Dronte 3

Undertrykt nyt

 

Verdensregering

 

Tucker finder Bilderbergernes gemmested igen

Dette år mødes de hemmelighedsfulde Bilderbergere i Amerika, 12-15. juni, på det eksklusive Renaissance Pine Isle Resort beliggende på Lake Lanier Island, knap 100 km fra Atlanta i staten Georgia. I årevis har journalist Bill Tucker fra Spotlight, som den eneste hvert år fundet og afsløret hvem, hvad, hvor omkring Bilderbergergruppen, der blandt så godt som alle seriøse forskere af storpolitik går for at være den højeste synlige del af den uofficielle verdensregering, der længe, bag al politik, presse og økonomi i virkeligheden har styret verden. Gruppen har navn efter hotel Bilderberg i Holland, hvor første møde blev holdt i 1954 med Prins Bernhard af Holland som hovedperson. Første afsløring af denne magtmafia skete i 1956, da nu afdøde journalist Westbrook Pegler skrev en serie artikler fra organisationens møde på St. Simon´s Island (uden da at kende deres navn). Lillesøster-gruppen hedder Den Trilaterale Kommission, og der er stærkt personsammenfald i ledelsen af grupperne, f.eks David Rockefeller og Henry Kissinger. De to grupper udstikker verdens udvikling på årlige møder, hvor en håndfuld spidser, såvel politikere som medieledere, erhvervsledere og andre ledende magtudøvere fra især Vestens lande mødes i hemmelighed, ganske uden for demokratisk kontrol og under streng politibevogtning. I mange år er intet sivet ud om indholdet af disse møder andre steder end i The Spotlight, trods deltagelse af adskillige ledende pressefolk (bl.a. "vores egen" Thøger Seidenfaden, Politiken), men dette er ændret siden mødet i Helsinki 1994, pga. Spotlights vedvarende pres, hvor Spotlight-abonnenter sladrede til den lokale presse, der så efterhånden modvilligt blev vækket. Det fortsatte i 1996, hvor mødet blev holdt i Burgenstock, Schweiz og det største mediegennembrud var sidste år, hvor mødet blev holdt i King City, Ontario, Kanada. Her kom også et par store medier med. Den politik, der udstikkes på Bilderbergmøderne, følges op i Den Trilaterale Kommission, i G-7(nu 8) - topmøder samt i alle følgende internationale topmøder og de internationale organisationer. Den bakkes temmelig ensrettet op af verdens massemedier og accepteres som hovedlinien, der må følges af verdens regeringer. se bl.a. Spotl. 4.8.97)Det har således været muligt at forudse verdensbegivenheder ud fra Spotlights møjsommeligt opsnusede informationer fra møderne.

David Rockefeller deler i Bilderberg-gruppen magten med Rothschilderne. Hovedmålet, der også følges af Den Trilaterale Kommission, er dannelsen af en officiel (i modsætning til den nu uofficielle) og totalt enerådende Verdensregering, ledet af de superrige. (Anm.: fra "Danmark" har deltagerne i flere år været Uffe Ellemann Jensen, Tøger Seidenfaden og Ritt Bjerregaard, Hun er dog tilsyneladende ikke med i år. Uffe Ellemann omtaler i BT 8.7.97 sit medlemskab og kalder gruppen en magtmafia. Og så må det jo være sandt, selv om den hidtidige pænere betegnelse har været "en uformel tænketank". Også blot det, at et medlem taler om gruppen kan være tegn på en ny strategi, evt. også optræden i nye former, efter at sløret er løftet alvorligt fra hemmelighedskræmmeriet.) (Spotl. 24.3.97)

 

"Velkomstkomité" afslører Bilderberg-møde i år

Selv om mødet i Canada sidste år var et gennembrud for Spotlights mangeårige kampagne for at "ryge rotterne ud af hullet" er der stadig næsten total pressestilhed omkring denne magtmafia. I år har Spotlight organiseret en velkomstkomité, der skal prøve at sikre, at gruppens møde i Georgia også i år bliver bredt omtalt. Der samles så mange som muligt til at patruljere uden for mødestedet. Der skeles ikke til etnisk eller religiøs baggrund. Til sammenligning anføres, at Charles Lindbergs America First Committee i 30erne bevidst inkluderede kommunisterne sammen med amerikanske patrioter, og kunne samle massemøder på 100.000 til modstand mod Amerikas indblanding i en europæisk krig, på et tidspunkt, hvor amerikansk fodbold, det folkekæreste, kunne samle 14.000. (Spotl. 21.4.97)

