Jødespørgsmålet i Danmark -

Maisted-debatten (del 1)

Jødespørgsmålet findes ikke, vil de fleste - både jøder og ikke-jøder sige. Men lykkes det for nogen at bringe emnet frem i massemedierne, bliver han straks overfaldet - næsten udelukkende af jøder. Det skete i 1994 for daværende Venstre-politiker, Ole Maisted. Her bringes forløbet, uden redigering. På en eller anden måde var det, imod alle gældende "regler", lykkedes Maisted at få følgende i Politiken:

Politiken 24/6-1994:

Fare for social uro

Lær af jøderne

(læserbrev af) Ole Maisted

DET ER en fuldstændig misforståelse, at Danmark har interesse i at blive omdannet til et multietnisk samfund.

Vi har set, at de multietniske samfund skaber social uro og religiøse sammenstød, der kan føre til borgerkrigslignende tilstande. For Øjeblikket har vi modtaget og modtager så mange fremmede, at de udgør en trussel mod vort velfærdssystem. De belaster arbejdsløsheds-statistikken negativt og dermed det sociale system. De svage grupper i samfundet bliver fjendtlig stemt overfor de fremmede, og det bliver ikke et mindre problem i fremtiden. Det eneste mindretal, der klarer sig over forventning, er de danske jøder. På trods af at de kun udgør 2-3 promille af befolkningen, har de i kraft af deres dygtighed og sammenhold placeret sig i alle samfundets topstillinger. De sidder i skiftende regeringer, i toppen af vore ministerier, i toppen af vore universiteter, i de højeste retsinstanser, i toppen af pengeverdenen, i toppen af sundhedssystemet, de behersker de store advokatvirksomheder, de behersker kommunikationsmidlerne såsom aviser, radio og tv og alt inden for kunstens verden. De har gode internationale forbindelser på alle områder. Den Øvrige danske befolkning kan virkelig lære noget, når det er lykkedes 2-3 promille af befolkningen at tilkæmpe sig en så stor indflydelse på det danske samfund. Enhver ved, at det selvfølgelig er sket i samarbejde med det jødiske internationale samfund, der har samme magt i andre lande.

De jødiske mindretal har erfaring fra mange tusind års forfølgelse, derfor plejer de deres talenter med omhu, så det kun er de bedste af de bedste inden for ethvert område af samfundet, der bliver hjulpet frem. De benytter sig af den positive nepotisme.

Danskerne kan lære meget af deres jødiske landsmænd. De må blive lige så dygtige, og de må tage konkurrencen op i en positiv ånd.

Men danskerne skal ikke frivilligt lade Danmark omdanne til et multietnisk samfund. Så kan konkurrencen om magten i Danmark blive så hård, at danskerne taber.

Dag 1: - Angrebet indledes. "Ren nazisme" - og "har man hørt mage" 28.6.

"Ubehageligt"

(læserbrev af) " Birgit Harees

Det var dog en utrolig ubehagelig svada, Ole Maisted havde i Politiken den 24/6. Det undrer mig meget, at avisen havde givet den så god en spalteplads med fremhævet overskrift, men måske har man ikke kunnet læse indenad og mellem linierne.

Postulatet om, at jøderne sidder på alle 'samfundets topstillinger' turde måske siges at være en anelse overdrevet.

Maisteds oplysning om, at 'det selvfølgelig er sket i samarbejde med det jødiske internationale samfund, der har samme magt i andre lande' gav uhyggelige minder om Nazityskland, hvor man brugte de samme stupide, folkeforførende argumenter.

Ole Maisted foregiver at rose jøderne, selvom han reelt kommer med en ny variant af advarslen til danskerne om ikke at lade sig løbe over ende af 'de fremmede'.

Jeg kunne forøvigt godt tænke mig at høre Ole Maisteds begrundelse for, hvorfor han ikke kan lide at se jøder i topstillinger."

Og..........

"Talen var 'Lær af nazisterne' "

(firespaltet "kommentar" - med billede - af mag. art.) "Hans Goetz

OLE MAISTEDS indlæg i Politiken 24.6. burde egentlig stå alene og tale for sig selv - men desværre: hvis det var så klart, så havde en ansvarlig redaktion på Politiken nok slet ikke ydet det fremme. Hvad Maisted i virkeligheden siger, er ikke: 'lær af jøderne', men: lær af nazisterne, som jo i de første oktoberdage 1943 'befriede det danske samfund for jødernes indflydelse'. Åbenbart helt efter hr. Maisteds smag. Jeg selv er søn af en dansk far og en tysk mor, min danske far blev iøvrigt undfanget i Brazilien men født i København, jeg selv er født i Danzig (nu: Gdansk), opvokset i Berlin (tysk studentereksamen) bosat i Danmark siden november 1938 (efter 'Krystalnatten' i Tyskland), uddannet i København, første stilling i Aalborg, flygtet til Sverige på grund af den tyske besættelsesmagts 'befrielse af det danske, samfund for jødisk indflydelse', medlem af Den danske Brigade i Sverige, hjemme igen i 1945, dansk værnepligt 45-46, osv. osv.

Jeg er ikke medlem af folkekirken, efter Hitlers racelove (Nürnberger-lovene) er jeg jøde. Jeg 'dyrker' min jødedom som det store flertal af de ikke-jødiske danskere dyrker deres kristendom: kirkebryllup, barnedåb, konfirmation, evt. julegudtjeneste (sic.), overført til den jødiske religion: bryllup i synagogen (for mig og min kones vedkommende blev det til synagogen i Stockholm, medens vi var fordrevet fra vort land af nazisterne), og ellers ikke ret meget mere. Er jeg altså 'jøde' eller er jeg 'dansker', eller er jeg dansk jøde? Selv betragter jeg mig som 'jødisk dansker', men mange jøder vil nok stejle over det, for de synes at jeg dyrker jødedommen alt for lidt.

Men følger man hr. Maisted, så er det jo ret uinteressant, hvad den ene jøde mener om den anden jøde: de holder alligevel sammen i den 'internationale jødedom'. Og på trods af, at de danske jøder kun udgør to-tre promille af 'befolkningen' så har de 'i kraft af deres dygtighed og sammenhold placeret sig i alle samfundets topstillinger'. Skal vi nu foruden kønskvotering også have religionskvotering'? Eller skal vi have de dygtigste folk på samfundets ledende poster? Skal medlem af folkekirken være afgørende for, hvem der i Danmark betragtes som den dygtigste fysiker (jeg tænker på f.eks. Niels Bohr), skal medlemsskab i folkekirken være bestemmende for, hvem der skal være minister, universitetslektor, bankdirektør (har vi egentlig nogle jøder blandt de sidste?)

Nu er hr. Maisted meget snu - han vil ikke være ved - i hvert fald ikke i det her omtalte indlæg - at han har noget imod jødernes indflydelse på dansk samfunds hverdag. Men det står lysende klart, at han betragter jøderne som noget andet end danskerne. Nu er der vist også en del jøder som betragter sig selv som noget andet end danskerne: det gælder især første generation af indvandrede jøder. Helt som første generation af indvandrede danskere i f.eks. USA holdt sammen og betragtede sig som indvandrere. Men utrolig hurtigt sker mentalitetsskiftet, min kone (født i Søborg) stammer feks. fra en ortodoks jødisk indvandrerfamilie fra Polen, men både hendes og så godt som alle hendes søskendes forhold til jødedommen kan ligestilles med 'danskernes' forhold til kristendommen. og mon ikke mange af de nylig tilkomne muslimske indvandrerfamiliers forhold til Islam i løbet af de næste 30 år vil udvikle sig på lignende måde?

