Dronte 8

Undertrykt Nyt

 

USA

 

Det er indlysende at vi må interessere os for det land, der rent faktisk har overtaget styringen af verden. Hvem styrer det. Det gør Bush og den kødrand af jødiske ”neo-konservative”, der fastlægger USA's aggressive udenrigspolitik. På indenrigs-siden ligner udviklingen den, vi kender fra Danmark. Med medier og ”Kultur-elite”, der fremmer farvet indvandring, ”mundkurvs-love”, fjernelse af arbejdspladser og kultur-kommunisme i skoler og medier. Her nogle smagsprøver….

 

Befolkningseksplosion

 Den befolkningseksplosion, der har gjort de spansktalende (”Hispanics”) til Amerikas største minoritet, vil fortsætte de næste 20 år, ifølge ”Pew Hispanic Center”. En stor del af væksten vil komme fra børn født af immigrantforældre. Fordi de er født i USA, bliver de automatisk statsborgere. Forældrene, herunder illegale indvandrere, bliver ”familie” til ”statsborgere”, hvilket giver dem lettere adgang til statsborgerskab end de, der kom hertil lovligt.

 Et nyt højdepunkt af absurditet blev nået, da kongresmedlemmer og andre samfundsspidser i Washington, den 2. oktober (2003), modtog busladninger af indvandrere, der krævede ”rettigheder” og statsborgerskab for mere end 8 millioner illegale indvandrere, uanset om de har voldelig og kriminel fortid.

 Under præsidentvalget i 2000 stemte mere end 1 million ikke-statsborgere ulovligt. (AFP, 29. sept, 17. nov. 2003)

 

Alle fra borde!

 Da et fly fra Phoenix landede i Chicago den 2. September 2003, fandt ”Bureau of Immigation and Customs Enforcement 89 illegale indvandrere ombord. De fleste fra Mexico. Chicago-myndigheder siger, at der formentlig lander omkring 1.000 illegale fremmede om dagen, alene i Chicago. (AFP, 27. okt. 2003)

 

Fjernstyrede fly kontrollerer grænse

 ”The American Border Patrol”, en privat gruppe, der udfører det arbejde, regeringen burde gøre, har tre modelfly, udstyret med kamera og infrarødt ”natsyn”-system, som overvåger grænsen til Mexico i Arizona. Målet er at patruljere hele grænsen til Mexico. ”Department of Homeland Security” er stadig i færd med ”at tænke på” sådanne fjernstyrede fly. 70% af Arizonas borgere går ind for at fjerne velfærdsydelser til illegale indvandrere, trods modstand fra både republikanske og demokratiske politikere, viser en opinionsundersøgelser lavet af Arizona State University. Spørgsmålet bliver nu forsøgt inddraget i valget i november 2004(AFP, 13. og 27. okt. 2003)

 

Politisk ukorrekt

 Fort Huachua i Arizona er det primære træningscenter for ubemandede luftfartøjer (UAV's). Det ligger midt i området med den største illegale invasion. Men Department of Homeland Security (da.: svarende til ca. ”Integrationsmininisteriet”), anvendte israelske UAV's og israelsk mandskab til at afprøve grænse-operationen. Regeringen ønskede ikke at ”militarisere” grænsen var grunden, der blev givet for dette (AFP,15. nov. 2004)

 

Én stemme

 Kongressen forsøger igen at gøre engelsk til USA's officielle sprog. Begge Kongressens kamre, Repræsentanternes Hus og Senatet, har tidligere vedtaget en sådan lovgivning, men aldrig på samme tid (hvilket er nødvendigt). ””The English Unity Act (H.R. 997) behandles nu i Repræsentanternes Hus' retsudvalg. (AFP, 32. okt. 2003)

 

