Dronten 7

Undertrykt Nyt

 

Zionisme- Israel

Fra bogen Populism versus Plutocracy, s. 277 kan læses, hvad LIBERTY LOBBY og dermed Spotlight anser for at være en korrekt definition på zionisme: "Zionisme": er en verdslig sammensværgelses-plan, der ikke i virkeligheden sigter mod at samle verdens jøder i Israel, men i realiteten er en verdenspolitisk magtstruktur der, i alliance med plutokraternes (tilhængere af rigmandsvælde, red.) styrke, effektivt kontrollerer alle aspekter af vestlig politisk, intellektuelt, religiøst og kulturelt liv" . I denne rubrik forsøger "Dronten", via Spotlight, National Journal og andre kilder, at give eksempler på zionismens aktuelle gerninger fra andre dele af verden end USA.. Se også tidligere "Dronter" vedr. zionisme.

Israel opruster Kina med amerikanske våben

Kina, med verdens største befolkning, er den ukendte faktor i nutidens storpolitik. Og dog. For det kommer mere og mere frem, at Israel igennnem flere årtier har oprustet denne verdens sidste store kommunisttrussel massivt - tilsyneladende både med atomvåben og traditionelle våben. Israel har i lige så mange år modtaget massiv militær hjælp fra USA, for mange milliarder dollars avanceret, hemmeligtstemlet krigsudstyr. Andre højteknologiske militærhemmeligheder er direkte stjålet via zionistagenter. Det er dels brugt til at gøre selve Israel - dette land på størrelse med Danmark - til en af verdens mægtigste militærmagter - blandt de 4-5 stærkeste - og åbenbart - som rent forræderi - til samtidig at gøre Kina til verdens største krigstrussel. Dette er traditionel jødisk storpolitik, men vækker efterhånden større og større opmærksomhed i USA, hvor en af de skandaler, Clinton endnu ikke for alvor er ramt af, er hans medspil i dette forræderi. Det har gennem nogle år været de jødiskejede verdensmediers samordnede linie, at Kina skulle beskrives positivt og som centrum for hele Vestens velvillige opmærksomhed, på alle områder. I en eventuel kommende verdenskrig kan Kina for zionisterne blive det kort, som USA (og Sovjet) var i Første og Anden Verdenskrig.

The Spotlight har i årtier været så godt som alene om i USA at afsløre Israels hemmelige våbenforbindelse med Kina. Så langt tilbage som f.eks. 15.6.1981 fortalte Spotlight om Israels hemmelige salg af højteknologiske raketvåben, der var kopier af amerikanske våben.

I de seneste år er Amerikas store aviser langsomt - og formentlig nødtvungent - begyndt at tage linien op. Senest med beskyldninger mod Clinton for at have solgt Amerikas sikkerhed for støtte til hans valgkamp.

Den "officielle" historie om Israels forbindelse med Kina er, at Israels salg af konventionelle våben først startede i 1979, med USAs viden, og "for at skabe balance over for Sovjet" (f.eks. "The New York Post" 30.3.97). Det er ikke korrekt (se f.eks her bogen "The Israeli Secret Service" (1978) af Donald McCormack, hvori det afsløres, at Israel gennem adskillige år havde haft udviklingsprogram for atomvåben fælles med Kina. Muligvis også de frygtede, såkaldte "Israelske kuffertbomber", (miniature atombomber, til at transporteres i en kuffert) som Israel har specialiseret sig i at udvikle) Især Spotl. 6.7.98

Men uanset dette kom selv disse oplysninger (om starten i 1979) første frem ved en afsløring i "Janes Defense Weekly" i november 1984 - altså fem år forsinket. Her blev det i øvrigt anslået, at hele 75% af Israels 4 milliarder dollar store årlige våbeneksport gik til Kina.

Herefter begyndte hovedmedierne så småt at nævne emnet. Således f.eks. "The Washington Times" af 24.1.85, der bl.a. fortalte, at "Israel mentes at have omkring 200 militærrådgivere i Kina", der bl.a. skaffede milliardordrerne på våben. Og i samme avis 25.1.85, at viceforsvarsminister Richard Perle samt dennes nærmeste underordnede, Stephen Bryen (begge jøder) - i Reagan-regeringen var gået ind for denne handel. Perle havde været den mest hårdnakkede til at benægte nogen form for våbensalg til kommunistlande.