Hr. Maisted konkluderer, at 'danskerne skal ikke frivilligt lade Danmark omdanne til multietnisk samfund', og han begrunder det med, at 'så kan konkurrencen om magten i Danmark blive så hård, at danskerne taber'. Mit enkle spørgsmål til Ole Maisted er: hvad er det for nogle 'danskere', der taber? (Spørgsmålet stillet af en dansker, som er født i Danzig, hvis far er undfanget i Brasilien og født i København, og hvis mor er tysk).

Dag 2: - Partisoldater, censur og racismeparagraf - 29.6

"Ekko af Goebbels"

(indlæg med finere placering - dog uden billeder - af) Klaus og Mikael Rothstein

OLE MAISTED har fået optaget noget, der er kamufleret som et debatindlæg i Politiken (24. juni). I virkeligheden er det et barokt ekko af Goebbels' lære om jødernes magt. Umiddelbart ser det så høfligt og imødekommende ud, hvis ikke det var fordi det er skrevet ind i en tradition, der hviler på antisemitiske fordomme. Hvad bliver det næste? En argumentation ud fra Zions Vises Protokoller? Værre bliver det, når Ole Maisted vil mobilisere danskerne på grund af de fremmede, der kommer hertil. Han konstaterer, at flygtningene og indvandrerne belaster arbejdsløshedsstatistikkerne (og det er korrekt, at de etniske minoriteters chancer på et trængt jobmarked er små), men mener samtidig at konkurrencen om magten i Danmark kan blive så hård, at danskerne taber. Hvordan den danske majoritetsbefolkning i verdens mest etnisk homogene land kan være truet af et marginaliseret mindretal, får vi intet svar på. Det er både perfidt og paranoidt at gøre de danske jøder (hvis integrations-historie i Danmark er 300 år gammel) til en slags gidsler i en pervers argumentation, hvis hensigt åbenbart er at skabe flere fordomme og større intolerance mod de flygtninge og indvandrere, der bor i Danmark. I øvrigt undrer det os, at Politiken har fundet det relevant at bringe Ole Maisteds debatindlæg.

Og........

"Antijødisk"

(læserbrev af) Henrik Folker,

Ole Maisted har i Politiken 24.6. et indlæg med overskriften 'Fare for social uro'. Under nødtørftigt dække af mistænkeliggørende skamros beskylder han her danske jøder for ved hjælp af hvad han betegner som positiv nepotisme at tilkæmpe sig stor indflydelse i det danske samfund.

Han skriver også: 'Enhver ved, at det selvfølgelig er sket i samarbejde med det jødiske internationale samfund, der har samme magt i andrelande.'

Nepotisme betyder begunstigelse af slægtninge ved besættelse af stillinger, og hermed fremsætter Ole Maisted også påstand om at jøder foretrækker andre jøder ved stillingsbesættelser.

Dette er en beskyldning for diskrimination og indeholder efter min opfattelse i sammenhængen en forhånelse og nedværdigelse af en gruppe på grund af tro. Dette er strafbart i henhold til straffelovens § 266 b, som har følgende formulering:

'Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.'

Jeg har på dette grundlag indgivet anmeldelse til Hvidovre Politi.

Og..........

"Modbydeligt"

(påfaldende ydmygt placeret kort læserbrev af så stor en jøde som) Dan Tschernia

Ole Maisteds indlæg 24.6. er uden overdrivelse det mest modbydelige jeg i mit liv har læst i Politiken.

Hans formål med det er let at se. Men hvad er Politikens? Mener bladets chefredaktion at antisemitisme er et så udbredt socialt fænomen i Danmark at det tjener et positivt formål at offentliggøre den slags?

Svar: Vi mener ikke, at antisemitisme er udbredt i Danmark. Men den trives åbenbart som en del af den vidtforgrenede frygt og modvilje mod fremmede, der er opstået efter de senere års tilstrømning af flygtninge. Og det er fhv. folketingsmand Ole Maisteds debatindlæg et prima eksempel på.

Red.

Dag 3: - Stor kanon mobiliserer 'folket' -

"Ole Maisteds sande ærinde"

( 4-spaltet kommentar af absolut ledende jøde og zionist) journalist Herbert Pundik

ET GAMMELT mund-uheld siger at antisemitisme er en sygdom som ikke-jøder lider af og som jøder dør af.

Det kniber tilsyneladende lidt med forståelsen for denne historiske erfaring blandt Politikens ikke-jødiske læsere. Det lader deres manglende reaktion på Ole Maisteds indlæg i Politiken 24.6. formode. Indtil videre.

Dan Tschernia, brødrene Rothstein, Hans Goetz, Maia Feldman, alle danskere af jødisk oprindelse, har kritiseret Maisteds racistiske indlæg 'Fare for social uro'. I betragtning af at danskere af jødisk oprindelse udgør en promille af befolkningen, er det deprimerende at konstatere, at deres indlæg udgør halvdelen af dem Politiken har offentliggjort i de sidste dage.

Trods ferietid og sommervarme må man bekymret spørge sig selv, hvorfor det overlades til danske jøder at forsvare deres tilstedeværelse i Danmark mod Maisteds hetz, kamufleret af en maske af ros. Man skal være en meget uopmærksom læser for at lade sig lulle til ro af Maisteds manipulation.

Dampet ned til sin grundlæggende primitivitet siger han følgende:

l. Jøderne i Danmark har sat sig på samfundets nøglestillinger.

2. Jøderne er dygtige og flittige. De handler i samabejde med jødiske kredse i udlandet.

3. Vi må tage ved lære af denne fremmede infiltration og se faren i øjnene nu hvor landet oversvømmes af nye bølger af fremmede.

4. Hvis vi ikke passer på vil de overtage Danmark. Han bruger, kort sagt, jøderne i Danmark som skræmmende eksempel på hvordan det kan gå, hvis befolkningen ikke tager sig i agt.

MAISTEDS påstande er hentet direkte ud af den nazistiske og kommunistiske propaganda, der beskyldte jøderne for at være samfundets fjender, i ledtog med udenlandske jødiske kredse som tilstræbte verdensherredømmet. Kosmopolitter, forrædere og konspiratorer. Hitlers løsning var at myrde dem. Stalins var at udrense jøderne fra alle ledende poster i parti, regering, hær og diplomati og henrette, fængsle eller deportere dem han frygtede.

Maisteds indlæg er strafbart i henhold til lovens paragraf 266b skriver overlæge Henrik Folker, der har indgivet anmeldelse til Hvidovre politi. Det skal blive interessant at følge sagens udvikling.

Næsten alle indlæg i Politiken mod Maisted har koncentreret sig om hans indirekte hetz mod de danske jøder. Den finder jeg sekundær i forhold til det ærinde der formodentlig er hans centrale. Skræmmebilledet han tegner af jødisk dominans i Danmark er kun redskabet for hans sande ærinde, at advare mod dansk flygtningepolitik. Han hetzer mod bosniske flygtninge, tyrkiske gæstearbejdere og politiske asylsøgere fra Mellemøsten. Han repræsenterer den epidemi af nationalisme og etnisk konfrontation som hærger Europa. Den ideologiske konflikt mellem demokrati og dets modsætning har fået nye frontlinier efter den kolde krigs ophør. De nye mure bliver rejst af folk som Maisted i vore egne lande.

