Dronten 7

Undertrykt Nyt

 

Ytringsfrihed/Censur

Massemedierne er globalisternes og zionisternes monopol. De misbruges konstant til en verdensomspændende hjernevask. Ytringsmulighed for modstandere er næsten lig nul. Men ikke nok med det. Ytringsfrihed forsøges af de samme kræfter fjernet helt gennem totalitær lovgivning. Herhjemme anført af Melchior-brødrene og statsministerfruen, Lone Dybkjær, som de mest højtråbende. Internettet byder på særlige problemer for dem, og har derfor deres særlige bevågenhed og top-prioritet. Nettet er det eneste tilbageværende massemedium, de ikke har kontrol over. Et særligt punkt er den middelalderlige forfølgelseslovgivning mod revisionshistorikere, specielt de, der tvivler om den officielle "Holocaust"-version og Anden Verdenskrigs andre begivenheder. Den søges af al kraft indført også i Danmark - af de samme kræfter. Her bringes smagsprøver fra Spotlight, National Journal og andre velinformerede kilder.

Udo Walendy - offer for kulturkommunisme.

Udo Walendy, tysk revisionshistoriker, blev midlertidigt sat på fri fod 31.5. under afventning af hans appelsag. Historikeren, der er over 70 år, har siddet fængslet siden oktober 1997, hvor en dommer idømte ham 20 måneders fængsel for "bagvaskelse". I januar i år blev han idømt yderligere 14 måneders fængsel for noget "han burde have skrevet, men ikke havde skrevet". Dommeren, selv en Auschwitz-"overlevende" fra krigens tid, udtalte, at "loven desværre ikke tillod ham at idømme en længere straf". Den europæiske menneskerettighedskommission har afvist alle klager over dommene. Walendys forskning, der er meget grundigt dokumenteret i hans udgivne værker (som ikke blev tilladt fremlagt under hans retssag under devisen "sandheden er ikke noget forsvar") og i hans tidsskrift "Historische Tatsachen" (Historiske kendsgerninger), har beskæftiget sig med sådanne emner som krigstidens beretninger om grusomheder, og herunder selvfølgelig også jødernes "Holocaust". For dette er han blevet straffet for "opfordring til racehad" eller "Volksverhetzung". Hverken han eller andre seriøse revisionshistorikere nægter, at koncentrationslejre betød omfattende lidelser, de kræver blot "fair play" i bedømmelsen af beviser, som ved andre emner, og ret til ytringsfrihed.

Antallet af anklager for såkaldte "propaganda-forbrydelser" er iflg. "Bundeskriminalamt" vokset år for år. F.eks. 2.083 i 1994 til 7.888 i 1997, I de mellemliggende år blev i alt 17.207 mennesker strafforfulgt efter disse paragraffer til censur og ytringsknægtelse. Så selv om Walendy er midlertidigt ude af fængsel er tusinder andre straffede og og mange heraf fængslede. I et EU-land. I det 20. århundrede.

Barnes Review (se tidligere "Dronter") har trykt uddrag fra Walendys tidsskrift " Historische Tatsachen" under titlen "The Brainwashing of the German Nation"

Spotl. 28.6.99

Pr. 31.8.99 havde Appelretten i Hamm endnu ikke afgjort Walendy´s sag, men han er ikke et frit menneske, selv om han p.t. er ude af fængslet. Han har allerede siddet 18 måneder i fængsel for tankeforbrydelser. Han kan ikke ytre sig - skrive, tale eller blot deltage i møder om disse forbudte emner - uden at få yderligere fængsel. Derfor cirkulerer teorier om, at hans appel muligvis slet ikke bliver behandlet. Han betragtes som "uforbederlig" og skal holdes uden for indflydelse. Man forsøger desuden at fratage ham hans levebrød, retten til at drive forretning som udgiver. Hans bog Truth for Germany*, der har været skiftevis af og på listen over forbudte bøger i Tyskland, skal nu måske forbydes igen. I en tidligere dom herom sagde dommeren: "Ingen anden bog har en sådan mængde af oplysninger om den tyske krigsskyld, og oplysningerne er for det meste korrekte .... et ungt menneske (som dommen sigter til at "beskytte") ville blive meget forvirret med hensyn til kendsgerningerne og ville ikke være i stand til at finde tilbagevisninger af dem....." I følge noget, der kaldes "det anti-semitiske institut" i Berlin, tyr revisionshistoriske forfattere til et sådant væld af fodnoter og dokumentation, at de ikke kan tilbagevises, hvorfor de er særligt farlige.

Forfølgelseslovene er nu ydermere lavet med tilbagevirkende kraft. Tidligere skulle anklage fremsættes inden 6 måneder, nu kan man som forfatter eller udgiver straffes 5 år tilbage. Walendys hjem blev f.eks. ransaget, specielt på udkig efter skriftet Der Schlesier. Trods udgivet i 1997 skulle det nu være en kriminel handling at besidde et eksemplar i 1998. Man fandt ikke et i Walendys hjem, men andre, der ikke var så heldige, blev idømt bøder på 6000 D-mark! Og boghandlere er på denne måde nu udnævnt til censorer, fordi de står for distributionen af bøger. Den tyske forfatning siger, at der ikke findes censur i Tyskland.

