Dronten 8

Undertrykt Nyt

 

Terror  

Siden 1999, hvor jeg skrev sidste ”Dronte” er det mest betydningsfulde på verdensscenen uden tvivl den erklærede ”Krig mod Terror”, som Danmark er blevet indrulleret i. Anledningen var selvfølgelig ”9-11”, angrebet på USA i 2001. Totalitær lovgivning og en diffus kamp imod ”verdens ondskab” er resultatet i hele Vesten. USA er blevet en aggressiv ”de facto” verdensregering. FN er i baggrunden. I fire år mere vil den jødisk-dominerede ”neo-conservative” gruppe omkring præsident Bush nu udpege nye angrebsmål. Især i Mellemøsten, der skal smage ”demokratiet”. Kun én magt i Mellemøsten udgør i dette billede ingen trussel: Atommagten Israel. Denne stats evige terrorisme imod palæstinenserne er den terror, der af alle kan godkendes af ”verdenssamfundet”. En krig mod Irak på løgnagtigt grundlag, og hvor mere end 100.000 irakere er myrdet, andre tusinder lemlæstede, uanede tusinder af uskyldige børn ødelagt på liv og helbred gennem handelsboykot, brug af radioaktivt strålende ammunition osv., har Vestens medier i det store og hele bifaldet. I hvert fald rejser der sig ingen mediestorm i de zionist-kontrollerede massemedier. Krigen er kun i Israels interesse. Og i USA sidder Israels forlængede arm, kødranden af ”Neo-konservative” jøder, omkring Bush, så han knap kan få en afvigende tanke, hvis det da skulle falde ham ind. Han mener jo at være Guds redskab imod ”slyngelstater” og ”ondskabens akse”. Og Guds plan er for ham også jødernes triumf over andre folk, som fortalt i Det Gamle Testamente…. Hvad er der hidtil kommet frem om baggrundene for alt dette……? Bl.a.   

  Terror-angrebet 11. september 2001

 Den mest eksplosive 9-11 rapport i verden. 50 ubesvarede spørgsmål om terrorangrebet 11. september 2001. Nu udkommet i 4. Udgave på grund af den store efterspørgsel. Rapporten, der kan bestilles særskilt hos AFP, 1433 Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003, USA – (telefon: +USA 1-888-699-6397, koster 5 dollar pr. stk, 10 dollar for 6 stk, 40 stk. eller mere for kun 10 cent pr. stk. Rapporten på 20 sider indeholder alle de vigtigste spørgsmål i kølvandet på historiens største terrorangreb på Amerika – og måske på hele verden –  spørgsmål, som endnu er ubesvarede eller slet ikke stillet, enten af de øvrige ”nyheds”medier eller af den amerikanske regering. På to sider stilles en opdateret liste af de 50 ubesvarede spørgsmål om 9-11, hvor det vigtigste stadig er: Hvorfor har præsident Bush ikke nedsat en uafhængig undersøgelseskommission til at granske de mange spørgsmål og kendsgerninger, sådan som præsidenterne Franklin Roosevelt og Lyndon Johnson gjorde straks efter to nationale katastrofer (skete senere, k.e.). De resterende 18 sider indeholder originale artikler fra AFP, fra tiden efter angrebet. Det er artikler, der aldrig er blevet optaget af noget andet nyhedsbyro i Amerika. Blandt de vigtige spørgsmål (i rapporten og senere artikler) er:  Hvorfor kommer der ingen officiel undersøgelse af 9-11? Hvorfor forhindres en åben diskussion af 9-11 tragedien fra de højeste niveauer i Washington?  Hvem profiterede mest af 9-11? Var Osama Bin Ladens video-tilståelse et Hollywood-falskneri? Han har gentagne gange nægtet at have haft med angrebene at gøre. Hvordan svigtede Amerikas efterretningsvæsen? Ligger den kaspiske olie til grund for krigen i Afghanistan? Hvad var det, der ødelagde WTC midterbygning seks? Var efterretningsvæsener involveret? Hvorfor mener andre landes efterretningseksperter, at USA's regering er helt galt afmarcheret med hensyn til angrebene? Blev der plantet bevismateriale af Amerikas efterretningsvæsen?  Var flere af flykaprerne overhovedet ikke om bord på flyverne? Lever flere af ”selvmords”-piloterne i dag? Havde Israel forudgående viden? Lod det med vilje angrebet ske? Stod det ligefrem bag katastrofen? Hvorfor var næsten ingen af de mange tusinde jøder på arbejde i WTC den morgen, og hvorfor omkom kun én jøde? Hvad skyldtes de mærkelige børsspekulationer lige inden angrebet? Hvor mange israelere blev arresteret efter 9-11, og hvorfor? – Var der en massiv israelsk spionring i aktivitet i- og omkring New York City på tidspunktet for angrebet. Hvorfor er beviser herom blevet undertrykt?  Hvorfor finansierer Israel verdensomspændende arabiske terrorgrupper? Mossad blev sat i forbindelse med det første terrorangreb på WTC i 1993. Er denne forbindelse blevet efterforsket i forbindelse med 9-11 angrebene? Hvordan forklares de seismiske beviser? Er 9-11 bevismateriale troværdigt? Hvorfor har et højt respekteret blad for brandmænd kaldt undersøgelsen af årsagen til WTC-tårnenes sammenbrud for ”en farce”? Hvorfor ignorerer FBI en hovedmistænkt? Og meget, meget mere……   (AFP, 3. og 10. marts, 2003) 

Fotografisk bevismateriale viser eksplosioner i WTC

 En serie billeder tyder på, at der kan være huller i den officielle forklaring på, hvad der forårsagede WTC-tårnenes sammenbrud.

 Den officielle forklaring er, at to jetfly brasede ind i skyskraberne og derved startede kæmpebrande, der svækkede tårnenes bærende strukturer og fik dem til at falde sammen som pandekager. Nye fotografiske beviser tyder på noget andet. Den pensionerede FBI Specialagent Ted L. Gunderson har sendt justitsminister John Ashcroft et svidende brev vedrørende undertrykkelsen af sandheden om begivenhederne den 11. september. Gunderson omtaler radioopkaldet fra de brandmænd, der forsøgte at redde overlevende mellem 76. og 84. etage, og som rapporterede eksplosioner lige inden den første bygning brasede sammen. Gunderson har også tilbudt video ”still”-billeder fra NBC-reportagen den morgen, som viser eksplosionerne, hver af dem optaget på 1/30 sekund, for at underbygge sine anklager. Ashcroft har ikke svaret. Billederne viser den detaljerede udvikling, fra det punkt, hvor ilden syntes under kontrol (med sorte røgskyer, der tyder på hendøende ild), og hvor brandmændene (ifølge udskrift) kun bekymrer sig om overlevende, til en hvid røgsky pludselig viser sig omkrig 78. etage. Et øjeblik efter kommer en lignende røgsky ud af bygningen et par etager lavere. To sekunder senere begyndte tårnet at bryde sammen. Journalist George Weber fra Fox News mindes om eftermiddagen den 21. september sin frygt, da det første tårn styrtede sammen. Han siger: ”Jeg hørte en høj eksplosion og vendte mig om og så bygningen styrte sammen for mine øjne…. En gruppe på Columbia University havde overværet dramaet og beretter i et TV-interview om små eksplosioner lige inden bygningen faldt. Brandmænd, politifolk og tilskuere talte offentligt om de samme skarpe lyde, de havde hørt, lige inden de løb for livet. Også morgen-TV værten Tom Brokaw og Katie Couric, samt en unavngiven journalist, som sammen ser på optagelserne af sammenstyrtningen, taler om eksplosionerne. Tom Brokaw foreslår, at det, der ses lige inden bygningen falder, kan have været en eller anden slags indre eksplosion. Den unavngivne journalist samtykker. Andre har udtalt det samme. For eksempel Dr. Van Romero fra New Mexico Institute of Mining and Technology, som senere trak sin udtalelse tilbage. Hvad det var, bliver umuligt at fastslå, for de fysiske beviser – resterne af bygningerne – blev hastigt fjernet fra stedet. (AFP, 20.oktober 2003)

 Washington erklærer krig mod friheden

En ny bog af en bestseller-journalist Jim Marrs fra Texas afslører Washington's krig mod frihed fra og med angrebet 11. sept. 2001.

