversat. Det mysterium, som han og hans bog er blevet omgivet af, hæmmer forskning. Et enkelt kapitel blev oversat til engelsk i 1920. Det må nævnes her, eftersom den originale skrift fremkom i 1905, hvorimod det voldsomme spektakel først begyndte, da det udkom på engelsk i 1920.

Dette ene kapitel blev udgivet i England og Amerika som "The Protokols of the Learned Elders of Zion" (også i 1920 på dansk ved Lauritz Carlsen som "Jødefaren - de verdensberygtede jødiske Protokoller", se menuen Jødefaren i dette nr. af Dronten, findes som bog på Kgl. Bibl. Jud. afd. med nr. 52950, red.). Jeg kan ikke finde ud af, om dette var den originale overskrift på kapitlet eller om den blev tilsat ved oversættelsen. Intet bevis gives på, at dokumentet er, hvad det hævder at være, et referat fra et møde af jødiske "ældste". I den forstand er det derfor værdiløst.

Men i enhver anden forstand er det af uvurdérlig betydning, for det viser sig, gennem den afgørende prøve (som er de følgende begivenheder) som værende et autentisk dokument tilhørende den verdenssammensværgelse, som for første gang afsløredes gennem Weishaupts papirer. Mange andre dokumenter i samme serie havde fulgt denne første åbenbaring, som jeg har vist, men dette overgår dem alle. De øvrige var brudstykker og viste glimt; dette viser hele billedet af sammensværgelsen, både motiv, metode og mål. Det føjer ikke noget til det, der allerede var blevet afsløret stykvis (med undtagelse af den ubeviste henvisning til de jødiske ældste selv ), men det sætter alle puslespilsbrikkerne på plads og afslører helheden. Det beskriver med nøjagtighed alt, hvad der er hændt i de 50 år siden det blev udgivet, og hvad der tydeligt vil følge i de næste 50 år, (der nu næsten er gået som forudsagt, red.) med mindre den kraft, som sammensværgelsen har fremkaldt inden da skaber modkraften.

Det er fyldt med en mængde af viden (specielt om menneskelige svagheder), der kun kan være udsprunget af århundreders eller årtusinders opsamlede erfaringer og studier. Det er skrevet i en tone af bedrevidende overlegenhed, som af væsener, der sidder på en olympisk bjergtop af sarkastisk og ældgammel viden, og i en drilsk foragt for de vridende masser langt dernede ("pøbelen" ..... "alkoholiserede dyr" ......."kvæg" ........"blodtørstige vilddyr"), der uden held kæmper for at undvige "knivtangen", som er ved at lukke sig om dem; denne knivtang består af "guldets magt" og pøbelens brutale magt, når den ophidses til at destruere sine eneste beskyttere og dermed sig selv.

Den destruktive idé præsenteres i form af en videnskabelig teori, eller næsten en eksakt videnskab, der forsvares med selvsikkerhed og veltalenhed. Når jeg studerer Protokollerne, bliver jeg konstant mindet om noget, der fangede mit øje i Disraelis udtalelse, som tidligere blev citeret. (i 1852, efter flere tidligere advarsler, og efter revolutionerne i 1848, sagde han i House of Commons: "Jødernes indflydelse kan spores i det seneste udbrud af det destruktive princip i Europa. Der sker en opstand imod tradition og aristokrati, imod religion og ejendom... Menneskenes naturlige lighed og fratagelse af ejendom proklameres af de hemmelige loger, som danner foreløbige regeringer og mænd af jødisk race bliver fundet i spidsen af hver eneste én af dem", red.). Disraeli, der var omhyggelig i sit valg af ord, talte om "det destruktive princip" (ikke idé, måde, opfattelse, plan, sammensværgelse eller lignende) og Protokollerne hæver teorien om destruktion til denne status af "en fundamental sandhed, en primær eller grundlæggende lov, en bestemmende adfærdslov" (for at citere forskellige ordbogsdefinitioner af ordet "princip"). I mange passager forekommer Protokollerne, ved første øjekast, at anbefale destruktion som en ting, der er dydig i sig selv, og som følgelig retfærdiggør alle de metoder, der udtrykkeligt anbefales til at fremme den (bestikkelse, (penge)afpresning, korruption, undergravning, forræderi, pøbel-ophidsning, terror og vold),- hvorved disse metoder også bliver dydige.

Men omhyggelig granskning viser, at dette ikke er tilfældet. Faktisk begynder argumentationen ved slutningen af teksten: verdensmagten, og går derefter tilbage gennem de metoder, der anbefales som ganske enkelt de bedste til at opnå den. Endemålet er det, der først blev afsløret i Weishaupts dokumenter, og det er oplagt, at begge udspringer af en meget tidligere kilde, selv om Protokollerne tidsmæssigt forholder sig til Weishaupt-papirerne som barnebarn til bedstefar. Det endelige mål er destruktionen af al religion og nationalitet og etablering af superstaten, der skal herske over verden ved skånselsløs terror.

Da Protokollerne dukkede op på engelsk, blev det mindre vigtige spørgsmål om, hvem der var forfatter til dette eksakte dokument, givet et falsk udseende af en større betydning på grund af de rasende jødiske angreb på selve dokumentet. Påhæftningen af jødisk lederskab på den revolutionære sammensværgelse var slet ikke noget nyt; læseren har set, at Disraeli, Bakunin og mange andre tidligere bekræftede det. I dette tilfælde var påstanden om et specifikt møde af jødiske ledere for sammensværgelsen ikke underbygget og kunne være blevet ignoreret (i 1913 beskyldte en nogenlunde lignende publikation jesuiterne for at starte en verdenssammensværgelse magen til den, der beskrives såvel i Protokollerne som i Weishaupts papirer; Jesuiterne bemærkede stilfærdigt, at det var forkert, og sagen blev glemt igen).

