Dronte 6

Undertrykt Nyt

 

Krigsforbryderdomstole:

De omsiggribende krigsforbryderprocesser, både for gamle og nye "forbrydelser mod menneskeheden" kan kaldes zionistisk justits: Dels drejer så godt som alle ny-optagne gamle sager sig om "forbrydelser mod jøder under Anden Verdenskrig", dels bygger de nye direkte på Anden Verdenskrigs afsluttende "Nürnbergprocesser", der var zionistisk dominerede hævn-standretter mod nationalsocialistiske ledere, uden mere end en tynd fernis af retsprocedurer som dække. Endelig er de mange nye "forbrydelser mod menneskeheden" ensidigt rettet mod de "fjender", som det obskure "Verdenssamfund", under anvendelse af jødiske nøglepersoner, vil have straffet - til fremmelse af Bilderberg-planer for verden og til institutionalisering af en verdens-lov med internationalt politi. En verdensregerings eller verdenstyrannis jura under opbygning, red.

Den internationale straffedomstol (ICC)

Som afslutning på en FN-kongres 15. juni - 17. juli 1998 blev den internationale straffedomstol (ICC) vedtaget under stor jubel fra de internationale massemedier. "The missing link" - selve domstolen til afstraffelse af "krigsforbrydere" - "forbrydelser mod menneskeheden" og lignende stort klingende fænomener blev endelig en realitet. Det var domstolen, der allerede i "Folkemordskonventionen" var tilsigtet, men ikke den gang - i 1948 - var mulig. (se dette nr. af "Dronten", menuen "Manden, der opfandt ´folkemord´.") Den blev vedtaget med 120 stemmer for, 7 imod, og 20, der undlod at stemme.

"Det internationale samfund" har nu på det nærmeste fuldendt den internationale politimyndighed, med domstol og NATO som de facto politi, til at pågribe og straffe de mennesker, som via massemedier dømmes som internationale forbrydere, f.eks. Saddam Hussein og Milosevic. USA´s regering er dog endnu - dog mest for et syns skyld - kritisk over for domstolen og dens jurisdiktion. For kan det ikke tænkes, at amerikanske soldater på "fredsskabende" eller "nationbyggende" mission kan blive trukket for domstolen. Skal f.eks. ikke de aktuelle politiske og militære ledere - og samtlige deltagende soldater i et folkeretskrænkende angreb på Serbien trækkes for domstolen?

Den internationale krigsforbryderdomstol i Haag (oprindeligt startet af den sydafrikanske jøde Richard Goldstone, nu med Gabrielle Kirk McDonald som præsident), er modellen for domstolen, og den historiske model er Nürnberg-processerne efter Anden Verdenskrig. Domstolen bliver oprettet, når 60 lande har ratificeret (underskrevet og lovligt godkendt) konventionen. (den 2.10.98 havde ca. 30 lande underskrevet konventionen, red.)

Domstolen mener at have myndighed over hele verden - endda over ikke-underskrivere eller stater, der slet ikke anerkender dens eksistens.

Internationalisterne - globalisterne - regner domstolen for et længe ønsket og historisk gennembrud for deres internationale jura til destruktion af nationalstaterne.

USA er den afgørende underskriver, hvis ratifikation (godkendelse i Kongressen), for tiden ikke er mulig. Men på samme måde som Folkemordskonventionen forgæves søgtes presset igennem gang efter gang lige siden 1948, indtil den omsider blev ratificeret i 1988, regner man med en dag at få valgt et senat, der vil godkende, med forskellige "forbehold", som intet betyder, eller senere bliver fjernet - og således at få USA med.

Sådan er man tidligere gået frem ved mange afgørende lejligheder, f.eks. den gang, da USA´s indtræden i FN stod for døren, og bekymrede senatorer hævdede, at amerikanske soldater så kunne risikere at komme til at kæmpe i lande langt borte. Man forsikrede da, at det aldrig ville ske. I dag sendes de ud over hele kloden som FN-politi.

Spotl. 3.8.98


Dronte 6

Drontens hovedmenu