 

Var ”9-11” virkelig ikke andet og mere end et uprovokeret angreb fra et håndfuld muslimske fanatikere? Eller var det et tilfælde af den Hegelske metode bragt i anvendelse for at fremme en elites dagsorden? Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i hans nye bog, The War on Freedom. I ugerne op til angrebet på World Trade Center 11. september 2001 kom der masser af advarsler fra alverdens spionagetjenester og andre kilder. Men den amerikanske regering gjorde så godt som ingenting. Efterretningstjenesterne standsede ingenting. Militærets adskillige jetfly, der stod parat til at nedskyde farlige fly, blev holdt på jorden, til det var for sent, og angrebet blev udnyttet til at indlede en ødelæggelseskrig mod Afghanistan. Resultat: Selskaber forbundet med Bush-familien overtog asiatisk olie og gas, så vi nu har en meget rigere Bush-familie og langt mindre frihed. Hvem eller hvad stod bag angrebene? Var det al-Qaeda-lederen Osama bin Laden, siddende i sin jordhule i Afghanistan, eller var han kun et redskab for de virkeligt sammensvorne? Hvad skal man tro om de mange nære forbindelser mellem præsident Bush's familie og bin Laden-familien? Forfatteren giver mange beviser, som får læseren til at overveje, om planlæggerne ikke snarere sad i Det Hvide Hus. En mulig forklaring på angrebet er kontrol med Asiens olie. Sidst i 70'erne fandt USSR olie i det sydlige Rusland, i Tjetjenien. Det var nødvendigt at sikre kontrol med Afghanistan for at have en ledning til at bringe olien ud på markedet. Det er ikke almindeligt kendt, at USA allerede da var dybt involveret i Afghanistan. Og Sovjetunionen måtte udkæmpe en langvarig og blodig krig, som viste sig at blive dens endeligt. USA anbragte Taliban i Afghanistan, men de var besværlige at have med at gøre og ville ikke samarbejde m.h.t. olieledningen, de ville heller ikke støtte opiumhandel, og feministiske organisationer demonstrerede over deres behandling af kvinder, hvilket bremsede selskaber, der ønskede at gøre forretninger i landet. Bush og hans medsammensvorne måtte have en krig mod Afghanistan, men de havde brug for en ”Pearl Harbour” begivenhed for at overtale den uinteresserede amerikanske offentlighed til at gå i krig, og brugte angrebet på W.T.C. Taleban blev nærmest udslettet, og olieledningen kom i gang igen  til en pris af 2 milliarder dollar, som det hed sig skulle bruges til det smadrede lands genopbygning En anden grund var, at man skulle bruge et påskud for at indføre elitens totalitære ”USA Patriot Act” , som fjerner grundlovssikrede rettigheder, og sikrer eliten det sovjet-samfund, den ønsker, og man havde også brug for at retfærdiggøre flere krige mod lande i Mellemøsten. ”9-11” – katastrofen blev indhyllet i et røgslør meget lig det, der blev lagt ud over Kennedy-mordet i sin tid. Regeringen tog ulovligt kontrollen med hele efterforskningen. FBI fik eneret på kriminel efterforskning. Det mystiske Federal Emergency Management Agency (FEMA) tog sig af den tekniske afgørelse af, hvad der forårsagede tårnenes sammenbrud. FEMA's metode var at skynde sig at fjerne – og destruere  - alt fysisk bevis, før en fuld og upartisk undersøgelse kunne gennemføres. New Yorks politi og brandvæsen fik ikke nok tid og resourcer til at udføre deres job Hvis der kommer endnu et ”frygteligt terroristangreb” på vort land, vil et nyt lovforslag om ”Indre sikkerhed” blive forelagt en rædselsslagen og lydig kongres og De forenede Stater vil da helt være ophørt med at være en fri nation. Bogen er skrevet før krigen mod Irak, og mangler derfor lidt opdatering, men den vil give mange idéer om, hvad der går for sig i verden. 395 sider, 30 dollar. Bestilles hos FIRST AMENDMENT BOOKS, 645 Pennsylvania Avenue, Suite 100, Washington 20003, USA – tlf. 1-888-699-6397(AFP, 15. og 22. sept. 2003)  ”Global Hawk teori” overlever trods øjenvidner Angrebet på Pentagon den 11. september 2001 er, ifølge nogle uafhængige forskere i terrorangrebet, den del af terrorangrebet, der er mest lovende, med hensyn til at påvise løgnagtighed og undertrykkelse af sandheden om angrebenes natur og bagmænd. På hjemmesiden www.WagKingdom.com spørger redaktøren 7.10, om et bestemt billede af en del fra motoren fra det luftfartøj, der ramte Pentagon, er ”den rygende pistol?” Den uidentificerede motordel er et turbinehjul fra en jetmotor, fundet i ruinerne, og fotograferet af den amerikanske Beredskabsstyrelse. Billedet stammer fra Beredskabsstyrelsen - Federal Emergency Management Agency (FEMA)' s fotoarkiv (www.photolibrary.fema.gov/photolibrary/advancedresearch.do) , med billederne 4414 og 4415, der viser et lille turbinehjul fra en jetmotor. Det er for lille til at kunne stamme fra hovedmotorerne på en sådan Boing 757, som ifølge den officielle forklaring, ramte bygningen. Det kunne stamme fra hjælpemotoren bagpå, der fremstilles af Rolls Royce i Indianapolis og Pratt & Whitney. AFP undersøgte spørgsmålet nærmere. Journalisten var chokeret over den tillukkethed, almindelige uvillighed til at hjælpe og direkte fjendtlighed, han blev mødt med i forsøget på at trænge til bunds i spørgsmålet. En mørk sky af hemmelighedskræmmeri har hvilet over 11.september-angrebene, og den har forhindret opklaring. Ofres familier, uafhængige efterforskere og andre interesserede har alle mærket den – var nu dette en del fra et amerikansk jetfly? Var det en del fra bygningen? Eller var det et bevis på, at noget langt mere dystert skete ved Pentagon?: Hos Honeywell Aerospace division i Phoenix, Arizona, der producerer hovedmotorerne, GTCP331-200 APU til den type (en ”Boeing 757-200” fra American Airlines) som ifølge regeringen ramte Pentagon, sagde en ekspert, der ønskede anonymitet: ”Det turbinehjul kan på ingen måde komme fra en hjælpemotor”. Talsmanden for Pratt & Whitney, Mark Sullivan, sagde, at hjælpemotoren fra et fly af den type blev lavet af Rolls Royce. Hvis regeringens version: At et American Airlines 757-200 ramte Pentagon, er korrekt, vil hjælpemotoren være en Rolls Royce RB211-535 turbofan motor, der fremstilles i en fabrik i Derby, England. Martin Johnson, informationschef i virksomheden, nægtede at tale med AFP Rolls Royce i Indianapolis blev kontaktet. En talsmand, John W. Brown veg tilbage fra at svare, men havde i en tidligere samtale sagt til AFP: ”Det er ikke en del fra nogen Rolls Royce motor, jeg kender, og afgjort ikke en AE 3007H lavet her i Indy” AE 3007H jetmotorer bruges i små jetfly, såsom Cessna Citation, men også i militærets ubemandede ”Global Hawk”-fly. Dette fly produceres af Northrop Grumman's datterselskab Ryan Aeronautical, som selskabet købte  af Teledyne, Inc. i 1999. Hvis turbinehjulet på fotoet kan vises at passe til en Rolls Royce  AE 3007H jetmotor mener nogle, det vil bevise, at noget a la en ”Global Hawk” ramte Pentagon. En tidligere, unavngiven krydser-missil ingeniør fra Teledyne Continental Motors-Turbine Engines føjede sin mening til debatten: ”Maskindelen på billedet er tydeligvis mere end 24 tommer i diameter …. Dette turbienhjul stammer ikke fra et krydsermissil.”(AFP, 15. og 22. sept., 20. oktober 2003) Mange hjemmesider har behandlet uoverensstemmelser i de officielle forklaringer. Herhjemme har Lars Thirslund på hjemmesiden www.samisdat.dk en meget skarp artikel ”Tårnhøje bedrag” om sagen. Han giver mange yderligere links til hjemmesider. k.e. 

