LORENZ CHRISTENSEN

 DET TREDIE TING

 

1. DEL

DANSK BOGKREDS

 KØBENHAVN 1943

INDHOLD

1.Del

Side

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 1. Jødisk Maal: Fra Samfundsmagten til Verdens­magten 17-86

 a) Louis Levy om Jødedommens Mission. . . . . . 

 b) De første Efterkrigsaars Diskussioner om Jødernes Stilling indenfor de forskellige Samfund. 19

 c) Hvorledes Aage Lotinga gjorde sig for­tjent til den franske Dekoration Officier d'académie 43

 d) Kontroversen om »Zions Vises Protokoller« 49

 e) Jødernes Drøm om Verdensherredømmet. 83

 

2. Striden om det tredie Ting: . . . . . . . . . . . 87-189

 a) Jødernes Herredømme under Ministeriet Zahle 87

 b) De skjulte Kræfters Spil under Paaskekrisen 1920 142

 c) Hvorledes Glückstadt beherskede Ministeriet Neergaard 157

 d) Landmandsbankens Deltagelse i offentlige Laan 167

 e) Danmark 1914-24: et jødestyret Land! 185

 

Side 6.

3. Fra Spekulationens Overdrev .............. ............................... ............................... 190-415

a) Hvordan Glückstadt fremmede Kapitalens Koncentration paa jødiske Hænder 190

b) Hvorledes Glückstadt og Ringberg sørgede for Slægt og Venner 218

c) Februar-Kontoen 1917 244

d) Da Glückstadt ved Hjælp af Det Trans­atlantiske Kompagni vilde erobre Verdens­markedet 260

e) »Nationens Forbillede« Herman Heilbuth 307 

f) Ballin-Koncernens Virksomhed 338 

g) Hugo Rothenbergs Spekulationer 378 

h) Hvordan Theo. Kliatschko og Mayer Katz kørte Nordisk Oversøisk Handelsselskab i Sænk 386

i) Jøderne som Børsspekulationens Hovedmænd 395

 

4. Landmandsbankkatastrofen .......... ............................... ............................... 416-560

a) Hvordan Bankens Forhold forværredes i de første Efterkrigsaar 416

b) Da det store Udbud af egne Aktier fremkaldte den endelige Katastrofe 429

c) Bankens Afskrivninger ultimo 1922 og senere  436

d) Processen mod Emil Glückstadt og hans Medskyldige 460

e) Det tredie Tings Underhaandsagitation for at faa Undersøgelsen og Processen standset 497

f) Hvordan Laura Glückstadt, født Ree, forsvarede sin Mands sag 516

Side 7.

 

ANDEN DEL (BOG)

 

5. Parlamentarismens Falliterklæring.

 6. København som Parvus-Svindelens Eldorado.

 7. København som de jødiske Agitatorers og Konspiratorers Central.

 8. Hvor Spillet gik - udenfor Landmandsbanken.

 9. Professor L.V. Bircks Kamp mod Jødevældet.

Afsluttende Betragtninger.

 Billedfortegnelse.

Det tredie Ting af Lorenz Christensen

Nu hele bogen

Download hele bog 1 i WORD HER

Download hele bog 2 i WORD HER

Bog 1 (html):

Det tredie Ting - Bog 1,1 Del 1, Indholdsfortegnelse og side 1-86

Det tredie Ting - Bog 1, 2 Del 1, side 87-189

Det tredie Ting - Bog 1, 3 Del 1, side 190-307

Det tredie Ting - Bog 1, 4 Del 1, side 307-415

Det tredie Ting - Bog 1, 5 Del 1, side 416-560

 

Bog 2 (html):

Det tredie Ting - Bog 2,1 Del 2, Indholdsfortegnelse

Det tredie Ting - Bog 2,2

Det tredie Ting - Bog 2,3

Det tredie Ting - Bog 2,4

Det tredie Ting - Bog 2,5

Det tredie Ting - Bog 2,6

Det tredie Ting - Bog 2,7

 

Kontroversen om Zion _resumé

Kontroversen om Zion

Harald Nielsen

Antisemitisme i Danmark

Hjemmeside går i sort

Dronte 9

Dronte 9 - leder

Drontens hovedmenu