Dronte 3

Undertrykt nyt

USA

 

Oklahomabomben. Slægtninge kræver ny undersøgelse

Slægtninge til ofre er utilfredse med myndighedernes undersøgelse af katastrofen. De vil til bunds i de mange mystiske omstændigheder og ubesvarede spørgsmål. De kræver en lokal "Grand Jury" som undersøger. 89% af Oklahoma-indbyggerne er enige heri, iflg. en lokal meningsundersøgelse. Der bliver draget paralleller til myndighedernes involvering i Kennedy-mordet. (Spotl. 17.2.97)

Den lokale "Grand jury" blev godkendt af Oklahoma Supreme Court. Spotlight skriver, at folket har vundet en vigtig sejr over Big Brother i Oklahoma. Nu kan det forventes, at de mange beviser, der tilsyneladende er blevet ignoreret af de federale myndigheders undersøgelser, kommer frem. (Spotl. 3.3.97)

Oklahomas "Grand Jury" møder stærk modstand hos forbundsregeringen og den lokale magtelite, inklusive pressen. Det svarer ganske til situationen med Kennedy-mordet, hvor regeringen nægtede at samarbejde med distriktsanklageren Jim Garrison i hans undersøgelse af mordet, og gjorde alt for at sabotere ham. Dette er filmatiseret af Oliver Stone for nylig. Oklahoma-undersøgelsen fortsætter ikke desto mindre, og kan bringe nyt frem (Spotl. 14.7.97) (NB: I samme nummer er en artikel om et forfejlet forsøg på at pådutte "Spotlight" en medskyld i katastrofen. Også her forsvandt vigtigt bevis hos FBI. I næste nummer af Spotlight fortsættes denne historie, der nu refererer adskillige mystiske sammentræf, der stærkt antyder, at den jødiske ADL fra B´nai B´rith stod bag forsøg på at forbinde "Spotlight" til katastrofen for at ødelægge bladet. Dette har ADL prøvet i årevis) Fortsat modstand og besværligheder for den lokale undersøgelse. 69% adspurgte tror ikke på fair undersøgelse (Spotl.4.8.97)

 

Oklahoma bomben ses som udført af professionelle. Ny bog herom

Bogen "No Amateur Did This - What Is the Truth about the Oklahoma City Bombing?" af Ken Armstrong, søger at finde svarene på de mange mystiske omstændigheder omkring denne værste terroristgerning i USA´s historie, hvor regeringsbygningen "the Alfred P. Murrah Building" den 19. april 1995, blev delvist sprængt i luften". 168 mennesker omkom og mere end 500 såredes. Nogle af de mest spændende spørgsmål drejer sig om en mystisk Andreas Strassmeir, der på grund af mange indicier mistænkes for, som regeringsagent med opgave i højreekstremistiske kredse, både at have været provokationsagent og således medskyldig (muligvis den eftersøgte "John Doe no. 2") og at have orienteret myndighederne om planerne på forhånd. Armstrong behandler disse og mange andre mystiske omstændigheder omkring Strassmeir. Der har været tale om så mange modsigelser i sagen og mærkelig opførsel fra myndighedernes side. Som der ved Kennedy-mordet var beviser for, at Lee Harvey Oswald, "den enlige galning" havde flere dobbeltgængere, er det tilsyneladende muligt, at der var mindst to "Timothy McVeighs".

Andre mærkværdigheder er: Der hørtes flere brag, og seismografer registrerede også flere brag. "Bilbomben" voksede i medieomtalerne til det dobbelte og mere, ligesom den anvendte bil voksede fra varevogn til lastbil i de mere og mere febrilske forsøg på at forklare den enorme sprængvirkning. Bombeeksperter har erklæret, at bomberne nødvendigvis måtte have været anbragt indenfor, været meget større end den påståede bilbombe og fastspændt på de kraftige gennemgående bærepiller, for at kunne anrette så stor skade. Det var professionelle bomber, anbragt af folk med adgang til den bevogtede bygning, påstås det. Myndighederne havde utrolig travlt med at nedrive resterne af bygningen, inden en ordentlig og uvildig ekspertundersøgelse var foretaget. En kemiker fra FBI´s laboratorium, Frederic Whitehurst, har anklaget dette laboratorium, der undersøgte bl.a. McVeighs tøj for bombespor, for så grov sjusk og uduelighed, at dets undersøgelser er ubrugelige som beviser. Det var dette laboratorium, som ud af den blå luft opfandt teorien om en "gødningsbombe", blot fordi de havde fundet gødning i en af de anklagede, Terry Nichols´ hus. Utallige tilfælde af misinformation fra myndighedernes side gennemgås. (Spotl. 7.4.97)