Forskellige vilkår i undervisningen

 Lisa McClelland tog ved lære af  ”Black Student Union”, ”Latinos Unidos” og ”ALOHA Club” for asiatisk-amerikanske studerende ved Freedeom High School i Oakley, Kalifornien. Hun foreslog en ”Caucasian Club (for hvide, k.e.), som ville koncentrere sig om den europæisk-amerikanske kulturarv og historie. Hun fik 240 underskrifter fra studerende og voksne, som støttede oprettelse af den foreslåede klub. Men på en eller anden måde ville en ”Caucasian Club”, i modsætning en klub-kun-for-sorte, en klub-kun-for-asiater, en klub-kun-for-”hispanics” være ”racistisk”, siger den lokale NAACP. De fleste ”undervisere” på ”Freedom”-skolen protesterer også imod en kun-for-hvide-klub. (AFP, 6. oktober 2003)

 

Amerika mister arbejdspladser, men økonomien ”vinder frem”.

 En skræmmende tendens: økonomien ”forbedres” på papiret, mens flere og flere mister deres arbejde.

 Økonomien forbedredes med 3,1 procent i foråret (2003), hvilket fik regeringen til at fejre, hvad den kaldte en standsning af den økonomiske tilbagegang. Men samtidig steg antallet af arbejdsløse amerikanere.

 Samtidig med, at administrationen fejrede den økonomiske vækst, der blev annonceret 28. august, registrerede arbejdsministeriet 3.000 nye arbejdsløse. Sædvanligvis opstår der flere arbejdspladser, når økonomien forbedres. Arbejdsministeriet meddelte 5. sept. at 93.000 arbejdspladser var gået tabt i juli, så det totale tab siden januar var på næsten 600.000. Meget af den økonomiske ekspansion blev tilskrevet præsident Bush's skattelettelser. Omkring 60 millioner dollars i skattelettelser blev sendt til amerikanere i juli og butikskæder som Wal-Mart og Sears fortalte om markante stigninger i salget.

 Men selv disse tilsyneladende gode nyheder er farvede af den kendsgerning, at Wall-Mart's butikker trykker lønnen i området og fører en job-ødelæggende politik. Wal-Mart betaler sine egne ansatte 7 dollars i timen eller 18.000 dollars om året. Det køber varer fra fattige lande, som betaler slavelønninger, og som grossist presser det ydermere de udenlandske firmaer til at sænke priserne gennem at betale deres slavearbejdere endnu mindre.

 For at kunne konkurrere må andre amerikanske firmaer også sænke deres lønninger. Ved at købe udenlandsk fjerner Wal-Mart mange arbejdspladser i Amerika. Lokale aviser må lukke eller klarer sig dårligere, fordi Wal-Mart flytter ind i en by og forårsager, at andre forretninger må lukke, og at lokalaviserne ikke kan klare sig, fordi forretningskæden selv klarer reklamen og ikke bruger den lokale presse, som deres forgængere gjorde. Når veletablerede forretninger må lukke, fordi de bliver underbudt af Wall-Mart, svinder grundlaget for skatten ind. De fleste af Wall-Marts indtægter sendes ud af byen – det er svært for én, der får 7 dollars i timen, men som man kalder en ”medindehaver” (”associate”), bare at være kunde i sin egen butik.

 Men på grund af tidligere aftaler kan job-situationen blive endnu værre næste år. Kvoter, der trykker mængden af billige importerede tekstiler, udløber ved slutningen af 2004. Dette betyder endnu mere unfair konkurrence til nationens en gang så robuste, nu skrøbelige tekstilindustri.

 Industrien er stadig i chok efter tabet af 8.900 tekstiljobs i juli, ifølge American Textile Manufacturers Institute. Antallet inkluderer ikke effekten af betalingsstandsningen i Pillowtex Corp.'s, den 106 år gamle tekstilproducent. Den kunne alene eliminere 7.600 arbejdspladser.

 Når Kinas kvoteordninger med USA udløber - og eftersom landet selv har uendelige forsyninger af slavearbejdere -  kan USA ende med lidet mere end niche-industrier, siger industriledere.