 

Bilderberg. Internationalister planlægger din fremtid

Spotlight har i årevis skaffet anonyme meddelere, både blandt personalet på de forskellige luksushoteller, hvor Bilderbergmøder blev afholdt, og fra kredse nær denne "elite". Deres identitet må hemmeligholdes af hensyn til deres job og sikkerhed. På grundlag af en "højt placeret kilde i USA´s udenrigsministerium" kan hovedpunkterne for dette års Bilderberg-møde (som også Den trilaterale kommission for nylig mødtes om) allerede nu afsløres:

1. Der vil blive presset på for dannelsen af de tre mini-verdensregeringer i de tre vordende unioner: Den amerikanske, den europæiske (vor egen, der er længst fremme og model for de andre to) og Stillehavs Unionen for Asien. Dette for at smidiggøre overgangen til den endelige 100% totalitære Verdensregering.

2. Der vil blive udnævnt så mange "internationale" problemer, at FN, idet denne organisation fuldender sin udvikling fra en de facto til en de jure verdensregering, vil blive involveret i dit barns opdragelse, vandet, du drikker, og hvordan du skal bruge dine penge.

Den trilaterale Kommissions årsmøde havde som sagt også disse to hovedtemaer og gennem alle taler og diskussioner gik den røde tråd: Det må gøres "verdens borgere" forståeligt, at en økologisk katastrofe truer os, og at denne trussel kun kan imødegås "globalt" af "overnationale" FN-organisationer, der ikke hæmmes af de "provinsielle begreber om suverænitet", som findes hos nationer. Temaet vil gå igen ved både G7-mødet (20.6.97) og FNs verdenstopmøde om miljø, også i juni måned. (Spotl. 28.4.97, 23.6.97)

Også Kina vil blive et topemne, ifølge ovennævnte kilde (se også nedenfor: "Trilaterale Kommission"). Man vil fremstille landet både som ven og fjende. Som ven - handelspartner - for at kunne udnytte det enorme marked og indflette landet i det globale finansnets kontrol. Vi vil i medierne hele tiden få at vide, at "det er vigtigt at have dem med", og "de gør fremskridt med menneskerettighederne". Som fjende for at kunne fortsætte oprustningen, der skal gøre verdenshæren altdominerende. NATO fungerer allerede i Bosnien som FN-hær, eller verdenshær. Når NATO-pagten "udvides", som der i månedsvis er blevet agiteret for, vil denne verdenshær være på patrulje rundt i hele verden (Spotl. 5.5.97)

Washington Post ser stadig ud til at ville hemmeligholde Bilderberg-møderne. En talskvinde for avisen mener ikke, mødet har nyhedsværdi. Avisen ejes af et mangeårigt medlem, Katharine Graham. Når hun viser sig nogetsteds i Washingtron, selv til et banalt coctailparty sammen med de andre berømtheder, er det normalt en stor og meget spændende nyhed. Men når hun nu - i al hemmelighed og under streng politiovervågning, mødes med denne verdens mægtigste mænd for at diskutere verdens fremtid, er det ikke nyhedsværdigt. Det er den slags logik, der omgærder Bilderberg. (Spotl. 16.6.97)

 