Reaktionen fra den officielle jødedom i 1920 og sidenhen var anderledes. Den blev rettet med vildskab mod hele indholdet af Protokollerne; den stoppede ikke ved benægtelsen af en jødisk sammensværgelse, men benægtede, at der overhovedet var en sammensværgelse, hvad der beviseligt var usandt. Eksistensen af sammensværgelsen var blevet observeret og erkendt af en lang række høje autoriteter, fra Edmund Burke, George Washington og Alexander Hamilton til Disraeli, Bakunin og de mange andre, der er nævnt i et tidligere kapitel. Ydermere var der i mellemtiden leveret afgørende bevis med begivenheden i Rusland, da Protokollerne dukkede op på engelsk. Således kunne det jødiske angrebs fremgangsmåde kun bestyrke offentlighedens tvivl; de protesterede alt, alt for højt.

Dette angreb var en gentagelse af det, der lukkede munden på sådanne tidligere talsmænd for en offentlig undersøgelse og opretning som Robison, Barruel og Morse, men denne gang var det et jødisk angreb. Disse tre mænd antydede ikke noget jødisk lederskab, og de blev udelukkende nedrakket, fordi de rettede den offentlige opmærksomhed mod sammensværgelsens vedvarende karakter, og mod den kendsgerning, af den franske revolution kun var dens første "udbrud". Angrebet på Protokollerne i 1920´erne beviste frem for alt andet sandheden i deres påstand; det viste, at den vedvarende organisation med det formål at undertrykke offentlig diskussion af sammensværgelsen var blevet perfektioneret i de mellemliggende 120 år. Formentlig var så mange penge og så megen energi aldrig nogensinde før i historien blevet brugt i bestræbelserne for at undertrykke et enkelt dokument.

Det blev bragt til England af den ene af de to førende britiske korrespondenter i Moskva på den tid, Victor Marsden fra Morning Post (den betydningsfulde beretning om den anden korrespondent hører til et senere kapitel). Marsden var en autoritet vedrørende Rusland og led under varende lidelser fra Terroren. Han blev rent faktisk offer for den, for han døde kort efter at have at have fuldført, hvad han tydeligvis følte, var en pligt, nemlig oversættelsen af Protokollerne på British Museum.

Udgivelsen på engelsk vakte verdensomspændende interesse. Denne periode (1920 og fremefter) markerer afslutningen på den tid, hvor jødiske spørgsmål kunne diskuteres uden partiskhed offentligt. Den indledende debat var fri og heftig, men i de følgende år lykkedes det angrebet at hæfte loven om majestætsfornærmelse til dette emne og i dag vover næppe noget menneske eller skrift at omtale Protokollerne, hvis det ikke lige er for at erklære dem "forfalskede" eller "infame" (hvilket er en underkastelses-gestus, der også er forudsagt i dem).

Den første reaktion var den naturlige. Protokollerne var modtaget som et formidabelt bevis på en sammensværgelse mod religion, nation, lovformelig regeringsmagt og ejendomsret. Alle var enige om, at pådutningen af jødisk forfatterskab til dem var uden støtte i kendsgerninger, men at emnet var så dystert, og så stærkt underbygget af hændelser efter den oprindelige udgivelse, at en fuld og grundig undersøgelse var nødvendig. Dette helbredelsesmiddel "offentlig undersøgelse" var det, mange førende mænd havde anbefalet 120 år tidligere. I det aktuelle tilfælde var angrebet i realiteten igen rettet mod kravet om en undersøgelse , og ikke kun mod anklagerne, der hæftedes på "Zions Vise".

The Times (i London) sagde, 8. maj 1920, i en lang artikel: "En upartisk undersøgelse af disse påståede dokumenter er højst ønskelig........Skal vi blot afvise sagen uden undersøgelse og lade den indflydelse, en sådan bog kan få, uantastet?" Morning Post (på det tidspunkt det ældste og mest sobre engelske dagblad) trykte treogtyve artikler, der også kaldte på en offentlig undersøgelse.

I Spectator , den 27. august 1921, pressede Lord Sydenham, en af de førende autoriteter på den tid, også på for offentlig undersøgelse: "Hovedsagen er, selvfølgelig, hvilken kilde Nilus fik Protokollerne fra. De russere, der kendte Nilus og hans skrifter kan ikke alle være blevet udryddet af bolshevisterne. Hans bog....... er ikke blevet oversat, selv om det ville give en forestilling om manden ...... Hvad er det mest slående særkende ved Protokollerne? Svaret er viden af en sjælden slags, omfattende det bredest mulige felt. Løsningen på dette "mysterium", hvis det er et sådant, vil skulle findes, hvor denne frygtindgydende viden, hvorpå der er baseret profetier, som nu bogstaveligt talt er gået i opfyldelse , kan vises at høre hjemme. "I Amerika fastslog Henry Ford, at "Protokollerne har passet til verdenssituationen frem til i dag; de passer til den i dag" og han fik bladet Dearborn Independent til at trykke en serie artikler, hvoraf der blev solgt halvanden millioner genoptryk.