Dette bekymrer mig mere end hans angreb på de danske jøder. De skal nok klare sig. Der er antisemitter i Danmark, men ingen antisemitisme. Forklaringen gav en dansk embedsmand under krigen til en repræsentant for den tyske besættelsesmagt. Tyskeren spurgte forundret, hvorfor der ikke var antisemitisme i Danmark. Og danskeren svarede: Vi har aldrig ment at vi havde grund til at føle os underlegne i forhold til de danske jøder.

Ikke desto mindre ville det være rart, hvis de 99,9 procent af den danske befolkning ikke ville overlade det til repræsentanter for den ene promille at forsvare deres danskhed.

Og........

"Fremmedhad"

(læserbrev af) Maia Feldman

Tillykke Maisted - Goebbels kunne ikke have gjort det bedre. Det er der alsammen, alt det som 'enhver ved': 'beherskelsen' af de centrale kanaler, placeringen i 'alle samfundets topstillinger', forbindelsen til det internationale jødiske skyggesamfund med 'samme magt i andre lande'. Planen, 'det er kun de bedste af de bedste som de hjælper frem'. Påkaldelse af truslen fra fremmede elementer er der også, selvom den denne gang antageligt ikke kommer fra 'de dygtige jøder' (skønt jeg ikke er sikker på Maisteds egentlige hensigter).

Hvis nogle jøder sidder i gode stillinger er det nok af samme mangeartede årsager som andre sidder der. Fri os for mytologiseringer af jøder, såvel som af andre! Og fri også jøder fra at tjene som (tilsyneladende) positivt eksempel i din kampagne mod 'fremmede elementer'. Danmark bliver 'multietnisk', på linie med udviklingen i resten af verden - hvad enten Maisted kan lidt det eller ej. Det skaber ikke i sig selv social uro eller 'borgerkrigslignende tilstande'. Dét som kan give problemer, er derimod problematiseringen af forandringerne og udnævnelsen af syndebukke.

Dag 4: Helt store skyts køres i stilling - 1.7.

"Jeg bliver harmfuld og forstemt"

"Jeg vil gerne lægge

milevid afstand til

min partifælles synspunkter"

(5-spaltet indlæg af Venstres formand - stort billede af "forstemt") Uffe Ellemann Jensen

DANMARK er et dejligt land. Overskueligt, homogent, uden sprogstridigheder og mindretalsproblemer - begunstiget i alle ender og kanter. En rigtig levende model for de mange nye elementer, der udgør landkortet over Det Nye Europa - med stadigt flere nationalstater, som er ved at finde sammen i den overordnede ramme (EU), der kan sikre os imod at gentage historiens dumheder.

Sådan vil vi gerne se os selv. Og der er jo også ganske meget om snakken. Derfor gør det ondt at læse et indlæg som Ole Maisteds (24. juni), hvor han advarer imod at omdanne Danmark til et multietnisk samfund.

Jeg tror ikke, der er mange - om nogen overhovedet - som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at opstille et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra.

Derfor må jeg tage afstand fra den debat, Maisted søger at rejse.

Hvis det er regeringens flygtningepolitik, han ønsker at diskutere - så må det siges rent ud. Den vil jeg også gerne være med til at kritisere. Jeg finder f.eks., at ressourcerne anvendes forkert - at vi burde gøre mere for at kunne hjælpe flygtninge tættere på deres hjemegn.

Hvis det er regeringens indvandrerpolitik, han ønsker at diskutere - så må det også siges rent ud. Også den vil jeg gerne være med til at kritisere. Der er især behov for meget strammere regler for familiesammenføring.

Men disse diskussioner vil jeg ikke føre med Maisteds udgangspunkt. At 'danskheden er truet', og at Danmark er på vej til at blive et 'multietnisk samfund'.

MAISTEDs beskrivelse af de danske jøders rolle i det danske samfund fik mig til at gnide øjnene. Læste jeg rigtigt? Mener han virkelig, at jødernes udnyttelse af 'positiv nepotisme' skal tages som et eksempel på, at 'konkurrencen kan blive så hård, at danskerne taber?'

Hvis ikke jeg kendte min Europa-historie, ville jeg slå en larmende latter op over sådanne dumheder.

Nu bliver jeg i stedet harmfuld og forstemt. Og vil gerne lægge milevid afstand til min partifælles synspunkter.

Så sølle står det ikke til med danskerne, at vi skal se vores danskhed forsvaret med den slags argumenter. Danskheden forsvarer vi bedst ved at vise rummelighed og åbenhed over for hinanden og over for andre.

Billedtekst (hvor UE-J skjuler sit ansigt i hænderne): Uffe Ellemann-Jensen: - Det gør ondt at læse et indlæg som Ole Maisteds. - Foto: Thomas Wilmann.

Og.........

"Snigende pest fra Maisted"

"Hans synspunkter må ikke finde husly hos Venstre"

(indlæg på fremtrædende plads af den kendte medietopfigur og "kandidat for venstre til det netop overståede valg til Europa-parlamentet") Jørgen Schleimann.

MAN skal være opmærksom på misbrug af debatretten, før man kan gøre indsigelse. Jeg blev først opmærksom på Ole Maisteds misbrug, da jeg læste Hans Goetz' protest.

Jeg er helt enig med Herbert Pundik i, at Ole Maisteds sande ærinde er en mistænkeliggørelse at andre og flere end de danske jøder. Det er frisind i flygtninge- og indvandrerspørgsmål, han er ude efter. Jøderne bliver bare brugt og misbrugt som så ofte før.

Maisted undsiger den menneskelighed, som ikke kender til etniske grænser og barrierer. Derfor er hans bekendelse til danskheden som noget, der er i modsætning til et multietnisk samfund, også i bund og grund falsk. Den snigende pest, Ole Maisted spredte i Politikens spalter med sit indlæg 'Fare for social uro. Lær af jøderne' 24. juni, kan ikke imødegås ofte nok og kraftigt nok.

Min afsky og harme er så meget desto større, fordi Ole Maisted har været medlem af Folketinget og ønsker at blive det igen. De synspunkter, han har givet udtryk for, bør ikke give adgang til politiske tillidsposter og bør ikke finde politisk husly i Venstre.

Billedtekst: Jørgen Schleimann: - Min afsky og harme er så meget desto større, fordi Ole Maisted har været medlem af Folketinget og ønsker at blive det igen

Maisted forsvarer sig -

"Man imødegår mig med billigt sludder"

"Er det antijødisk at tale om jødernes kloge adfærd"

Politiken modtog den 28. juni dette indlæg fra Ole Maisted, folketingskandidat for Venstre i Nørrebrokredsen:

I 'SKET I UGEN' beskæftiger Claes Kastholm sig med et indlæg jeg har fået optaget i Politiken. Det er helt legalt, at gøre opmærksom på hvem der har væsentlige magtpositioner i samfundet. Claes Kastholm benægter ikke rigtigheden i det jeg skriver, men i misforstået angst for at det jødiske mindretal skal blive ugleset, på grund af deres magtpositioner, henviser Claes Kastholm til Hitler og Goebbels. Så er den sag klaret og jeg er sat på plads. Sikke noget billigt sludder. Det er helt hen i vejret at affærdige den enorme magt det nationale og internationale jødiske samfund har, på denne måde. Det er kun ved en åben diskussion, om de reelle magtforhold i samfundet, at vi kommer alle myter til livs. Det kan ikke være rigtigt, at der er tale om en antijødisk holdning, fordi man gør opmærksom på, hvor klogt de jødiske mindretal sikrer sig magt i alle lande Det er på grund af lukkethed om disse spørgsmål, at der opstår antijødiske holdninger.