Senere, 23.5.88, nævner "The Washington Post" bl.a., at "meget lidt er blevet trykt i USA om Israels blomstrende våbenforbindelse med Kina".

I 1990, den 13.6., fortalte "The Los Angeles Times", at Israel var blevet Kinas største leverandør af avanceret krigsmateriel. Herefter blev forbindelsen mere åbent vedstået, og udvikledes hastigt. I juni 1990 undertegnede Kina og Israel en bilateral aftale om videnskabeligt samarbejde. Den 24. januar 1992 etablerede de to lande formel diplomatisk forbindelse, under den samlede verdenspresses store opmærksomhed.

I de allerseneste år er antallet af anklager mod Israel - fra adskillige sider - om hemmelige våbensalg af supervåben, stjålet fra eller givet af USA, blevet mangedoblet. Præsident Clinton (og Al Gore) anklages nu for at have godkendt salg af bl.a. topavancerede raketstyresystemer til kineserne, som sætter dem i stand til langt nøjagtigere at true USA med atomraketter.

Spotlight skriver i dette nummer et åbent brev til kongresmedlem Chris Cox, der er formand for den "House Select China Committee", der undersøger disse forhold, og som menes allerede at have udarbejdet en hemmelig rapport, der peger ufordelagtigt mod Israel. Derfor er amerikanske topmedier begyndt at kræve en censureret rapport udgivet, mens Spotlight appellerer til læserne om at lægge pres på Cox og de øvrige udvalgsmedlemmer om at undersøge sagen helt til bunds.

Spotl. 29.3.99

Israels rolle er fortsat ikke kommet i søgelyset. Dan Burton, formand for Kongressens House Government Reform Committee undersøger forræderiske forbindelser mellem Clintons regering og kineserne, og de teknologiske gaver til dem fortsætter, i følge eksperter. (se også "USA/kinesisk spionage")

Spotl. 30.8.99

Laser-våben i forkerte hænder. Gæt hvorfor.....

Ikke "kun" atomvåben har Israel sørget for at forsyne Kina med, og da heller ikke kun Kina. Det er en anden amerikansk militærskandale af enorme dimensioner, at det hemmelige laservåben "Nautilus Project", der blinder modstanderen i stedet for at dræbe, via Israels forræderi over for USA, er kommet i hænderne på såvel Kina som Rusland og flere 3-verdenslande. Efter mange års benægtelse heraf har den amerikanske hær gjort det officielt. Lt. General Paul J. Kern advarede sidste måned kongressen om, at laservåben nu udgjorde en voksende trussel mod amerikanske soldater i krig, efter at flere U-lande havde det. Clinton anså i sin tid våbenet for så farligt og kontroversielt, at han ikke tillod USAs egen hær at tage det i anvendelse. I stedet gav han det - uden nogen beregning - til Israel, efter højtidelige løfter om, at denne "særlige allierede" ikke måtte videregive våbnet til nogen anden stat. Tro mod sædvanen var der ikke gået mere end et år før Israel havde solgt våbnet til Kina. Derefter til Rusland og efterfølgende ethvert 3-verdensland, der ville betale. Yderligere detaljer i flere artikler, med henvisning til tidligere artikler om emnet, der har været helt mørklagt af USAs massemedier.

Spotl. 14.6.99

Web Site om Kina-Israel aksen

"Hvorfor bliver ulovlige israelske teknologioverførsler til Kina ignoreret?" - spørger indehaveren af en ny hjemmeside på adressen www.geocities.com/Paris/Jardin/7659, hvis eneste emne er Israels forræderiske oprustning af Kina med amerikanske skatteydermidler. "Ikke alene forbigås dette aspekt af skandalen i Cox-rapporten, men det ignoreres også totalt af samtlige hovedmedier i USA. Hverken CNN, MSNBC eller Fox News har så meget som berørt emnet trods den endeløse snakken om Kina-skandalen". Indehaveren af hjemmesiden præsenterer sig som en insider fra USA´s medieverden, der har fået nok af mediernes løgn og hjernevask. Han/hun optræder anonymt. Kan kontaktes med e-mail på China_Israel@hotmail.com. Her findes bl.a. gengivet adskillige specialrapporter fra militærtidsskrifter om sagen. Spotl.5.7.99

Kosovo-krigen

NATOs mål var selve den serbiske kultur

Kritikere af NATOs krig mod Serbien satte snart spørgsmålstegn ved den påståede moralske baggrund for krigen, efterhånden som det viste sig, at flere og flere af NATOs mål var civile og kulturelle.

