Dronte 4

Undertrykt Nyt

Racisme / Race

"Racisme" er internationalisternes bedste skræmmeord og et af de mest undertrykte og misbrugte begreber. Dette må bringes til ophør. Fysiske antropologer, hvis værker har været enten undertrykt eller fordrejet i propagandistisk øjemed i omkring 70 år, må igen kunne tale frit og bidrage til forståelse af mennesket. Propagandamagernes psykiske krigsførelse mod hovedsagelig den hvide race, ved hjælp af stempling og tabuisering af emnet, må afsløres. Nyheder på dette område vil som smagsprøver blive bragt her.

Sig undskyld, hvis du er hvid

Så blev det officielt. Hvis du er hvid, er du racist. Det kommer fra John Hope Franklin, der er formand for præsident Clintons Råd vedr. Racespørgsmål (Advisory Board on Race), se også nedenfor. Han citerede en rapport fra Harvard-professor Lawrence D. Bobo, der siger, at "hvid racisme er så omfattende, at den skader middelklasse-sortes følsomme psyker". (Spotl. 13.10.97)

Politisk ukorrekt fund

Et sensationelt arkæologisk fund af et 9.000 år gammelt menneske nær Kennewick, Washington, kan blive en bombe under de politisk korrekte historieudlægninger, der undervises i over alt i verden og som siger, at de hvide stjal Amerika fra indianerne. Det er nemlig skelettet af en hvid mand, der er fundet. Dette har løftet "et tavshedens jerntæppe" fra andre lignende, politisk ukorrekte fund. "Kennewick"-manden ledsages af mindst seks sådanne andre fund, der alle er af ældre dato end nogen mongolid indianer, der er fundet. Kennewick-manden er nu genstand for retsopgør mellem arkæologer, der ønsker at vide alt omkring fundet og myndighederne, støttet af indianske interessegrupper, der ønsker at dække fundet til og glemme det (flere detaljer om dette og andre lignende fund, også i Sydamerika samt anden baggrund i Spotl. 13.10.97)

Rodney King tilbage i fængsel

Han blev dømt for hustruvold og idømt 90 dages fængsel i en ret i Los Angeles. Han er sort og blev berømt for at modsætte sig arrest, hvilket medførte lange fængselsstraffe for to hvide politibetjente (for vold mod ham (optaget på video) og for at være den udløsende årsag til krigslignende raceoptøjer i Los Angeles, red.) Spotl. 27.10.97

Racisme på mexicansk

Kan måske også kaldes "ny nationalisme". En hr. Olin Tezcatlipoca, der er leder af en mexicansk organisation i Los Angeles ved navn "Chicago Mexicano Mexica Empowerment Committee" (CMMEC) siger, at mexicanerne ikke bør begå det, han kalder "slow-motion folkedrab" ved at gifte sig med ikke-mexicanere. Han erklærer zionismen og grundlæggelsen af Israel som sin inspirationskilde. Han ønsker at kræve det moderne Mexico som hjemland udelukkende for den oprindelige indfødte befolkning og han vil genindføre det oprindelige sprog Nahuatl. Desuden ønsker han at uddrive de hvide fra det sydvestlige USA og fra Mexico. CMMEC-medlemmer siger, de ikke er "latino" eller "hispanic", men mexicanere. (Spotl. 15.12.97) se også Dronten nr. 1 / Undertrykte nyheder.

Zimbabwe - etnisk udrensning af hvide

Selv om det nu er 17 år siden Ian Smith overgav Rhodesia til kommunisten Robert Mugabe, der navngav landet Zimbabwe, bliver Smith alligevel vred nu. Mugabe har erklæret, at han agter at tage ca. halvdelen af de hvides ejendom med magt og give den til besiddelsesløse sorte. Ian Smith, der selv bor i gode kår på sin gård efter sin pensionering, angriber nu den sorte regering for planerne. Det drejer sig foreløbig om i alt 1.732 gårdbrug, hovedsagelig ejet af hvide, der nu skal nationaliseres. Denne udvikling blev forudsagt for 17 år siden af Spotlight (Spotl. 8.12.97)

Clintons "had-forbrydelser": omvendt racisme og diktatur.