 Da der gik ged i Amerikas styring Blev Bush med vilje holdt udenfor ved angrebet 21. sept. 2001?

 Præsident Bush´s opførsel denne morgen har givet anledning til måben blandt mange og både opførsel og udtalelser rejser alvorlige spørgsmål om hans eventuelle viden om angrebene. En slægtning til et af ofrene, Kristen Breitweiser, spurgte f.eks. Phil Donahue på dennes TV-show: ”Det var indlysende, at vi var under angreb. Hvorfor førte den hemmelige sikkerhedstjeneste ikke (præsidenten) ud af den skole?” (hvor han blot fortsatte med et langt folkeskolebesøg med højtlæsning for småbørn, k.e.) ”Bush er øverste militære chef for USA, vort land var tydeligvis under angreb, det var efter at nummer to bygning var ramt. Jeg vil gerne vide, hvorfor han sad dér i 25 minutter”, sagde hun.  På Center for Cooperative Research (CCR)'s hjemmeside (www.cooperativeresearch.net med yderligere detaljer)  spørger Allan Wood og Paul Thompson i maj 2003 tilsvarende: ”Hvorfor satte Bush sig ned kl. 9.03 – 15 minutter efter at det var blevet klart, at USA var under terroristangreb – i en andenklasse og startede på en planlagt 20 minutters fotooptagelse?”). Bush udtalte senere: ”Og jeg sad uden for klasseværelset og ventede på at gå ind, og jeg så en flyver ramme tårnet – fjernsynet var tydeligvis på, og jeg plejede selv at flyve og sagde: 'Det var noget af en skrækkelig pilot'. Og jeg sagde 'Det må have været en forfærdelig ulykke' men så blev jeg ført væk fra det – jeg havde ikke meget tid til at tænke over det.” En artikel i Boston Herald spurgte hertil senere: ”Tænk lige på det. Bush's bemærkning betyder, at han så det første fly ramme tårnet. Men vi ved alle, at videooptagelse af det første sammenstød først kom frem dagen efter. Kunne Bush have ment, at han så nummer to fly ramme – sådan som mange amerikanere gjorde? Nej, for han fortalte, at han befandt sig i klasseværelset, da Card hviskede ham i øret, at endnu et fly havde ramt.” Artiklen påpegede, at Bush havde fortalt historien mere end én gang og spurgte: ”Hvordan kunne præsidenten (the Commander-in-Chief) have set flyet ramme den første bygning – mens det skete?” Følgende (uddrag af) tidslinie fra hjemmesiden bygger på dokumenterede kilder, hovedsagelig større aviser og TV-reportager: Klokken 8.35 var præsidentens bilkortege på vej til skolebesøg. Klokken 8.46 rammer det første fly nordtårnet i World Trade Center. Sarasota Magazine skrev, at Bush var på Highway 301, da han blev informeret om, at et fly havde ramt WTC. Klokken Klokken 9.03 ramte Fly 175 sydtårnet på World Trade Center. Men på det tidspunkt var Bush i andenklassen på Emma E. Bookers Elementary School i Sarasota, Florida, hvor han først fik taget billeder (9.03 til 9.06) med børnene, som led i reklame for hans undervisningspolitik, og senere læste op sammen med dem i 8-9 minutter om en piges yndlingsged. Klokken 9.16 forlod præsidenten klassen. Klokken 9.29 holdt han en kort tale for studenter, lærere og pressefolk om angrebet. Klokken 9.34 forlod hans kortege skolen for at køre til Sarasota-Bradenton International Airport. Han var blevet på skolen i 28 minutter efter at være blevet gjort bekendt med nummer to flyangreb, til trods for at en del af hans sikkerhedsstab ønskede, at han skulle forlade skolen straks.  Undervejs i Air Force One talte præsidenten med vicepræsident Dick Cheney, der skulle have anbefalet ham at give militæret tilladelse til at nedskyde et hvilket som helst fly, der var under bortføreres kontrol. ”Det kan du lige tro” husker Bush senere at have svaret til dette. Hvis beslutningen var så let at tage, hvorfor blev den da ikke taget tidligere”? spørger Thompson. Herefter fløj Bush rundt i Amerika hele dagen i Air Force One. Om aftenen vendte han tilbage til Washington og talte til nationen.

Klokken 23.30 skrev han i sin dagbog, før han gik i seng: ”Det 21. Århundredes Pearl Harbor fandt sted i dag… Vi tror, det er Osama bin Laden” skrev Washington Post. Fox News hævdede senere at ville interviewe Christopher Bollyn fra American Free Press (AFP) vedrørende den påståede forudviden om terrorangrebet 9.11., men under ”The Alan Colmes Show”, 25. September 2003, produceret af Joel Kaufman for Rupert Murdochs Fox News, kom den skjulte dagsorden snart frem, da Alan Colmes skiftede emne til ”Holocaust” og spurgte, hvad Bollyn mente om den. Han var langt mere interesseret i at stemple Bollyn og AFP som antisemitisk. Bollyn anførte på spørgsmålet om beviser for forudviden dels, at Amerikas øverste leder ”læser højt om en ged i en halv time for skolebørn i Florida, mens nationen er udsat for det værste terror-angreb i historien”. Dernæst nævnte han, at vicepræsident Dick Cheney havde udvist en mistænkelig adfærd som den, der havde haft kommandoen i præsidentens bunker for nødkontrol, medens præsidenten læste højt om geden. Dette var fremgået af vidneudsagn den 23. Maj til et kongresudvalg fra Trafikminister (Secretary of Transportation), Norman Y. Mineta. Han ankom 9.20 til kontrol-bunkeren, hvor han overværede, hvordan vicepræsidenten var ved kommandoen: 'Mineta: En ung mand var kommet ind og havde sagt til vice-præsidenten: ”Flyet er 50 miles væk.. flyet er 30 miles væk. Og da han nåede ned til 'flyet er 10 miles væk'  sagde den unge mand til vice-præsidenten 'gælder ordrerne stadig?' Cheney drejede hurtigt hovedet og svarede 'Selvfølgelig gælder ordrerne stadig. Har du hørt noget, der skulle betyde det modsatte?' Nå, men på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad alt dette betød. Og…. Hamilton: Flyet, De hentyder til er …… Mineta: Det fly, der ramte Pentagon.-' Spørgsmålet om, hvorvidt Cheneys ordrer gik ud på at nedskyde det bortførte fly eller ej, blev ikke stillet. Mineta sagde, at der ikke kom nogen ordrer om at gøre dette, hvilket rejser spørgsmålet, hvad ”ordrerne” da lød på: Dette foregår omkring 20 minutter efter, at nummer to fly havde ramt WTC og kort tid inden Pentagon blev ramt. Flyet, der blev sporet var det, der angiveligt ramte Pentagon. Forsvarsminister Donald Rumsfeld, som var i Pentagon, blev øjensynlig holdt udenfor og var ikke klar over, at et fly nærmede sig. ”Da jeg (Bollyn, k.e.) nævnte disse ting for Colmes, sagde han, at Minetas vidneudsagn var ”rygter”. Colmes var ikke interesseret i den kendsgerning, at 11 fremmede efterretningsvæsener havde advaret de ansvarlige amerikanske regeringsinstitutioner om et nært forestående angreb op til 11. september. Da jeg sagde, at Murdoch havde finansieret og produceret et fjernsynsshow ved navn ”The Lone Gunman”, i hvilket piloten den 4. Marts 2001 udførte det nøjagtige senere rigtige angreb på WTC, den 11. september, havde Colmes intet at sige til det.” (AFP,13. og 27.okt.2003)  - se nedenfor, k.e.

