Dronten 7

Undertrykt Nyt

 

Verdensregering

Dannelse af en tyrannisk verdensregering har længe været det tydelige mål for de, der allerede, i realiteten, men i det skjulte, og endnu ikke absolut, besidder denne magt. FN, skabt af kommunister, længe totalt domineret af kommunistiske slave-stater og bananrepublikker, er camouflageorganisation og paraplyorganisation for dette projekt, der i dag skrider frem med lynets hast. Internationale finansfyrster er de virkelige herskere, tydeligt domineret af "jødiske" navne. Zionismen og Kommunismen er de to internationalismer, der som en langtrukken knivtangsbevægelse af nærmest militær præcision lukkes sammen omkring verdens nationer. Bilderberg, Trilaterale Kommission, Europæiske Union, Council on Foreign Relations / Det Udenrigspolitiske Selskab, Verdensbank, IMF m.fl. bruges som frontorganisationer. Disse fremmer kun internationalisternes mål. Altid på nationers bekostning. Blanding af verdens folkeslag og krige giver den største nedbrydning og forvirring og verdensplanlæggerne arbejder bedst og hurtigst under sådanne forhold, som de selv planlægger detaljeret. Løsningen er også planlagt i detaljer: Den er altid - mere magt til dem -. Opskriften hedder "problem - reaktion - løsning" alle tre dele noget, disse herskere skaffer (se "Dronten" nr. 3, "Forfatter undersøger"). Seneste højdepunkt for denne udvikling er omdannelsen af NATO fra forsvarspagt til verdenspoliti/angrebspagt efter jubilæums-topmødet i Washington i april. Det var årets største kup for globalisterne. Meget tydeligt, forbryderisk og frækt, men: går den - så går den! På denne nyhedsplads vil udviklingen i dette angreb på Vestens civilisation - ja menneskets civiliserende kræfter overhovedet - blive fulgt. Spotlight og andre nævnte kilder har naturligvis mange flere oplysninger og detaljer, så her kan kun blive tale om smagsprøver.

"Globaliserings-topmøde" planlagt i Trilaterale Kommission

Den trilaterale Kommission, lillesøster-organisation til Bilderbergerne, holdt møde i Washington 13.-15 marts (danske deltagere gennem adskillige år er bl.a. Ritt Bjerregaard, Jørgen Schleimann. En anden deltager har været økonomiprofessor Niels Thygesen, som var hovedarkitekt bag ØMUen)

Et "globaliserings-topmøde" skal etableres mellem verdens øverste ledere (de synlige, red.) og med verdensregering og fælles verdensvaluta på programmet. Det var chefen for Goldman Sachs International, Peter D. Sutherland, tidl. bl.a. øverste chef for WTO/GATT og tidl. EU-kommissær, der talte om dette. Det forventes at være et vigtigt punkt på dagsordenen, når Bilderbergerne mødes senere på foråret.

Sutherland beklagede, at der endnu var nationer, der "holdt krampagtigt fast i deres egen identitet", og han efterlyste, at man "delte suveræniteten". Han citerede begejstret Jean Monnets memoirer, som bl.a. siger, at "Europa Unionen er en del af en større proces til global integration, baseret på institutioner". Han forventede, at WTO i november ville kræve en ny handelsrunde, en "Årtusind-runde" til yderligere globalisering af industri, handel og investering.

Japaneren Hisashi Owada, der er præsident for Japans Institute of International Affairs (svarende til vores Det Udenrigspolitiske Selskab, hvor formanden er Uffe Ellemann-Jensen, Bilderberger), mente, at de seneste militæraktioner havde fremmet verdensregeringen. Han nævnte også den brilliante "fredsskabende" mission i Cambodia, der lovede godt for fremtiden. Han understregede behovet for en global politistyrke.

En amerikansk hofhistoriker, Robert B. Zoellick, talte om at gøre verdensregering mere spiselig for amerikanerne. Hertil havde han vredet verdenshistorien og påstod bl.a., at adskillige tidligere amerikanske præsidenter ønskede verdensregering, således Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt, Herbert Hoover og Calvin Coolidge. Dette benægtes som usandfærdig historierevisionisme af Spotlight 29.3.99. Se de tidligere "Dronter".

David Rockefeller deltog ikke i mødet, hvilket har igangsat spekulationer om, at han har videregivet "verdens-statsminister"-stafetten til sin nevø, senator John D. Rockefeller IV.