Indefor to år var indehaveren af The Times blevet erklæret sindssyg (af en unavngiven doktor i et fremmed land; et senere kapitel vil beskrive denne episode) og med magt blevet fjernet fra kontrollen af sine blade, og The Times trykte en artikel, der afviste Protokollerne som værende et plagiat af Maurice Joly´s bog. Indehaveren af Morning Post blev genstand for vedholdende bagvaskelser indtil han solgte sin avis, som derefter ophørte med at udkomme. I 1927 trykte Henry Ford en undskyldning adresseret til en velkendt amerikansk jøde; da jeg var i De forenede Stater en del år senere, blev jeg informeret af pålidelige kilder om, at han blev overtalt til at gøre dette af fjendtlige trusler fra forhandlere, som hans koncerns fremtid var afhængig af, på et tidspunkt, hvor en ny Ford-model var ved at skulle på markedet.

Kampagnen mod Protokollerne er aldrig ophørt siden da. I det kommunistiske Rusland var alle eksemplarer, der havde kunnet findes, blevet destruerede ved revolutionen, og det at besidde bogen blev belagt med dødsstraf under loven mod "anti-semitisme". I en direkte linie fra dette, omend femogtyve år senere, tvang de amerikanske og engelske autoriteter i det besatte Tyskland efter Anden Verdenskrig den vesttyske regering til at indføre love mod "anti-semitisme" efter den bolshevistiske model; og i 1955 fik en trykker fra München, der havde ladet Protokollerne trykke, sin virksomhed konfiskeret. I England blev salget af bogen, kort efter udgivelsen, midlertidigt standset af myndighederne, ved hjælp af det beskrevne tryk, og i årenes løb fortsatte angrebene på den så voldsomt, at trykkere frygtede den og kun små lokale trykkerier nogensinde vovede at trykke den. I Schweiz, mellem de to krige, blev en jødisk retssag anlagt mod bogen som "uanstændig litteratur"; sagen blev vundet, men dommen derefter tilsidesat af en højere domstol.

Den tingenes tilstand, der således var skabt efter 1920, og som er fortsat frem til i dag, var forudsagt i Protokollerne i 1905: "Gennem presse har vi fået magten til at påvirke mens vi selv forbliver i skyggen.....Den vigtigste faktor for succes på det politiske" (felt) "er hemmeligholdelsen af, hvad der gøres; diplomatens ord skal ikke svare til hans gerninger.....Vi må tvinge regeringerne til at handle i den retning, der fremmer vores stort udtænkte plan, som allerede nærmer sig sin opfyldelse, gennem det, vi vil fremstille som den offentlige mening, der er hemmeligt frembragt af os ved hjælp af "Den store magt", pressen, som, med nogle få undtagelser, der kan ses bort fra, allerede er i vore hænder.....Vi skal behandle pressen på følgende måde: Vi vil spænde den for vor vogn og styre den med hård hånd; vi skal gøre det samme med forlag og trykkerier, for hvad ville meningen være med at skaffe os af med angrebene fra pressen, hvis vi forbliver skydeskive for løbesedler og bøger?......Ingen skal ustraffet sætte en finger på stråleglansen af vor regerings ufejlbarlighed. Påskuddet for at standse en hvilken som helst udgivelse vil være den påståede henvisning til, at den ophidser den offentlige bevidsthed uden anledning eller retfærdiggørelse...... Vi vil med sikkerhed triumfere over vore modstandere, fordi de ikke vil have presseorganer til deres rådighed, hvormed de ikke kan give fuldt og endeligt udtryk for deres synspunkter, på grund af de før nævnte metoder til at behandle pressen....."

Dette er historien om Protokollerne hidtil. Deres henvisning til jødiske "Vise" (eller "Ældste") er ubeføjet, og bør derfor afvises, uden at det har betydning for vurderingen af noget andet bevis for jødisk lederskab af verdensrevolutionen som sådan. Det jødiske angreb på dem var drejet i retning af, ikke at frifinde jødedommen, men at standse udgivelsen, fordi den "ophidsede den offentlige bevidsthed uden anledning eller retfærdiggørelse". De fremsatte argumenter var rent fup; De gik ud på, at Protokollerne havde nær lighed med adskillige tidligere udgivelser, og derfor var "efterligninger" eller "falsknerier", hvorimod det i realiteten viste, at de udgjorde en del af den fortsatte litteratur om sammensværgelsen. De kunne lige vel være frembringelser af jødiske som ikke-jødiske revolutionære, og det er af sekundær betydning. Hvad de beviste var, at organisationen, der for første gang var blevet afsløret ved Weishaupts dokumenter, stadig eksisterede 120 år senere, og stadig brugte de samme metoder og forfulgte det mål, der den gang var blevet afsløret; og på det tidspunkt, hvor de blev udgivet på engelsk, havde den bolshevistiske revolution leveret beviset.

Efter min mening udgør Protokollerne den afgørende håndbog for studerende af samtiden og dette emne. Hvis Lord Sydenham, i 1921, blev slået af den "frygtindgydende viden" de udstillede, "hvorpå profetier, der nu bogstaveligt talt er opfyldte, baseres", hvor meget mere ville han da ikke blive imponeret i dag, i 1956 (eller i dag, 1998!, K.E.), hvor meget mere i dem er blevet lige så bogstaveligt opfyldt. Ved hjælp af denne bog kan ethvert menneske se, hvordan de seneste 150 års opstande blev frembragt, og hvordan de næste 50 års tilsvarende vil blive det. Han vil i forvejen vide, hvordan "hans valgte repræsentanters "handlinger" vil afvige fra deres "ord".