Washington Post, der længe har været kendt som CIA-talerør, behandlede 23. marts "sammensværgelsesteorier" omkring Oklahoma-bomben, og "frikendte" her Andreas Strassmeir for at være hemmelig regeringsagent. Dette har bestyrket mange i, at han netop var dette. (Spotl. 14.4.97)

 

Ny video om bombe(rne)

"The bombs of Oklahoma" - ny video-afsløring, der oprindelig blev lavet som rapport til USA´s senat, på senatets anmodning, ifølge producenten . Bestilles hos: Bob Fletcher, 10061 Riverside Drive, North Hollywood, CA 91602, USA - Pris $ 25 (evt. + forsendelse). Bl.a. filmes, da den anden og tredje bombe fjernes fra bygningen samt de tekniske kendsgerninger, der umuliggør enkelt-bombe muligheden. Omtale af Oklahoma guvernørens mærkværdige forbindelse med begivenheden. Endvidere omtale af et uidentificeret ben, der skiftede både køn og farve, mens det var i det medicinske undersøgelses-laboratorium. Udtalelser fra overlevende om to yderligere bomber. (Spotl. 21.4.97)

 

Var Strassmeir regeringsagent. Sagen mod McVeigh indledes.

Sagen mod den terror-mistænkte McVeigh (Hans med-anklagede, Terry Nichols, skal for retten i en separat sag senere) indledte nøjagtigt på 2-årsdagen for bombningen. Den offentlige anklager har valgt "den enlige galning"-teori. Der er flere anomalier.

Nr.1: Det er mærkeligt, at anklageren har valgt at se ganske bort fra de mange modsigelser og mystiske omstændigheder. Nu hævder anklageren, at den oprindeligt eftersøgte "John Doe no.2" alligevel slet ikke eksisterer, trods stærke beviser for det modsatte. Bl.a. har New York Times og andre massemedier trykt interviews med adskillige vidner, der havde set McVeigh i selskab med en person , der meget lignede den oprindelige polititegning af John Doe 2, i dagene før bombeeksplosionen. Myndighederne mangler endnu at forklare, hvordan så mange vidner kunne tage fejl, og på en så ensartet måde.

Nr. 2: En hemmelig regeringsagent, Carol Howe, har fortalt, at hun i god tid forinden havde advaret myndighederne om den forestående bombning. Først nægtede myndighederne, at hun eksisterede, så indrømmede de, men beskyldte hende for at være "psykisk uligevægtig". Men dette er jo ikke pointen. Pointen er, om hun advarede, og hvorfor myndighederne ignorerede advarslen.

Nr. 3: Nok den største anomali i sagen. Han er stærkt involveret med slagfaste beviser. F.eks. ringede McVeigh til ham den 5. april 1995, nøjagtigt to uger før bombningen. Strassmeir var da i "Elohim City", et neo-nazi samfund i Oklahoma, hvor også Carol Howe havde boet (og mødt Strassmeir: Han agiterede for mere militant aktivisme blandt beboerne, sagde hun). Strassmeir havde indrømmet, at han mødte McVeigh i Tulsa, hvor de diskuterede Oklahoma-katastrofen. Han havde muligvis forbindelse med en tidligere CIA-officer i Virginia. Han er søn af en tidligere udenrigsminister i Kohls tyske regering, og skulle være en veteran i det tyske elite anti-terrorkorps, GSG-9. Trods alt dette fik han ikke alene lov at forlade USA, men blev ikke engang forhørt af myndighederne, der efterforskede katastrofen.

Heller ingen af de mange andre anomalier får lov at blive fremlagt i denne sag......(Spotl. 12.5.97)

 

Myndighederne skjuler beviser.

Beviser for, at FBI og den offentlige anklagemyndighed i Oklahoma forhindrer lov og ret i at blive fulgt "obstruction of justice", vokser. Den terror-anklagede McVeighs forsvarer havde krævet aktindsigt i regeringsdokumenter til brug for sit forsvar. Han havde krævet dokumenter fremlagt. Han havde den 23. marts indgivet et 155-siders indlæg til retten med argumenter for, at de specificerede dokumenter var nødvendige for forsvaret af hans klient. Det blev ham nægtet af dommeren, og appeldomstolen stadfæstede dette ved simpelthen at erklære, at de var enige med dommer Richard Match i, at det pågældende materiale skulle forblive "forseglet". Denne nægtelse af at give den anklagede mulighed for indsigt i regeringsdokumenter, der med sikkerhed ville implicere flere medskyldige, og muligvis et internationalt intrigespil, er afgjort en forhindring af, at retfærdighed sker. Ikke en lyd om dette er sluppet ud fra de store ensrettede medier, der har kendt til det sensationelle indhold siden den 23. marts. (Uddrag af forsvarerens skrift gengives - også dette viser de mange beviser, der ikke fik lov at blive fremlagt, vidner, der ikke måtte afhøres, vidneudsagn, der af myndighederne forsøgtes ændret ved pres.) (Spotl. 19.5.97)