I modsætning til Claes Kastholm har jeg aldrig været socialist, hvad enten man sætter national eller demokratisk foran. Jeg er modstander af enhver form for diktatur, uanset under hvilken maske det skjuler sig. Og det er min erfaring, at diktatorer forhandler man ikke med, dem bekæmper man.

"Jeg er ikke racist"

Politiken har den 30. juni modtaget følgende fra Ole Maisted:

JEG vil gerne slå fast, jeg ikke er antijødisk ell racist. Men jeg forbeholder mig ret til at gøre opmærksom på, hvordan jeg ser magtforholdene er i Danmark, og hvordan jeg ser, de kan udvikle sig, hvis vi får et multietnisk samfund.

Det er for sent at advare imod et multietisk(sic) samfund, hvis det først er etableret. Men jeg kunne ikke drømme om at opføre mig anderledes over for fremmede, end jeg forventer, de skal opføre sig over for mig. At der er nogle, der er uenige med mig, anser jeg for deres grundlovssikrede ret, fordi jeg går ind for ytringsfrihed for alle.

Billedtekst: Ole Maisted: - Det er helt hen i vejret at affærdige den enorme magt, det nationale og internationale jødiske samfund har.

Dag 5: - Så kom Bjørn Elmquist endelig til undsætning. - 2.7.

"Maisted bør ikke ties ihjel"

(indlæg på fremhævet plads af journalist, folketingskandidat (R)) Bjørn Elmquist

Da jeg læste Ole Maisteds indlæg 'Fare for social uro' her i Politiken Sankthansdag både gøs jeg og rystede på hovedet. Anti-semitisme og racisme af værste skuffe.

Synspunkterne i indlægget var patetiske, ja, så ynkværdige, at jeg mente, de talte for sig selv. Et videre mål var dansk flygtningepolitik. Naturligvis. For Maisted er jo gammel fremskridtsmand og senere, nu i mange år, medlem i Venstre.

Men så kom Herbert Pundiks kloge ord 30. juni, og det fik mig til at indse, at aktiv afvisning af Maisteds betragtninger og hele tankegangen bag er nødvendig. Uanset hvor platte og simple de er, bør de ikke ties ihjel. Det kan de måske slet ikke, for hvad nu hvis mange tror, at den, der tier samtykker?

Så Pundik har ret. Lad os sige fra - også alle os, der ikke har jødisk blod i årene ... og i det daglige ikke skænker det en ærlig tanke.

Og.......

"Der skal siges fra"

"Pligten til genmæle må ikke glemmes"

(indlæg på fremtrædende plads af) Lise Salling

"KÆRE Herbert Pundik.

UNDSKYLD! Naturligvis bør 'ikke-jødiske danskere' reagere, når 'en af vores' fremkommer med uhyrlige påstande om jødisk-danske landsmænd eller andre landsmænd. Ja, det er påfaldende, at kun danskere af jødisk oprindelse har reageret på Ole Maisteds indlæg i Politiken.

Hvad det er, Maisted forsøger, vil jeg helst undlade at kommentere, jeg kunne komme til at anvende et forkert ordvalg. Men jeg mener også, at påstandene er hentet i bl.a. nazistisk propaganda.

Jamen, Herbert Pundik, mange af de jødiske mennesker, vi kender, er dygtige og flittige. Her

tænker jeg f.eks. på vores canadisk-jødiske svigersøn, som for flere år siden kom til Danmark, lynhurtigt fik et arbejde som juleassistance i et stormagasin, blev fastansat, blev forfremmet og nu bor i Canada med eget firma. Jeg tænker også på min første chef (læreplads), en jødisk dansker, hvis forældre var kommet til Danmark fra et østland (så vidt jeg husker). Jeg kunne nævne mange.

I øvrigt har vi også dygtige, flittige muslimsk-danske venner.

Vores svigersøns forældre emigrerede til Canada efter et ophold i en nazistisk koncentrationslejr. De er nu pensionister efter masser af års flittigt og dygtigt arbejde i eget firma.

Min mand og jeg har for ganske nylig igen været en tur i Canada og besøgt to døtre med familier. Altså dansk-(kristne)-canadiere.

I februar var vi i Lesotho (sydlige Afrika) og besøge en datter med familie. Vi har en søn og svigerdatter fastboende i Kenya. Det vil fremgå, at vi er en temmelig mellemfolkelig familie. Selv er jeg vist ærkedansker - og dog! Min mormor var svensk. Hvordan det var længere tilbage, ved jeg ikke noget om. Egentlig synes jeg, at det er ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder på 'samfundets nøglestillinger'! Men hvis det er anstændige, ærlige mennesker, er deres oprindelse ligegyldig.

TAK, Herbert Pundik, Hans Goetz og flere for, at I fik mig 'op på ølkassen'. Somme tider synes man, at kampen mod fascisme, nazisme og fremmedhad er så uoverkommelig. Men pligten til at tagc til genmæle må ikke glemmes. Min eneste bror blev under besættelsen henrettet i Ryvangen.

Og........

"Her er min tilslutning"

(indlæg på fremhævet plads, af) Jytte Christensen

Det er alt sammen rigtigt hvad Pundik skriver i dagens kommentar, og det kan ikke siges bedre.

Jeg er flov over ikke at have reageret imod Maisted, så hermed min forsinkede tilslutning som ikke-jødisk Politiken-læser.

Og.........

"Giftige falsknerier"

(Indlæg på fremhævet plads, af den kendte "Politiken"-historiker og udlandsdansker) Erling Bjøl

MAN har svært ved at tro sine egne ører. Når man hører Ole Maisteds argumentation om jødernes indflydelse, er det som at være tilbage i Tyskland i 30'erne. Gik man tyskerne nærmere på klingen, endte de snart med at diske op med Zions Vises Protokoller, dette giftige antisemitiske falskneri fremstillet af tsarens hemmelige politi, som nazisterne så flittigt betjente sig af for at retfærdiggøre den politik, der endte i Auschwitz. Men man havde troet at konspirationsmyten om jødernes magt var blevet endeligt punkteret med afsløringerne af de allieredes afvisning af at gribe ind mod Hitlers masseudryddelse af Europas jøder under Anden Verdenskrig.

Er der noget land, hvor det kan være mening i at tale om en jødisk indflydelse, er det USA. Men ikke engang her kunne de, som den svensk-amerikanske historiker David S. Wyman har vist i sin bog The Abandonment of the Jews formå myndighederne til at løfte en finger for at bremse masseudryddelsen.

