Dronte 6

Undertrykt Nyt

 

Rusland

Efter kommunismens fald er Rusland stadig i kløerne på internationalisterne. Den eftertragtede frihed og velstand ved at indtræde i "verdensøkonomien" og i "demokratiernes" række er ikke kommet til den menige russer. Kun til en stenrig overklasse af finansmænd/medlemmer af den "russsiske" mafia. I Rusland er den såkaldte "anti-semitisme" meget fremherskende, fordi mange russere ved besked med kommunismen som jødisk bevægelse, med dominansen af jøder i den regerende overklasse og i de forhadte hemmelige tjenester og nu den jødiske dominans i den stenrige samfundsbærme, der har plukket Rusland til skindet, så der kun venter almindelige russere kulde og sult i den kommende vinter. En ny revolution med et nyt kommunistisk rædselsregime kunne blive resultatet, eller i bedste fald et nationalistisk styre, der smider udsugerne ud. I alle tilfælde millioner af flygtninge. Ruslands skæbne er af den største vigtighed for Danmark - og verden. (se tidl. "Dronter", menuen "Undertrykte nyheder/Zionisme"

Så er det igen tiden til at "redde Sovjets jøder".

Mens det slatne topmøde i september mellem Clinton og Jeltsin - i amerikansk presse også kaldt "the boozer and abuser show", fandt sted i Kreml under pressens støjende opmærksomhed, foregik et virkeligt topmøde et andet sted bag Kremls mure mellem den russiske regering og en jødisk delegation, der omfattede ledere fra næsten samtlige USA´s jødiske organisationer. Mødets tema var den sandsynlige forestående evakuering af op mod en million jøder fra Rusland, hvis de nuværende stærke "anti-semitiske" strømninger udviklede sig til forfølgelser af jøder. Den aktuelle årsag til denne udvikling i Rusland er, at så godt som samtlige de røverbaroner, der har plyndret Ruslands værdier og skabt elendighed blandt de menige russere, med Soros i spidsen er jøder. Det er det såkaldte "Semibankirshchina" - de syv bankmatadorers regime. Dette er kendt i vide kredse, og raseriet er ved at løbe over. Selv forholdsvis velhavende Moskva-borgere giver nu det jødiske samfund i deres midte skylden for Ruslands ulykke.

Lederen af den jødiske delegation var whisky-baronen Edgar Bronfman, der er præsident for World Jewish Congress. Desuden deltog bl.a. Israels russisk-fødte handels- og industriminister, Nathan Sharansky og fra russisk side en af milliardærerne, Vladimir Gushinsky, der er leder af den jussiske jødiske kongres samt udenrigsminister Jevgenij Primakov, hvis virkelige navn er Pincas Finkelstein. Primakov/Finkelstein aflagde allerede i sin ungdom sit jødiske navn for at kunne gøre karriere. Denne karriere gik via Sovjets hemmelige politi, som han nåede at være øverste leder af - til posten som landets udenrigsminister (og nu landets regeringschef, red).

Primakov/Finkelstein, beroligede sine gæster med, at "regeringen - og han personligt - modsatte sig enhver "barbarisk" manifestation af anti-semitisme".

Oplysningerne fra mødet er kommet til Spotlight fra anonyme diplomatiske kilder, som fortæller, at man forudser en kæmpeevakuering med fly efter Berlin-luftbroens mønster (1948). Den amerikanske regering (skatteyderne) skal betale. En stor del af jøderne - de, der var for gamle, syge eller uuddannede og lign., skulle kunne få asyl i USA (og måske Danmark?, red.), mens størsteparten skulle til Israel.

Under mødet behandledes en række praktiske forberedelser med omfattende krav til den russiske regering, så som rejse-papirer, kørsel til lufthavne, tilladelse til udførelse af værdier m.m.

Bagmændene.

Udviklingen i Rusland er det klassiske eksempel på "aniti-semitismens" baggrund og udvikling. Den misbrugende jødiske overklasse fremskaffer raseriet fra omgivelserne, uskyldige jøder straffes og frygten tvinger "jøder" sammen til en forfulgt gruppe, hvor misbruget over for ikke-jøder får yderligere vækstbetingelser. Rusland må samtidig være alverdens advarsel mod den globaliserede økonomis virkelige væsen.

Massemedierne i almindelighed skyder skylden på Yeltsin og hans toppolitikere, men almindelige russere mener ikke engang længere, at de regeres fra Kreml, som det blev rapporteret i en opsigtsvækkende artikel for nylig af "Washington Post"s Moskva-korrespondent, David Hoffman. Han berettede bl.a. om finansbaronernes jødiske baggrund, deres korruption af de "demokratiske valg" i begyndelsen-midten af 90erne og deres beslutning om at få en af "deres egne" indsat i regeringen. Valget faldt på Vladimir Potanin, en ikke-jøde, til vice-premierminister, for at undgå problemer. (Også Victor Chernomyrdin og nu Jevgenij Primakov er repræsentant for denne klan). Finans-matadorerne forhindrede til start Rusland i at få et eget uafhængigt finanssystem. I stedet blev Yeltsin overtalt til at placere landets reserver i matadorernes banker. De spekulerede straks mod rublen, ofte med landets egne penge og i ledtog med den ungarsk-amerikanske jøde George Soros. Så blev Yeltsin lokket til det ulyksalige "lån for aktier"-program, hvor baronerne lånte den pengeløse regering store summer imod aktier (kontrol) i Ruslands mest afgørende (stats)virksomheder. Da regeringen herefter ikke kunne betale på lånene, kunne baronerne sælge virksomhederne til - sig selv. På få år lykkedes det på den måde baronerne at gennemføre en af historiens mest utrolige økonomiske erobringer. Halvdelen af den russiske økonomi er under deres kontrol. Og derfor kommer problemerne alligevel nu, som et oprør mod denne jødiske klan. Den har udsuget Ruslands ressourcer og sat sig på enorme rigdomme, har bragt elendighed til landets befolkning og nu - "forfølgelse" af "trosbrødrene".

Spotl. 21.9.98

Rusland kunne blive til Sovjet igen.

Udenlandske långivere og investorers frygt for, at de russiske masser skulle vælge en stærk populistisk lederskikkelse som general Alexander Lebed har ført til deres forsigtige forhandlinger med kommunisternes leder, Gennady Zhuganov. Kommunisterne dominerer allerede det russiske parlament, Dumaen. Skulle vestlige långivere flytte deres støtte fra Jeltsin til Zhuganov, vil denne næsten med sikkerhed overtage regeringsmagten ved næste valg. Selv uden denne støtte er det en mulighed.

Spotl. 7.9.98


Dronte 6

Drontens hovedmenu