På et punkt er jeg, ud fra min egen erfaring, i stand til at afprøve Lord Sydenhams udtalelse om opfyldte profetier. Protokollerne siger, hvor de taler om kontrol med udgiven information: "Ikke en eneste bekendtgørelse vil nå offentligheden uden om vores kontrol. Selv i dette øjeblik bliver dette opnået af os ved, at alle nyheder modtages af nogle få bureauer, i hvis kontorer, de indsamles fra alle dele af verden. Disse bureauer vil da helt være vore, og vil kun give dækning til det, vi dikterer til dem". Det var ikke situationen i 1905 eller på Lord Sydenhams tid, eller i 1926, da jeg blev journalist, men det udviklede sig sådan og er situationen i dag.

"Nyheds"strømmen, der vælter ned i den offentlige bevidsthed gennem aviserne, kommer fra nogle få bureauer, som fra et halvt dusin vandhaner. Enhver hånd, der kan kontrollere disse vandhaner, kan kontrollere "nyhederne", og læseren vil selv kunne observere, i hvilken filtreret form nyhederne når ham. Med hensyn til de redaktionelle synspunkter , der baseres på dette udbud af nyheder, kan den forandring, der har fundet sted, forstås ved at henvise til de upartisk kritiske artikler, der blev trykt i The Times, Morning Post, Spectator, Dearborn Independent og tusinde andre tidsskrifter for omkring 25 år siden. Dette kunne ikke ske i dag. Underkastelsen af pressen er blevet fuldført som Protokollerne forudsagde, og i løbet af min generation og på grund af mit erhverv, så jeg det ske.

Sammenlignende studium af Protokollerne og Weishaupts papirer fører til den klare udledning, at de begge stammer fra en fælles og meget ældre kilde. De kan ikke have været et produkt af én mand eller én gruppe af mænd i det tidsrum, hvor de blev udgivet.

Den "frygtindgydende viden", der vises frem i dem, hviler tydeligt på århundreders opsamlede erfaring. Dette angår specielt (i både Protokollerne og Weishaupts papirer) kendskabet til menneskelige svagheder, der udspecificeres med analytisk nøjagtighed, og hvor metoderne til at udnytte hver enkelt af dem beskrives med foragtende fryd.

Værktøjet, der skal anvendes til at ødelægge de kristne nationalstater er "pøbelen". Ordet bruges hele tiden med skærende foragt til at betegne masserne, (som i offentlig omtale er smigret ved at kaldes "folket"). Mennesker med dårlige karakterer er mere talrige end de gode, og derfor opnås de bedste resultater med hensyn til at regere dem, ved at anvende vold og terror....En pøbels styrke består i en blind, sanseløs og utænkende kraft, der altid kan blive underkastet" et forslag fra en hvilken som helst kant. Ud fra dette udvikles der en argumentation, der går ud på, at "et absolut despoti" er nødvendigt for at regere "pøbelen", der er "en vild" og at "vor Stat" vil anvende "en terror, der vil have tendens til at producere blind underkastelse". Den "ordrette opfyldelse" af disse forskrifter i Sovjetrusland, må være indlysende for alle i dag.

Dette "absolutte despoti" skal placeres hos den internationale Superstat ved vejs ende. Inden da beskrives regionale dukke-despoter som essentielle i processen med at nedbryde staters struktur og folkenes forsvar: "Under premier-diktatorerne i nutiden lider folkene tålmodigt og tåler sådanne misbrug, som de ville have halshugget tyve konger for at være skyldige i et enkelt af. Hvad er forklaringen? Den er, at disse diktatorer hvisker til folket gennem deres agenter, at igennem disse misbrug skader de staten med det højeste formål for øje - at sikre folkenes velfærd, internationalt broderskab mellem dem alle, deres solidaritet og lige rettigheder. Naturligvis fortæller de ikke folkene, at denne forening må ske under vores uindskrænkede herredømme."

Denne passage er af særlig interesse. Udtrykket "premier-diktator" ville ikke i almindelighed være blevet forstået i 1905, hvor vestens folkeslag troede, at deres valgte repræsentanter udtrykte og var afhængige af deres godkendelse. Det blev imidlertid et dækkende udtryk under Første og Anden Verdenskrig, hvor amerikanske præsidenter og britiske premier-ministre rent faktisk gjorde sig selv til "premier-diktatorer" og benyttede undtagelses-beføjelser på vegne af "folkenes velfærd.....internationalt broderskab......lige rettigheder". Ydermere fortalte disse premier-diktatorer, i begge krige, , at det endelige mål for alt dette ville være "forening" under en verdensregering af en eller anden slags. Spørgsmålet: Hvem der skulle lede denne verdensregering fik aldrig et klart svar. Så meget andet i protokollerne er blevet opfyldt, at deres påstand, at de ville være sammensværgelsens værktøj til at regere verden "med vold og terror", fortjener megen eftertanke.

Det særligt karakteristiske ved de to verdenskrige er den skuffelse, som hver af dem bragte til de folk, der så ud til at have sejret. "Frygtindgydende viden" ser derfor igen ud til at have inspireret følgende udtalelse - fremkommet i 1905 eller tidligere: "lige siden den gang"(den franske revolution) "har vi ført folkene fra en skuffelse til den næste" senere fulgt af dette: "ved disse handlinger er alle stater i lidelses-tilstand: de higer efter ro, er rede til at ofre alt for fred; men vi vil ikke give dem fred førend de åbent vedkender sig vores internationale Super-regering i underkastelse" Disse ord, skrevet før 1905, synes nøjagtigt at beskrive det 20. århundredes forløb.

