KAPITEL OTTE

DU ER SVARET

Mange mennesker kan ikke lade være med at rationalisere. Efter at have læst denne bog vil nogen begræde, at situationen er håbløs. Mange af disse mennesker var også dem, som - før de læste denne bog - ikke troede på, at de problemer, vi stod overfor, var alvorlige. Nogle mennesker vågner op og opgiver den samme uge. Dette er selvfølgelig netop, hvad de INDVIEDE vil have dig til at gøre.

Sammensværgelsen kan bekæmpes. De INDVIEDE er ikke immune. Det er sandt, at de kontrollerer vigtige dele af regeringen, højfinansen og massemedierne. Men de kontrollerer ikke alt; ellers var skruestikken nemlig lukket. Vi kan sige, at sammensværgelsen kontrollerer alt, bortset fra dig. Du er deres akilleshæl, hvis du er villig til at slås. Et gammelt sports-ordsprog siger, at dem, der opgiver, aldrig vinder, og dem, der vinder, aldrig giver op. Vi behøver en million individer, der ikke giver op - men tværtimod har vilje til at vinde!

Selvfølgelig kan man ikke gå til angreb på sammensværgelsen lige på og hårdt . . . og forsøge at bekæmpe den på dens hjemmebane. Men de INDVIEDE er sårbare. Du, og tusinde af andre som du, kan vinde, hvis I vil. Det er vor hensigt i dette afsluttende kapitel at vise, hvorfor det kan gøres, og hvordan man kan gøre det.

Tidspunktet for et stormløb har aldrig været bedre. Hvad Barry Goldwater sagde i 1964, var folk villige til at tro i 1968. De fleste af de mennesker, der stemte på Nixon, gjorde det, fordi han lovede at bringe balance i budgettet, ikke at indføre løn- og priskontrol; at formindske regeringens forbrug, ikke fordoble det; at nedskære velfærdstænkningen, ikke støtte en garanteret årsindkomst; at stå fast overfor kommunisterne, ikke lede de Røde kinesere ind i FN; at opbygge Amerikas forsvar, ikke fortsætte med at nedruste os ensidigt og at standse bistanden og handelen til/med vore åbent kommunistiske fjender, ikke fordoble den. Det var disse programpunkter, som tilsyneladende adskilte Nixon fra Humphrey. Nu ser vi, at Nixon har afvist sine egne løfter og gennemført sine modstanderes i stedet for. I 1972 vil millioner af amerikanere have fundet ud af, at der kun er meget lille forskel på de to partiers lederskab. Og flere og flere mennesker indser, at der findes en lillebitte klike af sammensværgelse i toppen, som kontrollerer både det demokratiske og det republikanske parti.

Det, som disse konspiratorer ikke kan overleve, er afsløring. De INDVIEDE har kun succes, fordi så få af deres ofre ved, hvad der bliver planlagt, og hvordan de INDVIEDE realiserer disse planer. Sammensværgelser kan kun operere i mørke. De kan ikke tåle dagens og sandhedens lys. Hvis en eller anden anselig minoritet af denne verdens befolkning bliver bekendt med sammensværgelsen, og hvad den er ude på, kan de INDVIEDE's planlægning igennem mange årtier i dette land, ødelægges på forbløffende kort tid.

Dette job består i høj grad i at få andre til at erkende, at de er blevet narret og vil fortsætte med at blive narret. Du må blive en lokal gren af verdens største åbne universitet. Men før du kan gå i gang med at afsløre disse konspiratoriske kendsgerninger over for andre, må du først selv lære kendsgerningerne. Denne bog er skrevet for at give dig disse kendsgerninger, og den kan blive dit vigtigste redskab. (Bogen, som altså i dag er 27 år gammel, men stadig lige aktuel, ja mere end nogen sinde, anviser i dette kapitel metoder til skabelse af en bevægelse mod sammensværgelsen. Nogle - herunder adresser - vil være uaktuelle, og i dag vil især internet-udbredelse og fotokopiering være oplagte metoder. Også oprettelse af studiekredse og debatgrupper. m.m., o.a.). Det, at en hær af individer helt har helliget sig at afsløre »sammensværgelsen«, vil gøre de INDVIEDE bange, fordi denne hær arbejder udenfor de kanaler, som de kontrollerer.

Richard Nixon har sagt om det republikanske parti: »Vi må bygge et telt med plads til alle«. Det samme har åbenbart været demokraternes mening gennem den sidste årrække. Men et parti må være baseret på grundsætninger for at have nogen eksistensberettigelse. At indlemme socialister i det republikanske parti må i teorien bryde med grundsætningen, men i virkeligheden tjener det kun til at fratage stemmeretten fra dem, der tror på en forfatningsmæssig republik og det frie initiativ.

