Harald Nielsen

Ravkuglen

Udvalgte essays 1

Udgivet af Nina Bjørneboe
1983
Forlaget: Georg Ryders Eftf. - nu Munch & Lorenzen

 


Ravkuglens forsideRavkuglen - bagside

(klik på billederne til forstørrelse og bestilling af bog)

INDHOLD

Udgiverens forord
Valdemar Rørdam: Ravkuglen
Johannes V. Jensen
Ravkuglen
Gustaf Fröding
Viggo Stuckenberg
Sophus Claussen
H.V. Kaalund
Jakob Knudsen
Herman Bang
Martin Andersen Nexø
Psykolog og Digter

FORORD

"Ravkuglen" er første bind ien serie på fire bind udvalgte essays af Harald Nielsen, som vil blive udsendt med eet bind om året.

I "Ravkuglen" præsenteres blomsten af Harald Nielsens litterære kritik omkring den epoke i litteraturen, der stod ham nærmest, det vil sige halvfemsernes danske digtning med en margin til hver side.

Det er tilstræbt ved udvælgelsen at tilvejebringe en helhed i overensstemmelse med Harald Nielsens æstetiske syntese, som han har fremstillet idet essay, der har givet bogen titel.

Litteraturhistorisk rækker bogens indhold fra den romantiske guldalders efterklang med H. V. Kaalund, til den socialistiske proletars gennembrud med Martin Andersen Nexø.

De ti essays er blevet til over et spand af fyrretyve år, fra debutafhandlingen om Johannes V. Jensen, januar 1900, til afhandlingen om Kaalund, der oprindelig er to radioforedrag fra januar 1940.

Af de ni omhandlede digtere er de otte danskere; den niende er svenskeren Gustaf Fröding, den højtelskede, hvis digtning  Harald Nielsen stod vagt om med usvigelig trofasthed. De fire Fröding-essays er skrevet over en periode af 13 år, men kærlighedens røde bånd går igennem dem alle og forbinder dem til en smuk føljeton.

I buketten af store lyrikere vil kendere savne afhandlingen om Valdemar Rørdam (fra "Vej og Sti" 1916);  den har måttet udgå på grund af sit omfang, der igen hænger sammen med det omstændelige i Rørdams digtning, som næppe i fuldt omfang kalder på nutidens interesse. Til gengæld er Valdemar Rørdams smukke digt "Ravkuglen" sat foran i bogen som en lyrisk illustration til Harald Nielsens syntese.

Omvendt kan man diskutere, om ''Einar Elkjær" hører med i ­den valgte sammenhæng; den beskæftiger sig ikke med Johannes V. Jensens digtning som helhed, men specielt med denne ene roman - som Jensen selv senere strøg af sit forfatterskab! Allige­vel ville det føles forkert at udelade Harald Nielsens første afhand­ling, som med eet slag gjorde ham til en anerkendt kritiker af sin samtids litteratur.1) Den får da stå som det skår i ravkuglen, der er syntesens aber dabei.

Andet bind i serien, "Geniets Ildprøve", bliver endnu et udvalg ­af litterære essays, med en bevægelse i tid og rum fra Machiavelli ­og Holberg til Steinbeck og Kaj Munk.

Tredje bind, ''Idealer og Realiteter", vil rumme en række af Harald Nielsens åndfulde, ofte skarpe og altid jordnære ræsonnementer over store og uhåndterlige begreber som personlighed, ejendomsret, ægteskabets historie, femte kolonne, menneskerettigheder m.m.

Fjerde bind, ''Konservatismens Fallit og Fremtidsmuligheder"* tegner de politiske hovedlinier i Harald Nielsens forfatterskab og omkredser den politiske udvikling i Danmark fra Systemskiftet 1901 til grundlovsændringen 1953.

1. august 1983
Nina Bjørneboe

1) Se Nina Bjørneboe: Manden, der overlevede sin skæbne. Harald Nielsen 1879-1957.1981.

* Titlen blev i stedet 'Frihedens Utopi' - udgivet i 2009, k.e.

Harald Nielsen-bibliotek

Manden der overlevede sin skæbne

Usurpatoren

Jøden, Filisteren og Holsteneren

Faldskærmstropper ( fra 'Selvafsløringer')

Dronte 4

Dronte 8

Drontens forside