Et vidne, en tidligere FBI meddeler, Cary James Gagan, frygter for sit liv nu. Han har leveret skadeligt vidneudsagn om myndighedernes involvering i bombningen, som han havde kendskab til. Han blev overfaldet og måtte på skadestuen med alvorlige skader. Han har nu sagsøgt FBI. Han anklager FBI for med vilje at have ladet bombningen ske, fordi Clinton-regeringen ønskede at sikre gennemførelse af en anti-terrorisme lov, særligt møntet på de "højre-ekstremistiske" militsgrupper og lignende nationalt sindede grupper, som den selv og dens Bilderberg-bagmænd frygter så stærkt. To andre vidner er døde under mistænkelige omstændigheder. Som i "Whitewater"-skandalen dør vidner bort hurtigt. Det ene vidne, Oklahoma-politimanden Terrance Yeakley, skulle være død ved et selvmord, selvom mange indicier tyder på mord. Han skrev et brev til et bombeoffer, hvoraf det fremgår, at han var kommet til at vide "for meget". Lægen, dr. Howard D. Chumley døde ved et flyuheld. Han havde nægtet at udfylde forfalskede ulykkesattester vedrørende regeringsagenters skader fra katastrofen, og da han hørte, at en anden af byens læger havde indvilliget, havde han truet med at anmelde kollegaen til lægeautoriteterne.(Spotl. 19.5.97)

Endelig har mange familier sagsøgt USA´s regering i en fælles retssag, der føres af en af O.J. Simpsons forsvarere, Johnnie Cochran. Også de mistror regeringen - FBI og BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) for at have lavet en mislykket operation. Det samme når den engelske avis, Sunday Times, frem til. Dokumenter, der er kommet avisen i hænde, indikerer, at Tulsa-kontoret for BATF var ved at arrestere en gruppe af påståede "neo-nazister", som skulle være i færd med at planlægge bombning af regeringsbygninger i Oklahoma. BATF´s operation var baseret på den hemmelige regerings-agent Carol Howe. Men FBI greb ind i februar 1995 og standsede BATF-razziaen. To måneder senere var bygningen sprængt i luften. "Det lader til, at det lokale BATF var kommet på tværs af en større operation, der blev kørt af voksne i Justitsministeriet." sagde Ambrose-Evans Pritchard, der indtil dette forår var Washington-korrespondent for Sunday Times. Antydningen af dette FBI-indgriben-scenario indikerer en sammenrotning på regeringsniveau. Og Sunday Times er ikke kendt for at bringe ubegrundede anklager.

(Spotl. 19.5.97)

I Spotlight nr. 21, den 26.5.97 er der hele seks fulde sider med dybdeborende beskrivelse af alt, hvad der foreløbig er kommet frem om Oklahoma-katastrofen. En oplysning, som Spotlight allerede bragte 22.5.95, altså lige efter hændelsen, var, at McVeigh tilsyneladende havde forbindelse med den jødiske loge B´nai B´riths propaganda og spionageorganisation Anti Defamation League (ADL). Dette er nu yderligere bestyrket. Han var tilsyneladende under observation herfra hele to år før bombesprængningen. Spotlight gør opmærksom på, at Israel og Mossad var dem, der vandt mest på begivenheden, idet deres længe ønskede lov mod terrorisme nu omsider kunne gennemføres. Hovedkraften bag denne lovgivning var den israelske lobby i Washington, ledet af Mossads amerikanske propaganda- og spionageafdeling B´nai B´rith´s ADL. Denne havde i årevis lavet propaganda og lobbyarbejde for såvel våbenforbud i stor skala som specielt lovgivning mod "paramilitær træning", der ville forbyde så godt som hele græsrods-bevægelsen under navnet "militia-bevægelsen". Efter katastrofen intensiverede ADL sine anstrengelser og udnyttede katastrofen til det yderste. Spørgsmålet er derfor, om Israels Mossad var en nøglefigur i denne tragedie, med sine egne luskede mål, siges der.

