Dronte 9

ved advokat Knud Bjeld Eriksen

Den 9. april 2008

Dronten havde 10 års jubilæum - sidste år - ved denne tid. Desværre må jeg jo konstatere, at samtlige de advarsler og skrækvisioner, som jeg i 1997 bragte i den første Dronte, er blevet til virkelighed. Danmark er fuldt ud blevet et multietnisk voldshelvede, kriminaliteten er steget støt gennem de nu 11 år, hvor den allerede var steget katastrofalt for 10-15 år siden i forhold til det fredelige Danmark, vi er nogle stykker om at mindes endnu. Danmark er blevet et grænseløst paradis for forbrydere. Sludder og vrøvl omkring den umulige integration er forblevet det offentlige Danmarks eneste svar på de utallige ulykker, som det, i forbryderisk parløb med massemedierne, har nedkaldt over danskerne. De nulevende danskere, deres børn, og deres børn igen, skal nu myrdes, lemlæstes, massevoldtages, røves og bestjæles, samt fængsles når de protesterer, for ikke at nævne "småtingsafdelingen": de skal kues, ensrettes, multietniseres, sættes til side, fremmedgøres etc. i mange generationer fremover - i deres eget land. Læs tilbage i tidligere Dronter, især Dronte 1 og "De fremmede og kriminaliteten" samt "Racekrig- Antiracismens nyttige idioter" . Danmark er i sandhed blevet udsat for en besættelse, der er langt værre end tyskernes, den 9. april 1940 for snart 70 år siden. Vi er besat af hobe af fremmede, der ikke bliver lette at få smidt hjem. Men endnu værre, er vi besat af en såkaldt ZOG (Zionist Occupied Government), en overklasse i medier, regering og finansverden, der enten direkte som medlemmer af zionist-klanen, arbejder for nedlæggelse af nationalstaten Danmark og multietnisering af folket, eller som usle medløbere, uden for selve klanen, gør en indsats for samme, mere eller mindre hemmeligholdte dagsorden, der kun gavner zionisterne i Israel og verden over. Netop i går besluttede Folketinget, at danskerne ikke skal have lov til at få en folkeafstemning om EU-traktaten, en traktat, der er lusket igennem, og som vil bringe det nye Stor-EU's sovjetagtige styre meget tættere på, med racismeparagraffer, multietnisering og globalisering øverst på programmet. Og muligvis med vor egen Anders Fogh Rasmussen som øverste kransekagefigur. Læs om mine bekymringer i den anledning, i tidligere Dronter, særligt her og her.

Og så tillader disse uslinge fra medierne og i den lovgivende, regerende og administrerende overklasse (bærme) sig at irettesætte danskerne for deres alt for negative "menneskesyn", fordi langt flertallet af danskerne ønsker de fremmede hen, hvor peberet gror!

Adskillige af de skurke, som var fremme i rampelyset for 10 år siden, har fundet skygge og nye ben at gnave. Men de holder aldrig op med internationalisende, zionistisk, muldvarpearbejde. Nogle foretrækker marxistisk, kommunistisk pøbelagitation. Læs om disse to kræfter, og deres opståen i det jødiske folk - i mange nye kapitler fra "Kontroversen om Zion" (The Controversy of Zion) af den berømte udenrigskorrespondent og forfatter, Douglas Reed, som jeg fortsat anvender til bagggrundsforståelse af Det jødiske Problem. Hvis interessen og respekten for Reed hermed er vokset, som den har gjort det hos mig, foreslår jeg at læse en grundig biografi af Douglas Reed, som jeg lavede til et foredrag i 2007. Læs også Douglas Reeds eget resumé af emnet i bogen "Den Store Plan", som nu også er oversat til dansk. Det er skrevet kort før han døde i 1976. Hele spørgsmålet om, hvorfor jeg ikke gider snakke om muslimer, selv om vi har mange af dem, og også enorme problemer med dem - men langt hellere vil snakke om zionisterne, bagmændene for bl.a. den katastrofale fremmedimport, behandler jeg grundigt i artiklen "Tre modeller for Det jødiske Problem", manuskriptet til en tale, jeg holdt i USA sidste år.

