LORENZ CHRISTENSEN

 

DET TREDIE TING

2. Del

DANSK BOGKREDS

København 1943

 

Printed in Denmark

A/S af 11.9.-1940. Kbhvn.

BIBL. UNIV. HAFNIENSIS

 

Billede

Dr. L. V. Birck.

Prof. ved Københavns Universitet. Født 17. Febr. 1871 i Kbh., død 4. Febr. 1933 sst. Medlem af Landmandsbankkommissionen.

INDHOLD

2. Del

Side

5. Parlamentarismens Falliterklæring

9-139

a) Lemvigh-Müller-Episoden i Folketinget i Oktober 1921

9

b) Nationalbankens Støtteopkøb af Landmandsbankaktier fra November 1921 til September 1922

21

c) Hvorledes Landmandsbankens første Rekonstruktion indlededes under falske Forudsætninger. (Erklæringen af 9. Juli 1922.)

30

d) Den anden og tredie Rekonstruktion af Landmandsbanken den 22. September 1922 henholdsvis den 5. Februar 1923

67

e) Landmandsbank-Debatten i Folketinget 1.-15. Februar 1924

91

f) Den fjerde og femte (sidste) Rekonstruktion af Landmandsbanken i 1926 henholdsvis 1928

129

   

6. København som de jødiske Storspekulanters Eldorado

140-209

   

a) Alexander Helphands, alias Parvus' Levned

140

b) Hvad Parvus i Samarbejde med sine Racefæller foretog sig i 1915 og 1916

149

6

Side

c) Det socialdemokratiske Kulkontors Millionforretninger

161

d) Parvus udvider sin Virksomhed

192

e) Hvorledes Stauning forsøgte at bevise sin Sagesløshed i Parvus-Sagen ved Domstolene

198

f) Et alvorligt Memento: Sems Fjende lurer!

204

   

7. København som de jødiske Agitatorers og Konspiratorers Central

210-267

a) Parvus' politiske Skribentvirksomhed i København

211

b) Parvus' og hans Klikes Medvirkning ved Ruslands Bolchevisering

217

c) København som Zionismens Verdenscentra1. (Det københavnske Manifest.)

232

d) Hvordan det jødiske Plutokrati i København, søgte at sikre sine russiske Finansinteresser

241

   

8.8. Hvor Spillet gik - udenfor Landmandsbanken

268-320

   

a) Tragikomedien omkring Harald Plum

268

b) Da Overretssagfører Laurits Heine og Departernentschef Busck-Nielsen blev kompromitterede

284

c) Da Theo. Kliatschko paa Københavns Børs i 1924 baissede og - Erik Glückstadt i 1925 fra New York haussede Kronen

301

d) Nogle Betragtninger vedrørende Rabbiner Melchiors nærmeste Slægt

312

   

9 Professor L. V. Bircks Kamp mod Jødevældet

321-474

   

a) Birck contra Alberti

324

b) Bircks. Kamp for Bank- og Børskontrol før Verdenskrigen

334

7


Kontroversen om Zion _resumé

Kontroversen om Zion

Harald Nielsen

Antisemitisme i Danmark

Hjemmeside går i sort

Dronte 9

Dronte 9 - leder

Drontens hovedmenu