Tyskerne benægter nu Holocaust telepatisk, siger jøder

Kommentar (satirisk)

Af Michael James, Tyskland

27.3.08

BERLIN (IFPN) Tysklands jødiske Centralråd (ZJD) har forlangt ”øjeblikkeligt regeringsindgreb” som svar på foruroligende opdagelser, som er offentliggjort i dets kvartårlige rapport over sociale tendenser, ”Ondartet Antisemitiske i Tyskland i dag”, nr. 1, 2008.

Rapporten belyser en foruroligende optrapning i antisemitisme og, endnu mere sensationelt, udbredelsen af holocaust-benægtelse, ”ved hjælp af telepati”.

”Det er meget skræmmende, og det er noget, jeg ikke kan ignorere på grund af mine frygtelige oplevelser i Auschwitz, som jeg mirakuløst overlevede ved at gemme mig i en skorsten, indtil lejren blev befriet”, siger ZJD's præsident, Charlotte Knobloch, som i øjeblikket er ved at sagsøge Google for at få redaktionel kontrol over YouTube.

Vor egen succes med at bestemme, hvad det er passende for internetbrugere at se, har tvunget os til at forestille os alternative scenarier for unge mennesker, som ikke stoler på, hvad regeringen, eller deres lærere, fortæller dem.

”Man skal aldrig undervurdere, hvad jødisk fantasi kan udrette”, tilføjer hun.

I Tyskland står enhver, som giver udtryk for antisemitiske følelser, eller som stiller spørgsmålstegn ved Holocaust, gennem at påpege troværdige før- og efterkrigsstatistikker over den jødiske befolkning, eller afvigelser i de historiske kilder, til fængselsstraf på op til fem år.

Loven er imidlertid uklar med hensyn til telepatisk kommunikeret antisemitisme og holocaustbenægtelse.

EKSTREMISTER

”Vi ved, at de gør det”, siger Stephan Kramer, generalsekretær for ZJD. ”De undviger straf ved at sprede antisemitisk propaganda og benægte Holocaust, uden at skrive et ord, eller bevæge læberne”.

Til trods for, at Kramer har sendt et ukendt antal civilklædte hassidiske telepater og kosher-”sensitive” ud, med den opgave at opsnappe telepatisk kommunikation på gader og stræder, i barer, klubber, restauranter, caféer, undergrundsbaner, butikker, skoler, arbejdspladser og andre steder, hvor folk kan komme til at give udtryk for en personlig mening, uden at spioner kan høre det, indrømmer han, at telepatisk kommunikeret holocaustbenægtelse er vanskelig at bevise.

”Men kun når vi taler empirisk bevis”, forklarer han. ”Og beviser er en besættelse for folk, som ikke kan forestille sig sandheden. I de forkerte hænder kan bevis eller mangel på samme misbruges til at etablere visse kendsgerninger, som er uforenelige med sandheden. Ikke alle fakta er faktuelle. Hvad vil I have? Endnu en Holocaust?”

Den tyske regering, som er ivrig efter at berolige det jødiske samfund, har reageret hurtigt ved at bevilge seks millioner euro i forskningsmidler til ZJD's budget for gæstfrihed og personlig frihed.

”Vi gør alt, hvad vi kan for at udrydde antisemitismens svøbe i Tyskland og Den europæiske Union”, siger en talsmand for regeringen til IFPN. Regeringen ser meget alvorligt på, at visse ekstremistiske elementer i vores samfund er beskæftiget med telepatisk holocaustbenægtelse, og vi overvåger situationen meget nøje.”

YDMYGENDE

Men de officielle forsikringer kom for sent for den israelske turist, Shmuel Linsky, og hans kone, Diane.

”Lige her forleden dag så jeg et ganske afslappet tysk par med deres børn. De brugte vores godtgørelsespenge på is og hotdogs”, siger Shmuel foragteligt. ”De opførte sig med vilje, og på en ondsindet måde sådan, at det virkede, som om de var stolte af at være tyske, uden nogen følelse af skam eller skyld. Jeg følte mig pludselig meget truet af sådan en uudtalt antisemitisme, og blev overvældet af en trang til at sende bud efter et israelsk F-16 bombefly”.

Diane Linsky nikker forpint. De havde besluttet sig for en improviseret ferie i Tyskland, efter at have set Angela Merkel i fjernsynet, hvor hun holdt en lidenskabelig tale i det israelske parlament, Knesset.

”Fru Merkel sagde, at tyskere ville gøre alt, hvad de kunne, for at hjælpe Israel og beskytte det jødiske folk imod antisemitisme”, siger hun med skælvende stemme. ”Men da vi kom hertil, fandt vi ud af, at vi selv skulle betale for vores hotelophold, og at ingen af restauranterne vil lade os spise gratis, selv om vi er jøder, og har en lang og enestående lidelseshistorie”.

Også Shmuel er ved at blive overvældet af sine følelser, og kan næsten ikke tale. ”Det har været så ydmygende. Selv tjenerne forventer drikkepenge, og det minder mig om mine frygtelige oplevelser i Auschwitz, som jeg mirakuløst overlevede ved at gemme mig i en skorsten, indtil lejren var befriet”, tilføjer den 36-årige hr. Linsky bittert.

Hr. og fru Linsky siger, at de har følt sig ”forfulgt”, og at de vil anlægge sag om skadeserstatning. ”Vi havde faktisk sagsøgt, før vi kom hertil”, siger Diane. ”Vores sagfører i Tel Aviv tilbød særlige betingelser og 30 procent rabat”.