Bilderberg planlagde voldtægt af Congo

Rockefeller-konsortiet og rivaliserende finans-magnater fra Belgien planlagde på tre Bilderberg-møder, hvordan Congos (tidligere Zaire) rigdomme kunne plyndres. Dette lagde grunden til dette lands sørgelige forfatning i dag. Aftalerne, hvor Henry Kissinger repræsenterede Rockefeller-interesser, foregik på Bilderberg-mødet i Burgenstock, Schweiz i 1960, i Cannes, Frankrig 1963 og Williamsburg, Virginia, USA i 1964. I et hemmeligt Rockefeller-skrift fra IBEC (International Basic Economy Corporation), som Spotlight er kommet i besiddelse af gennem en tidligere ansat hos Rockefeller, afsløres dette. Detaljerne omfatter udnyttelse af Congos store naturrigdomme, specielt kobberminerne, som Rockefeller-konsortiet satte sig på efter Bilderbergaftaler, der fulgte på en krig med lejetropper mellem de konkurrerende finansfyrster. Omkostningerne måtte bæres af de indfødte, mens profitten gik til Wall Street. Det er denne type handler, der har gjort Bilderberg til det foretrukne mødested for verdens finansélite. (Spotl. 16.6.97) (se også "Zionisme, Israel" om storvåbenhandleren Shaul Eisenberg, og fjernelsen af præsident Marcos fra Filippinerne)

 

Hvad var så hovedemnerne på årets Bilderberg-møde?

Igen skal nævnes, at emner, der bliver besluttet på Bilderbergmøder, vil blive udført på globalt plan af regeringer og internationale organisationer og understøttet massivt i verdensmedierne. Således blev kampagnen mod Burma bl.a. grundlagt her, og en vis ukendt guvernør fra staten Arkansas, Bill Clinton, voksede straks frem fra intet til alt fra hans første deltagelse i det årlige Bilderberg-møde i 1991 i Baden Baden, Tyskland. (Uffe Ellemann-Jensen, sammen med Thøger Seidenfaden de eneste deltagere "fra Danmark" i år, forregnede sig åbenbart lidt i 1994, da han kom tæt på den vigtige stilling som leder af NATO - kernen i verdenshæren. Han skal nok blive belønnet for god tjeneste senere, f.eks. foreløbig statsministerposten i Danmark, det land, han har så travlt med at få nedlagt, og som han som Venstres leder dårligt havde tid til ved sidste folketingsvalg. Ritt Bjerregaard, der har været med de seneste år, men tilsyneladende ikke var det i år, er blevet belønnet med en international toppost, og kan sikkert nå videre, med god opførsel. Også Politikens Tøger Seidenfaden, får sikkert ad åre en finere plads i kraft af sine nære internationale venskaber her. Hans adgangskort er formentlig, ud over Politikens nøglerolle for opinionsdannelsen i Danmark, at hans far, Erik Seidenfaden, sammen med Per Gudme, grundlagde "Udenrigspolitisk selskab", der svarer til Englands "Royal Institute for International Affairs"(RIIA) og USA´s "Council on Foreign Relations" (CFR), Bilderbergernes reklame-organisationer, hvorigennem de, der gerne vil blive til noget, ofte må forsøge at gøre sig bemærket og godkendt. Studier offentliggjort i disse organisationers skrifter, vil i mere tåget og ordrig udgave give ekko af Bilderberg-beslutninger). Hovedemnerne blev som allerede delvist omtalt ovenfor:

1) Kinas kæmpe marked skal udnyttes, landet skal indlemmes i verdensøkonomien, og det skal samtidig være fjendebilledet, der nødvendiggør oprustning samt udvidelse af en verdenshær. Derfor må landet gøres til både ven og fjende. Vi vil fremover konstant høre om, hvordan "Kina gør fremskridt med menneskerettighederne, men er farlig".

2) NATO, nu, efter reformen og aftalen med Rusland, i realiteten den længe ønskede verdenshær, kan nu operere uden for Europa og ønskes iflg. H. Kissinger, formentlig først indsat i et fjernt land, f.eks. Afrika, for mere gradvist at vænne verdensopinionen til disse internationale politioperationer.

3) General Colin Powell, ham fra Golf-krigen, der blev luftet allerede ved sidste amerikanske præsidentvalg som kandidat, køres øjensynlig nu i stilling som USA´s næste præsident år 2000. Han ses tilsyneladende som den ideelle til at fremme det dobbelte formål med udstationering af verdenshæren overalt samt bastardisering (fremelsket raceblanding) af jordens nuværende folk. Han skal bruges til at opbløde raceproblemer i USA, der ses som en væsentlig barriere for verdens folks accept af raceblanding og en verden uden grænser. Disse raceemner blev der talt en del om på mødet.