Hvis konspirationsmyten havde noget på sig, ville den i øvrigt vise det stik modsatte af, hvad venstrepolitikeren vil bruge den til, nemlig at indvandrere i løbet af få generationer ikke bare kan integreres i et samfund, men blive et yderst værdifuldt element, noget, der er velkendt fra et udpræget indvandrerland som USA.

Billedtekst:

Erling Bjøl: - Man har svært ved at. tro sine egne ører

Dag 6: - "Organet" kræver dom

(Politikens lederartikel søndag 3.7.)

"Ikke-racist"

"Partierne har et ansvar

ALLEREDE DA man læste indlægget af Venstres folketingskandidat Ole Maisted i Politiken, kunne man forudse en erklæring fra ham orn, at han ikke er racist, men bare benytter sin ytringsfrihed. Det er karakteristisk for den slags indlæg. Helt på linie med den socialdemokratiske borgmester Kjeld Rasmussens i Rigsretten for nylig. Han citerede bare aviser. Ole Maisted fortæller bare, hvordan forholdene faktisk er.

Men sigtet er klart. Det er at advare mod, som de tidligere Fremskridtsmand, nu Venstremand, Maisted skrev, at danskerne taber i konkurrencen, hvis Danmark omdannes til et multietnisk samfund. Som om den advarsel var truende nødvendig.

DE TO indslag, og beskæmmende mange andre med dem, taler for sig selv. Men hvordan reagerer de politiske partier, som de repræsenterer. Socialdemokratiets formand, statsminister Poul Nyrup Rasmussen udbad sig straks en forklaring fra Kjeld Rasmussen, han fik den med avis-citaterne. Men ikke nogen acceptabel forklaring på, hvorfor Kjeld Rasmussen følte sig kaldet til at belære Rigsretten om tilstandene, da den daværende justitsminister tilsidesatte de tamilske flygtninges lovsikrede rettigheder.

Dermed stillede formanden sig tilfreds. Han havde reageret. Og borgmesterens egen kreds gav ham fuld opbakning. Dog uden at sige til hvad.

VENSTRES formand, Uffe Ellemann-Jensen, rejste ikke krav om en redegørelse fra partifællen. Han nøjedes med i Politiken at tage klart afstand fra Ole Maisteds synspunkter og fastslå, at de har netop den karakter, som Maisted benægter. Med en henvisning til Europas historie stiller formanden sig på linie med dem, der har set Maisteds indlæg i forlængelse af nazisternes.

Og så fortsætter Ole Maisted i øvrigt som kandidat for Venstre, der ironisk nok kalder sig Danmarks liberale parti. Hvis Maisteds holdning skal gå under betegnelsen dansk liberalisme, har vi vanskeligt ved at se grund til at advare mod et multinationalt samfund. Partiernes ledere kan optræde som de vil. Men de bør ikke glemme, at vælgerne også eksisterer

- og forhåbentlig vil bedømme partierne efter fortjeneste.

POLITIKEN"

Og........"Undskyld - undskyld"

"Farlig uopmærksomhed"

(læserbrev) Peter Helby Petersen, (adr.), skriver bl.a.:

Det er vist sjældent, at en avis kritiserer sine egne læsere. Det gør Herbert Pundik 30. juni, og han gør det med rette. Vi har ikke engageret os.

Maisteds indlæg 24.6. overså jeg, fordi jeg er en uopmærksom avislæser. Pundik overser jeg aldrig. Han har denne gang skaffet mig en rigtig dårlig dag, og det skal han have tak for.

Når jeg nu læser Maisteds indlæg, får jeg kvalme. Fortiden myldrer frem i mit sind. Krystalnatten i Tyskland i 1938, Goebbels' tirader, Holokaust. Får denne ondskab og dette vanvid dog aldrig ender?

Nu som dengang er vores uopmærksomhed den store fare. Vi er ikke uengagerede, men vi er længe om at blive opmærksomme på faren.

Og........

"Undskyld, Pundik!"

Nils Aage Jensen, (adr.):

Hvis det virkelig forholder sig, som Pundik skriver i kommentaren 30. juni, at kun jødiske landsmænd har gjort indsigelse, har jeg al mulig grund til at sige undskyld.

Også jeg læste med stigende væmmelse de svinske bemærkninger om danske jøder, som en hr. Ole Maisted skrev, og som Politiken ikke undlod at bringe. Min første indskydelse var da også at tage afstand fra den type af fordækt antisemitisme, men på vej mod maskinen faldt det mig ind, at et læserbrev om den sag formodentlig ville drukne i en stormflod af indsigelser, og at andre sikkert ville udtrykke afskyen bedre end jeg - og så faldt jeg altså for fristelsen til at holde kæft. Det fortryder jeg inderligt nu - for her skal ikke holdes kæft - her skal råbes op! - så meget mere (s)om bemeldte herres dækkede racisme ikke blot rammer jødiske landsmænd, men jo i første omgang sigter mod at puste til det latente fremmedhad her i landet. Man bliver bare så led ved at røre ved den slags ildelugtende sager.

Det er muligt, at Politikens demokratiske forpligtelse kan medføre, at man føler sig forpligtet til også at markedsføre den slags synspunkter. Men 'Den højeste Oplysning' kan det vel næppe kaldes. Det er som noget ækelt, der endnu en gang kravler frem under en slimet sten. Træd på den!

Og..........

"Multietisk fædreland"

(læserbrev af) Kirsten Stubbe-Teglbjerg, (adr.):

Til min overraskelse læste jeg et fornuftigt udtryk i Ole Maisteds læserbrev dateret 30. juni, omend jeg er lodret uenig med hans synspunkt. Der stod: 'Det er for sent at advare imod et multietisk samfund, hvis det først er etableret'.

Jeg tror, at det er sætternissen, der har drillet Maisted. Han har nok villet skrive 'multietnisk'- for det er jo udtryk for det skrækkelige fremtidsperspektiv, han ser for Danmark.

Jeg er nu mere stemt for 'multietisk'- sådan så jeg gerne mit fædreland: som et sted, hvor man tog udgangspunkt i folks menneskelige kvaliteter, så styrken i det forskelligartede og ikke hængte sig i race, religion, øjen- eller hårfarve.

Og.........

"Jeg beklager"

(læserbrev af) Grete Grumme, (adr.)

Kære Herbert Pundik.

Du har ret i din kommentar i Politiken 30.6

Min reaktion på Maisteds afsindige, fascistiske indlæg i Politiken 24.6. var omgående at sende et læserbrev imod ham. Desværre fik jeg ikke taget mig sammen til at skrive det!

Det beklager jeg meget.

Og...........

"Sendrægtige, som vi er"

(læserbrev af) Niels Ole Kiil, (adr.):

Herbert Pundik må have os, ikke jødiske danskere, undskyldt, fordi vi ikke straks skrev protester mod Maisteds indlæg, der bragte ting, der burde være usagt. Sendrægtige, som vi er, kom danske jøder os i forkøbet med tilkendegivelser, der intet savnede i tydelighed. For øvrigt var der vel ikke for os, anledning til at protestere mod udtalt beundring for flid og gåpåmod, som nogle af vore unge synes at mangle. Jeg nærer stor beundring for de jødiske løjtnanter, jeg samsejlede med under Anden Verdenskrig.

"7. dagen skal være hviledag": -

En enkelt dags pause i skydningen - 4.7.