Og igen siger dokumentet: " det er altafgørende for vort mål at krige, så vidt det er muligt, ikke skal resultere i territoriale gevinster ". Lige præcis dette udtryk, fra 1905 eller tidligere, blev gjort til det vigtigste slogan, eller det tilsyneladende moralske princip, der blev udråbt af Amerikas og Englands politiske ledere i begge verdenskrige, og i dette tilfælde er forskellen mellem "diplomatens" "ord" og "handling" vist gennem resultaterne. Første Verdenskrigs væsentligste resultat var at etablere Revolutionær-zionisme og Revolutionær-kommunisme som nye kræfter i internationale affærer, den første med et lovet "hjemland" og den anden med en stat at være i. Det væsentligste resultat i Anden Verdenskrig var, at yderligere "territoriale gevinster" tilfaldt Zionismen og Kommunismen, og kun dem; Zionismen opnåede sin egen stat, og kommunismen modtog det halve Europa. Den "dræbende nøjagtighed" (Lord Sydenhams ord) i Protokollernes forudsigelser virker tydelig her, hvor en besynderlig sætning, brugt i Protokollerne fra 1905 blev det daglige sprog for amerikanske præsidenter og britiske premier-ministre i 1914-1918 og 1939-1945.

Grunden til, at forfatterne af Protokollerne regnede dette slogan for at være så vigtigt til at vildlede folkene, bliver også forklaret: Hvis nationer, der indvikles i krig bliver nægtet "territoriale gevinster", vil de eneste sejrherrer da være "vort internationale agentur ...vore internationale rettigheder vil da udviske nationale rettigheder, i den rette betydning af rettigheder, og vil herske over nationerne, præcist som de civile love i Staterne bestemmer forholdene mellem disses statsborgere". For at frembringe en sådan tingenes tilstand er lydelige politikere påkrævede, og om dem siger Protokollerne: "Administratorerne, som vi vil udvælge fra offentligheden, med nøje hensyntagen til deres evner til servil lydighed, vil ikke være personer, som er trænet i regeringskunsten, og vil derfor let blive til bønder i vort skakspil i hænderne på mænd af lærdom og geni, som vil blive deres rådgivere, - specialister, der er avlet og opfostret fra den tidligste barndom til at regere hele verdens affærer.

Læseren kan selv dømme, om denne beskrivelse passer på nogle af Vestens "administratorer" gennem de sidste fem årtier; testen er deres indstilling til Zionismen, verdensrevolutionen og verdensregeringen, og følgende kapitler vil give oplysninger på disse tre områder. Men "dræbende nøjagtighed" synes at være endog mere rammende i hentydningen til "rådgivere".

Her kommer igen den "frygtindgydende viden", der blev udvist for mere end 50 år siden. I 1905 var den ikke-valgte, men magtfulde "rådgiver" ukendt i ofentligheden. Sandt nok vidste de oplyste få, som Disraeli, at "verden regeres af helt andre personligheder end de, der ikke er bag scenen kan forestille sig", men for den almindelige offentlighed ville denne passage være uden mening.

I Første og Anden Verdenskrig blev, imidlertid, den ikke-valgte, uofficielle, men bydende "rådgiver" en almindelig offentlig kendt person. Han kom åbent frem (gennem "undtagelses-bemyndigelser")og blev kendt og passivt accepteret af offentlighedens masser; måske er den foragt, der i Protokollerne blev vist for "pøbelen" retfærdiggjort af denne underkastelse under et bag-scenen herredømme, endog, når dette foregik helt åbent. I De forenede Stater, for eksempel, blev "rådgivere om jødiske sager" beboere i Det Hvide Hus og i hovedkvartererne for amerikanske besættelseshære. Én financier (som offentligt anbefalede drastiske midler til "at regere hele verdens affærer" (Bernard Baruch, red.) var rådgiver for så mange præsidenter, at han permanent fik tilnavnet "Statsmand-ældste" (Elder Statesman) af pressen, og besøgende premierministre fra England drog også til ham som til et sæde for den Øverste Myndighed

Protokollerne forudsagde dette "rådgivernes" regime, på et tidspunkt, hvor ingen forstod, hvad der mentes, og få ville have forestillet sig, at de ville vise sig åbent i de øverste cirkler.

Protokollerne fastslår gentagne gange, at det første mål er udslettelsen af den nuværende herskende klasse ("aristokratiet", det udtryk, der blev anvendt, var endnu anvendeligt i 1905) og tilegnelsen af ejendom gennem ophidselse af den utænkende, dyriske "pøbel". Igen sørger senere begivenheder for at give "forudsigelsen" dens "dræbende nøjagtighed": "I politik må man vide, hvordan man tager andres ejendom uden tøven, hvis vi dermed sikrer underkastelse og suverænitet .... Ordene "Frihed, Lighed, Broderskab" bragte, takket være vore blinde agenter, hele legioner til vore rækker som bar vore bannere med entusiasme. Og hele tiden var disse ord som orme, der borede ind i folkets velstand, satte stopper overalt for fred, ro, solidaritet og nedbrød alle fundamenterne for staterne...... Dette hjalp os til vor største triumf; det gav os blandt andre ting, muligheden for at få den vigtigste trumf i vore hænder, nedbrydningen af privilegier, eller med andre ord selve aristokratiets eksistens .. den klasse, som var det eneste forsvar folk og lande havde imod os. På ruinerne af det naturlige og arvelige aristokrati.... har vi opstillet vores uddannede klasses aristokrati, som ledes af pengenes aristokrati. Velstand, der er afhængig af os, har vi gjort til dette aristokratis forudsætning, - og viden.

