Dronte 6

Undertrykt Nyt

 

Zionisme- Israel

Fra bogen Populism versus Plutocracy, s. 277kan læses, hvad LIBERTY LOBBY og dermed Spotlight anser for at være en korrekt definition på zionisme: "Zionisme": er en verdslig sammensværgelses-plan, der ikke i virkeligheden sigter mod at samle verdens jøder i Israel, men i realiteten er en verdenspolitisk magtstruktur der, i alliance med plutokraternes (tilhængere af rigmandsvælde, red.) styrke, effektivt kontrollerer alle aspekter af vestlig politisk, intellektuelt, religiøst og kulturelt liv" . I denne rubrik forsøger "Dronten" at give eksempler på zionismens aktuelle gerninger fra andre dele af verden end USA.

Terrorisme i Afrika og Afghanistan

Spotlight var det blad, der først rettede søgelyset mod Israel, i anledning af de to terrorbombninger af amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania, og den efterfølgende amerikanske hævnbombning i Sudan og Afghanistan. Medens samtlige verdens massemedier efter bombeangrebene på ambassaderne i Nairobi og Dar-es-Salaam den 7. august, skreg op om muslimsk terrorisme, gik Spotlight straks i gang med en rundspørge blandt diplomater, efterretningsforbindelser og andre. Blandt disse var kaptajn Aurelio dell´Acqua, en pensioneret italiensk sikkerhedsofficer og Enzio Lopata, en garvet udenrigskorrespondent villige til at lægge navn til, men mange andre måtte forblive anonyme. Kilderne sagde samstemmende, at kun Israel p.t. kunne have gavn af en spænding, krise eller krig mellem USA og den islamiske verden. Specielt nu var Israel for første gang i historien i problemer samtidig med såvel Det hvide Hus, CIA, EU, Den arabiske Liga og Vatikanet - endog med NASA (den amerikanske rumfartsadministration, hvor Israel ikke længere var velkommen efter at have solgt amerikanske rakethemmeligheder til Kina, der nu direkte kan true USA med atomraketter). "Israel prøver desperat at skabe en regional krise for at komme ud af klemmen" sagde en af de anonyme kilder. Også tilnærmelser mellem USA og Iran, støttet af en arabisk lobby, der vokser i styrke, havde iflg. disse kilder ophidset Israel. Ødelæggelsen af Iran ligger nu blandt de øverste ønsker på Israels ønskeseddel. Spotlight skrev på den baggrund allerede 24.8. "Spørg, hvem der ville have fordel af, at USA førte krig mod araberne." Det viste sig da også, at konkrete advarsler om terroristfare gennem fire måneder, fra den amerikanske ambassadør i Kenya, Florence Bushnell, var blevet ignoreret efter rådgivning (fast procedure) fra Mossad. Dette var hovedårsagen til, at intet blev gjort, og at 250 liv gik til. Spotl. 24.8.98

Allerede den 7.9. kunne mistankerne få mere konkret form. USA´s rakatangreb, med dertil hørende massiv dækning i massemedierne, havde i mellemtiden fjernet opmærksomheden ikke kun fra Clintons sex-skandaler, men også fra de oprindelige bombninger af ambassaderne. Efter intens efterforskning i ugevis, udført af otte forskellige arabiske og muslimske landes efterretningsvæsener, mente de at have tilstrækkeligt med beviser til at kunne fastslå, at det var Israels efterretnings- og terrororganisation, Mossad, der selv havde planlagt ambassadebombningerne. Tre uger før bombningerne fandt sted, havde Mossad-agenter, der var kendt af efterretningsvæsenerne som bombe-specialister, besøgt både Nairobi og Dar-es-Salaam. Her havde de bl.a. været i kontakt med lokale politifolk, der var kendt for deres Israel-sympatier, og som havde været på indoktrineringsrejser i Israel (et program, der anvendes over for alle vestlige lande, hvor suverænitetetskrænkende Mossadvirksomhed finder sted).

Ved et tilfælde var de islamiske efterretningsvæsener specielt opmærksomme på disse Mossad-agenter, fordi navnene på tre af dem var blevet givet dem fra utilfredse svejtsiske politifolk, der på grund af lignende israel-sympatisører dér, var blevet forhindret i at holde på agenterne, da disse ved et mislykket "job" i Schweiz for nylig var blevet arresteret. De tre agenter var nu ledsaget af syv andre, hvoraf de fire var kendte af efterretningsvæsenerne som terror-eksperter og provokationsagenter.

