Dronten 7

Undertrykt Nyt

 

Krigsforbryderdomstole/ zionistisk justits:

De omsiggribende krigsforbryderprocesser, både for gamle og nye "forbrydelser mod menneskeheden" kan kaldes zionistisk justits: Dels drejer så godt som alle ny-optagne gamle sager sig om "forbrydelser mod jøder under Anden Verdenskrig", dels bygger de nye direkte på Anden Verdenskrigs afsluttende "Nürnbergprocesser", der var zionistisk dominerede hævn-standretter mod nationalsocialistiske ledere, uden mere end en tynd fernis af retsprocedurer som dække. Endelig er de mange nye "forbrydelser mod menneskeheden" énsidigt rettet mod de "fjender", som det obskure "Verdenssamfund", under anvendelse af jødiske nøglepersoner, vil have straffet - til fremmelse af Bilderberg-planer for verden og til institutionalisering af en verdens-lov med internationalt politi. En verdensregerings eller et verdenstyrannis jura under opbygning. Seneste skud på stammen er ICC - "den internationale straffedomstol", der blev vedtaget sidste sommer, (se "Dronte" nr. 6, "undertrykte nyheder") og i april i år kom så "det internationale politi", da NATO midt i sin krigsforbryderiske angrebskrig mod Serbien "fikst" blev lavet om til dette under 50-års jubilæumsfestlighederne i Washington i april. Nu venter globalisterne kun på, at de kontrollerede verdensmedier har vænnet folk til dette "politi"s eksistens, før det for alvor skal bruges, red.)

Israels dobbelttænkning i forbrydelser

Israel, der stolt kidnapper mennesker rundt om i verden og bringer dem hjem til straffesag i Israel - især tyskere beskyldt for "Holocaust" - har nægtet at udlevere en mistænkt krigsforbryder.

Det drejer sig om Solomon Morel, leder af en polsk dødslejr fra perioden ved og lige efter Anden Verdenskrigs slutning. I følge det polske justitsministerium er han skyld i mere end 1.500 tyskeres død i denne lejr i perioden februar-november 1945. Polakkerne begyndte deres efterforskning i 1992. I 1994 flyttede Morel til Israel. Polakkerne hævder, at Morel slog, torturerede og myrdede mindst 1.538 fanger. Efter israelsk lov udgør disse forbrydelser ikke folkemord. (se "Dronten" nr. 6: "Manden, der opfandt "folkemord").Og nu siger zionisterne, at der er indtrådt forældelse i sagen.

Samtidig udplyndrer zionister uden for Israel på femte år Vestens banker, forsikringsselskaber og storindustrier for påståede forbrydelser mod jøder under Anden Verdenskrig.

Og samtidig var det en fremtrædende sydafrikanske jøde, Richard Goldstone, der optrådte som hovedmanden i den første, og stærkt oppustede krigsforbryderdomstol i nyere tid, i Haag. Den, der startede hele den nye bølge af krigsfobryder-sager.

Det er i øvrigt ikke kun krigsforbrydelser, der behandles efter denne dobbelt-opskrift.

På spionområdet forsøgte f.eks. Israels leder, Nethanyahu, i oktober 1998 - midt under Israel-Palæstina fredsforhandlingerne i USA - at få Clinton til at løslade Israel-spionen Jonathan Pollard, der sidder på livstid for militærspionage mod USA til fordel for Israel. Så godt som samtlige verdens jødiske pressionsgrupper har i årevis presset på for det samme. I følge en CIA-ekspert havde Pollard stjålet så mange super-hemmelige dokumenter, at de ville fylde en stor flyttevogn, han havde forårsaget uoprettelig skade på USAs efterretningsvæsen og hans oplysninger var gået videre til hovedfjenden Sovjet, til dels ved Israels hjælp.

Samtidig har den israelske samvittighedsfange, der ikke spionerede for noget land, men blot afslørede, at Israel, trods årtiers vedholdende løgn om emnet, fremstillede atomvåben, siddet i fængsel i Israel i mange år for denne afsløring, efter at være blevet kidnappet i udlandet af Israels hemmelige tjeneste.