Det er denne mulighed for at udskifte folkets repræsentanter der har stillet dem til disposition for os, og.... givet os magten til at udnævne.... Vi optræder på scenen som påståede redningmænd for arbejderen fra denne undertrykkelse, når vi tilbyder ham at indtræde i vore kæmpende styrkers rækker: Socialister, anarkister, kommunister .....gennem nød og den misundelse og det had, som den skaber, skal vi bevæge pøblerne og med deres hænder skal vi udslette alle dem, der hindrer os på vor vej.... Folket, der blindt tror på ting, som er trykt, nærer et blindt had til alle tilstande, det føler befinder sig over det, for det har ingen opfattelse af betydningen af ordene klasse og tilstand...Disse pøbler vil med stor fornøjelse fare frem for at lade blodet flyde fra dem, som de i deres uvidenheds simplicitet har misundt lige fra de lå i vuggen, og hvis ejendom de så vil blive i stand til at plyndre. "Vores" vil de ikke røre, for tidspunktet for angrebet vil være os bekendt, og vi vil tage skridt til at beskytte vore egne... Ordet "frihed" får mennesker til at komme ud og kæmpe mod enhver form for autoritet, endog mod Gud og naturens love. Af denne årsag vil vi, når vort kongerige tager form, blive nødt til at udradere dette ord fra livets leksikon , som værende et princip for en dyrisk kraft, der forvandler pøbler til vilde dyr....

Men selv frihed kunne være harmløs og have sin plads i Stats-økonomien uden at gøre folkenes velfærd nogen skade, dersom den hvilede på en tro på Gud.... Dette er grunden til, at det er afgørende for os at undergrave al tro, at rive selve princippet om en guddom og en ånd ud af hovedet på masserne, og i dets sted opstille matematiske beregninger og materielle behov...."

"Vi har sat folkenes personlige og nationale opfattelser op mod hinanden, samt sørget for religions- og racehad, som vi har opdyrket til en kæmpe vækst i løbet af de sidste 20 århundreder. Dette er grunden til, at der ikke er én stat, der kunne få støtte nogetsteds, hvis den ville rejse sig mod os, for hver eneste af dem må huske, at en aftale rettet imod os er ufordelagtig for den selv. Nationerne kan ikke komme til blot en ubetydelig privat overenskomst, uden at vi i al hemmelighed har en finger med i spillet..... For at spille den offentlige mening i vore hænder må vi bringe den i en sådan tilstand af forvirring ved, fra alle sider at give plads til mange modstridende meninger, og i så lang tid det kræves, for at få folkene til at tabe deres hoveder i labyrinten, og komme til at indse, at det bedste er ikke at have nogen mening af nogen slags i politiske spørgsmål, som det ikke er givet offentligheden at forstå, eftersom de kun forstås af ham, der leder offentligheden.. Dette er den første hemmelighed. Den anden hemmelighed, der er nødvendig for vor regerings succes, består i følgende: at mangedoble nationale problemer, vaner, passioner, livsvilkår i så høj en grad, at det vil være umuligt for nogen at vide, hvor han befinder sig i det deraf følgende kaos, så folk derfor ikke bliver i stand til at forstå hinanden.... Ved alle disse midler skal vi i den grad nedslide folkene, så de vil blive tvunget til at tilbyde os international magt af en sådan slags, at den vil sætte os i stand til, uden voldsanvendelse, gradvist at absorbere alle statsmagterne i verden og forme en Super-regering. I stedet for herskerne af i dag vil vi opstille en narre-forestilling, som vi vil kalde Super-regerings administrationen. Dens hænder vil række ud i alle retninger som knivtænger, og dens organisation vil være af så kolossale dimensioner, at den ikke kan undgå at undertvinge alle verdens nationer."

At Protokollerne afslører kommunismens og zionismens fælles inspirationskilde, kan ses af de betydningsfulde paralleller, som kan drages mellem de to vigtigste fremgangsmåder, der anvises i dem, og de vigtigste metoder, der blev brugt af Dr. Herzl og Karl Marx:

Protokollerne lagde gentagne gange vægt på at ophidse "pøblen" imod den herskende klasse som den mest effektive metode til at ødelægge stater og nationer, og til at opnå verdensstyre. Dr. Herzl brugte, som det blev vist i det foregående kapitel, nøjagtig denne metode til at få de europæiske herskere til at lytte.

Dernæst Karl Marx. Protokollerne siger: Folkenes aristokratier er døde som en politisk kraft...men som jordbesiddere kan de stadig blive skadelige for os derved, at de er selvforsynende som følge af disse landressourcer. Det er derfor afgørende for os at fratage dem denne jord , uanset prisen.....Samtidig må vi intensivt støtte handel og industri... hvad vi ønsker er, at industrien skal tømme landbruget for både arbejdskraft og kapital og ved hjælp af spekulation flytte hele verdens penge over i vore hænder...."

Karl Marx fulgte i sit Kommunistiske Manifest nøjagtigt denne opskrift. Rigtigt nok erklærede han, at kommunismen kunne opsummeres i én sætning, "ophør af privat ejendom", men efterfølgende ændrede han denne udtalelse ved at begrænse den til jord og dermed underforstå, at andre typer privat ejendom skulle forblive intakt. (I den senere marxistiske begivenhed blev al privat ejendom selvfølgelig konfiskeret, men jeg taler her om den eksakte parallel mellem strategierne, der blev lagt før denne begivenhed, såvel i Protokollerne som af Marx).