Spotl. 29.3.99

Verdenshær kuppet på plads inden år 2000

Et af de vigtigste punkter på globalisternes vej mod total kontrol med verden har længe været besiddelse af en knusende militær magt og i det hele taget monopol på militærmagt. Under NATOs 50-års jubilæumsmøde i Washington i april, blev NATO de facto udnævnt til FNs hær. Det var et kup, fordi NATO er en forsvarspagt, nu lavet om til en angrebspagt, der kan operere over alt. Det var også et kup, fordi man midt i en angrebskrig mod Ex-jugoslavien (se krigsforbryderanklager mod Clinton et. al. under "Krigsforbryderdomstole") gjorde denne "lovlig". Det var endvidere et kup, fordi angrebet blev udført uden anmodning fra - eller godkendelse af FNs sikkerhedsråd. Det fik man i en eller anden form efterfølgende, og efterfølgende udtalte også den franske præsident Chirac, at NATO ville gribe ind fremover, udelukkende på anmodning af FN. Verdenshæren var på plads. Nu vil man holde lidt igen med missioner, mens verdens befolkning vænnes til kuppet via de styrede medier. Anmodninger fra oprørsstater i Rusland om indsættelse af NATO-styrker afvises p.t. Men senere.....

Spotl., 10.5.99

Bilderbergerne mødes i Portugal i år

Den hemmelighedsfulde "skyggeregering", der leder verdens vigtigste forhold som en privat klub, bag forseglede døre, beskyttet af maskinpistolbevæbnet politi og militær, mødes i år i dagene 3.-6. juni. Stedet er Caesar Park Penha Longa i byen Sintra, ca. 60 km. fra Lissabon. Der tages endnu større sikkerhedsforanstaltninger i år end tidligere år, men Spotlights korrespondent, Jim Tucker, vil være der igen. Bilderberg har i 45 år forsøgt at holde deres møder hemmelige. Siden 1971 har The Spotlight og dette blads forgænger Liberty Ledger, som eneste medie i verden, afsløret møderne og deres indhold. I de seneste år har Spotlights vedvarende arbejde fået flere massemedier med. Således særligt sidste år i Skotland, men også i de seneste år i Finland, Tyskland, Schweiz, Georgia/USA og Canada.

Bilderbergerne er nervøse over, at deres aktiviteter bliver kendt, men deres planer lykkes fortsat - indtil videre. Bilderberg har bl.a. været en nøglefaktor i Le Pens nuværende problemer med mytteri.

Bilderberg vil på det kommende møde diskutere globalisering, lige som det skete på Den trilaterale Kommissions møde. Man skulle mene, at NATO-mødet skabte globalisering nok - men nej!

Et tilbageværende emne: Direkte skattebetaling til FN bliver muligvis taget op igen. En sådan skat, tidligere foreslået på internationale rejser og på olieudvinding, vil gøre FN uafhængig af nationalstater og vil f.eks. kunne finansiere NATOs "fredsskabende krige" uden vrøvl. Dette har længe været et hovedmål for Bilderberg.

Endnu et emne bliver diskussion af USAs seneste "fredsskabende" eventyr i Kosovo/Serbien. To meget kritiske, men hemmeligholdte studier, stiller alvorlige spørgsmålstegn ved virkningerne. Det ene er lavet af den amerikanske professor Samuel Huntington, det andet af den franske dr. Maurice Thibaud, rådgiver for den franske præsident Jacques Chirac. De to studier bakkes op af hemmelige situationsrapporter til Pentagon fra general Micahel Zinni, chef for de amerikanske styrker i Golfen.

Bilderberg-spidser frygter, at USAs indblanding kan skabe fundamentalistiske regimer, som det skete i Iran i 70´erne.

Et andet emne er dannelse af en permanent, gigantisk reservefond til at redde storbankernes investeringer, når deres lån går galt. Der tales officielt om 100 milliarder dollars, men uofficielt anslås beløbet langt større. Alene dette år vil IMF og Verdensbanken udbetale mere end 100 milliarder dollars i krisestøtte, verden over.

Endelig vil der blive presset på for skabelse af en verdensvaluta. Opskriften (som hos "Trilaterale") er: Tre regioner med tre valutaer, der til sidst skal smeltes sammen til én. På "Trilaterales" møde, der kan ses som et forberedelsesmøde til Bilderbergs, talte en vis Domingo E. Cavallo om "penges kvalitet". Cavallo var i øvrigt ikke nævnt på deltagerlisten. En verdensvaluta - efter Euroens model - skal støbe verden sammen til én enhed, en proces, der herefter anses for irreversibel.