I 1972 vil republikanerne prøve at få dig til at glemme, at Richard Nixon blev valgt på George Wallace's program, mens han har gennemført Hubert Humphrey's. Det hele vil ende med »party unity« (parti-sammenslutning). »Hvis ikke Nixon, hvem så?«, vil være det typiske svar på kritik af Nixons handlinger. Men sammenslutning med ondskab er ondt. Under kampagnen i 1972 vil Nixon igen tale konservativt, mens CFR's demokratiske kandidat vil lyde frygtelig radikal med det formål at skræmme dig til at acceptere Nixon som det mindste af to onder. Det etablerede Samfund vil muligvis gå så langt som til at dirigere sin John Lindsay eller Eugene McCarthy som en yderst venstreorienteret tredie- eller fjerde-kandidat for at splitte demokraterne og få Richard Nixon genvalgt med forholdsvis få stemmer.

Det er kun logisk, at de INDVIEDE vil prøve at anvende et coup de grace (nådestødet) mod Amerika gennem en republikansk præsident, simpelt hen fordi de fleste ikke vil tro, at en republikaner kan være så »skudt i kommunismen« eller vil sætte vor frihed og selvstændighed på spil. Vagthundene er tilbøjelige til at falde i søvn, når en republikaner er ved magten.

Demokraterne og republikanerne må bryde de INDVIEDE's kontrol med deres respektive partier. CFR.-typerne og deres spytslikkere og status-stræbende, opportunistiske medløberee må forlade selskabet - ellers må patrioterne gå.

Det er op til dig at holde politikerne til ilden, og få dem til at tage de CFR.-INDVIEDE op som et emne i deres kampagner. Dette kan realiseres ved at fremelske en grundtanke, der vil angribe deres magtmetode. Klarhed må der fremskaffes. Løgnen må udstilles. Socialisterne må tvinges til at samles i eet parti. Sammensværgelsen ønsker nemlig ikke den klare adskillelse mellem parti-ideologierne. De INDVIEDE ønsker, at forskellene mellem partierne skal være uklare og tvetydige, handle om personligheder, ikke grundsætninger. Ingen af partierne kan yde modstand mod socialismen, så længe de selv kører efter socialistiske programmer. Og det er sådan, de INDVIEDE ønsker det.

Det, der står på spil er intet mindre end slavebindingen af dig og dine børn. Bare fordi størsteparten af de INDVIEDE tilhører den vestlige verden, skal du ikke tro, at de vil frelse de vestlige lande fra den terror, de har påtvunget tredive andre lande gennem deres hyrede kommunist-bøller. For de INDVIEDE, er "Jorden" deres land, og de eneste, de er trofaste imod, er dem selv og deres sammensværgede fæller. Det at være borger i Vesten, betyder ikke mere for dem end det at være æresborger på Bali ville betyde for dig. Det har ikke naget deres samvittighed en tøddel, at millioner af dine medmennesker er blevet myrdet, inklusive 50.000 af dine egne sønner i Vietnam. For at kunne styrke deres magt i den frie verden, er de nødt til at gøre det samme her, som de har gjort i de andre lande. De vil opbygge og befæste deres diktatur gennem stærk terror. Terroren vil ikke ophøre med den endelige overtagelse. Tværtimod vil terroren da først for alvor starte . . . for total altomfattende terror er en absolut nødvendighed for at holde et diktatur ved magten. Og terror betyder ikke kun, at man straffer dem, der er modstandere af Den nye Orden. Terror er ensbetydende med mord på- og fængsling af tilfældigt udvalgte mennesker . . . det gælder endog mange af dem, der hjalp dem selv med at komme til magten.

De, der er selvtilfredse og håber på at undslippe terroren, fordi de ikke var involveret i politik eller ikke modsatte sig, at Den nye Orden kom til magten, må du få til at forstå, at dette altomfattende krav om terror især vil ramme dem. . . at de ikke kan undslippe, ved ikke at gøre noget.

Hvad kan vi så forvente, at sammensværgelsen vil gøre i den nærmeste årrække? Her er fjorten milepæle på den vej til totalitarisme, som historikeren, Dr. Warren Carroll, for nogle år siden udarbejdede sammen med en flygtning fra Jugoslavien, Mike Djordjevich. Listen er ikke opstillet i nogen bestemt rækkefølge. Men indførelsen af enhver af disse restriktioner på vor frihed (hvoraf ingen var i kraft, da denne liste blev udarbejdet) vil være en tydelig advarsel om, at den totalitære stat er meget nær; og når først et betydeligt antal af dem - måske fem - er blevet påtvunget, kan vi ganske rationelt konkludere, at de øvrige punkter ikke vil lade vente længe på sig, og at retten til frihed og bevarelsen af republikken er tabt endeligt i dette land.