"Had" er en smart undskyldning for indførelse af hjernevask og diktatur. Clintons planer for propaganda (specielt over for skolebørn) og lovgivning mod, hvad der af medier trommes op som "hade-forbrydelser" (hate crimes) kom endelig helt tydeligt frem under en konference om "hate crimes" på George Washington State University i efteråret ´97. De, der ikke med det "gode" ville holde op med deres "racisme" skulle føle grovfilen. Clinton og hans Racekommission havde i nogle måneder i taler og interviews talt lyserødt om "racemæssig forbrødring", men nu skulle anti-racistisk tvangsundervisning i skoler, stramning af de amerikanske "racismeparagraffer" og et landsomfattende netværk til registrering af hade-forbrydelser ordne sagen. Medens hele nationen ved massemediernes hjælp søges skruet op til en landsomfattende lynch-pøbel mod "had" var det måske en idé at stoppe op et øjeblik og se, hvad dette princip indebærer.

For det første er dét at gøre specielle forbrydelser mod specielle mennesker til et nyt kriminalitetsfelt en strålende måde til at mangedoble en allerede meget for stor politi-, agent- og anklagerstyrke ( se også "Verdensregering" / FN planlægger verdensomspændende politistyrke, - i dette nummer af Dronten). Dernæst er det et brud på 14. Amendment i Forfatningen (Grundloven): "alle borgere skal behandles lige for loven" -, idet nogle borgere nu beskyttes bedre end andre, og nogle straffes hårdere end andre for samme forbrydelse. Endelig er begrebet: "hade-forbrydelse" totalitært. Man vil ikke kun straffe for handlingen, men vil tillige straffe motivet til handlingen. Det er en tankeforbrydelse, som dem, George Orwell skriver om i "1984",. Det var nøjagtig det, Stalin og Mao Tse-tung gjorde. De fleste historiske samfund, frie eller tyranniske, har trods alt været tilfredse med at kunne straffe kriminel adfærd, her er det tankeforbrydelser, man vil til livs. Clintons idealer er derfor skåret ud i neonlys. (fra Spotlight 8.12.97)

(Se også Dronten nr.1 og nr.3 / Undertrykte nyheder / USA- indvandring /Clintons racesnak giver bagslag)

"Brolægger USA´s regering vejen til racekrig?" spørger forfatter

Den 11.-12. oktober 1997 blev der i Washington, USA, afholdt en konference om racerelationer. Forfatteren til den kontroversielle bog Paved With Good Intentions (Brolagt med gode hensigter ), Jared Taylor, holdt følgende foredrag (redigeret transkript) ved den lejlighed:

"Hvis mennesker ønsker at gå hver til sit, er der normalt ingen, der protesterer herimod. Når det imidlertid bliver et spørgsmål om race, er det almindelige synspunkt her i USA i dag, at mennesker af én race, der ønsker at leve blandt mennesker af deres egen slags --- at det er et umoralsk, dadelværdigt og foragteligt synspunkt, især når dette synspunkt indtages af hvide. Det er slemt nok, når sorte, eller ikke-hvide indtager den holdning, men på en eller anden måde er det særlig ækelt, når hvide ønsker at bo i et helt hvidt boligområde eller et helt hvidt samfund." Læs hele foredraget under menuen "USA - "den store smeltedigel" i dette nummer.

(for yderligere oplysninger, skriv til: Americans for Self-Determination, PO Box 34605, Washington D.C. 20043, USA. Taylors bog Paved With Good Intentions kan p.t. købes på særligt tilbud $ 10 fra Liberty Library, 300 Independence Ave., SE, Washington D.C. 20003, USA) Spotl. 17.11.97Dronte 4

Drontens hovedmenu