4) De økonomiske redninger af gældsplagede lande godkendtes og nye diskuteredes. Mexico blev diskuteret langt mere frit og direkte, end de samme personager gør offentligt. Spotlight giver detaljerne. Milliarder forsvandt ned i bankvennernes lommer i Mexicos tilfælde. En ny "redning" af verdensøkonomien, hvor betalerne i stor stil bliver amerikanske - men også danske - skatteydere, der bare får et ekstra hak opad - planlagdes over for Vietnam, der nu var på bankerottens rand.

5) Clintons "dobbelte inddæmningspolitik" af de vigtigste muslimske fundamentaliststater, Iran og Irak, blev stærkt kritiseret som værende for simplistisk, kontraproduktiv og lidet forfinet. Politikken gik brutalt ud på at kvæle disse to stater på alle måder. Det var den israelske agent, nu USA´s ambassadør i Israel, Martin Indyk, der opfandt denne politik. Mærkeligt nok mundede kritikken ud i, at Saudi Arabien var hovedskurken, der blev kritiseret sønder og sammen for "manglende samarbejdsvilje" med de internationale organisationer som f.eks. IMF. Fire dage efter Bilderberg-mødet bragte en førstegangsdeltager, Lesley Stahl, et skarpt kritisk TV-progam i CBS (USA) imod Saudi Arabien.

6) Nationalismen, ses som "farlige modstandslommer" mod den lykkebringende verdensregering. De skal inddæmmes, og både Amerikas Pat Buchanan og Frankrigs Le Pen blev diskuteret. Især Le Pen ses som en stor fare for Bilderbergs planer, og han vil blive udset til særlig "opmærksomhed". Mange flere detaljer gives om Bilderbergs diskussioner, som afsløret af juniordeltagere/hjælpere under lovet anonymitet.

7) Yderligere internationaliserende emner og traktater skal opdyrkes, først og fremmest angående miljøet og flygtninge, som emner, der kræver "globale løsninger" (Spotl. 30.6.97, 21.7.97)

 

Trilaterale Kommission.

Kina ses som ankerpunkt for handelsblok.

Én-verden folket har åbnet favnen for Kommunistkina. Et af de væsentligste punkter på det netop afholdte møde i Den trilaterale Kommission (TC) i Tokyo i dagene 22-24 marts, var Kina. TC afholder møder for lukkede døre, hvor kun følgatige journalister får adgang. Bilderberg-gruppen, dens holding-organisation, benægter sin eksistens. Trods det blodige regime ses Kina som hjørnestenen i den planlagte tredjedel af de tre regioner, verden skal inddeles i iflg denne organisation og Bilderberg-gruppen.. Menneskerettighedskrænkelser er pinligt for TC, men det virkelige problem er "nationalismen" og frygt for, at Kina ikke vil afgive suverænitet. Det anses for afgørende at få Kina med i World Trade Organisation (WTO) som en gradvis indfletning af landet i "verdensøkonomien". Også fortsat stationering af amerikanske soldater, men efterhånden som "FN-styrker" eller "Verdenshæren", blev understreget som vigtigt. Og det vil så ske....... (Spotl. 14.4.97)

 

Venstreorienterede fornægter "Den globale plantage"

Hvor de fleste, der benævner sig selv "konservative" er betaget af den såkaldte "frihandel" begynder flere og flere "venstreorienterede" at se lyset og tage afstand fra de globale plutokrater i dette spørgsmål. "Frihandel er imperialistisk globalisering", lyder det. Et sådant eksempel er en protestorganisation "NO TO APEC" (Network Opposed to Anti-People Economic Control) , der også spiller på navnet for den asiatiske tredjedel af verdensregeringsplanen, APEC for "Asia Pacific Economis Cooperation". Den første protesterede for nylig mod den andens planlagte afholdelse af topmøde i Vancouver, British Columbia, i november i år.(Spotl. 21.4.97)

 

NAFTA opsluger grænser. Grænseregion bruges lusket.