En passage, der er af særlig interesse i dag, selv om den er skrevet før 1905, lyder: " hvis nogen Stat nutildags rejser protester imod os, er dette kun pro forma og efter vores anvisning, for deres anti-semitisme er uundværlig for os i bestyrelsen af vore mindre brødre". Et tydeligt træk i vores tidsalder er den måde, hvorpå anklagen om "anti-semitisme" hele tiden skifter fra ét land til et andet, hvor det land, der bliver således anklaget automatisk bliver udpeget som fjenden i den næste krig. Denne passage kunne få den eftertænksomme studerende til få et skeptisk udtryk, når han hører om tidens periodiske rapporter om pludselig "anti-semitisme" i dagens kommunistiske Rusland.

Ligheden med Weishaupts dokumenter er meget stærk i de passager, der beskæftiger sig med infiltrering i offentlige kontorer, i professioner og partier, for eksempel: "Det er fra os, den altopslugende terror kommer. Vi har i vores tjeneste personer af alle observationer, alle doktriner, monarki-tilhængere, demagoger, socialister, kommunister, og utopi-drømmere af enhver art. Vi har spændt dem alle for vores vogn: hver eneste af dem borer, på sin egen facon, løs i de sidste rester af autoriteter, forsøger at omvælte al form for etableret orden. Ved disse gerninger er alle stater blevet bragt i desperation; de higer efter fred og ro, er parate til at ofre alt for freden; men vi vil ikke give dem fred før de åbent akcepterer vore internationale Super-regering i underkastelse ".

Hentydningen til infiltration af især universiteter, og af undervisningen generelt, stammer direkte fra Weishaupt, eller fra den kilde, han måtte have fået dem fra: ".....Vi vil infiltrere universiteterne....Deres embedsmænd og professorer vil blive forberedt gennem detaljerede hemmelige handlingsprogrammer, som de ikke ustraffet vil afvige fra, ikke en millimeter. De vil blive udnævnt med særlig omhyggelighed, og vil blive placeret sådan, at de er fuldstændig afhængige af Vor regering." Denne hemmelige infiltrering af universiteterne (der blev vellykket i de tyske på Weishaupts tid, sådan som hans dokumenter beviser) blev i meget stort omfang fuldt vellykket i vor generation. De to britiske regeringsembedsmænd, (Burgess og Maclean, red.) som efter deres flugt til Moskva blev fremvist til den internationale presse i 1956, hvor de udtalte, at de var blevet opslugt af kommunismen på deres universitet, var et par typiske produkter af denne metode, som beskrives af Protokollerne tidligt i dette århundrede og af Weishaupt i 1787.

Weishaupts dokumenter taler om Frimureriet som det bedste "dække", der skal bruges af sammensværgelsens agenter. Protokollerne tildeler "dække"-funktionen til "liberalisme": "Da vi indplantede giftstoffet Liberalisme i statens organisme, undergik dens hele opbygning en forandring. Stater er blevet angrebet af en dødbringende sygdom, blodforgiftning. Alt, hvad der står tilbage er at afvente slutningen på deres dødskamp."

Udtrykket "Utopi-drømmere", der anvendes mere end en enkelt gang, vedrører de liberale, og dets oprindelige kilde befinder sig muligvis i Det gamle Testamentes hentydning til "drømmere af drømme", der, sammen med "falske profeter" skal slås ihjel. Slutningen for Liberalismen, synes derfor åbenbar for den grundige student, selv om Protokollerne ikke udpensler det: "Vi skal udrydde liberalismen fra de vigtige strategiske stillinger i Vor Regering, som uddannelsen af underordnede i vor stats-struktur afhænger af."

"Big Brother"-regimerne i vort århundrede er nøjagtigt forudsagt i følgende passage: "Vor regering vil have udseende af en patriarkalsk værgeordning under vores hersker".

Republikanere skal også være "dække" for sammensværgelsen. Protokollerne er specielt foragtende over for republikanere, hvor de ser (som ved liberale) selv-destruktionens våben, smedet ud af "pøblen": ".......da var det, at republikkernes tidsalder blev mulig at gennemføre; og da var det, at vi erstattede regenter med en karikatur af en regent, en præsident, taget ud af pøblen, fra midten af vore dukke-skabninger, vore slaver. Dette var hvordan det lykkedes for os at udlægge minen under folkene".

Derefter beskriver de ukendte forfattere far en tid forud for 1905, den position, som amerikanske præsidenter er blevet reduceret til i vort århundrede. Passagen starter således: "I nærmeste fremtid vil vi etablere " præsidenters ansvarlighed". Dette betyder, som den efterfølgende tekst viser det, personligt ansvar, i modsætning til ansvar, der afgrænses af en forfatnings kontrol; Præsidenten skal blive til en af "Premier-diktatorerne", som tidligere forudset, hvis rolle skal være at nedbryde staters forfatnings-forsvar (grundlove) og på denne måde forberede "forening under vort suveræne styre".