Men det er endelig heller ikke kun sådanne specielle forbrydelser dobbelt-opskriften bruges på.

Også på ganske gemene mordere er der åbenbart stor forskel.

Tilfældet Sam Sheinbein er det kendteste eksempel. Han er en ung amerikansk jøde, der er flygtet til Israel for at undgå straf for mord. Sammen med en anden ung amerikansk jøde er han i USA anklaget for, i september 1997 at have begået et bestialsk mord på den da 19-årige Enrique Tello. Israel nægter med den israelske Højestets kendelse for nylig at udlevere Sheinbein til retsforfølgelse i USA.

Alle jøder i verden har ret til statsborgerskab i Israel. Sams far, Sol, er født i Palæstina 1944. Det skulle åbenbart gøre Sam til jøde på trods af, at Sam aldrig tidligere havde sat sine ben i Israel. Israelsk lov forbyder udlevering af israelske statsborgere til retsforfølgelse i udlandet. Bingo.

Trods Israels foreløbige benægtelse skulle noget tilsvarende gælde en Dror Chaim Goldberg, som 17.2. i år blev anklaget for mord i en forstad til Houston, Texas. Samtlige involverede amerikanske myndigheder mener, at Goldberg for flere måneder siden er ankommet i Israel, for beskyttelse.

Og - samtidig står zionister verden over i spidsen for de anstrengelser, der skal sikre, at lovbrydere kan udleveres når som helst, hvor som helst. Det er naturligvis særligt de lovbrydere, der generer Israels og "jøder"s planer. For eksempel "holocaust-fornægtere", nazister, "anti-semiter" og palæstinensere. Herhjemme er udleveringen af amerikaneren Gary Lauck et tydeligt eksempel, her blev udleveringsbegrebet af danske myndigheder endda vredet til det alleryderst tænkelige for at tækkes zionisterne, eftersom Lauck ud fra alle oplysninger ingen forbrydelse havde begået, og slet intet, der skulle begrunde udlevering fra Danmark til en lang, tysk fængselsstraf. Han kom til at sidde i 4 år og er netop kommet ud (se "Dronten" nr. 5 "Den truede ytringsfrihed". Se også "Ytringsfrihed/censur" i dette nummer). Seneste berømte tilfælde på den internationalistiske udleveringsdille - der altså ikke skal omfatte israelske mordere - er selvfølgelig Pinochet.

Spotl. 15.3.99

Clinton anklages måske som krigsforbryder

Femten advokater og jura-professorer fra Canada, Spanien og Frankrig samt den panamerikanske organisation "American Association of Jurists", (advokater, dommere, jura-professorer og studenter) er overbeviste om, at Clinton og andre NATO-ledere har begået krigsforbrydelser i krigen mod Serbien.

Gruppen har anlagt retssag mod 60 statsledere og ledende NATO-officerer, og sagen skal forhåbentlig medføre anklage ved den særlige krigsforbryderdomstol for ex-Jugoslavien. Gruppen har haft møde med chefanklageren ved denne domstol, Louise Arbour, for diskussion af bevismaterialet.

Fra Danmark er statsminister Nyrup Rasmussen, udenrigsminister Helveg Petersen og "forsvars"minister Hækkerup sagsøgte.

Sagen kan føre til, at Milosevic som anklaget krigsforbryder får følgeskab af bl.a. Clinton og danske ministre.

I sagsanlægget hævdes det, at NATO-lederne - både iflg. egne udtalelser, talsmænds redegørelser og FNs Menneskeretskommissær, Mary Robinson, har forbrudt sig imod FNs pagt, NATOs pagt, Geneve konventionen og de internationale retsprincipper, der blev hævdet ved Nürnberg-domstolen. Det hedder i teksten bl.a., at under bombningen var Jugoslavien "udsat for en omfattende civil ødelæggelse, der er uden fortilfælde i verdens nyeste historie."

