Dronten 7

Undertrykt Nyt

 

Racisme / Race

"Racisme" er internationalisternes bedste skræmmeord og et af de mest undertrykkende og misbrugte begreber. Det bruges til knægtelse af Vestens ytringsfrihed og oprettelsen af et multietnisk politistats-diktatur. Dette må bringes til ophør. Fysiske antropologer, hvis værker har været enten undertrykt eller fordrejet i propagandistisk øjemed i omkring 70 år, må igen kunne tale frit og bidrage til forståelse af mennesket. Propagandamagernes psykiske krigsførelse mod hovedsagelig den hvide race, ved hjælp af stempling og tabuisering af emnet, må afsløres. Vi ser mere og mere groteske former af den såkaldte "politiske korrekthed", der kræver positiv særbehandling af farvede mennesker i vestlige, traditionelt hvide lande, under de nye trosartikler "menneskerettigheder" og "multikulturalisme". Nyheder på dette område vil som smagsprøver blive bragt her.

"Politisk korrekthed" i en nøddeskal

En sjofel og plat studievært, Doug "Greaseman" Tracht, blev fyret fra sin station WARW i Washington, D.C., slet ikke fordi han var for sjofel eller plat, for det var hans styrke, og det han var ansat til at være, men fordi han - efter at have spillet et hip-hop nummer sagde: "ikke underligt, at folk trækker dem rundt efter bilerne" (med henvisning til et meget omtalt mord på en neger i USA).

Trods undskyldning fra såvel stationen som fra Tracht var skaden sket. Stationen blev truet med demonstrationer og boykot af rasende sorte pressionsgrupper. Tracht blev skyndsomst fyret, men stationen skyndte sig at bedyre, at den "altid stærkt ville støtte de optrædendes ret til at udtrykke et bredt udsnit af meninger" - bortset fra nogle særlige, altså.

Stationen viste sit hykleri og sin fejhed, smagløshed havde den for længst vist ved i det hele taget at ansætte Tracht.

I samme uge blev New Jerseys politichef, Carl Williams, fyret af den politisk korrekte guvernør (og Bilderberg-gæst), Christine Whitman, fordi han gjorde opmærksom på, at race spillede en rolle i kriminalitet. Han nævnte, at hvide motocykelbander stod for en del af narkohandelen - det gjorde ikke noget - men så nævnte han, at heroin- og lignende narkohandel så godt som helt var på jamaicanske hænder. Så måtte han fyres.

To forskellige "forbrydelser", med et tydeligt fælles træk. Når farvede bliver gået for nær, lyder der et hylekor fra pressionsgrupper, presse og myndighedspersoner, men sker det over for en hvid, tier og trykker de hvide sig i stedet for at støtte, og heller ingen andre kommer til støtte.

Dette kujoneri er, hvad Vestens hvide mennesker i sidste ende vil blive straffet for.

Spotl. 22.3.99

Dum - dummere - sygeplejersker

For at sikre USAs farvede minoriteter, at de ikke blot får positiv særbehandling ved adgang til - men også sikres eksamen fra sygeplejeskoler, er der i USAs finanslov for 1999 fastsat minoritets-kvoter både for adgang og for eksamener. Standarden må så sænkes i begge ender for alle skoler, der modtager regerings-bevillinger. (sammenlign med, hvordan sygeplejerskerne herhjemme gives ringere og ringere kår, således at tilgangen af danske sygeplejersker mindskes, og de eksisterende forsvinder, samtidig med, at indvandrede læger og sygeplejersker på fuld kraft presses ind i sundhedsvæsenet. Sket i de seneste år under ministrene Weiss og Koch, red.)

Spotl. 15.3.99

Sandheden om racistiske forbrydelser

I USA har man en sammenlignende statistik over racistiske voldsforbrydelser, de såkaldte "hate crimes", lavet af det amerikanske justitsministerium ("Justice Department"). Den her omtalte vedrører året 1994, og der er ikke lavet en sådan omfattende undersøgelse siden.

Man har inddelt frorbrydere og ofre i tre grupper, "hvide", "sorte" og "andre". Der var ca. 1.276.000 enkeltmands voldsforbrydelser og 490.000 gruppe voldsforbrydelser. I første kategori var hele 89%, i anden kategori 94%, af samtlige forbrydelser begået af sorte mod hvide.

Præsident Bill Clinton og vicepræsident Al Gore har opfordret til, at politiet undlader såkaldt "racial profiling", dvs. undlader at tage hensyn til sådan en viden om forbryder-tilbøjeligheder( som det nu også er pålagt politiet herhjemme,red.). Som en politimand siger: "Hvorfor har de så givet os disse tal. Er det kun for, at socialrådgivere skal "forstå" forbryderne bedre?... det betyder så, at hvis man læser en efterlysning af en voldsforbryder, beskrevet som "mand, almindelig af bygning, ca. 180 cm høj, med overfrakke" , så har man for alle med kendskab til området "profileret" ham som en sort forbryder:... Vi forventes at se bort fra denne viden. Undtagen, hvis en af disse politikertyper selv bliver overfaldet. Så forventes vi at udføre vort arbejde"

Når tallene analyseres nærmere, bliver de sortes overkriminalitet endnu mere chokerende. Kriminalitetsfrekvensen angives her som antal forbrydere pr. 100.000 af en etnisk befolkningsgruppe. Efter denne opgørelsesmåde var der for hver 100.000 "sorte" 3.494, der i 1994 begik en voldsforbrydelse mod en "hvid", men omvendt kun 63 ud af 100.000 "hvide", der begik en sådan mod en "sort". De sortes overkriminalitet var i gennemsnit 55 gange. De var altså 55 gange så tilbøjelige til at begå voldsforbrydelser mod hvide som omvendt.

Sorte var 103 gange så kriminelle som hvide, når det specielt drejede sig om racistisk "voldeligt overfald".

Når det gjaldt racisitiske gruppeforbrydelser, var sortes overkriminalitet for samtlige voldsforbrydelser på 102 gange, og når det drejede sig om racistisk røveri: 277 gange.

"Blev disse tal vendt om - næ, var der blot en svag overvægt af hvid kriminalitet mod sorte, ville medierne råbe op om en racekrise i USA" sagde politimanden sarkastisk.

Seneste år, for hvilket justitsministeriets årlige undersøgelse/statistik over samlet voldskriminalitet foreligger komplet, er 1997, og her viser det sig, at der i alt var 1.883.000 tilfælde af "grov vold" - vold der kan medføre død eller invaliditet. Kun 1.022.000 tilfælde var blevet anmeldt til politiet, og kun 535.000 medførte arrestation. Undersøgelsen viser, at næsten 60% af alle røverier, og 57% af alle, der blev arresteret for røveri, var sorte. Næsten samme tal gjaldt for de andre kategorier af voldsforbrydelser. Og sorte udgør kun 13% af befolkningen. Dvs. en overkriminalitet på ca. 4,5 gange, når der ses bort fra deciderede "hadeforbrydelser". For den der vil se, er det let nok at se, hvor "racisme og fremmedhad" kommer fra. (Noget "at se frem til", når sorte bliver mere talrige i Danmark. Her kan tilsyneladende palæstinensere, tyrkere og pakistanere slet ikke være med. Det ses allerede i Odense - og har længe været kendt i Sverige, - se også Dronte nr. 3, red.)

Spotl. 23.8.1999


Dronte 7

Drontens hovedmenu