 

Dag 8: - Et mindre problem er opstået - 5.7.

"Udfald mod jøder var lovligt"

"Politiet afviser racisme-anmeldelse mod politikeren Ole Maisted efter læserbrev om jøder"

(artikel) Af Karen Marie Holk

Venstre-politikeren Ole Maisted overtrådte ikke den såkaldte racismeparagraf, da han for knap to uger siden i et læserbrev i Politiken blandt andet skrev, at de danske jøder ved hjælp af positiv nepotisme tilkæmper sig stor indflydelse i det danske samfund - og at det sker i samarbejde med det jødiske internationale samfund.

Det fastslår kriminalpolitiet i Hvidovre, som har afvist en anmeldelse fra en af de mange læsere, der i den seneste tid har reageret skarpt imod Ole Maisteds indlæg.

- Der er ikke noget i læserbrevet, som er konkret nok til at omfatte racismeparagraffen. Vi har afvist anmeldelsen, og der har derfor ingen efterforskning været overhovedet, siger kriminalinspektør Jørgen Bach.

Ifølge paragraf 266b i straffeloven kan den, der offentligt fremsætter udtalelser, hvor en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationalitet eller etnisk oprindelse eller seksuelle orientering straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil to år.

I praksis er der faldet meget få domme - heriblandt i den såkaldte 'grønjakkesag', hvor de to journalister Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen blev idømt bøder for at udbrede racistiske budskaber i en tv-udsendelse om grønjakker.

Menneskerettighedskommissionen i Strasbourg fastslog sidste år, at dommen var et brud på menneskerettighedskonventionens paragraf om ytringsfrihed.

Dag 8: Så kører vi igen - 6.7.

"Tag mere håndfast på Maisted"

"Lad der blive plads til værdier og holdninger som befordrer den gensidige tolerance imellem os"

(5-spaltet indlæg af) Steen Friberg (adr.):

AGURKETIDEN i denne sommer blev indvarslet med en rådden agurk, og vi har alle kvalme. Alle udsagn skal ses i sammenhæng, også Maisteds.

Hvad er så sammenhængen. I Europa oplever vi en stigende nationalisme, blandt andet i forbindelse med, at vi nu alle skal ind i unionen. I det tidligere Jugoslavien foregår en aktiv krig, som i mål og indhold ikke lader Det tredje Riges værdier meget tilbage at høre. Etnisk udrensning, folkeforfølgelse og religiøse overtoner går igen. I Italien sidder en regering som blandt andet hviler på et parti med erklæret fascistiske mål, og vi er sammen i unionen. Vore politikere har travlt med at forklare os, at vi skal give dem en chance, 'Vi ved jo ikke, om de mener det alvorligt', så lad os nu ikke dømme dem på forhånd.

I Danmark er befolkningen efter nogle politikeres udsagn trætte af indvandrere. Ellemann skriver i en kommentar til Maisted-debatten (for det er jo ham vi drøfter), at hvis partikammeraten vil diskutere indvandrerpolitikken, går formanden for Danmarks liberale parti (privatisering og afregulering) ind for, at den skal reguleres hårdere, blandt andet gennem hårdere regler mod familiesammenføring.

VED at bringe en 'vi og dem'-dimension ind i debatten har Maisted haft brug for at slå på en minoritetsdimension i det danske samfund, som ikke fortjener at blive fremstillet eller anvendt til Maisteds formål. Maisted tilhører en politikergruppe, som kun kan overleve ved at appellere til 'den lille lort' i os alle sammen. Håbet inde i hans hoved kunne være at blive en stor - ligesom dem i Italien. Det burde Ellemann gøre noget helt andet håndfast ved - end det han skrev i sin kommentar. Men han frygter måske, at andre (mange - måske flertallet?) i partiet har synspunkter, som ligner eller ligger tæt op ad Maisteds.

Vi oplever alle, at der stilles krav om stigende tolerance både på jobbet og derhjemme. Det er ikke altid et spørgsmål om indvandrere og minoriteter. Genuine landsmænd kan stille store krav til tolerance. Tænk bare på Århushistorierne. Det begynder altid med en vits og så bliver det alvor. For gennem vitsen antydes, at der jo er noget om snakken. Maisted er ikke en vits længere.

JYDER i København, sjællændere i Jylland, katolikker i Vejle, jøder i Danmark, muslimer i Jelling og i Bosnien, danskere på Manhattan. Sigøjnere overalt!

Verden går den vej, og det er godt. Lad os da blive multietniske og multikulturelle. Lad der blive plads til værdier og holdninger som befordrer den gensidige tolerance imellem os. I den sammenhæng er der ikke plads til Maisted - lad os rive hovedet af ham, verbalt og politisk. Ellemann har ordet og bolden - vi andre skal jo snart vælge. I forhold til Maisted har vi valgt.

Og..........

"To tunger "

(læserbrev af) Asger Manø, (adr.) "kommenterer Uffe Ellemann-Jensens kritik af Ole Maisted og skriver bl.a".:

Venstre har i lang tid talt med to tunger i flygtningeog indvandrerdebatten. Løjtnanterne laver det beskidte arbejde, som man mener gavner opinionstallene, og formanden kan så med jævne mellemrum træde frem med rene hænder og fordømme de racistiske udtalelser, som dele af partiet i hård konkurrence med Fremakridtspartiet fremfører.

Venstre er et rummeligt parti, siges der. Så rummeligt, at det kan acceptere en Ole Maisted og andre, som lufter tanker og holdninger, som for længst har passeret grænsen for al anstændighed.

Dag 9: - Afsluttende anklageskrift fra "konservativ" leder - 7.7.

"Den politiske gadehandler"

"Gadesælgeren skal ikke sælge politiske billetter"

(6-spaltet indlæg med karikaturtegning af Maisted)

Per Stig Møller

Folketingsmedlem (K)

24. JUNI skrev Ole Maisted nogle dumheder. Den l. juli fremturede han ved i sine replikker om jødernes rolle nationalt såvel som internationalt at fastholde sin påstand om 'den enorme magt det nationale og internationale jødiske samfund har'. Han roste sig ligefrem af at have fremkaldt en debat om 'de reelle magtforhold i samfundet' og forsvor, at det er antijødisk at gøre opmærksom på, 'hvor klogt de jødiske mindretal sikrer sig magten i alle lande'. Han fastholdt altså, at Danmark reelt er styret af et mindretal, der ikke er danskere, men jøder!

Det var som at læse det nazistiske, danske tidsskrift 'Kamptegnet', der i september 1939 talte om 'demokratiernes jøderegimente', og om 'det jødiske plutokratis altovervejende indflydelse', som fik angelsakserne til at spytte 'i den fremstrakte germanske broderhånd', samt om 'jødepressen' i Tjekkiet, som havde nødvendiggjort besættelsen af landet. Det var jødernes skyld alt sammen, de sad på parlamenterne, kapitalen og pressen. De sad med andre ord på den reelle magt, hvilket selvfølgelig med Maisteds ord var meget klogt dem. Det havde og har bare ikke spor med sandheden at skaffe.

METODEN med at udpege syndebukke og stemple mindretal som farlige fjender har imidlertid heller intet med sandhed at gøre. Formålet er altid at sætte sig i spidsen for en samfundsuro, og for at komme til det må man først skabe den. Og for at skabe den skal man opdigte en fare, som man kan tilbyde at eliminere. Man skal altså kredse nogle ind og erklære dem anderledes og derved farlige. Det har naturligvis ikke været Maisteds formål, men det er ikke desto mindre mekanismen i Maisteds dumhed.