 ”Det bliver en katastrofe for det, der er tilbage af tekstilindustrien og dens tilknyttede industrier,” siger Harris Raynor, vicepræsident for ”Union of Needletrades”, industri- og tekstilansatte i Atlanta.

 Siden april har USA mistet 26.000 jobs i tekstil- og 21.000 i beklædningsindustrien. Der er ca. 745.000 amerikanere ansatte i begge industrier.

 Mere end 630.000 jobs i tekstil-, beklædnings-, og relaterede industrier kan være gået tabt inden 2006, ifølge The American Textile Manufacturers Institute. Virkningerne vil antagelig kunne mærkes næste forår, når ordrer på amerikansk stof og garn til tøj, der skal produceres i 2005, falder.

 

Blot et eksempel blandt mange

 I mange andre industrier står det lige så galt til. Listen af industrier, hvor nationen har haft en betydelig nedgang,  og i mange tilfælde reelt foræret produktionen til andre lande, synes uendelig: stål, biler, maskineri, tekstiler, beklædning, sko, radio, fjernsyn og andet elektrisk udstyr, kameraer, optisk udstyr, fotografisk film, traktorer og landbrugsmaskineri, aluminium, glasvarer, skibsbyggeri, minedrift, et voksende antal fødevarer og fødevarebehandling, cement.

 

Og i årene 2000 og 2001 mistede f.eks. den amerikanske møbelindustri 36.000 jobs ud af en arbejdsstyrke på 550.000, ifølge en oversigt lavet af North Carolina University. Mere end 50 møbelfabrikker lukkede alene i North Carolina. Møbelimport, fremstillet af slave-lønnet arbejdskraft står nu for en tredjedel af alle møbler, der sælges i USA.

(AFP, 15., 22. sept. og 27. okt. 2003) Se også ”Undertrykte nyheder/Verdensregering/Sammenbrud i WTO”

 

Ytringsfrihed under angreb i USA

 Først sagde de, at historien om de israelske spioner, der opererede i USA lige inden 9-11 var en ”myte”. Nu siger de det samme om AFP's afsløring af en plan, som er udpønset af senator Rick Santorum for at indføre lovgivning, som kan slå ned på kritik af Israel på amerikanske universiteter.

 Israel-lobbyen forsøger nu at benægte, at senator Rick Santorum (Republikaner fra Pennsylvania) nogensinde skulle have været inde på at fremsætte lovforslag, der skulle nægte finansbevillinger til universiteter, hvor det blev tilladt professorer, studenter og studenterorganisationer at kritisere Israel åbent. Men baggrundshistorien for Santorums plan antyder, at man forsøger at lægge røgslør ud.

 AFP bragte Santorum-historien første gang 28.10.2002, hvor det blev oplyst at han, for at ”bekæmpe antisemitisme”, planlagde at komme med et lovforslag, der skulle omskrive finansloven under ”Title IX of the Higher Education Act” for at fremtvinge ”ideologisk alsidighed” i uddannelsen.

 Om end ”ideologisk alsidighed” lyder, som om det repræsenterer ”fri tankevirksomhed”, var det alt andet end dette. Nu lyder den officielle forklaring, at Santorum aldrig foreslog noget sådant.

 Men historien er god nok. Den er efterhånden bragt vidt omkring, helt til den arabiske verden, hvor palæstinensiske aviser bragte den, og nu vendte tilbage til senatet med spørgsmål, om denne ”ideologisk alsidighed”-historie kunne passe. Den kommer fra en jødisk kilde, New York Sun, 27.3.2003 og AFP gjorde ikke andet end at samle den op og give den en national og international opmærksomhed, der var den værdig – åbenbart til stor fortrydelse for de, der havde fremsat historien oprindelig, herunder Santorum selv og hans kolleger i Kongressen. Dette blad har ikke trukket historien tilbage. (AFP, 20. okt. 2003)