En af sagsøgerne, professor Michael Mandel fra Osgoode Hall Law School i Toronto, Canada, udtaler, at bombningerne af civile i Jugoslavien er strafbar under de selvsamme regler, der gælder for ex-Jugoslaviens krigsforbryderdomstol: "Man kan ikke dræbe en kvinde og et barn i Beograd ud fra den teoretiske mulighed, at det kunne redde en kvinde og et barn i Pristina...... Selv i en lovlig krig kan man ikke dræbe civile og ødelægge et helt land som militær strategi. Men dette er en ulovlig krig og NATO-lederne optræder som kriminelle...." (Se også under "USA", "Verdensregering" og "Zionisme")

Spotl. 12.7.99

Endnu en gruppe har præsenteret anklager imod Clinton, Wesley Clark m.fl.. for krigsforbrydelser rettet mod befolkningen i Ex-Jugoslavien, Det er International Action Center (IAC) baseret i New York, hvis hovedtalsmand, tidligere statsadvokat Ramsey Clark, gennemgik anklagerne på et daglangt møde med "The Commission of Inquiry for the International War Crimes Tribunal" i New York, den 31.7.99. Tilsvarende møder, med foredrag, diskussioner, undersøgelser og workshops vil blive afholdt i andre amerikanske byer, i andre NATO-lande og i Rusland. Her vil beviser blive indsamlet. IAC blev startet i 1992 for at afsløre amerikansk bombning af uskyldige irakiske borgere og massiv ødelæggelse af Iraks infrastruktur.

Også International Ethical Alliance, hvis hovedtalsmand er den fremtrædende advokat Jerome Zeifman (han var ledende juridiske ekspert for Kongressen, da Nixon i 1973 skulle for rigsretten - "chief counsel of the House Judiciary impeachment committee"), har anlagt lignende sag ved ICC. IEA er en non-profit organisation fra Sandy Hook, Conneticut, for udvikling af strafferet. Hovedanklagede er her præsident Clinton og forsvarsminister William Cohen. Ex-præsident Jimmy Carter og andre ekspertvidner ønskes ført, og chefanklager Louise Arbour samt fire NATO-dommere kræves udskiftet pga. inhabilitet. (Mange detaljer i Spotlights artikler. Flere grupper er i øvrigt siden kommet til, og også domstolens finansiering, bl.a. gennem zionistiske finansfyrster som Soros, er bragt i søgelyset, red.)

Spotl. 2.8.99

CFR ekkoer Bilderbergs krav om en global domstol.

CFR, hvis danske "filial" hedder Udenrigspolitisk Selskab (se artikel i denne Dronte), er Bilderberggruppens propaganda-ministerium. Det var hurtigt til at følge op på Bilderbergs ønske om en global kriminaldomstol, med afgivelse af nationale domstoles jurisdiktion, således udtrykt: "retten ... vil ikke rutinemæssigt sætte sig selv i stedet for nationale domstole ... kun, når nationale domstole er brudt ned, eller forbryderiske regeringer insisterer på at beskytte mistænkte mod berettiget undersøgelse og retssag, vil retten træde til." .."Det er korrekt at kræve jurisdiktion selv i lande, der ikke ratificerer traktaten", udtaler Kenneth Roth, en af forfatterne til CFR-rapporten og leder af "Human Rights Watch". Præsident Clinton, selv et produkt af Bilderberg, insisterede på dannelse af en sådan domstol i 1997. Han har siden været tilbageholdende, pga. modstand i Senatet og befolkningen, men Roth mener, han alligevel skal underskrive, for at involvere USA i domstolen, så "Amerika er med ved beslutningerne... Dette er den ret, vi får. Spørgsmålet er kun, om USA er med."

En anden af forfatterne, Harvard-professor Ann-Marie Slaughter tilføjer: "retten vil gøre regeringer ansvarlige for, hvordan de behandler borgerne i deres egne lande.. den vil også gøre enkeltindivider ansvarlige". På spørgsmålet, om Clinton og andre ville kunne sigtes som krigsforbrydere, svarede Roth undvigende: "Ja, teoretisk, selvfølgelig". En ledende CFR-forsker og juraprofessor ved Yale, Ruth Wedgewood, kom ham til undsætning med kommentaren: "Clinton og andre ville ikke blive anklaget ifølge traktaten, for den "respekterer afgørelser i god tro" ".

Spotl.,2.8.99


Dronte 7

Drontens hovedmenu