Spotl. 5.4.99

Globalisternes planer

Så holdt de "private" bilderbergere igen deres hemmelige møde, og trods stadig større opbud af bevæbnet politi og militær, lykkedes det igen Spotlight at smugle oplysninger ud fra mødet.

Et af emnerne blev naturligvis Kosovo-krigen, som der var bred enighed om måtte vindes, alene for at redde NATOs troværdighed. Samtidig med mødet udsendte den jugoslaviske ambassade en erklæring til pressen om, at det var Bilderberg, der stod bag det uprovokerede angreb på deres land. Det jugoslaviske nyhedsbureau Tanjug fortalte, at Bilderberg havde lagt planer for krigen i 1996 og opdateret dem under mødet i Skotland sidste år. Den oprindelige plan skulle have været at starte med at arrestere "krigsforbrydere blandt serberne", hvor serbernes forventede stærke reaktion skulle give anledningen til at starte krig. Da det mislykkedes at fremprovokere en fjendtlig reaktion, angreb man blot alligevel. NATO som FN´s hær skulle igangsættes.

Som forventet blev verdens økonomiske styring gennemdiskuteret. Den første af verdensvalutaerne, euroen er allerede på plads, og det britiske konservative parlamentsmedlem Kenneth Clarke, der slog til lyd for "en ny verdensøkonomisk arkitektur" pressede på for yderligere britisk opgivelse af suverænitet og forringelse af pundets kurs. Dette, så engelsk indlemmelse i euroen, som han forudså med sikkerhed, kunne lettes. Næste skridt bliver i retning af en fælles valuta for hele den vestlige halvkugle, sagde han, og valutaen, amerijo, er på vej som fællesvaluta for Nord- og Sydamerika, gennem bl.a. "dollarisering" af Latinamerika. Argentina og Brasilien overvejer at gå over til dollar, hvilket Panama allerede har gjort. Clarke mente, den fælles vestlige valuta ville være en realitet "snart". "En generation fra nu vil folk finde det svært at tro, at verden en gang havde så mange valutaer, med hver nation identificeret ved sin egen" fortalte han bilderberg-brødrene. En anden del af Clarke´s nye "arkitektur" er oprettelsen af (flere) overnationale økonomiske bureaukratier. Han efterspurgte en "verdens-finansminister" placeret ved FN. Bilderberg-brødre var enige i, at de fremdukkende regionale valutaer, der ikke vil blive identificeret med noget specifikt land, vil gøre meget for at eliminere "nationalisme og det forældede begreb suverænitet".

For første gang havde Rusland to repræsentanter med, Lilia Sheviso og Dmitri Trenin, begge fra "The Carnegie Moscow Center". The Carnegie Foundation og dennes tilknyttede institutioner har længe været en faktisk del af Bilderberg. Jessica Mathews, præsident for the Carnegie Endowment for International Peace, var igen med ved dette møde. Russerne blev forsikrede om, at flere dollars ville flyde til deres bundløse økonomi fra foretagender som IMF og Verdensbanken. De to chefer for disse institutioner, henholdsvis Stanley Fischer og James Wolfensohn (bemærk navnene, red.) var til stede for at bekræfte dette.

David Rockefeller og adskillige andre internationale pengemænd var til stede for (bl.a.) at sikre, at renter på deres enorme nødlidende lån til høj-risiko lande ville blive betralt af skatteydere.

Under dikussionspunktet "Amerikansk politik" udtrykte Bilderberg-ledere vished for, at de ville bevare kontrollen med Det hvide Hus. Mht. republikanernes topkandidat til præsident, guvernør George W. Bush hed det: "Hans far har talt med ham" Og om Al Gore, demokraternes sandsynlige topkandidat, sagde den samme Bilderberg-broder med en kluklatter: " Hans far (Clinton) har talt med ham". Denne kontrol har været på plads siden præsident Eisenhower.

(Deltagerlisten for Bilderbergs møde er trykt i dette nr. af Spotlight, men den er tilsyneladende ikke komplet. Dette har Spotlight noteret før. Kun Tøger Seidenfaden er nævnt fra Danmark. Og hvad blev der mon af Uffe Ellemann-Jensen og Ritt Bjerregaard. Seidenfaden er tilsyneladende organisationens sikre mand i Danmark. Og det passer jo meget godt: Altid på skærmen ved nøglebegivenheder med budskab om "velsignede krige" o.lign., se i øvrigt artiklen om "Udenrigspolitisk Selskab" i denne Dronte, red.)

Spotl.,10.5.,21.6.99


Dronte 7

Drontens hovedmenu