Således skrev bl.a. John Pilger fra London-dagbladet The Guardian: "Enhver, der undersøger den upublicerede liste over mål, der er ramt af NATO, kan ikke nære megen tvivl om, at der føres en velovervejet terrorkampagne mod Jugoslaviens civile befolkning."

The Spotlight bringer et langt uddrag fra det serbiske informationsministeriums internet-kommunikerede liste over civile og kulturelle bombeødelæggelser pr. 30. maj 1999. Jeg resumerer kort en del af disse. På dette tidspunkt angav foreløbige skøn, at NATO allerede havde angrebet tusinder af mål i Jugoslavien, havde afsendt omkring 3000 krydsermissiler og nedkastet mere end 10.000 tons bomber mod et land, der ikke havde mulighed for at forsvare sig.

Tabslisten omfatter bl.a.: 1.700 civile borgere dræbt, over 10.000 alvorligt sårede. Mange tusinde bolig- og administrationsbygninger, mange hospitaler, omkring 200 skoler, 24 berømte kulturelle og historiske mindesmærker, heriblandt klosteret Gracanica fra det 14. årh. og Rakovica fra det 17. årh. De fleste veje og broer totalt ødelagte, 12 jernbanestationer, mange busstationer og syv lufthavne. Desuden utallige industriforetagender og lagerbygninger samt raffinaderier. Store skovbrande blev påsat over alt, og jorden ødelagt af omfattende forurening. Store skader på elektricitets- og vandværker og endelig var 7 TV- og telekommunikationscentre ødelagt.

Spotl. 14.6.99

Da krigen i Kosovo var overstået, fortæller Det Hvide Hus og massemedierne, at USA vandt krigen. Men hvilken sejr! Foreløbig 50.000 amerikanske soldater stationeret på Balkan til evig tid, milliarder af amerikanske skatteyderes dollars anvendt til at bombe Jugoslavien tilbage til et U-land, og yderligere milliarder af dollars til besættelsesstyrken. Dertil kommer krigsforbrydelser udført af amerikanske ledere ved omfattende drab på civile. Og dette billede har gentaget sig over alt i verden, i Mellemøsten, Sydamerika osv.., alt imens den amerikanske regering nægter at anvende amerikanske tropper til at beskytte egne grænser mod oversvømmelserne af illegale indvandrere. I en bog af Sara Flounders: Kosovo: The War is about the Mines, citeres bl.a. en New York Times journalist: "Det vidtstrakte, statsejede Trepca minekompleks, som er det kostbareste stykke ejendom på hele Balkan, er mindst 5 milliarder dollars værd" (tilsyneladende indeholder minerne rige årer af bly, zink, cadmium, guld og sølv) og direktøren for minerne, Novak Bjelic: "Krigen drejer sig om minerne, intet andet", hvor Bjelic yderligere fortæller, at Kosovo har 17 milliarder tons kul i jorden. Altså en "fredsskabende operation", der skal bevirke, at en marionetregering dannes, som sikrer, at globalisterne i fred og ro kan plyndre disse rigdomme

Spotl. 5.7.99.

Senere har det vist sig, at det jugoslaviske militær slet ikke blev ramt så hårdt, som det blev rapporteret (så det var nok også heldigt for NATO-tropperne, at landkrigen blev afværget), hvorimod de civile ødelæggelser var langt større end først meldt.

Denne imperialisme, forklædt som humanisme vil på længere sigt vise sig at give bagslag, fordi:

1) Problemerne mellem serbere og albanere selvfølgelig ikke er løst, kun forværret. Der er nu uendeligt mange flere grunde til at hade. Også tilstrækkeligt had til at skabe yderligere international terrorisme.

2) Kun ved en - upopulær - meget talstærk og langvarig besættelse kan fjendtlighederne holdes nede, midlertidigt.