 

Havde mediebaron forudviden om terrorangrebene 11.9.2001? Eftersom Rupert Murdoch havde nære forbindelser til de nøglepersoner, der kontrollerede WTC-tårnene kort før de blev ødelagt, er det oplagte spørgsmål nu: Havde han nogen forudgående viden om de forestående 11.sept. 2001-angreb? Murdoch er blevet beskrevet som TV-verdenens mest magtfulde mand, der over fire kontinenter kan nå 110 millioner seere, og som ejer mere end 175 aviser og blade, hvoraf der trykkes mere end 40 millioner eksemplarer af om ugen. Som gammel, nær ven af Israels premierminister, Ariel Sharon, støtter han åbenlyst Israels ekstremistiske Likud-parti og den engelsk-amerikanske (og danske, k.e.) ”Krig mod terror”. Hvad der derimod er mindre kendt, er Murdochs involvering i et TV-program fra år 2000, der ganske forudså angrebene på tvillingetårnene, samt hans personlige forbindelser til de nøglepersoner, der kom i besiddelse af  af World Trade Center kort før deres ødelæggelse (og som skal indkassere gigantiske forsikringssummer på de nyligt forsikrede ejendomme). At have produceret en film om et 9-11-lignende angreb på tårnene og samtidig være nært forbundet med de individer, der leasede og forsikrede  WTC imod netop et sådant angreb, indikerer en forudviden. Telefoniske forsøg fra AFP på at få Murdoch til at kommentere dette er ikke blevet besvaret. Filmen, ”The Lone Gunmen”, blev produceret af Murdochs Fox TV fra marts til april 2000 og vist 4. Marts 2001. Selv om et anslået antal seere på 13,2 millioner havde set pilot-episoden, hvor et kapret passagerfly med få centimeter undgår at støde ind i et af tårnene, var det meget få, der huskede programmet, da det senere skete i virkeligheden. En af programmets fire ledende producere, Frank Spotnitz, sagde: ”Jeg vågnede om morgenen, den 11. september og (så de virkelige angreb) på TV, og det første, jeg tænkte på var ”The Lone Gunmen”. Men i ugerne og månederne, som fulgte, var der næsten ingen, der bemærkede forbindelsen”. Forbindelser Murdochs sympatier for zionismen og Israel er velkendt og veldokumenterede. Som New York-guvernøren George Pataki bl.a. har sagt: ”Der findes ikke nogen avis i De Forenende Stater, der støtter Israel mere end (Murdoch´s) New York Post. En mangeårig Mellemøsten-journalist, Sam Kiley, valgte at forlade det engelske Times efter at Murdoch havde overtaget det, og efter, at han på egen krop erfarede, hvordan cheferne på avisen, af frygt for at vække Murdochs modvilje, sikrede zionistisk censur af nyhederne. (læs i Douglas Reed ”The Controversy of Zion”, hvordan  tilsvarende skete på avisen til gavn for nazismen, i hans tid som korrespodent for den, og tidligere, i 1917, til fordel for bolsjevismen, red.) Det er Sam Kiley, der også skrev om Murdoch, at denne var nær ven af Sharon. Det er igennem sin involvering i zionistorganisationer, at Murdoch ses som forbundet til nøglepersonerne, der arrangerede privatisering af World Trade Center, kort tid inden dets ødelæggelse. Disse nøglepersoner omfatter Larry Silverstein og Frank Lowy, som var dem, der leasede WTC-ejendommene, samt bestyrelsesformanden for Port Authority, Lewis M. Eisenberg, der ledte overdragelsen af ejendommene til disse. Alle tre er tillige nøglepersoner i zionistorganisationer, som Murdoch tilhører, eller er blevet hædret af, f.eks. fik Murdoch overrakt æresprisen som ”Årets humanitære person” af Henry Kissinger for UJA (United Jewish Appeal), en stenrig ”humanitær” zionistorganisation, som både Lowy og Murdoch støtter generøst, og hvor både Silverstein og Eisenberg har beklædt ledende stillinger. Eisenberg var nøglepersonen hos ejeren af tvillingetårnene, Port Authority, der sikrede 99-års leasing-kontrakter for Lowy og Silverstein, som begge havde budt lavt for disse, kort inden tårnenes destruktion. Lowy, tidligere officer i Israel, er Murdochs nære ven gennem lang tid.(American Free Press, 13.okt.2003) Seneste: Medens den israelske ejendomsmagnat fra Australien, Lowy, havde forsikret sit 99-årige lejemål imod terrorisme, flyttede et af Israels største selskaber pludselig ud af WTC kun få dage før angrebet, den 11. september 2001. Zim American Israeli Shipping Co. Inc. afbrød hermed sit lejmål på 16. og 17. etage i nordtårnet, der skulle have varet til slutningen af året. Selskabet mistede herved 50.000 dollar. Moderselskabet, Zim Israel Navigation Co,, hvor den israelske stat ejer næsten halvparten og resten ejes af Israel Corp., er et af verdens største container shippingselskaber. (AFP, 10. jan. 2005)  

 