En anden ældre herre, hr. Jaeger, fik for nylig 5 måneders fængsel for, under et foredrag af en jøde, at bemærke, at der ikke fandtes gaskamre i Dachau og Oranienburg. Foredragsholderen, hr. Friedman, anmeldte Jaeger efter "had"-loven (Str.GB, par. 130) og indkaldte 5 vidner, der sværgede, at Jaeger havde sagt "Treblinka og Dachau". Jaeger indkaldte 15 vidner for, at det var usandt, men disse blev affejet af dommeren som medsammensvorne. Jaeger blev ikke straffet for at have benægtet "Holocaust", men for at have "formindsket" det.

(* Truth for Germany kan købes hos The Barnes Review, 130 Third Street, SE, Washington, D.C., USA. Pris billigbogsudg. 26 dollar, incl. porto)

Spotl. 13.9.99

15 måneders fængsel til Jürgen Graf

Den 23. juni i år stadfæstede "Obergericht Aarau" dommen over Jürgen Graf på 15 måneders fængsel for at have skrevet lærde revisionistiske historiebøger, der modsiger den oficielle Holocaust"-doktrin. Samtidig skal han betale en bøde på 8000 SFR, omkring 40.000 kr.. Schweiz er kommet med på forfølgelsesdillen, og ligger nu på linie med Østrig og Tyskland, hvor sandheden ikke er noget argument i en retssag om disse ting. Graf blev udsat for en ren skueproces, der ikke var væsensforskellig fra de tidligere sovjetiske.

(Jeg kender selv Jürgen Graf som en særdeles velfunderet forsker, en meget oprigtig, principfast og kompromisløs sandhedssøger. Og et meget behageligt menneske. Han taler i øvrigt flydende dansk efter et kortere studieophold her. Det er vanvid og rendyrket ondskab at sætte ham i fængsel i 15 måneder for disse egenskaber og hans store tjenester til menneskeheden. Læs hans foredrag under besøg i Danmark på Patriot.dk og protestér over for de schweiziske myndigheder. Hans bøger kan du læse mere om, og formentlig bestille på hans egen hjemmeside Jürgen Grafs hjemmeside , som der er link til fra Patriot.dk., red.)

National Journal, nr. 37,99

Amnesty International og menneskerettighederne

"Enhver, der stiller spørgsmålstegn ved "Holocaust", har ingen menneskerettigheder". Dette var Amnesty Internationals svar til "The Australian Civil Liberties Union", da denne bad "menneskerettigheds"-organisationen hjælpe direktøren for "The Adelaide Institute", den australske historiker Frederick Toben, ud af tysk fængsel. Han er en af de seneste udlændinge, som tyske myndigheder har fængslet (8.april) for politisk ukorrekte meninger, ytret i deres eget hjemland. Toben var specielt taget til Tyskland for at foretage undersøgelser omkring fængslingen af en anden "meningsforbryder", den tidligere leder af partiet NPD, Günther Deckert, og blev straks selv fængslet af den mest ivrige forfølgelses-anklager, Hans Heiko Klein i Mannheim. Deckert har, for at korrigere en jødes offentlige udsagn, fået en lang fængselsstraf lagt oven i en straf, han allerede var idømt for at betvivle den officielle "Holocaust"-doktrin. Han er p.t. den kendteste tyske martyr under de middelalderlige tyske "had"-straffelove. Og den advokat, der under straffesagen i 1997 forsvarede Deckert, Ludwig Block, står nu selv anklaget for at betvivle "Holocaust", fordi han i forsvaret af sin klient fremlagde argumenter, der "er egnede til at rejse tvivl om det uimodsigeligt attesterede sammendrag af bevismaterialet angående masseforbrydelserne mod jøderne i Hitlertiden". Selv lovligt juridisk forsvar ser nu ud til at være umuligt for disse mennesker. Tyskland forlader civilisationens kurs under det besættelsesregime, der reelt har hersket dér ubrudt siden slutningen af Anden Verdenskrig.

Spotl. 23.8.99

Gerhard Lauck: Spotlight reddede mig

Læserbrev fra Lauck i Spotlight:

Tak!

Da den tyske regering kidnappede mig og fængslede mig for fire år - udelukkende for helt lovligt at udgive en avis inden for USA - stod SPOTLIGHT mig bi i nødens stund.

Mens jeg hver eneste dag tilbragte 23 timer i en celle på ni kvadratmeter i maksimum-sikkerheds afdelingen i Hamburgs Fængsel VI, sagde en tysk myndighedsperson til mig: "Du kommer ikke til at forlade Tyskland i live."

Men dette var blot begyndelsen.