3) NATO har undergravet sin troværdighed i hele verdens øjne, ved at bryde sin egen pagt og angribe en lille suveræn stat, der var i fred med nabostaterne. Også ved at vise USA´s magtbegær til alles advarsel og ved at latterliggøre begrebet "krigsforbryder" i verdens øjne. Endelig blev NATO taget i adskillige løgne under de mange "briefinger".

4) FN´s autoritet og troværdighed er på samme måde undergravet alvorligt på verdensplan som "leder af fredsmissioner", fordi USA handlede alene og uden FN-mandat, og imod grundlæggende FN-traktatbestemmelser (så som ikke-indblanding i staters interne anliggender) og imod Nürnbergtribunalets domspraksis for krigsforbrydelser (bl.a. planlægning af angrebskrig og bevidst ødelæggelse af civile mål). "Det internationale samfunds" énøjethed vil efterhånden latterliggøre de "humanistiske principper", fordi man i lang tid ikke vil være i stand til at gribe ind tilsvarende over alt, som f.eks. nu i Rusland, uden at risikere verdenskrig. (På længere sigt vil man selvfølgelig meget gerne gribe ind også i Rusland, og man håber langsomt at vænne verdens befolkning til, at "verdenspolitiet" kan handle over alt.)

5) Tilsvarende undergravning af bl.a. FN´s og "Det internationale samfund"s "hellige omsorg" for planetens miljø og befolkningernes sundhed er sket (der blev forårsaget enorme gift-ødelæggelser, som bl.a. i fremtiden vil forårsage hundredtusinder af sygdoms- og dødsofre)

(Se også under "Verdensregering" og "USA" i denne og tidligere "Dronter")

Spotl.,30.8.99

Tredie Verdenskrig forhindret - general Jackson reddede verden.

Under Kosovo-krigen skulle Tredie Verdenskrig tilsyneladende være startet iflg. National Journal (adr. National Journal, Box 62, Uckfield, E. Sussex, England - internet: www.nationaljournal.org).

"Jeg vil ikke begynde Tredie Verdenskrig for Dem" svarede den britiske general Jackson (iflg. Spiegel Online nr. 31/1999) sin overordnede, NATOs øverste chef, Wesley Clark, hvis jødiske navn er Benjamin Jacob Canne Nemerovsky.

Dette skete, da "Clark" havde krævet, at Jackson skulle angribe de russiske tropper, der havde besat Pristina lufthavn. Jackson mente ikke, at angreb var nødvendigt, og at det kunne/ville udløse Tredie Verdenskrig. Dette dæmpede ikke "Clark", der herefter krævede af den amerikanske øverstkommanderende for NATO Syd, admiral Ellis, at denne skulle parkere helikoptere på landingsbanerne for at hindre indflyvning af russiske transportmaskiner. Også denne nægtede, med begrundelsen: "Det vil general Jackson nok ikke synes om".(The Times, London, 2.8.99)

I krigstid er lydighedsnægtelse ensbetydende med henrettelse, men "Clark" måtte i stedet trække sig tilbage. Iflg. National Journal er dette tilbageslag for "Satans Synagoge" i "USrael" det alvorligste i senere tid. Netop som topjøderne mente, at de var på magtens tinde med al modstand knægtet, var højtstående officerer åbenbart opmærksomme på "den jødiske dagsorden" og spændte ben for den.

Leder-trojkaen for "Satans Synagoge" i "Usrael" hedder Madeleine Albright (udenrigsminister), William Cohen (krigsminister) og Sandy Berger (sikkerhedsrådgiver). De står i spidsen for en "Usrael"- regering, hvor der næppe er en eneste nøglestilling, der ikke er besat med en jøde, og hvor Clinton ikke har mere at skulle have sagt end "en garderobemand". (det er sådanne "udvalgte", vores egne tøffelhelte, Nyrup, Helveg og Hakkerup, nu måske snart officielt krigsforbrydere, - se "Krigsforbryderdomstole" - løber logrende og lydige i halen af, red.)