ADL bekræfter AFP-reportager om 9-11

 Den israelske lobby i USA arbejder nu på overtid for at overbevise befolkningen om, at der ikke lå mere bag forbrydelserne den 11. september 2001, end regeringen har fortalt. Som en hektisk reaktion på den voksende offentlige diskussion omkring en mulig israelsk forudviden og/eller en direkte involvering i angrebene, har den zionistiske organisation, B'nai B'riths propaganda- og spionageafdeling, Anti-Defamation League (ADL), påbegyndt udspredelse af en 26-siders ”politisk korrekt” brochure om denne sag til meningsdannere samt nøglepersoner i undervisning, medier, politi og retsvæsen. Men hvor brochuren forsøger at tilbagevise solidt dokumenterede kendsgerninger omkring 9-11 fra et utal af kilder, rejser den i virkeligheden flere spørgsmål end den besvarer. Især fokuserer brochuren på AFP's oprindelige reportager ved korrespondenterne Michael Collins Piper og Christopher Bollyn, som ofte er blevet kopieret uden tak af større medier, og her er det ganske særligt AFP Specialrapporten ”50 Unanswered Questions about 9-11” , der angribes. ADL angriber American Free Press og en række andre for antisemitisme, og ”beviset” f.s.v. angår AFP er bl.a., at avisen offentliggjorde en anden rapport på 60 sider: Did Israeli Spies Have Advance Knowledge of the 9-11 Attacks?, der grundigt dokumenterede israelsk spionageaktivitet på amerikansk grund i tiden op til 9-11 angrebene. Den blev først offentliggjort på internettet på nyhedshjemmesiden Creative Loafing, der er hjemmehørende i Atlanta.( rapporten fås hos AFP for 10 dollar, se andetsteds) Hvad ADL ikke gjorde opmærksom på – da det ville give rapporten stor troværdighed - var, at denne rapport var en fotografisk reproduktion af et dokument, som var lavet af en højtstående embedsmand, der var ansat i den amerikanske Sundhedsstyrelse (”U.S. Drug Enforcement Administration” – DEA) ADL's faste tema er en fiktion, som går ud på, at et verdensomspændende globalt netværk af ”jødehadere” samarbejder om at udsprede ”myter” om Israels involvering i 9-11. Rent faktisk har langt de fleste af de anklagede ingen forbindelse med hinanden, men zionisterne arbejder på at forbinde al ”antisemitisme” med fundamentalistisk terror, så enhver, der mishager dem, kan blive undersøgt og retsforfulgt under den nye, totalitære amerikanske lovgivning, frækt benævnt ”Patriot Act”, en lovgivning, der bliver kopieret og løbende skærpet i hele Vesten. Deres argument – i USA – er, at enhver kritik af Israel er et angreb på ”USA's eneste allierede i Mellemøsten” som derved støtter fjenden i ”Krigen mod Terror”. Ytringsfriheden skal være første og vigtigste offer. ADL er særlig ivrig for at diskreditere den voksende mængde litteratur, der er fremkommet om den kendsgerning, at israelere, som siden viste sig at være medlemmer af Israels efterretningstjeneste, Mossad, blev deporteret straks efter, at de var blevet anholdt den 11. september 2001. Vidner fortalte, at de havde set dem videofilme – og juble over – sammenstyrtningen af WTC-tårnene. Ligeledes bruger ADL en masse energi på at forsøge at tilbagevise eksistensen af en landsdækkende israelsk spionagering, bestående af såkaldte ”kunststuderende”, som var aktiv på amerikansk jord i tiden før 9-11. Fordi AFP har berettet indgående omkring disse to forhold, er særligt dette blad udset som angrebsmål, selv om endog ADL måtte indrømme, at den oprindelige kilde til historien om spion-ringen var en udsendelse med journalisten Carl Cameron i Fox News fra december 2001. ADL's argumenter er gennmegående svage og består mest af forsøg på at diskreditere kilden som ”antisemitisk”. Som et resultat af denne taktik slipper de af og til et lille stykke ekstra sandhed ud om sagen. For eksempel klages der over, at ”antisemitiske kilder” hævdede, at et israelsk selskab, ICTS, stod for lufthavnssikkerheden i Logan International Airport i Boston, hvorfra to af de kidnappede fly startede. Herefter indrømmer brochuren, at dette er sandt! Den kendsgerning, at det mislykkedes for et israelsk selskab at forhindre flybortførerne adgang til flyene, er i sig selv meget interessant, særligt på baggrund af den omfattende viden om forestående angreb, som diverse efterretningstjenester – også ifølge hovedmedierne – lå inde med. Disse medier roser altid den israelske efterretnings- og sikkerhedstjeneste for deres ”dygtighed” og understreger jævnligt, hvor ”livsvigtigt” det er at samarbejde med Israel. Men i dette tilfælde, hvor mindst 3.000 liv stod på spil, svigtede den opreklamerede dygtighed helt. Naturligvis har ADL altid fastholdt, at en hvilken som helst ”sammensværgelsesteori”, der involverer Israel, ligger totalt uden for, hvad der kan diskuteres. Hvad de fleste mennesker, derimod, ikke er klar over er, at ADL også nedvurderer en hvilken som helst anden ”sammensværgelsesteori”, lige bortset, selvfølgelig, fra de teorier, der hævder en sammensværgelse  imod Israel og/eller zionister i almindelighed. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at den nævnte brochure fra ADL også gør et nummer ud af at tilbagevise den store mængde oplysninger, der peger på sammensværgelse og efterfølgende udlægning af røgslør, både omkring mordet på præsident Kennedy og Oklahoma-bomben. I sagen om Kennedy-mordet siger ADL, at sammensværgelsesteorier opstod af den enkle grund, at ”de, der er tilbøjelige til at se sammensværgelser, mente, at skuddene imod JFK kom for hurtigt efter hinanden til at kunne være affyret af en enkelt person”. I sagen om bombningen af Oklahoma-bygningen, forbigår ADL den enorme mængde beviser, der alle peger på involvering af adskillige sammensvorne, og siger, at ”et uidentificeret ben, som blev fundet i ruinerne, blev anset for bevis på, at Timothy McVeigh ikke var alene om det.” Enhver, der blot er overfladisk bekendt med de store mængder beviser, der findes, på omspændende sammensværgelser i både JFK- og OKC-hændelserne, (se tidligere numre af ”Dronten/ Undertrykte nyheder”), kan se den bedrageriske natur i dét, der siges hér af ADL. Men for gennemsnitsborgeren, herunder et meget stort antal journalister, undervisere, politikere og andre, der udsættes for ADL's løgne, kunne forvanskningen i disse – og andre – mørklægninger føre på afveje. Og det har naturligvis hele tiden været formålet. I den snørklede psykologiske afdeling gør ADL meget ud af at hævde, at f.eks. Bollyn anvendte udtrykket ”jødisk grådighed” om ”en almindelig forretningspraksis”, i anledning af afsløringen som viste, at en israelsk forretningsmand fra Australien, Frank Lowy, var den ene af de israelere, der stod til at få udbetalt en kæmpeerstatning som følge af angrebet på tårnene. Men dette var ADL's ord, ikke Bollyns. Ligeledes med hensyn til den fortløbende AFP-historie (ved Piper), om de israelske agenter, der blev anholdt og derefter løsladt og deporteret til Israel lige efter 9-11 angrebene. Her citerede den jødiske New York-avis Forward AFP's historie. I en omvendt logik forsøger ADL at tilbagevise AFP og AFP's omtale af Forward, men ikke Forward, efter opskriften. ”eftersom de udviste fortsat benægter (at de fire var Mossad-agenter) og da Israels og USA's regeringer benægter anklagerne, kan de ikke være sande”. Piper giver følgende kommentar: ”Da jeg sidst checkede internettet, fandt jeg ud af, at Israel benægtede et eller andet 1.700 gange. Irland kun 112 gange, og Island, som tydeligvis ikke gør noget mod nogen, var kun i benægtelses-tilstand 15 gange. ”Det ser ud til, at Israel har brug for en frygtelig masse benægtelser – og det er alt, hvad denne brochure drejer sig om: benægtelse.”(AFP, 29. sept. 2003) 