Bombningerne blev foretaget i to afrikanske lande, hvor Israel, lige som i Sydafrika, har så mange hel- og halvagenter, og står så stærkt, at Mossad praler med at kunne gøre, hvad der passer dem. Pressen forventes også at skrive som det passer Mossad. Yderligere havde Mossad-agenterne, disse tre uger før bombeeksplosionerne, givet det lokale politi lister over "islamiske og arabiske terrorister", der skulle arresteres, hvis noget skete. De blev alle løsladt igen, da beviserne for deres uskyld var for stærke, selv for korrupte politifolk.

Spotl. 7.9.98, 14.9.98 - se også USA/Zionisme og "Dronten" nr.1/Undertrykte nyheder

Berømt jødisk anti-zionist afslører Israels taktik.

I bogen "Open Secrets - Israeli Nuclear and Foreign Policies" (kan købes hos GSG & Associates, P.O.Box 6448, San Pedro California 90734, USA, pris 28,50 dollars + fors.) giver den berømte jødiske dissident, forfatteren Israel Shahak, bl.a. baggrund for, hvad staten Israel (og dens forløber, Zionist-bevægelsen) kunne have at gøre i Kenya og Tanzania. Han siger i forordet til bogen, at Israel kun kan forstås ud fra, hvad dets ledere og zionistiske ledere fortæller tilhængerne, og nu den israelske jødiske elite - ikke ud fra, hvad der bliver sagt til omverdenen. Nøgleordet for Israel er ikke "fred", men "udvidelse af dominans i Mellemøsten" - og Mellemøsten går i den forbindelse fra Marokko til Pakistan. Kort fortalt baseres Israels politik på det talmudiske "trussel og løfte" - dvs. "glorværdig" sejr eller nuklear holocaust, eller andre terrorhandlinger - ikke nødvendigvis begrænset til Mellemøsten. Omfattende involvering i lande som Kenya, Sydkorea og Estland er en del af det globale aspekt, der især er blevet tydeligt i 90´erne, siger han. Men det er underlagt herredømmeplanerne i "Mellemøsten".

Shahak beskriver nærmere denne politik som bestående af to områder: 1) stræben efter overherrredømme og 2) understøttelse af "stabiliteten" i de aktuelle omliggende regimer, med Iran som vigtig undtagelse. En krig mod Iran vil blive fremstillet som "krig for fred i Mellemøsten", lige som invasionen i 1982 blev kaldt "krig for fred i Galilæa".

Fred med palæstinenserne er ikke noget vigtigt punkt for Israel, selv om dette folk er de hårdest ramte ofre for Israels politik, og ville ikke føre til fred i Palæstina. Israel har i årevis støttet Hamas og andre fundamentalistiske grupper imod PLO, når det passede til landets taktik. Hovedproblemet er Iran, og alene fordi et stærkt Iran er en trussel for Israels plan om overherredømmet i hele regionen. En plan der inkluderer atomtrussel fra Israel alene.

Israel kan udføre denne plan gennem sin indflydelse på USA - Clinton blev for nylig kaldt Israels egentlige ambassadør i Washington af en ledende israelsk nyhedskommentator - men også fordi landet nu er blevet en af verdens ledende militærmagter. Der er en evig fjendtlig indstilling selv til landets allierede, hvad der gør påstande om, at Israels dominans søges til "Vestens fordel" til noget sludder. Den tilgrundliggende racisme i staten, der gør, at Israel diskriminerer imod ikke kun arabere eller palæstinensere, men imod alle ikke-jøder, endda dets bedste ikke-jødiske venner, skaber denne fjendskab fra et land, der definerer sig selv som "en jødisk stat." Spotl.21.9.98 - se også "Undertrykte nyheder/Rusland"

Det rigtige "Hate-watch" hedder "Jew Watch".

En meget interessant hjemmeside findes på internetadressen www.jewwatch.com. "Dronten" har fra dette nummer lavet et "link" til siden. Den indeholder både nyheder og historie, som enhver med interesse for virkelig historie, og enhver, der vil forstå nutiden, må sætte sig ind i. Underopdelingen siger en del om indholdet: Jødiske-zionistiske -antiamerikanske spioner/ Jødiske terrorister/ Jødisk kontrolleret presse/ Jødisk underholdning/ Zionistisk besættelsesregering/ Jødisk grundlagte organisationer/ Jødiske grusomheder/ Jødisk "mind control" mekanismer/ Jødiske ledere, konspiratorer, magtfyrster/ Jødiske medieløgne/ Jødiske folkemord i dag og i fortiden/ jødiske hadegrupper/ Jødiske referencer og dokumenter/ Jødiske verdenssammensværgelser/ Jødiske absurditeter/ Jødernes historie/ Jødiske holocaust/ Jødiske mor på kristne/ Jødiske religioner/ Jødiske opponenter/ Jødisk usenet diskussionsgrupper.

Jewwatch juli 98


Dronte 6

Drontens hovedmenu