På samme måde som det er sket ved den tyske grænse har EUs modpart på det amerikanske kontinent, NAFTA, oprettet en grænseregion, der ser stort på nationale grænser og de enkelte landes suverænitet. Uden at der på nogen måde er stemt om det, er amerikanere i grænseregionen blevet stillet under et internationalt bureukrati. Dette ses som et febrilsk træk for at accelere fjernelsen af nationer. Som påskud bruges "miljøbeskyttelse i grænseregionen" mellem Mexico og USA. Det er La Paz aftalen, der nu træder i kraft ifølge bestemmelser i NAFTA- aftalen. 10 millioner mennesker i Amerika og Mexico lever i regionen. (Spotl. 2.6.97)

 

NAFTA koster job og penge viser ny undersøgelse

En undersøgelse modsiger ganske præsident Clintons reklamesnak om, at NAFTA ("USA´s EU") er noget af det bedste, der er sket for amerikanerne. Traktaten har kostet USA 420.000 arbejdspladser siden 1993 og har destrueret mulighed for grænsekontrol på grund af de enorme mængder af varer, der trænger ind fra Mexico. Herunder også store mængder kokain. Et handelsoverskud i forhold til Mexico før traktaten på $ 1,7 milliarder er nu ændret til et underskud på $ 16,2 milliarder. Yderligere fandt undersøgelsen bl.a., at NAFTA var skyld i 38% af faldet i industribeskæftigelsen og har været årsag til omstilling i beskæftigelsen med af -industrialisering af nationen og overgang til lavere betalt service-virksomhed. Studiet er udført af The Economic Policy Institute sammen med Institute for Policy Studies, The International Labor Rights Fund, Global Trade Watch, The Sierra Club og U.S. Business and Industrial Council´s Educational Foundation -næppe en "Amerika først"-gruppe. (Her kom vi i Europa først med erfaringerne, der jo var de samme, anm.) (Spotl. 14.7.97, stor gennemgang af dette emne 28.7.97)

 

NAFTA-udvidelse søges lusket gennem lovgivningen. Republikanere splittet omkring frihandel

Journalist og republikansk præsidentkandidat ved sidste præsidentvalg (indtil han trak sig), Pat Buchanan, afslører, hvordan den republikanske kongresmand Phil Crane i sidste øjeblik søgte at luske en tilføjelse til en skattelov gennem (H.R. 2014). Den ville have betydet, at et stort antal lande i Mellemamerika ville komme med i NAFTA. At frihandels-fortalerne nu bruger sådanne metoder viser, at de har tabt troen på deres argumenters overtalelseskraft, siger Buchanan (Spotl. 11.8.97)

 

Ny "Bilderberg" gruppe.

En ny gruppe til fremmelse af "Global Plantage" og frihandel er dannet som en mindre paranoid, mere brugervenlig pendant til den superhemmelige Bilderberg-gruppe. Den kalder sig "New Atlantic Initiative" (NAI), har endda internetadresse (www.aei.org) og er en samling af velkendte "Én-verdens"-fanatikere, heriblandt Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, George Schultz, Vaclac Havel (der har en lang historie med at spise kirsebær med de store internationalister). Emnerne er velkendte: NATO-udvidelse, NATO-ledet global angrebsstyrke, sammensmeltning af det kommende ØMU med en stærkt udvidet NAFTA. Med i den 81 mand store bestyrelse er bl.a. adskillige velkendte ledende zionister. Ud over den kendte Anti Defamation League uoficielle "udenrigsminister", Max Kampelmann, også adskillige, der har været bredt mistænkt for at være redskaber for Mossad, så som Perle og Ledeen. Dette par kom op på en kort liste over mistænkte, der af daværende forsvarsminister Caspar Weinbergers stabsadvokater blev opregnet som medlemmer af den såkaldte "X-komité", der var fører for den dømte spion Jay Pollard.(Spotl. 7.7.97)

 

Elleve bøger i een. Afslører, hvordan Den Ny Verdensorden planlægger at slavebinde os alle.

Tidligere, i 70erne og måske 80erne var Gary Allens " None Dare Call it Conspiracy" den klassiske begynderbog til at forstå det komplot mod menneskeheden, der har været i gang i mange år, og som nu har nået uhyggelige proportioner. Denne bog er stadig på grund af sin populære indføring i emnet en virkelig god starter, men svær at få fat i. Den nyeste og mest omfattende må være David Icke´s " And the Truth Shall Set You Free" (se artikel under menuen "Forfatter undersøger..." samt adresse i lederartiklen "Dronten nr. 3"). Der er nu kommet en bog af Alan B. Jones " How the World REALLY works" (som fås hos Liberty Library, se lederartikel for adresse).