"Googler" man lidt på nogle af de tidligere aktive, meget magtfulde zionister, finder man f.eks. i dag den jødiske ex-justitsminister (1993-94), Erling Olsen, ("Mefisto"), her og her, nu i færd med at bringe "demokrati" (a la jøden George Soros' forsøg i bl.a. Ukraine og Rusland, og vores egen Ole Espersen, læs her, her og her) til den hungrende verden, i et velfinansieret, internationalt foretagende med base i Stockholm.. Han var, som minister, meget populær hos den jødisk-dominerede danske presse, og gjorde sig bl.a. kendt som ("den kloge Ugle") der, (i lighed med hans efterfølger, den hos pressen lige så upopulære Bjørn Westh) hjalp tyskerne med at få strammet racismeparagraffen omkring danskernes hals. Han blev også kendt for at opløse den effektive politistyrke, der endelig var ved at få styr på forbrydere og narko i Christiania, samt for at lade pøbelen husere uhæmmet på Nørrebro. Så han var en rigtig zionistisk guttermand. Han havde jo også meget travlt med at ville multietnisere den danske Grundlov.

Jo, disse geskæftige zionist-typer stopper aldrig deres grænsenedbrydende, internationaliserende muldvarpearbejde. En grundigere googling ville sikkert bringe mange flere, lignede, oplysninger om hr. Erling Heymann Olsen, som blot et eksempel blandt mange, frem.

Tager vi endnu et tavleeksempel, nemlig zionisten (mig bekendt ikke selv jøde, men jødisk gift), fru Birthe Weiss (her), der var indenrigsminster samtidig med Olsen (1993-97), og som sådan stod for den hæmningsløse import af fremmede til Danmark, "flygtningene", og "integrationen" af dem, er hun nu tilbage i pressen (Weekendavisen), også med de uundgåelige internationaliserings-undertoner i sit skrive-arbejde. Bosnien/Kosovo, dette lille udstillings-vindue for "Verdenssamfundets" og Verdenspolitiet, NATO's voldelige multietnisering og godkendte terrorisme, har hendes store bevågenhed i dag, og hun er en "ekspert" på Balkan-forhold.

Super-zionisten, hr. Arne Notkin, som et andet eksempel, var jo en kort overgang helt fremme i lyset som chefredaktør for BT. Hér skældte og smældte han på de utaknemmelige danskere, der var alt for slemme ved de fremmede, de var simpelthen nogle "svinehunde", sagde han. Han har nu længe siddet som ledende redaktør af det meget indflydelsesrige "Deadline" i TV, hvor han globaliserer og multietniserer, det bedste, han har lært.

Super-zionist-brødrene Bent og Arne Melchior, her, (Arne, der synes tortur er ok, men han bruger jo også selv spanking), og Bent Melchior, er også forsvundet lidt bort fra rampelyset, men derfor er der alligevel absolut ingen grund til at slappe af over for deres jødiske dagsordener, som uden mindste tvivl fremmes døgnet rundt af dem, i det mere skjulte. En af Arne melchiors sidste offentlige optrædender var et forsøg på at få straffet pastor Søren Krarup som antisemit, og få ham smidt ud af Folketinget. I stedet fik han nedlagt sit eget parti, fremmedlefler-slænget CD, i 2001, hvad partiet dog selv først opdagede i 2008. I stedet for CD fik vi så de ubetaleligt morsomme optrædender fra "Ny Alliance", dette "stjerneparti", med den af de jødiske massemedier oppustede Khader og Røde Kors-millionæren Jørgen Poulsen (her må jeg lige igen invitere læseren tilbage til en af Drontens allerførste artikler, som ser ud til også at have grebet situationen omkring de "ejegode indsamlere" meget godt): "Godhedsindustriens verden" .

Bent Melchior, her, er en langt mere magtfuld og internationalt topplaceret zionist end Arne. Han hører hjemme i den jødiske "superliga", og han ser ud til fortsat at være meget aktiv på den internationale scene (B'nai B'rith, Anti Defamation League og dens europæiske søsterorganisationer. Læs nærmere om disse i f.eks. www.jewwatch.com og her). Om Bents engagement for jødiske dagsordener, læs f.eks. den helt aktuelle artikel: "Bro mellem jøder og muslimer"

Sådan kunne man blive ved. De gamle, lovligt tydelige zionister, går lidt i dækning, eller bliver bag kulisserne, hvor de hele tiden har siddet og multietniseret os. Som f.eks. zionisten, Dan Tschernia, her , der nu i snart 20 år har styret TV2/Lorry.

Mange andre kunne nævnes: Tøger Seidenfaden, Mogens Rubinstein, eller Allan Silberbrandt. Mogens Rukov (som selv hævder ikke at være jøde, men er stolt af at være glødende zionist) har i mange år været dansk films "godfather", se f.eks.her og her . Herbert Pundik arbejder videre fra Israel. Læs om ham her, her, her og her . Gorg Metz, den "skarpe tunge", som udnævner nazister, som det passer ham, er også stadig aktiv, læs om ham her, her og her . Samuel Rachlin er gået lidt bort fra rampelyset, til en pengetank, læs her, men er dog stadig med i storpolitik, læs f.eks.her. Hvad så med Mette Fugl og Vibeke Sperling, f.eks.? Las os spørge Google. Om fru Fugl, f.eks. her , her, her, her og her . Om fru Sperling, f.eks. her, her, her og her, som også fortæller om: Peter Wivel, om hvem mere her, her , her og her .