PARANOID

Kritikere har angrebet rapporten som ”hysterisk”, ”uansvarlig” og ”paranoid”.

Når man tager den lange forhistorie af arvelig sygdom blandt mennesker af jødisk afstamning i betragtning, så vil jeg være tilbøjelig til at betragte rapporter om telepatisk kommunikeret antisemitisme og holocaustbenægtelse med største forsigtighed”, siger en af dem, en ledende professor i evolutionær psykiatri, anonymt til IFPN.

”Jøder har en tilbøjelighed til at fortælle fantastiske historier og en tendens til at overdrive det, de har hørt eller tror, de har hørt. Før man går videre med det her, vil det være klogt af den tyske regering at læse det væld af medicinsk litteratur, som er gjort tilgængelig over de sidste 200 år, af jødiske læger selv. Meget af det fokuserer på den meget høje procent af farlige, psykotiske lidelser og psykopatologiske forstyrrelser, som findes blandt ashkenazi-jøder. Et godt sted at begynde ville være Tidsskrift for Handicapstudier, Bind 27, nr. 4, udgivet i 2007”.

”Selv deres religiøse ledere indrømmer, at de har knald i låget. Rabbinerne Eric Weiss og Nathaniel Ezray har sagt, at ”psykisk sygdom er et jødisk anliggende”, og henviser til forskning af genetikere ved John Hopkins Universitet, som har identificeret beklageligt mange tilfælde af skizofreni og bipolære forstyrrelser blandt ashkenazi-jøder. Mange lider af et autosomalt recessivt træk, som går tusinder af år tilbage, og som viser sig ved medfødt løgnagtighed, forfølgelsesvanvittig adfærd og paranoia.”

”Ulykkeligvis, synes mange af disse mentalt syge, psykopatiske jøder, frem for at blive behandlet på lukkede psykiatriske afdelinger, at trives i ledende stillinger, som strækker sig over den internationale finansverden, medierne, den akademiske verden, retsvæsen og politik - ikke kun i Europa og Israel selvfølgelig - men også i Nordamerika og andre steder.”

”Vi må spørge os selv, hvorfor vi er blevet udvist fra 109 steder rundt om i verden, siden midten af det 3. århundrede, og hvorfor vi tillader, at det gentager sig, igen og igen, til skade ikke kun for os selv, men også for alle andre.”

”Jeg ved godt, at det ikke er særlig politisk korrekt at sige det,” slutter professoren, ”men når det drejer sig om jøder og nogle af de groteske ting, de siger, så er jeg bange for, at vi har at gøre med meget alvorlige tilfælde”.

Charlotte Knobloch er meget uenig. "Jøder har aldrig skadet nogen", siger hun.

”Den kendsgerning, at jøder er blevet udvist fra 109 steder rundt omkring i verden, betyder ikke, at der er noget galt med det jødiske folk, eller at de på nogen måde er undergravende eller sindssyge”, hævder hun. ”Tværtimod oplevede alle disse lande, uden nogen påviselig grund, perioder med antisemitisk massesindssyge, som forsvandt spontant igen, lige så snart vi var væk”.

OVERLEVENDE

Samtidig med nyheden om, at mindst hundrede stenkastende palæstinensiske børn er blevet dræbt eller kvæstet af årvågne israelske F-16 bombepiloter, kommer familien Linsky tilbage til Tel Aviv til en følelsesladet familiemodtagelse.

Shmuels grandonkel, rabbiner Dov Bronstein, giver sin slægtning en omfavnelse, og kan næsten ikke holde tårerne tilbage: ”Selv om jeg er født og opvokset i New Jersey, og aldrig har sat mine ben i Europa, glemmer jeg aldrig mine frygtelige lidelser i Auschwitz, som jeg mirakuløst overlevede, ved at gemme mig i en skorsten, indtil lejren blev befriet”.

”Det er dejligt at være hjemme igen”, siger en tydeligt lettet Diane Linsky. ”Vi fløj med Lufthansa, og vi vidste med sikkerhed, at de tyske piloter og stewardesser telepatisk benægtede holocaust, og delte antisemitiske tanker med nogle af de europæiske passagerer, og de sagde, I ved, ”Lad os smide de løgnhalse af jøder i Middelhavet”.

Den tyske regering har lovet at undersøge påstandene.

(Michael James, englænder, er tidligere freelance journalist, har boet i Tyskland siden 1992 med længerevarende ophold i Østafrika, Polen og Svejts.)

Referencer:

Jewish Groups Seek To Purge YouTube Of 'Anti-Semitic' videos

http://haaretz.com/hasen/spages/966682.html http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,542842,00.html

Disability Studies Quarterly: Mental Hygiene and Disability in the Zionist Project

http://www.dsq-sds-archives.org/_articles_html/2007/fall/ dsq_v27_04_2007_fall_st_01_sufian.htm#endnote11

Mental Illness Is A Jewish Issue -- by Rabbis Eric Weiss and Nathaniel Ezray

http://www.jewishsf.com/content/2-0-/module/displaystory/story_id/ 19117/edition_id/386/format/html/displaystory.html

Jewish Expulsions Since 250AD

hhttp://www.biblebelievers.org.au/expelled.htm


Engelsk originalartikel

Antisemitismen - af Hugo Valentin

Dronte 9 - indhold

Dronte 9 - leder

Drontens hovedmenu