Dronte 3

Undertrykt nyt

 

Krigsforbryderdomstole

Engelsk fiasko med zionistisk justits

Efter stærkt og vedvarende pres fra zionistiske kredse vedtog man i England i 1991, under John Majors regering, en krigsforbryder-lov, "War Crimes Act", der siden medførte groteske forsøg på retssager mod senile oldinge. Den første af slagsen, der blev ført helt frem til retssalen, er nu igen opgivet. Det var mod Szymon Serafinowicz, hvis familie i de sidste 12 år har været udsat for et "levende helvede" som følge af gentagne, ubeviste, beskyldninger fra zionistkredse, opfulgt af mediernes fornærmelser og forvrængninger. Undersøgelser mod et antal gamle østeuropæere, nu engelske statsborgere, hvor Scotland Yard-detektiver bl.a. blev sendt på resultatløse, men vanvittigt dyre rejser til Europa, Rusland m.v., har nu kostet skatteyderne omkring 200 mio. kr.

"Dette sagde vi, ville ske, den gang vi modsatte os loven" bemærkede Lord Gilmour of Craigmillar, tidligere minister, nu medlem af Overhuset, som to gange, og énstemmigt, modsatte sig gennemførelse af loven. Det var Lord Gilmour, den gang Sir Ian Gilmour, der tog sin afsked fra Thatcherregeringen, kort efter at den kom til magten i 1979. Lovforslaget blev fremsat i Thatcherregeringens tid, trods intern uenighed om sagen. Gilmour udtalte den gang offentligt: "Israel regerer Amerika og Amerika regerer England". Han var stærkt kritisk over for Margaret Thatchers pro-Israel politik. Han så den som en overgivelse over for pres fra USA, på det palæstinensiske folks bekostning. Dette folks sag har han siden støttet.

"War Crimes Act"-fiaskoen har været en medvirkende årsag til Majors stigende upopularitet. De påståede forbrydelser er mere end 50 år gamle og er sket helt uden for Englands jurisdiktion. Zionisten Ephraim Zuroff, leder af Simon Wiesenthal centeret i Israel, var nøglefiguren bag krigsforbryder-sagerne og han var blandt mange andre zionister bestyrtede over fiaskoen. Han udtalte bl.a. "Dette viser, hvor utilstrækkeligt retssystemet er og illustrerer Englands manglende evne til at behandle dette emne". Men det engelske folk ser mere og mere tydeligt, hvad der foregår og modsætter sig fremmed indblanding i fundamentale dele af det traditionelle britiske livsmønster.

Krigsforbryder-processerne er også blevet angrebet for dobbeltmoral og set som tegn på en radikal ændring af det officielle syn på jøder i landet.

Officielle dokumenter, der efter 50 års hemmeligholdelse er blevet offentliggjort viser, at den engelske regering i 1946 var stærkt imod oprettelsen af staten Israel, og at jøder, der søgte stillinger i regeringsapparatet blev anset for uacceptable. Man stolede ganske enkelt ikke på dem, da de regnedes for kun at have én kendt loyalitet. Først over for sig selv, og sekundært over for Zion, men bestemt ikke over for England. Dette ses efter langvarigt pres fra USA som ændret radikalt.

Og allierede krigsforbrydere er gået ganske fri for straf. Sir Hartley Shawcross, den ledende engelske anklager under Nürnberg-processerne sagde for ikke længe siden på engelsk TV, at han den gang i det stille havde ønsket de "store allierede krigsforbrydere" stillet for retten. Han er endvidere citeret for at have sagt, at hverken Adolf Hitler eller det tyske folk nogen sinde planlagde eller ønskede Anden Verdenskrig. Det skulle han måske have sagt for 50 år siden.

Som yderligere tegn på dobbeltmoralen i dette "krigsforbrydercirkus" tages den manglende strafforfølgelse af zionistiske terroristers mord på engelske soldater i Palæstina, zionistiske trusler om at bombe London, zionistisk mord på grev Folke Bernadotte , mordet på 34 amerikanske marinere ( og 171 sårede) under Israels overlagte angreb, i 1967, på det amerikanske "USS Liberty" , samt de utallige massakrerede palæstinensere. (Spotl. 17.2.97)

 

Amerikansk fiasko med zionistisk justits

På trods af, at den amerikanske regering løj og vidner begik mened for at fratage en ældre emigrant hans statsborgerskab, vil de hadske angreb ikke ophøre. Men én mand fortsætter med at kæmpe for sandhed og retfærdighed. I 17 år har "Office of Special Investigations (OSI), der er det amerikanske justitsministeriums "nazi-jæger afdeling" forfulgt den pensionerede mekaniker John Demjanjuk fra Cleveland, Ohio. Og i 17 år har Jerry Brentar, en ekspert på forhold vedrørende emigranter fra krigstiden, kæmpet mod de korrupte kræfter, der driver rov på sådanne ældre emigranter.

"At opretholde og fremme "Holocaust-forretningen" er formålet, der helliger alle midler for OSI" sagde Brentar. Deres modus operandi omfatter løgne, overdrivelser, fordrejninger, forfalskninger, insinuationer og beskidte tricks, blot for at nævne nogle få af metoderne.

Demjanjuk blev frataget sine borgerrettigheder i USA efter krav fra OSI og sendt i fangenskab i Israel, hvor han blev stillet for retten, fundet skyldig og dømt til døden. "Alt sammen på forfalskede beviser og falske videudsagn" siger Brentar. "Hovedbeviset" var et identitetskort, der skulle vise, at han havde været en nazistisk koncentrationslejr-vagt under krigen. Brentar, der kendte udseendet på de rigtige kort, kunne fortælle Demjanjuks forsvarer, at kortet var en forfalskning. Det var det, og Israels højesteret måtte frifinde Demjanjuk. De samme "vidner", der har blameret sig gang på gang som i billige B-gyserfilm, får lov at optræde igen og igen, som regel mod pengebelønning. OSI fortsætter forfølgelsen af Demjanjuk og kræver ham fortsat udleveret. De bruger desuden at møde op hos sådanne ældre emigranter og true dem til at opgive deres statsborgerskab og forlade landet, da de ellers vil blive stillet for retten, deporteret og miste pensionen. Mange af de ældre opgiver og OSI praler så med, at de har skaffet endnu en "krigsforbryder" væk.(Spotl. 2.6.97)


Dronte 3

Drontens hovedmenu