Jeg troede, de tider var længst forbi, hvor man overhovedet kunne få ind i sit hoved at opfatte jøder i Danmark som ikke-danske. De er fuldstændig lige så danske som bornholmere, fynboer, esbjergensere og københavnere og er fuldstændig lige så bornholmske som alle andre bornholmere osv. Der findess intet jødisk samfund, men et mosaisk trossamfund, ligesom der findes mange andre trossamfund i vort religionsfrie land.

FOR SÅ vidt var det derfor bedst at lade Maisteds dumheder passere i tavshed.

Hvis ikke det var, fordi han fremturede, og fordi den mekanisme, han sætter i gang, er så farlig. Hvem bliver den næste gruppe? Børn af tyrkiske indvandrere? Eller af pakistanske? Af skandinaviske bliver det næppe, for de ser jo så 'ærkedanske' ud, at man ikke bare kan pege dem ud.

Den fransksprogede, græskjødiske forfatter Albert Cohen har skrevet en lille, selvbiografisk bog om, hvordan det virker at blive peget ud og blive gjort til noget anderledes og farligt. Den hedder 'O vous, frères humains' (O, I menneske-brødre'). Den kom i 1972, men bør åbenbart snarest oversættes til dansk. Heri beskriver han, hvorledes han som velintegreret, lille jødedreng med slangekrøller på sin 10-års fødselsdag i1905 med de tre francs i hånden, som han havde fået af sin mor om morgenen, stod i kredsen omkring en blond gadesælger og jublede over dennes munterhed og besluttede sig til at bruge sine penge hos ham. Da han begejstret trådte frem for at købe, strakte gadesælgeren til mængdens moro pegefingeren ud mod ham og skreg: 'Du er en jødesmovs, ikke? Du æder guldmønter, ikke? Du er en beskidt jøde, ikke? Din far er fra den internationale finans, ikke? Skrid, vi har set nok til dig, her hører du ikke til, det her er ikke dit land, her har du intet at gøre' osv. Derefter stak gadesælgeren ham en lussing, hvorpå han stak rystet af med sine tre francs. Hans verden var brudt sammen. Pludselig hørte han ikke længere til i det samfund, han ellers uden videre havde følt sig som en del af.

Han var blevet skilt ud som anderledes. Denne gadesælgers stupiditet indvarslede gaskamrene, slutter Cohen, hvis bog om antisemitismen ved århundredets begyndelse med Maisteds artikler er blevet uventet aktuel her ved århundredets slutning, og endda hos os. Næste gang bliver det måske 'tyrkertøsen', 'perkerdrengen' eller en anden, der ser lidt anderledes ud og har håret klippet anderledes eller noget andet tøj på end det store flertal, som peges ud af den blonde gadesælger, thi det er jo netop disse andre grupper, Maisted vil advare os mod gennem sine artikler om 'det jødiske mindretal'.

Derfor må vi nu sørge for, at gadesælgeren i hvert fald ikke sælger politiske billetter. Dertil er den slags for dumt og for ondt.

Og et sidste forsvar fra Maisted....

"censur, censur, censur"

" Ytringsfriheden undertrykkes"

(indlæg af Ole Maisted, Folketingskandidat for Venstre)

HR. PUNDIKS begrænsede succes med bestilt vælgerstorm imod 'mine synspunkter' fra en svunden fortid, hvis vanvid enhver kan forstå, har til formål at undertrykke ytringsfriheden.

Hr. Pundiks Politiken har indført censur, og vel altid benyttet sig af censur. På den måde afskrækker hr. Pundik sine opponenter fra (stod meningsforstyrrende "til", K.E.) at forsøge at skrive i Politiken. Hr. Pundik må virkelig have sine problemer med Shamir i Israel, der kun ønsker et jødisk Israel, renset for anderledes tænkende.

I Danmark har vi grundlovens paragraf 77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Anderledes udformede læserbreve end bestilt af hr. Pundik, har Politiken selvfølgelig ikke trykt. I et stærkt manipulerende dagblad som Politiken, hvis eneste formål er at påvirke den offentlige mening efter hr. Pundiks retningslinier, foretages der dagligt bortcensur af indlæg, der ikke passer ind i hr. Pundiks verdensbillede.

"Venstre er højre"

"Hvor grænsen går"

Bjørn Elmquist, folketingskandidat for de radikale, kommenterer debatten om Ole Maisteds indlæg i Politiken og skriver bl.a.:

ER man til hverdagsagtig nøgternhed, kan man i det mindste hæfte sig ved, at følgende punkter blev klarlagt:

1) Maisteds utilfredshed med regeringens indvandrer-og flygtningepolitik finder genklang i partiet Venstres officielle holdning og bekræfter de senere års stigende tilnærmelse mellem Venstre og Fremskridtspartiet. Endemålet er en VKZ-regering eller et regeringsbærende flertal med Z.

I den forbindelse er det også værd at notere sig, at tolerancen i Venstre, Danmarks liberale Parti, altid er til stede i rigt mål, når det gælder højredrejede synspunkter, hvorimod partiets bredde og tolerancen ikke er til at få øje på ind mod midten. Endsige længere mod venstre.

2) Langt mere interessant og nok så principielt er det med kriminalpolitiet i Hvidovres afvisning af anmeldelsen mod Maisted for overtrædelse af racismeparagraffen i borgerlig straffelov, se Politiken 5. juli.

Den slags sager er altid svære.

På den ene side er der bestemmelsens formål: at beskytte minoriteter mod (verbale) overgreb som defineret af FN og andre internationale konventioner. På den anden side er der hensynet til ytringsfriheden.

Nu kræver ytrinpfrihed og forbuddet mod censur ikke, at enhver ansvarspådragelse, og -placering udelukkes. Hovedsagen er, at det sker ved domstolene under iagttagelse af princippet om retfærdig rettergang.

Men alligevel hører det til et åbent og reelt demokrati, at ytringsfriheden får så vide rammer som overhovedet muligt. Og i tilfælde af tvivl om bevisets stilling, ytringens beskaffenhed osv. får prioritet.

Den balance er ikke altid let. For de personer, vi på den måde beskytter og garanterer demokratiske rettigheder, er jo blot ude på at begrænse, ja ophæve vore rettigheder, hvis de får magt som agt.

Derfor er det i sådanne konflikter ekstra nødvendigt med stillingtagen og afstandtagen fra de respektive udsagn som feks. Maisteds.

Demokrati er sårbart og svært. Alternativet meget værre.

Og resultatet blev.........

 

"Fyring i V efter læserbreve"

"Kreds dropper Maisted"

Af Lotte Lund

Venstremanden Ole Maisted er med Øjeblikkelig virkning fyret som folketingskandidat på Nørrebro i København efter to debatindlæg i Politiken, hvor han i camouflerede vendinger beskyldte flygtninge, indvandrere og jøder for at være en trussel mod det danske samfund.