Senere, da jeg var blevet overført til Hamburgs Fængsel I, satte fængselsdirektør Harry Weiss mig i en otte-mands celle sammen med rygere, stofmisbrugere og homoseksuelle. Røgen, larmen og skidtet (i enhver forstand), skabte et sove- og hosteproblem, der stadigt forværredes. Min tyske advokat truede endog med at sagsøge fængslet for at ødelægge mit helbred. (Uheldigvis tilhører hr. Weiss en beskyttet etnisk gruppe og vidste, at han ikke havde noget at frygte.)

Efter næsten to måneder fik en kombination af særlige indsatser mig ud af dette ryger-helvede og ind i en "privat celle" i en anden afdeling.

SPOTLIGHT trykte en helsides-artikel om min situation og mobiliserede støtte. (se Spotlight,2.10.95 og andre) Dette var oven i jeres løbende, positive orientering om mine plager. Det var en enorm hjælp, såvel praktisk som psykologisk.

Jeg tror, at SPOTLIGHT hjalp, så jeg reddede mit liv! Det vil jeg altid være uendelig taknemmelig for.

Amerikanske patrioter er nu i gang med at organisere en kampagne, der skal afsløre den tyske trussel mod den amerikanske ytringsfrihed. Den bliver rettet mod Tysklands turist-industri. Hjælp os venligst med at mobilisere støtte.

Vores første aktion var en uddeling af løbesedler ved Los Angeles internationale lufthavn, den 15. august. Vor "Advarsel til rejsende!"-løbeseddel ( se tekst nedenfor) advarede rejsende, der var i færd med at gå ombord i et Lufthansa fly om den fare, der lurede, når de landede i Tyskland. Joe Fields fra "The Nationalist Forum" organiserede denne lynaktion, som blev filmet af KETV fjernsynstation fra Omaha (kontakt "Nationalist Forum, P.O.Box 9, San Pedro, CA 90731, USA" for yderligere information)

Denne type aktion viste sig meget effektiv i forbindelse med kidnapningen af en med-amerikaner, Hans Schmidt i 1995 (USA´s Højesteret dømte, at uddeling af literatur i lufthavne var lovlig).

Denne kampagne må gennemføres på landsdækkende basis og vedvarende for at opnå maksimal virkning. Vi må skade modstanderne af ytringsfrihed dér, hvor det gør mest ondt - i deres tegnebog!

Gerhard Lauck, Lincoln, Nebraska

Løbesedlens ordlyd:

"Advarsel til rejsende"

Amerikanske statsborgere bliver nu ARRESTERET UDEN NOGEN ADVARSEL i tyske lufthavne!

Journalister og udgivere har den største risiko. - Det tyske justitsministerium kræver global jursidiktion, fordi amerikanske udgivelser og amerikanske internetsider er "tilgængelige" i Tyskland. Men selv et uskyldigt brev bragte en ældre amerikaner i fængsel i fem måneder.

Den amerikanske historiker Richard Landwehr blev anklaget og dømt in absentia ved en tysk ret, uden så meget som at blive orienteret om det. Hans forbrydelse? Han havde skrevet en engelsksproget bog om militærhistorie i Amerika. Tysklands krav om jurisdiktion? Et eksemplar af denne bog var blevet fundet i Tyskland.

Den amerikanske udgiver Gerhard Lauck blev kidnappet i Danmark, baseret på en tysk arrestordre, derfter mod sin vilje bragt til Tyskland og fængslet dér i fire år! Hans forbrydelse? Han udgav en avis i Amerika, der agiterede for ytringsfrihed. Tysklands krav om jursidiktion? Avisen har også abonnenter i Tyskland.

Den amerikanske pensionist Hans Schmidt blev arresteret i Frankfurt lufthavn og fængslet i over fem måneder. Hans forbrydelse? Han skrev et brev fra Amerika, der protesterede mod overtrædelser af menneskerettighederne i Tyskland. Tysklands krav om jurisdiktion? Brevet var sendt til Tyskland.

Den tyske justitsminister Nehm har offentligt truet med at arrestere amerikanere, der kommer til Tyskland, hvis deres internet-hjememsider I AMERIKA ikke passer ham*. Tysklands krav på jurisdiktion? Disse hjemmesider er "tilgængelige" i Tyskland.

(*Der Spiegel # 46/1996)

USA´s udenrigsministerium har vedholdende nægtet at hjælpe disse amerikanere med at blive sat fri. Tyskland er for vigtig som "allieret" og "forretningspartner". Amerikansk suverænitet og den amerikanske forfatning ofres på den politiske opportunismes alter. Kort sagt: Amerikanske statsborgere bliver nu arresteret i Tyskland alene for at benytte sig af deres ytringsfrihed inden for USA!

Bliv uden for fængsel!

Bliv uden for Tyskland!

For yderligere information, kontakt: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

Juridisk advarsel: Luftfartselskaber og rejsebureauer kan blive retsligt forfulgt for at undlade at advare deres kunder tydeligt om denne fare. "

Spotl., 30.8.99 (se også "Dronte" nr. 5, "Den truede ytringsfrihed")


Dronte 7

Drontens hovedmenu