Det Hvide Hus saboterer undersøgelse af 9-11

 Præsident Bush bruger alle de ”våben”, han kan finde for at spænde ben for den uafhængige undersøgelseskommission, der omsider blev oprettet til at undersøge terrorangrebene på USA 11.9.2001. Ledende regeringsrepræsentanter, som muligvis risikerer at blive holdt ansvarlige, havde foretrukket en ”blid” undersøgelse foretaget af den republikansk kontrollerede Kongres, men efter at en uafhængig undersøgelse blev presset frem, efter mere end et års forhalingsmanøvrer fra regeringen, har regeringen nu forsøgt sig med forhalingstaktik over for kommissionens undersøgelser, i håb om at kommissionens tidsfrist overskrides, og rapporten løber ud i sandet. En tidsfrist til 27. maj 2004, synes mere og mere umulig at overholde, især fordi det har været så vanskeligt at få centrale dokumenter udleveret fra regeringen, at kommissionsformanden, Thomas Kean, har måttet true med stævninger, for at få Det Hvide Hus til at slippe nogle få dokumenter. ”The Family Steering Committee”, en indflydelsesrig gruppe af pårørende til 9-11-ofrene, har udsendt en erklæring, hvori de kræver tidsfristen forlænget. Den eksisterende tidsfrist til 27. maj var sat for at få sagen ud af verden inden præsidentvalgskampagnen kom i gang for alvor.(AFP, 22. dec. 2003) Den fortsatte udvikling i sagen ikke beskrevet, k.e.

 

Leder af ”uafhængig undersøgelse” ønskes fjernet

 Adskillige familier til ofre for 9-11 søger at få fjernet lederen af det uafhængige ”panel”, der undersøger angrebene på World Trade Center og Pentagon. De anfører interessekonflikt, stammende fra tidligere relationer til National Sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice og arbejde udført for Bush-regeringen, og de sendte for nylig et brev til 9-11 kommissionen, der lød: ”Vi mener, at (Philip) Zelikow bør fjerne sig selv fra enhver del, der har med National Security Council (NSC) at gøre”.Lorie Van Auken, hvis mand døde i WTC-tårnene, sagde: ”Ærlig talt, hvis han undersøger NSC, undersøger han jo sig selv”. (På et tidspunkt var Henry Kissinger bestemt til at lede en undersøgelse. Efter mange protester blev han dog trukket tilbage. k.e.)(AFP, 20. okt. 2003)  

Enke efter 9-11-offer sagsøger Bush, Cheney og Rice

 Ellen M. Mariani, hvis mand omkom under angrebet på WTC 11.9.2001, har sagsøgt de øverste i USA's regering (sag nr. 03-5273 anlagt ved United States District Court Eastern District of Pennsylvania, mod præsident Bush, vicepræsident Dick Cheney, National Sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice og CIA-direktør George Tenet). De anklages bl.a. for at nægte at samarbejde med kommissionen om at finde frem til, hvordan og hvorfor 11. september-angrebene skete. I et ”åbent brev” til præsident Bush uddybes sagen for offentligheden. Bl.a. siger Ellen Mariani: ”Vi, familierne til 9-11-ofrene må have svar på følgende spørgsmål: Hvorfor blev 29 sider af 9-11-komitéens rapport censureret af Dem?Hvor er ”black boxes” fra Fly 11 og Fly 175?Hvor er ”voice recorders” fra Fly 11 og Fly 175?Hvorfor kan vi ikke få adgang til de komplette optagelser af flyverkontrollens samtaler med Fly 11 og Fly 175?Hvor er lufthavnens overvågnings-bånd, som viser, hvilke passagerer, der gik ombord på de dødsdømte fly?Hvornår bliver komplette lister over passagererne for samtlige fly frigivet?Hvorfor gik Deres bror Jeb (Floridas guvernør) til Hoffman Aviation School's kontorer og beordrede arkiver og optegnelser over flyveaktivitet fjernet?Disse arkiver blev derefter bragt ombord på et af regeringens C-130 fragtfly og fløjet ud af landet. Hvor blev de bragt hen, og hvem beordrede dette? Stævningens fulde tekst kan læses på hjemmesiden www.911timeline.net/marianivsbush.htm ( evt. www.911timeline.net/marianivs-bush.htm) (AFP, 22.12.2003)   Flere stævninger er siden kommet til, k.e. 

Den ægte ”Patriot Act”

 To kongresmedlemmer fra hver sin lejr (Dennis Kucinich, præsidentkandidat og demokrat fra Ohio) og Ron Paul, republikaner fra Texas) har fremlagt et fælles lovforslag, ”True Patriot Act”, (H.R. 3171) for at få generobret de frihedsrettigheder, der gik tabt gennem vedtagelsen af den oprindelige ”Patriot Act”, den lov, som i kølvandet på terrorangrebet på World Trade Center, skulle gøre det muligt for politi og efterretningsvæsener at hamle op med ”den nye trussel”. Adskillige frihedsrettigheder, som den amerikanske forfatning sikrer borgerne, blev omgået og fjernet til dette formål. ”Amerikanerne har ikke givet lov til en forringelse af Frihedsrettighederne (Første-, Fjerde-, Femte-, Sjette-, Ottende og Fjortende Tilføjelse (Amendments)” på grund af 11. september”, sagde Kucinich, da han uden for kongresbygningen, den 24. september, annoncerede det nye lovforslag. Inde i bygningen var Kongressen netop i færd med at standse et omfattende spionage-program, rettet mod samtlige borgeres private computere. Programmet var en følge af den totalitære, fejlbenævnte ”Patriot Act”. Regeringen ønsker endda mere vidtgående, totalitær lovgivning. ”Fireogtyve måneder efter 21. september-angrebet har denne nation gennemgået en dramatisk politisk forandring, som fører til et angreb på USA´s forfatning og Frihedsrettighederne” sagde Kucinich i Kongressen, da han fremlagde lovforslaget, og han tilføjede, med et citat af Benjamin Franklin: ”De, der vil opgive grundlæggende frihed for at vinde en smule foreløbig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed”. Forslaget støttes af yderligere 20 medlemmer af Kongressen. Blandt de angreb på borgernes frihedsrettigheder, der ville blive fjernet ved den nye lovs gennemførelse, er: hemmelig ransagning uden dommerkendelse, gennemsøgning af borgeres personlige data (data om finansielle-, sociale-, helbredsforhold, bibliotekslån etc.) uden dommerkendelse, registrering af borgeres samtlige telefonsamtaler, en altfavnende definition af ”hjemlig terrorisme”, der kan bruges imod politisk protest. (sådan er retstilstanden nu). Genindførelse af Offentlighedslovens virke. Man vil også have bremset  en yderligere totalitær lovgivning, som er helt i strid med USA's forfatning og Frihedserklæringen. (AFP,13. og 27. oktober 2003) – (I andre vestlige lande, også i Danmark, er lignende lovgivning indført, og udviklingen fortsætter ad den vej, k.e.)

 

Pax Americana

 En højtstående engelsk politiker sagde for nylig, at en gruppe af neo-konservative omkring vicepræsident Dick Cheney måske med overlæg havde forårsaget-, eller ladet angrebene på New York og Washington, den 11. September 2001, finde sted, for at indlede en æra med imperiekrige. Michael Meacher, der er medlem af parlamentet for Labour-partiet, skrev i The Guardian, London, at der var lavet en plan for en Pax Americana af den neo-konservative gruppe, der går under navnet ”Project for the New American Century” (PNAC), og hvor Cheney er medlem. ”Planen viser, at Bush-regeringen havde til hensigt at erobre kontrollen med Den persiske Golf-region, uanset om Saddam Hussein var ved magten eller ej.” Meacher skrev, at angrebene 11. september ”tilbød en overordentlig velkommen anledning til at sætte planen i værk”.AFP, 6. okt. 2003 (med detaljeret omtale af planen 30. dec. 2002) Mogens Berendt har skrevet en bog herhjemme med titlen ”Pax Americana”. Den kan anbefales, k.e.