Under Første og Anden Verdenskrig blev de amerikanske præsidenter rent faktisk til "premier-diktatorer" i denne betydning, medens de hævdede, at "nødsituationen" og hensynet til "sejr" nødvendiggjorde denne tilegnelse af en personligt ansvarlig magt; en magt, der ville blive givet tilbage til "folket", når "nødsituationen" ophørte. Læsere, der har levet længe nok, vil mindes, hvor utænkeligt noget sådant forekom, før det skete, og hvor passivt det så blev accepteret. Derefter fortsætter passagen:

"Parlamentet vil sørge for dække til, vil beskytte, vil udvælge præsidenter, men vi vil fjerne retten fra det til at foreslå nye love eller lave ændringer i de eksisterende, for denne ret vil blive givet af os til den ansvarlige præsident, en dukke ført af os.....Uafhængigt heraf vil vi sørge for, at præsidenten får magt til at kunne erklære en krigstilstand. Vi vil retfærdiggøre dette med, at præsidenten, som leder af hele landets hær, må have denne ret til sin rådighed i nødstilfælde.......Det er let at forstå, at under sådanne omstændigheder vil nøglen til kisten ligge i vore hænder, og ingen uden for vores kreds vil længere styre lovgivningens magt...... Præsidenten vil, efter vores anvisning, fortolke betydningen af sådanne af de eksisterende love, der levner plads for fortolkning; han vil derudover annullere dem, når vi indikerer nødvendigheden heraf for ham, desuden vil han have retten til at foreslå foreløbige love, og endda nye regler i Grundloven, hvor påskuddet i både det ene og det andet tilfælde vil være statens øverste velfærd og sikkerhed. Gennem sådanne midler skal vi lidt efter lidt, skridt for skridt, nedbryde alt det, som vi i begyndelsen er nødt til at indføre i staternes forfatninger, for at forberede overgangen til en ufølelig fjernelse af enhver form for Grundlov, og da er timen kommet til at omdanne hver eneste regering til vort despoti".

Især denne forudsigelser fra 1905 eller tidligere fortjener Lord Sydenhams betegnelse om "dræbende nøjagtighed". Amerikanske præsidenter i dette århundredes to krige har opført sig som her vist. De tiltog sig virkelig retten til at erklære og føre krig, og den har været udnyttet mindst én gang (i Korea) siden Anden Verdenskrigs afslutning. Ethvert forsøg, i Kongressen eller uden for, på at fratage dem denne ret eller begrænse dem i brugen af den, bliver mødt med ekstremt fjendtlige angreb.

På denne vis fortsætter Protokollerne. Folkene vil , idet de bevæger sig "fra den ene skuffelse til den næste", vil ikke få tilladt "et pusterum". Ethvert land, der vover at gå imod os, må blive mødt med krig, og enhver kollektiv modstand med "universel krig". Folkene vil ikke blive tilladt at "modvirke undergravning" (her findes nøglen til de rasende angreb i 1790´erne i 1920 og i dag, på alle krav om "offentlig undersøgelse": "heksejagt", "McCarthy-isme" og lignende). I den kommende Superstat vil det blive et krav, at familiemedlemmer tager afstand fra dissidenter inden for familiens cirkel (den gammel-testamentlige dispensation, der tidligere er nævnt). Den "fuldstændige ødelæggelse af den kristne religion" vil ikke lade vente længe på sig. Folkene vil blive holdt adspredt med triviel underholdning ("folke-paladser") for at forhindre dem i at blive besværlige og stille spørgsmål. Historien vil blive omskrevet for at bedrage dem (et andet begreb, der senere er blevet opfyldt i Kommunist-Rusland) (se også om "Holocaust" i dette nummer af "Dronten", K.E.) for, "vi skal udviske fra menneskenes bevidsthed enhver hukommelse om tidligere århundreder, som er uønsket for os, og kun bibeholde dem, der udmaler alle de nationale regeringers fejltagelser". "Alle hjulene i alle staternes maskinerier drives af kraften fra den motor, der er i vore hænder, og motoren i staternes maskinerier hedder: Guld".

Og enden på det hele: "Det vi skal arbejde på er, at der i alle verdens stater, bortset fra os selv, kun skal være proletariatets masser, nogle få millionærer, der er vore interesser hengivne, politi og soldater.... Anerkendelsen af vores despot.... vil komme, når folkene, efter at være gjort fuldstændig lede og trætte ved deres regenters korruption og inkompetence, vil råbe: "Væk med dem og giv os én konge over hele jordkloden, som vil forene os og fjerne årsagerne til uenigheder - grænser, nationer, religioner, statsgæld - én, som vil give os den fred og ro, som vi ikke kan få under vore ledere og repræsentanter".

I to eller tre af disse passager har jeg erstattet ordet "Goyim" med "folk" eller "masser", fordi brugen af det ord refererer til den ikke underbyggede påstand, der indeholdes i bogens titel, og jeg ønsker ikke at forvirre begreberne; beviser for identiteten af sammensværgelsens forfattere må søges andetsteds end i en ubevist påstand. Forfatterne kan have været jødiske, ikke-jødiske eller anti-jødiske. Det er af underordnet betydning. Da dette værk blev udgivet, var det en drejebog for et drama, der endnu ikke var blevet opført; i dag har det kørt i 50 år og dets titel er Det tyvende Århundrede. Skuespillerne, der beskrives i drejebogen, bevæger sig på vor nutidige scene, spiller de roller, de er forudsagt at ville spille og producerer de forudsagte begivenheder.

Kun den endelige slutning står tilbage, fiasko eller fuldendelse. Det er en gigantisk plan og den kan efter min bedømmelse ikke lykkes. Men den har eksisteret i 180 år og formentlig meget længere, og Protokollerne udgjorde endnu et bevis i en lang række beviser, der siden er blevet endnu meget længere. Sammensværgelsen for at beherske verden gennem dannelse af en verdensomspændende slave-stat eksisterer, og kan ikke på dette tidspunkt pludselig blive bremset eller afbrudt. Med den inerti, den har oparbejdet, må den nu fortsætte frem imod opfyldelse eller fiasko. Hvad enten det bliver det ene eller det andet, vil det blive ødelæggende for en tid og hårdt for de, der lever i den tid, hvor det endelige svar kommer.


Dronte 4

Drontens hovedmenu