Fyringen kommer overraskende, efter at kredsformand Steen Thomassen i fredags bakkede Ole Maisted op som Venstres kandidat. Men efter at have nærlæst indholdet af Ole Maisteds indlæg ændrede han holdning og lagde sig på linie med partiformand Uffe Ellemann-Jensen. Steen Thomassen har siden da været i telefonisk kontakt med alle medlemmer i den fem mand store kredsbestyrelse, og kun ét medlem var kritisk over for beslutningen.

- Processen gik i gang, da jeg læste Ole Maisteds andet indlæg, hvor han ikke rettede det, som kunne misforstås, men tværtimod fastholdt sine synspunkter, siger Steen Thomassen.

Han er nu gået i gang med at lede efter en anden folketingskandidat for kredsen. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, om den nye kandidat skal vælges gennem en urafstemning, eller om kredsen vil afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Beslutningen kommer helt bag på Ole Maisted, der ifølge Steen Thomassen blev orienteret om beslutningen på et møde i Maisteds hjem i går eftermiddags.

- Jeg kender ikke noget til den beslutning. Steen har tidligere bakket mig op i Politiken. Jeg er overrasket over, at han nu skifter holdning. Men det må jeg tage til efterretning, siger Ole Maisted, der nu vil overveje sin politiske fremtid.

Ole Maisted sad tidligere i Folketinget for Fremskridtspartiet.

Fortryder du dine indlæg?

- Jeg er meget ked af den udvikling, sagen har fået. Jeg har aldrig læst Hitler eller Goebbels, som jeg er blevet sammenlignet med. Jeg er rystet over at få tillagt sådanne motiver. Jeg mener, at jeg er i overensstemmelse med Venstres politik, der går imod, at Danmark udvikler sig til et multietnisk samfund.

Det var i aftes ikke muligt at få en kommentar til fyringen fra partiformand Uffe Ellemann-Jensen, der i øjeblikket er på ferie i udlandet.

Dette var første alvorlige optræk til en diskussion af jødespørgsmålet i de senere år. Maisted fik lov til at forsvare sig en enkelt eller et par gange mod de talrige jødiske og andre indlæg, der angreb ham for den frygtelige "anti-semitisme". Jeg forsøgte, uden held, at følge op i Berlingske Tidende:

Berlingske Tidende

Debatredaktionen

Pilestræde 34

1147 Kbh. K

Den 17.7.1994

 

Debatindlæg

I Berlingsske´s kronik den 14.7. lyder Finn Oelsner´s hovedtese: "Nævn mig ét land - ja blot et eneste sted i verden - hvor det er gået godt at blande forskellige racer, etniske kulturer og religioner sammen - således som vi netop i Danmark er i fuld gang med at gøre det i disse år"

Ja, det er netop sagen, meget fint illustreret med eksempler fra hele verden på, at det er gået skrækkeligt overalt.

Oelsners konklusion: At vi DERFOR må gøre alt for, at det skal gå godt i Danmark, er lettere ulogisk. At det VIL gå godt er mere end usandsynligt.

At det er et politikerskabt onde, påtvunget den danske befolkning trods vilde protester i meningsmålinger, debatindlæg og fremmedfjendtlige optøjer, får mig til at mene, at der er tale om et ækelt forræderi mod det danske folk, udført af en forholdsvis lille internationalistisk orienteret magtklike inden for specielt regering, Folketing og massemedier. Det overordnede mål hedder nedlæggelse af Danmark - åbenbart uanset prisen i fattigdom, kriminalitet og raceopgør.

Jeg har specielt undersøgt kriminalitetsudviklingen i Danmark og påvist, at f.eks. voldsanmeldelser er vokset eksplosionsagtigt fra 3.726 i 1970 til 12.258 i 1992. Netop de år, hvor udlændingetallet, iflg. Oelsner er vokset til mellem 400.000 og 500.000. Altså omkring 10% af befolkningen.

Rigspolitiets rapport over udlændinges kriminalitet undersøger kun de udenlandske statsborgere i Danmark, et tal på nu knap 200.000. De øvrige 2-300.000 tæller altså med blandt danskernes kriminalitet i rapporten. Når rapporten analyseres, viser det sig, at udenlandske statsborgere i ALLE KRIMINALITETSFORMER er overkriminelle, mellem 2-10 gange så slemme, særligt grelt ved alvorlige ting som mord, voldtægt og narkosmugling. Sammenhængen er klar nok, trods diverse kriminologers udenomssnak.

Et par vigtige sandheder om baggrunden for den katastrofale situation må frem:

1. Nationalisme - altså fædrelandskærlighed - er en naturkraft på linie med kærlighed, sex og had. At prøve at udrydde den er dumt og på baggrund af historiens lektie forbryderisk.

2. At standse den nuværende udvikling er ikke nok. 400-500.000 udlændinge uden éntydig loyalitet mod nationen vil opløse den i et voldsorgie. De skal sendes hjem igen i videst mulig udstrækning med besked om, at både danskerne og de har været udsat for et forræderi fra danske politikere og deres håndlangere.

3. De 400-500.000 vil påviseligt over få generationer bive til en majoritet på grund af højere fødselstal. Erfaringer fra USA med mexikanere har vist, at disse IKKE får værtslandets lave fødselshyppighed, men tvært imod højere end i hjemlandet. Det samme må forventes fra muslimer og andre med høj fødselsrate. Iflg. Oelsner (og franske erfaringer) er det specielt 2. og 3. generations indvandrere, der volder problemer. Det kan vi ikke byde vore børn!

4. Jødernes rolle må kunne debatteres frit i et frit land, uden hensyn til den modbydelige sovjet-inspirerede "racisme-paragraf". Ole Maisted fra Venstre tillod sig (Politiken 24.6.) på samme måde som Oelsner at advare mod omdannelsen af Danmark til multietnisk område, men han brød endnu et tabu: nemlig jødernes store magt i samfundet, hvor (citeret) "de sidder i skiftende regeringer, i toppen af vore ministerier, i toppen af vore universiteter, i de højeste retsinstanser, i toppen af pengeverdenen, i toppen af sundhedssystemet, de behersker kommunikationsmidlerne såsom aviser, radio og TV og alt inden for kunstens verden". Jeg har ingen grund til at tvivle på sandheden, og har endnu ikke oplevet en toneangivende jøde, der ikke var forelsket i at gøre Danmark multietnisk. Vigtigst for en mulig gryende antisemitisme er måske, at den katastrofale udlændingepolitik af befolkningen kan identificeres med de to jødiske ministre Erling Olsen og Birte Weiss, og f.eks. en jødisk informationschef (Klaus Rothstein) for Flygtningehjælpen. Uden at gå videre her, kan det jo let ses, at magten på dette område er omvendt proportional med de 0,1 %, Herbert Pundik hævder, jøderne udgør i Danmark. Jeg er spændt på, om jeg, lige som Maisted, skal udelukkes fra Venstre, fordi jeg gør opmærksom på disse - for vort land - livsvigtige sammenhænge.

Knud Eriksen

Emnet blev så taget op i "Danskeren". Det var inden også dette blad blev politisk korrekt omkring jøder- og ikke kunne se jødespørgsmålet mere. Spørgsmålet blev fremdraget lidt forsigtigt og med en halvkvædet vise, og den stil skulle senere slå igennem som decideret uærlighed og censur i forhold til emnet, men altså (se "Jødespørgsmålet i Danmark-Maisted" :

del 2


Dronte 7

Drontens hovedmenu