Forskellige indicier herfor gennemgås. Et er nævnt ovenfor. Et andet var, at en 28-årig israelsk terrorist, Sharon Zvi Toval (også kendt som Zvi Sharon) i dybeste hemmelighed og med eskorte, blev deporteret fra USA den 29.april 1995, altså blot 10 dage efter Oklahoma-bomben. Han er interessant, fordi han havde stor lighed med McVeigh, ud fra det eneste offentliggjorte billede af ham i New York Daily News, 3. maj 1995. Identifikationen af McVeigh, der brugte navnet Robert Kling, har været tvivlsom, så måske var der to McVeigher, hvoraf Zvi Sharon kunne være den ene. Han var blevet sat i forbindelse med mord på adskillige arabere i USA . En ny bog, der kan bestilles hos Liberty Library: OK Bomb Conspiracy and Cover-up af Jim Keith, omtaler blandt de mange mysterier også muligheden af en McVeigh-dobbeltgænger. (Spotl. 26.5.97)

 

Ny video viser, regeringen har gemt sandheden

Den nye video, Cover-up in Oklahoma rejser adskillige spørgsmål, som regeringens detektiver har skyet lige siden bombningen af bygningen. Videoen indeholder bl.a. mange klip fra de forvirrede første dage, hvor myndigheder fortalte sig. Fås gennem Liberty Library. (Spotl. 9.6.97)

 

Tim McVeigh dømt skyldig. Ligheder med Kennedy-mord og Martin Luther King-mord.

McVeigh blev dømt for 11 anklagepunkter, 3 for sammensværgelse og 8 for mord (alle på regeringsagenter). Anklageren overbeviste nævningene om, at McVeigh var sammensvoret med to andre "masterminds" Terry Nichols og Robert Fortier. Fælles for de tre terroristgerninger: Denne seneste, mordet på John F. Kennedy og mordet på Martin Luther King,(se om dette stor afsløringsartikel i Spotl. 4.8.97) var domfældelsen af "den enlige galning" på trods af overvældende beviser for, at en større sammensværgelse stod bag. Fælles var, at planlægning, udførelse og ressourcer i alle tre tilfælde lå langt over, hvad de tre dømte kunne præstere. Kennedy-mordet er grundigt dokumenteret som værende en sammensværgelse med mafia, regering, CIA og Mossad som hovedskurkene. Seneste afslørende bog om dette emne er Final Judgement af Michael Collins Piper (fås hos Liberty Library). Andre fællestræk i de tre tilfælde var denne dunst af regrings-lusk, med et utal af ubesvarede og mistænkelige omstændigheder. Og endelig blev hovedmedierne i alle tre tilfælde meget hurtigt "overbevist" om, at den dømte var rette skyldige, selv om beviserne ikke stemte. I Oklahoma-bombesagen er der et utal af mærkelige omstændigheder (i tilgift til de allerede nævnte - se ovenfor 7.4.97):

* Dommer Richard Match nægtede forsvaret omfattende bevisførelse, der tydeligt pegede på en bredere sammensværgelse, med også regeringen involveret. * Uafhængige eksperter har fastslået, at "gødningsbomben i bilen" aldrig kunne have udrettet den kolossale skade på bygningen, desuden var der på luftfotos, taget lige efter eksplosionen, intet krater, hvor bilen hævdedes at have stået. *Eneste bevis for "gødningsbomben" (ANFO-bomben" - bestående af Ammonium Nitrate and Fuel Oil) - var et stykke krydsfiner på 9x9 tommer, med sådanne rester, fra den lejede lastbil. Dette er "fastslået" af det laboratorium, der er blevet grundigt diskrediteret for sjusk og uduelighed (se ovenfor). Ingen forklaring er givet på, hvordan dette stykke træ kunne overleve eksplosionens varme, når meget mindre varme ifølge ekspertvidner ville have destrueret det. Samtidig er der ingen forklaring på, hvordan samme lastbils tunge dele, så som motor, chassisramme, drivaksel, transmission, døre og hjul er ganske forsvundet, trods det, at kun en atombombe ville kunne pulverisere sådanne dele. * Sprængdele fra bygningen fløj i forkert retning - til den anden side af gaden - i forhold til den formodede bombe udenfor bygningen. * Myndighederne forbød enhver undersøgelse af den bombede bygning og rev den skyndsomt ned, inden en uvildig undersøgelse kunne finde sted. Herefter kørte myndighederne alle bygningsdele bort, begravede dem og stillede sikkerhedsvagt omkring dem. * Hverken myndighederne eller forsvaret førte et nøglevidne, Roger Moore (også kendt som "Bob Anderson"), fra Arkansas, eller ejeren af det udlejningsfirma, hvor lastbilen blev lejet. Denne sidste havde givet en beskrivelse af lejeren, der slet ikke passede på McVeigh. Osv.osv. - få yderligere detaljer i de angivne bøger og videofilm (Spotl. 23.6.97)

 

Dronte

Drontens hovedmenu