 (Artiklen fortæller detaljeret om jødiske kilders modstridende forklaringer om sagen og de mange forsøg på at mane den i jorden, men tilbage står, at en stærkt pro-israelsk avis bragte historien som den første, at den ikke har trukket den tilbage, og at den yderligere havde konkretiseret, - som alene AFP trofast bragte videre - at Santorums kollega, senator Sam Brownback (Republikaner fra Kansas) havde presset på for at få skabt en særlig landsdækkende (føderal) kommission til at ”undersøge” såkaldt antisemitisme på universiteter. Ja, stilen er jo velkendt herhjemmefra med centre, lovforslag, censur, og så forargelser og bortforklaringer, når noget kikser, k.e.)

 

Hvem banker på min dør?

 Det kunne være en hvilken som helst af de mere end 68.000 føderale agenter, der har tilladelse til at bære våben, alt imens de buldrer på din dør, ifølge Abstracts of the United States. Det omfatter endda kun de regeringsinstitutioner, der tæller mere end 500 ansatte. Så vær forberedt på at modtage FBI, IRS, BATF, NARC, HUD, BLM, EPA etc. Har du også en virksomhed, kan du også forvente EDC, OSHA, ICC, FAA, FDA, FCC etc. Sov godt, ”Uncle Sam” våger over dig.

(AFP, 27. okt. 2003. Se også ”Undertrykte nyheder/Krimi”))

 

Forfatningen dømt ude

 Dommer Sandra Day O'Connor siger, at Højesteret i stigende omfang vil basere sine afgørelser på international lov frem for den amerikanske forfatning, rapporterer bladet Journal-Constitution i Atlanta. ”De indtryk, vi skaber i denne verden er vigtige, og de kan efterlade et aftryk”, siger hun. I en sag fra 2002 dømte Højesteret, at det var forfatningsstridigt at henrette de mentalt retarderede, fordi verdenssamfundet var overvældende imod dette. ”I tidens løb… vil vi i stigende grad basere vores afgørelser …på internationale og fremmede domstole, når vi afgør hjemlige spørgsmål,” (AFP, 17. nov. 2003)

 

Amerikansk præsidentvalg 2004

 AFP's redaktør, Christopher Petherick skriver bl.a.: ”2004-afstemningen  er nu overstået, men som AFP's ledende korrespondent, Christopher Bollyn skriver, er der én ting, som stadig bekymrer alle, nemlig muligheden for valgsvindel…..Hovedmedierne følger nu omsider i hælene på de to uafhængige journalister Jim og Ken Collier, og det nu hedengangne Spotlight, når de gør meget ud af at skrive, at moderne valgteknik ikke er sikker.  De to Colliers arbejdede i to årtier på at få valgsvindelen kendt, men selvfølgelig giver massemedierne dem i dag ingen tak eller blot omtale af den grund……. Som Bollyns artikel viser, er der stadig en stor portion hemmelighedskræmmeri omkring stemme-opgørelserne” (hvor f.eks. maskiner og personale fra et privat firma, 'Election Systems & Software' (ES & S)), startet af brødrene Bob og Todd Urosevich i begyndelsen af 80'erne under navnet 'Data Mark', står for hele 42% af alle USA's afgivne stemmer. Lederne ønskede ikke at blive interviewet til artiklen, og ingen fra selskabet ville give oplysninger om selskabet. Kun personale fra dette selskab har adgang til operationsrummet under valghandlingen, og en tekniker fra selskabet følte, at han havde ”sagt alt for meget”, da han havde fortalt Bollyn, at selskabet havde seks teknikere, der betjente computeren ude bagved – dette eksempel var fra Cook County, Illinois) … det gode er, at gennemsnitsamerikaneren i dag er langt mere villig til at forestille sig udbredt valgsvindel (AFP, 15.11.2004)

 
Controversy of Zion _resumé

Controversy of Zion

Harald Nielsen

Antisemitisme i Danmark

Hjemmeside går i sort

Dronte 8

Dronte 8 - leder

Drontens hovedmenu