 Uafhængig forskning i terrorangrebet 11.9.2001. Bøger og videoer

 ”Krigen mod frihed - 9-11 sammensværgelserne” En bog af den prisbelønnede journalist Jim Marrs behandler bl.a. sådanne spørgsmål som: Var USA's invasioner i Afghanistan og Irak planlagt længe før tragedien 11. sept. 2001? Hvorfor omtalte mange af de overlevende fra terrorangrebet bomber? Hvorfor svigtede sædvanlige sikkerhedsprocedurer over alt denne dag? Hvorfor er ingen ledende personer blevet afskediget eller blot irettesat for manglende evne til at forudse og afværge angrebene? Og hvem er  for den sags skyld overhovedet bag angrebene? Hvem og hvor er Osama bin Laden? Hvad forbinder bin Laden- og Bush-familierne?  Hvis formålet med angrebet var at fjerne traditionelle amerikanske friheder, har gerningsmændene muligvis allerede opnået succes. Love, der blev hastet igennem en Kongres, som aldrig fik en chance for at læse dem ordentligt, på grund af en erklæret undtagelsestilstand, har indskrænket amerikanernes frihedsrettigheder. Bogen, der er i billigbogsformat og på 322 sider, koster 24,95 dollar (evt. porto ekstra til Danmark), og bestilles hos: First Amendment Books, 645 Pennsylvania Avenue SE, Suite 100, Washington, D.C. 20003, USA eller tlf. : 1-888-699-6397. ”9/11: Den store illusion” Kassettebånd/CD og 70 sides hefte med ”60 objektive kendsgerninger, vigtige spørgsmål og værdifuld indsigt, som vil få selv skeptikere til at indse, at 9/11 blev planlagt og gennemført af Magteliten indeni vor egen regering” Heftet koster 3,50 dollar, videoen 8 dollar, store rabatter ved køb af 10, 50 eller 100 hefter. Bestilles hos: Common Sense, George Humphrey, P.O. Box 5772, Austin, TX 78763-5772, USA. (nævn, om du ønsker CD eller kassette) Dreaming War: Blood for Oil and the Cheney-Bush Junta – Gore Vidal (197 sider, 13.95 dollar) og

Perpetual War for Perpetual Peace: How We Got to be So Hated – Gore Vidal (160 sider, 12,95 dollar)

 -begge bøger for 22 dollar. Bestilles hos: First Amendment Books, 645 Pennsylvania venue SE, Suite 100, Washington, D.C. 20003, USA eller tlf. : 1-888-699-6397.

 Gore Vidal torpederer den plutokratiske elite og deres anstrengelser for at få en ny verdensorden - Den kendte amerikanske forfatter, Gore Vidal, om ”kontroversielle” emner som:

·         Waco·         Ruby Ridge·         Oklahoma City·         9-11 terroristangrebene·         ”Krigen mod terror”·         Den imperialistiske krig imod Irak

 Bliv selv opdateret om disse emner (se kort omtalt i ”Undertrykte nyheder” i tidligere numre af ”Dronten”). Giv bogen til ”venstreorienterede” eller ”skeptiske” venner som en god introduktion til det populistiske synspunkt. (AFP, 6.oktober 2003) Flere bøger og videoer er siden kommet til, k.e. Planlægges en atomar Holocaust? Af Paul Craig Roberts, AFP Da det blev indlysende, at de neo-konservative ville få held til at ændre ”Krigen mod terror” til en krig mod det muslimske Mellemøsten, sagde jeg, at det ville medføre enten en genindførelse af værnepligten eller USA's anvendelse af atomvåben. Bush-regeringens neo-konservative har konkluderet, at genindførelse af værnepligten ville afstedkomme større modstand end påbegyndelse af et våbenprogram, der omfatter ”brugbare atomvåben”. I det engelske Telegraph, 26. okt. 2003, skriver bladets Washington-korrespondent, Julian Coman, at ”indflydelsesrige rådgivere i Pentagon, i en kontroversiel rapport, går ind for udvikling af en ny generation af lav-kraft kernevåben – såkaldte mini-atombomber…rapporten argumenterer for, at man går bort fra Den kolde Krigs synspunkt, at atomvåben er katastrofale våben til brug i yderste nødstilfælde.” I stedet for de onde gamle atombomber, vil de nye, gode atombomber være lettere at anvende og mere ”relevante i trusselssituationen”. Dette usædvanlige forslag fra verdens ledende magt, der gør sig til fortaler for våbenkontrol, viser de neo-konservatives fanatisme. De er i sandhed Den Franske Revolutions børn, som professor  Claes Ryn påviser det i bogen  America the Virtuous. Pentagon-rapporten, som er blevet lækket til et militær-magasin, betegner ”terrorister” som mål for mini-atomvåbnene. Det siges, at nye typer atomvåben er nødvendige for at ødelægge dybt begravede depoter af biologiske våben, terrorist-celler eller skjulte masseødelæggelsesvåben. Sådanne våbendepoter vil eksistere hvor som helst neo-konservative hævder, at de eksisterer. For de neo-konservative er fordelen ved atomvåben, frem for konventionelle bomber, at førstnævnte løser mandskabsproblemet og – fordi målet pulveriseres – undgår den pinlige opdagelse af ikke –eksisterende masseødelæggelsesvåben. Atomvåben  af en hvilken som helst størrelse er, helt indlysende, for ødelæggende til at kunne anvendes  mod terrorister, der er spredt mellem en meget større befolkning. Det eneste anvendelsesformål for de ”små atombomber” – et selvmodsigende begreb, der dårligt kan overgås – er at udslette muslimske byer. På samme måde som Irak, Iran og Syrien – propagandistisk – er blevet erklæret  at være ”terroriststater”, vil Damaskus, Teheran, Bagdad, Mekka, Kairo og Mogadishu blive erklæret ”terroristbyer”. Det ser ud til at disse neo-konservative har til hensigt at opfinde en ”endelig løsning” på deres ”muslim-problem”, og er i færd med at organisere folkemord på arabere. Dybt begravede masseødelæggelsesvåben findes selvfølgelig ingen steder bortset, selvfølgelig, fra USA, Israel og Rusland – lande, der ikke er at finde på de neo-konservatives terrorist-liste. Men neo-konservative satser på, at et rygte, der sættes i omløb om en fare, kan anvendes til at retfærdiggøre en ny generation af atomvåben. Propaganda om ikke-eksisterende masseødelæggelsesvåben  er brændstof for den neo-konservative Jihad imod Islam, ligesom de fabrikerede påstande om irakiske masseødelæggelsesvåben blev påskuddet for at invadere Irak. Det er ikke amerikansk ”virtue” (”dyd”), men radioaktivt nedfald, de neo-konservative agter at prede i Mellemøsten. I løbet af kun tre år har de neo-konservative vendt amerikansk udenrigspolitik på hovedet. Neo-konservative ødelagde multilaterale forbindelser, som det havde taget et halvt århundrede at opbygge. Neo-konservative brugte løgne og påfund til at narre den amerikanske offentlighed og få startet en aggresionskrig. Da de ikke vil stille sig tilfredse med deres revolutionære destruktion af verdens orden, kræver neo-konservative, at USA stiller sig i spidsen for en ny omgang atomvåben-spredning. Hvis dette ikke er en slyngelstats opførsel, hvad er da? På kun tre år har neo-konservative lavet Forsvarsministeriet om fra en beskyttende magt til et middel til at føre aggressionskrig. Det viser, at USA's politik, i sin følgagtighed over for Ariel Sharon, har forladt en søgen efter fred i Mellemøsten, til fordel for en énsidig erobringsløsning.(AFP, 10. nov. 2003)    