National Journal 38/1999, s.1-3

Mystisk finansmand den virkelige fredsmægler i Kosovo

En klart lysende diplomatisk stjerne er dukket frem efter fredsprocessen på Balkan. Det er den ret ukendte internationale finansmand Peter Carstenfeldt. Han har tidligere optrådt som agent for Israel, Rusland, Den Internationale Valutafond(IMF) og World Jewish Congress, i følge Spotlights "inside" oplysninger fra Wall Street og FN. Fredsmægleren var altså hverken den finske præsident Martti Ahtisaari, den tidligere russiske premierminister Victor Chernomyrdin eller USAs viceudenrigsminister Strobe Talbott, som verdensmedierne udråbte til denne rolle.

Carstenfeldt har arbejdet som global penge-jæger for Chase Manhattan Bank og Credit Suisse First Boston, lige som han har tilbragt en god del tid i Israel og fungeret som mægler mellem store zionistorganisationer, som f.eks. World Jewish Congress og den russiske regering. Carstenfeldt blev udpeget til rollen efter et krisemøde i Washington mellem Det Hvide Hus og en delegation af russiske zionist-milliardærer, under ledelse af Boris Berezovsky og Roman Abramovich.

Vilkårene, der blev aftalt på krisemødet og senere forhandlet på plads af Carstenfeldt, kendes endnu ikke, men Spotlights diplomatiske kilder hævder, at de omfatter

1) Rusland skal inden årets udgang modtage 8,7 milliarder dollars fra IMF og Verdensbanken. Halvdelen forbliver i Washington til betaling af tidligere IMF-gæld, men den anden halvdel får zionist-milliardærerne og burokraterne i Rusland lov at beholde - og dele.

2) Milosevic, der nu er anklaget som krigsforbryder, får om nøvendigt lov at flytte/flygte til Rusland, og NATO vil ikke forsøge at pågribe ham eller hans formue, der skal være anbragt i Grækenland. Desuden vil han få lov at få job som topleder i sammenslutningen mellem Yukos og Sibneft, to af Ruslands ledende olievirksomheder.

3) Sergei Stepashin, Ruslands nye premierminister, vil arbejde snævert sammen med den russiske milliardær Vladimir Gushinsky, leder af Ruslands Jødiske Kongres, og spiritus-baronen Edgar Bronfman, leder af World Jewish Congress, for, med alle nødvendige midler at dæmme op for russisk anti-semitisme.( se også "USA" og "Krigsforbryderdomstole/zionistisk justits" og "Verdensregering")

Spotl. 28.6.99

Israel som atommagt. "US-rael" den glade giver.

Israel, et land i Danmarks størrelsesorden, har i årevis - og hemmeligt - opbygget atomarsenal og konventionelle styrker, der gør det til en af verdens stærkeste militærmagter. Placeringen blandt verdens 4 stærkeste beskriver Ivor Benson allerede i indledningen til The Contoversy of Zion af Douglas Reed i seneste oplag?, 1985. (Se Dronte 4). Amerikanske præsidenter har siden Lyndon B. Johnson tilladt - og hjulpet med til - denne udvikling, kuet af den stærke Israel lobby, inclusive dennes religionsbrødre i massemedierne, iflg. f.eks. militæreksperten, Dr. William Thayer. Israel har fået lov til at lyve om atomarsenalet, har ikke som andre lande skullet inspiceres og holdes nede, og har ikke underskrevet den civiliserede verdens forskellige traktater om våbenbegrænsning og våbenkontrol, der skulle sikre mod atomragnarok. Med den seneste gave af tre super-ubåde i atomvåben-klassen er denne ministat nu rykket yderligere op. Desuden er den lovet direkte støtte fra England og USA, hvis den skulle ønske at angribe f.eks. fjerne muslimske lande, hvor planlægnning i militæret regner med så fjerne lande som f.eks. Afghanistan og Pakistan. Og endelig modtager -"køber" - Israel 50 F-16 jagere af USAs seneste avancerede type, som andre "allierede" ikke kan få. Denne udvidelse af Israels slagkraft tales der, som sædvanen er, ikke meget om i massemedierne, men den har iflg. eksperter sat et potentielt meget farligt atomkapløb i gang og bragt USA i yderligere miskredit verden over. (se også under nyhederne: USA/"Kinesisk spionage i USA" og "Forbandelsen over Kennedy´erne" samt Dronte 6: "Israel var involveret i mordet på præsident Kennedy" )

Spotl., 24.5.99


Dronte 7

Drontens hovedmenu