Kontroversen om Zion

af DOUGLAS REED  

 

(originaltitel: "The Controversy of Zion" Oversat af Knud Eriksen og Vibeke Edsberg)

"For det er dagen for Herrens hævn og året for tilbagebetaling for Sions Kontrovers" - Esajas 34:8.

"En hændelse har fundet sted, som det er vanskeligt at tale om og umuligt at tie om" Edmund Burke, 1789.  

 

Noontide Press, P.O. Box 1248, Torrance, CA 90505. United States of America
Copyright @ Douglas Reed 1985.
First published in 1978
by Dolphin Press (Pty) Ltd., Durban.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the permission of the copyright-holder, excepting brief quotes used in connection with reviews written specially for inclusion in a magazine or newspaper.

ISBN O 939482 03 7

This Edition Published by
The Noontide Press,
P.O. Box 1248, Torrance CA 90505, United States of America.

Under licence from:
Veritas Publishing Company Pty., Ltd., P .0. Box 20,
Bullsbrook, Western Australia, 6084
MANUFACTED IN AUSTRALIA  

ii


INDHOLD:

FORORD

1. STARTEN PÅ AFFÆREN

2. ISRAELS ENDELIGT

3. LEVITERNE OG LOVEN

4. LÆNKERNE SMEDES

5. BABYLONS FALD

6. FOLKET GRÆD

7. OVERSÆTTELSEN AF LOVEN

8. LOVEN OG IDUMEANERNE

9. FARISÆERNES OPSTIGEN

10. MANDEN FRA GALILÆA

11. DEN FARISÆISKE FØNIKS

12. LYSET OG SKYGGEN

13. HEGNET OMKRING LOVEN

14. DEN MOBILE REGERING

15. TALMUD OG GETTOERNE

16. DEN MESSIANSKE LÆNGSEL

17. DEN DESTRUKTIVE MISSION

18. NAPOLEONS FORHØR

19. VERDENSREVOLUTIONEN (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

20. PLANEN (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

21. DISRAELIS ADVARSLER (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

22. DIREKTØRERNE (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

23. "PROFETEN" (hold øje med siden,oversættelse udgives snart)

24. ZIONISMENS KOMME (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

25. VERDENS_ZIONISTORGANISATION (hold øje med siden, oversættelse snart)

26. DR. HERZL's KÆTTERI (hold øje med siden, oversættelse udgives snart)

27. "PROTOKOLLERNE"

28. MR. BALFOURS ABERRATION (hold øje med siden, oversættelse på vej)

29. MR. HOUSE's AMBITION ( hold øje med siden, oversættelse på vej)

30. DET AFGØRENDE SLAG (hold øje med siden, oversættelse på vej)

31. NETTET AF INTRIGER (hold øje med siden, oversættelse på vej)

32. VERDENSREVOLUTIONEN IGEN

33. FORBUNDET TIL AT FREMTVINGE FRED

34. ENDEN PÅ LORD NORTHCLIFFE (hold øje med siden, oversættelse på vej)

35. DET NATIONALE HJEM

36. PRESSENS MÆRKELIGE ROLLE

37. MANAGERNE; MESSIAS'erne OG MASSERNE

38. DET LILLE LAND LANGT BORTE

39. BEVÆBNINGEN AF ZION

40. INVADERINGEN AF AMERIKA

41. REVOLUTIONEN "BREDER SIG"

42. DEN TALMUDISKE HÆVN

43.DEN ZIONISTISKE STAT

44. VERDENSINSTRUMENTET

45. DEN JØDISKE SJÆL

46. KLIMAKS(1) - 1. Revolutionen (oversættes foreløbig ikke)

KLIMAKS (2) - 2. Den zionisitiske stat (oversættes foreløbig ikke)

KLIMAKS (3) - 3. Klimaks'ens år (oversættes foreløbig ikke)

EFTERSKRIFT

APPENDIX - Toraen, Det Ny Testamente

BIBLIOGRAFI

ANDRE VÆRKER AF DOUGLAS REED , BIOGRAFISKE NOTER

EN KORT LISTE OVER BØGER, DER ANBEFALES TIL VIDERE LÆSNING

INDEKS (navne)

 

FORFATTERENS BEMÆRKNING:

Hvor skråskrift er anvendt i denne bog, er den i alle tilfæde tilføjet af forfatteren, for at henlede opmærksomheden på et ord eller en sætning, som han anser for at være af særlig betydning.

Hvor en sætning bliver citeret uden nævnelse af dens kilde, er den taget fra den seneste autoritet, der blev citeret.


Dronte 9 - indhold

Dronte 9 - leder

Drontens hovedmenu