”Etnisk bombe” forbindes nu med koreanske intriger

 En top-videnskabsmand fra Nordkorea er forsvundet sporløst. Han var en ekspert af verdensry, som arbejdede på en ”kun-mod-hvide” race/genetisk bombe (bombe, der kun skader hvide). Er Dr. Ri Chae Woo blevet bortført i en fælles CIA-, MI6 -, australsk  hemmelig operation? Eller er det kineserne, der har kidnappet ham for at finde ud af, nøjagtigt hvor langt han er kommet med den genetiske bombe, Nordkorea har truet med at slippe løs i verden? Kim Jong-Il kunne sætte en storpolitisk krise i gang, hvor Kina ville komme i direkte konfrontation med USA, hvilket landet endnu ikke er rede til. ”Bomben”, der mere korrekt kan betegnes som et biologisk våben, er konstrueret til at angribe specifikke genetiske strukturer. Den kan spredes på mange måder, men de fleste eksperter mener, at den vil blive anbragt i spidsen af et missil. Mossad, CIA og MI6 har alle, uafhængigt af hinanden, bekræftet, at Ri og hans stab af mikrobiologer var i færd med at udvikle en ”etnisk bombe”, beregnet på at ramme hvide racer med nøjagtighed. Nyheden sendte en chokbølge gennem de tillukkede biologiske videnskabskredse, der arbejder med mikrobiologi til hemmelige formål. Hans stab udformede en genetisk profil for de mennesker, der entydigt deler almindeligt arvede dopamin-regulerende gener, uanset deres tilsyneladende race, geografi og etnicitet. En hemmelig rapport, udarbejdet til USA's vice-forsvarsminister Paul Wolfowitz, af genetik-eksperter, siger: ”Tænk, hvad en bakterie eller virus, som udelukkende angriber bestemte mennesker, kunne betyde. Tænk på det politiske forspring en stat ville have, hvis den troværdigt kunne true med udslettelse af mennesker verden over med en bestemt farve. At kunne ramme specifikke genotyper ville transformere biologisk krigsførelse.” Indtil for nylig har Kina været rede til at benytte Nordkorea som en stedfortræder til at true Vesten, alt imens landet selv fortsætter med at udvikle sit eget arsenal til at konfrontere USA med. I en efterretningsrapport, som CIA direktør George Tenet leverede til præsident Bush, skrev han: ”I år 2015 vil Kina have opstillet et tocifret antal raketter, armeret med atomladning, rettet imod USA”. Al overordnet planlægning for Stillehavsregionen, udført af Bush-regeringens neo-konservative, er baseret på denne forudsigelse. Men den ”etniske bombe-kun-mod-hvide” har bevirket en nødvendig nytænkning ud fra, at Nordkorea kunne finde på sit eget forebyggende angreb. Med egne missiler kan Nordkorea allerede ramme byer som Seattle og Los Angeles. Nu spekuleres der over, om Ri er hoppet af til USA, for at købe et nyt liv dér, mod aflevering af sine hemmeligheder, eller om han er kidnappet af den ene eller den anden side. Han var ifølge en højtstående israelsk efterretningskilde nået længere end tilsvarende forskere i Vesten, men ingen ved nøjagtig hvor langt. Foruden den etniske bombe er der kommet andre beviser på, hvor langt Nordkorea er nået med sit biologiske program, siden dette startede i 1960'erne, i kølvandet på Koreakrigen, hvor der blev eksperimenteret hemmeligt med amerikanske krigsfanger. Den oprindelige forskning fokuserede på anthrax, kolera og gul feber. Men både CIA og MI6 hævder, at Ri i de seneste fem år har ledet en forskning, der udelukkende skulle udvikle pest –  Middelalderens sorte pest – og kopper. USA's Army Medical Research Institute for Infectious Diseases i Fort Detrick har samlet ”pålidelige beviser” for, at et antal terroristgrupper og stater har erhvervet, eller prøver at erhverve, hemmelige lagre af ”kopper” – og at de aktivt arbejder med at fremstille våben, der indeholder denne sygdomskilde.  Israel og Nordkorea står øverst på denne liste. Begge lande har nægtet at underskrive ”Biological and Toxin Convention” (BWC) fra 1972, en konvention, der er underskrevet af 140 lande. (Det samme gælder konventionen imod spredning af atomvåben). Ri forsvandt for ca. 3 uger siden. (AFP, 6. oktober 2003)     

Kina ser terrorister som gode kunder

 Nyt plastisk sprængstof, der ikke kan opdages, er ”Made in China” Et nyt, lettere plastisk sprængstof, der er betydeligt enklere at skjule, gør efterretnings- og sikkerhedsforetagender i hele verden nervøse. To unge muslimske selvmordsbombere brugte sprængstoffet ved et attentat på en klub i Tel Aviv, Israel, den 30. april 2003. Stoffet var ikke blevet opdaget ved Israels grænsekontrol, hvor det var smuglet ind via Jordan fra Pakistan, hvis efterretningstjeneste har nære forbindelser til den kinesiske tilsvarende. Ved bombeattentatet blev tre dræbt og 50 kvæstet. Den ene selvmordsbomber undslap og efterlod noget ueksploderet sprængstof, som derefter blev analyseret på Israels hemmelige forskningscenter i Tel Aviv-forstaden Nes Ziona. Centrets konklusioner sendte en chokbølge gennem verdens efterretningsorganisationer, for det viste sig, at stoffet var udviklet i laboratorierne hos en af Kinas største fabrikanter af militærudstyr, ZDF. Allerede i marts 2001 havde USA dog fået færten af det nye sprængstofs opdagelse i Kina, gennem en højtstående afhoppet kinesisk officer, Xu Junping. Han havde bl.a. fortalt, hvordan Kina hemmeligt hjalp slyngelstater som Irak, Iran og Nordkorea. Men allermest kritisk var hans afsløring af Kinas efterretningsvæsen (MID og STD)´s kontakter med terrorgrupper i Mellemøsten, Filippinerne, Cambodia og Sri Lanka. Endvidere med FARC i Colombia, ETA i Spanien og ”Lysende Sti” i Peru. Mossad mener også, at Al Qaeda har fået rådighed over sprængstoffet. Tilsammen råder de to kinesiske organisationer over 5000 agenter spredt over hele verden. De understøttes af satellit-overvågning og andet avanceret udstyr. Alene i USA har FBI identificeret 3.000 virksomheder, der fungerer som dække for den kinesiske efterretningstjeneste. Sprængstoffet er omgærdet med stor tavshed, men en kilde har anonymt fortalt, at det er så let og enkelt at gemme, at det får Semtex til at se antikveret ud. (American Free Press, 6. okt. og 17. nov. 2003) 


Controversy of Zion _resumé

Controversy of Zion

Harald Nielsen

Antisemitisme i DanmarkHjemmeside går i sort

Dronte 8
Dronte 8 - leder

Drontens hovedmenu