Bogen resumerer hele 11 klassiske bøger - fra begge sider af opgøret -om verdensdiktaturet "Den Ny Verdensorden"s funktionsmåde. De er:

A Century of War - Anglo-American Oil Politics and the New World Order af William Engdahl

Tragedy and Hope af én-verden historikeren Carroll Quigley

The Naked Capitalist et anti-"establishment" værk af Leon Skousen

The Tax Exempt Foundations en rapport af William McIIhany

The Creature from Jekyll Island - A second Look at the Federal Reserve af G.E.Griffin

Report from Iron Mountain - On the Possibility and Desirability of Peace af Leonard Lewin

The Greening - The Environmentalist´s Drive for Global Power af Larry Abraham

The Politics of Heroin - CIA Complicity in the Global Drug Trade

Final Judgement - Missing Link in JFK Assassination af M.C.Piper

Dope, Inc. en undersøgelse af den globale narkohandel - og

1984 af George Orwell

(320 sider, $ 18) - (Spotl. 7.7.97)

Spotlight tilbyder 300.000kr. i belønning til den, der kan modbevise påstanden om Bilderberg-sammensværgelsen

Belønningen kan opnås, blot én af følgende "Spotlight"-påstande kan modbevises:

"

* Der er en hemmelig Bilderberg Organisaton, der har eksisteret i mere end 40 år.

* Den holder årligt møde et eller andet sted i Europa, Canada eller USA under streng bevogtning.

* Den gør alt, hvad den kan for at holde sine møder og hvad der hér diskuteres, absolut hemmeligt.

* Alle personer, der inviteres til dette hemmelige møde er enten ekstremt rige eller politisk magtfuld eller de er talsmænd for dem, der er.

* Bilderbergernes beslutninger bliver ofte overført til at være offentlig politik af regeringer, inklusive USAs regering.

* Betydningsfulde og magtfulde ejere af store aviser og magasiner samt fjernsynsselskaber deltager i disse møder. Ikke desto mindre er der normalt ingen omtaler af møderne i andre aviser end "The Spotlight".

* Alle journalister lærer, at "navne skaber nyheder". Ikke desto mindre, hvis de skriver en historie om det betydningsfulde ved et Bilderberg-møde, og hvordan det relaterer til den nationale politik, vil historien blive "trukket til side" af deres redaktører, og enhver redaktør ved, at han ikke må trykke sådan en historie.

* I realiteten hævder mange redaktører ukendskab til til Bilderbergerne snarere end at indrømme, at de deltager i en sammensværgelse, der skal undertrykke al nyhedsdækning af denne betydningsfulde og indflydelsesrige gruppe.

* Aviser skriver ofte ledere, der priser dem selv for en påstået "pressefrihed" i Amerika, og de deler priser ud til sig selv, alt imens de véd, de lyver.

* Bilderbergernes eksistens modbeviser fuldstændigt, at der skulle være "demokrati" i Amerika, for den overvejende almenhed, der går til valg, har ingen anelse om, at deres stemmer er meningsløse og at alle de store politiske, udenrigspolitiske, militære og økonomiske regeringsbeslutninger ("policy decisions") foretages af internationale plutokrater for yderligere at berige dem selv, stjæle skatteydernes penge og stramme deres greb om regeringsmagten.

"

----- Liberty Lobby, der udgiver "The Spotlight" har dækket Bilderbergerne siden starten og det samme har Spotlight årligt, som den eneste avis i verden, siden dens start i 1976. Den er ofte blevet beskyldt for antisemitisme, specielt af talerøret for den jødiske loge, B´nai B´rith, propaganda- og spionorganisationen Anti Defamation League (ADL). Denne opererer iflg. Spotlight ulovligt som en uregistreret agent for staten Israel i USA.. ADL har spillet en ledende rolle som støtte for Rockefeller og Rothschilds Bilderbergere i forsøgene på at bringe Spotlight til tavshed gennem forskellige medieangreb, retssager og beskidte tricks-operationer, hævdes det. (Spotl. 21.7.97)

Dronte 3

Drontens hovedmenu