Professor Birck om jøderne

 

”En Verden, hvis Maal er at skabe Papirformue, som er fyldt med et Hav af Aktier, Obligationer og Statsgældsbeviser, hvor alle arbejder paa Højfinansens Naade og hvor Ihændehaverpapiret har gjort al Formue mobil og dermed udstrakt de besiddendes Aktionsradius, gør dermed ogsaa Jøden til et Magtcentrum. Han er Fører for Børs- og Bankkapitalismen, Leder af Valutahandelen, af Aktiebørsen, af profitable Handelsgrene og af Pressen, Filmen og Fornøjelseslivet og endelig af den begyndende økonomiske Imperialisme, som vil skabe en udenfor Staterne staaende international Magtgruppe, hvis Opgave bliver at gennemføre den internationale Industri- og Kapitalkoncentration. Hertil medbringer det jødiske Element i Storstæderne mægtige Rigdomme, som det mere end andre Folkeelementer har forøget under Krigen og Inflationen og delvis bevaret under Deflationen, bøjeligt som det er i sine Kapitalplaceringer; ogsaa Tallet paa Jøder i Plutokratiet er forøget, ved Tilgang neden fra, selv om nogle af disse nye Mænd – som Casteglioni – endte som fallenter; den mellemeuropæiske Antisemitismes Voldsomhed er i noget Mon en Reaktion mod ”les nouveaux riches”.

Paa denne vis synes det jødiske Element at skulle faa en Indflydelse uden Forhold saavel til dets Tal som til dets produktive og tekniske Indsats.” 

L.V. Birck: Den Økonomiske Virksomhed, Bd. I, Side 445

Forside

Leder

Det Tredie Ting

Bankkommissionens hemmelige beretning

 


HJEM