Som tavleeksempel på den revolutionære jøde, der bag en ærbar facade arbejder for at oppiske en revolutionsberedt pøbel, finder vi Michael Rothstein og hans søn, som arbejder ihærdigt med det destruktive princip på gadeplan. Læs bl.a. her , her , her og her. Han er blevet assisteret af den gamle ræverøde kollektiv- og Christiania-advokat, Knud Foldschack, her, og den ræverøde revolutionsromantiker, Ritt Bjerregaard, som også elskede Tvind, meget praktisk placeret med magten i København. (Hendes mand, Søren Mørch, Center for Mellemøststudier, er ud af jødisk familie).

I en anden afdeling af dansk politik finder vi superzionisten, Geoffrey Cain, der faktisk gav mig idéen til navnet "Dronten". Han har længe haft en speciel zionistisk rolle inden for Dansk Folkeparti, læs om ham f.eks. her, her , her og her. Dette gælder i endnu højere grad superzionisten Søren Espersen, som jeg har kendt som ven fra Den Danske Forening, og som jeg nu nærmest må anse for at have været en "sovende agent" for Israel, i dag måske Israels bedste kort i Danmark. De siger og gør mange fornuftige ting, der isoleret set formentlig er rigtigt, i relation til muslimerne i Danmark, men så længe de er zionister, og arbejder for zionismens dagsorden, vil disse, i øvrigt udmærkede holdninger og handlinger, forblive symptombehandlinger, og fremmedgørelsen af Danmark vil fortsætte, fordi zionisterne bevisligt ønsker dette. Nye, dygtige zionister er kommet til, hvor den dygtigste nok er Martin Krasnik, der både er intelligent, skarp, velformuleret, velskrivende og velinformeret. Men altid med en mere eller mindre subtil jødisk dagsorden i sine artikler, når dette lader sig gøre. Er dog også kritisk over for Israels værste udskejelser.

Mine bidrag til oplysning og debat

Dronten har været en fortløbende kommentar til udviklingen i Danmark under ZOG (Zionist Occupied Government) - styre og med fremmedleflende "Jew-nalistik". Men den er blevet mere end dette, fordi jeg i tidens løb har udgivet store tekstsamlinger, der sætter en nysgerrig læser i stand til at få et indgående kendskab til Jødespørgsmålet. I konsekvens af dette færdiggør jeg i denne Dronte 9 udgivelsen af storværket "Det Tredie Ting" (læs nærmere herom i Dronte 8)

Selv om jeg ikke føler den ringeste pligt til at skabe en "jødevenlig" balance i mit valg af tekster, eftersom hele det øvrige samfund er gennemvædet af jødisk domineret, og jødisk vinklet, information, har jeg alligevel valgt at udgive en gammel, velskrevet bog om Jødespørgsmålet, og her set fra jødernes side: "Antisemitismen i historisk og kritisk belysning " af Hugo Valentin således, at læseren kan sammenligne tekster fra de to lejre under studierne.

Jeg har valgt at udgive den forsvundne hjemmeside "Upps", eller WWW.MOSAISK.COM , som jeg fremover vil kalde Mosaisk Upps (og i engelsk version: Jewish Upps) . Nogle vil huske balladen om den for tre år siden. Læs nærmere om denne ballade på hjemmesiden, her:

http://www.mosaisk.com/mediestorm/Joedekartoteket.php

Da jeg herefter pt. udgiver tre hjemmesider:

Dronten
på den nye internetadresse: WWW.THEDODO.INFO

The Controversy of Zion
på den nye internetadresse: WWW.CONTROVERSYOFZION.INFO (på vej) og

Mosaisk Upps
på den gamle, genåbnede, internetadresse WWW.MOSAISK.COM

- vil jeg lade dem arbejde sammen, fordele oplysningerne mellem dem og linke grundigt imellem dem efterhånden.

Dronten har jeg beskrevet ovenfor, The Controversy of Zion (der i den oprindelige udgave stadig kan læses på http://knud.eriksen.adr.dk, er Douglas Reeds bog på efterhånden mange sprog. Mosaisk Upps skal være den mere farvestrålende, gerne også aktuelle, mutimedie-side, der vækker lysten til at undersøge emnerne grundigere.

Endelig et par små afsluttende kommentarer:

Holo-Cause og

Telepatisk Holocaust-benægtelse

Drontens forside

Venlig hilsen,

Knud Bjeld Eriksen