FJORTEN MILEPÆLE PÅ VEJEN TIL SLAVERI

l.Forbund mod at føre penge ud af landet og mod oprettelse af- eller bibeholdelse af en udenlandsk bankkonto, gældende for alle borgere.

2.Afskaffelse af privat ejendomsret og håndvåben.

3.Tilbageholdelse af individer uden retslig proces.

4.Krav om, at private, finansielle transaktioner skal fæstes til person-nummeret eller anden regeringsidentifikation, således at regeringsarkiverne med disse transaktioner kan ajourføres og indfodres i en komputer.(Betalingskort, o.a.)

5.Vedtagelse af lov om tvungen uddannelse for at forbyde de i øjeblikket eksisterende privat-skoler.

6.Tvungen ikke-militærtjeneste.

7.Tvungen psykologisk behandling af ikke-regeringsansatte eller børn på offentlige skoler.

8.En officiel erklæring om, at anti-kommunistiske organisationer er nedbrydende, samt legalisering af påfølgende aktioner, som har til formål at undertrykke dem.

9.Love, som kun tillader, at et begrænset antal mennesker mødes i et privat hjem.

10. Betydelige ændringer i pas-reguleringen, som gør det sværere at opnå og bruge pas.

11.Pris- og lønkontrol, specielt i en ikke-krigssituation

12. Enhver tvungen registrering hos regeringen af, hvor hvert individ arbejder.

13.Ethvert forsøg på at begrænse bevægelsesfriheden indenfor landet.

14.Ethvert forsøg på at lave en ny væsentlig lov ved regeringsdekret (eller "særlove" som i Danmark med "palæstinenserloven", "bosnierloven", "stramningen af racismeparagraffen" og "rockerloven"?, o.a.)

Som du uden tvivl er klar over, har præsident Nixon allerede indført trinene l, ll og 14 for U.S.A.'s vedkommende.

Trinene 2, 3, 6, 7, 9, 12 og 13 er allerede blevet foreslået, og nogle af dem bliver der af organiserede grupper aktivt propaganderet for. Fra l. januar 1972 skal bankerne meddele regeringen, når de udleverer eller indkræver mere end 5.000 dollars. Det næste trin vil være at forbyde, at der føres penge ud af landet. Storebroder holder øje med din bankkonto!

Øget regeringskontrol over forskellige slags privatskoler foreslås hvert år i de mange staters lovgivende forsamlinger. Tvungen ikke-militærtjeneste - en universal indkaldelse af alle unge mænd og kvinder, hvoraf kun en minoritet kommer til at udføre egentlig militærtjeneste, har været foreslået af Nixon-administrationen som et alternativ til indkaldelsen. Sensitivitets-øvelser kræves allerede af et stadigt stigende antal regeringsansatte, lærere og skolebørn. Så langt tilbage som i 1961, foreslog Victor Reuther, at anti-kommunistiske grupper og organisationer blev undersøgt og sat på justitsministeren's liste over statsfjendtlige kræfter.(I Danmark ændrede justitsminister Erling Olsen PET´s hemmelige instruks til at tjenesten skulle koncentrere sig om højrefløjen, o.a.). Den fremadskridende propaganda-krig for tvungen registrering eller konfiskering af skydevåben, er alle kollektivisterne's prioritet nummer ét (og i dag vidt fremskreden, o.a.) - en bevæbnet befolkning er den største forhindring mod en totalitær magtovertagelse af U.S.A. og den frie verden.

Du er med i denne kamp, hvad enten du ønsker det, eller ej. Med mindre du er en af de INDVIEDE, er du et offer. Hvad enten du er multimillionær eller fattiglem, så har du en enorme indsats på spil.

De INDVIEDE regner med, at du er optaget af dine egne problemer eller er for doven til at slå igen, mens slaveriets kæder strammes omkring dig. De regner med, at deres massemedier kan narre dig, gøre dig bange eller latterliggøre dig bort fra at redde din frihed, og - mest af alt - regner de med, at du tror, du kan undslippe ved ikke at tage del i modstanden mod deres magtovertagelse.

De regner også med, at alle I, der erkender sammensværgelsen, bliver så optaget af at holde øje med alle bevægelser, at I bliver fuldstændigt hypnotiserede af deres intriger, og således bliver ude af stand til at handle.

Valget er dit. Du kan sige, »Det sker ikke her!« Men næsten hver eneste af den milliard mennesker, der siden 1945 er blevet trælbundet af kommunisterne, sagde utvivlsomt det samme. Eller du kan overrumple hele dette konspiratoriske apparat.

Det valg, du må overtage, blev formuleret af Winston Churchill, da han sagde til Englands folk:

»Hvis I ikke vil kæmpe for retfærdigheden, når I let kan vinde uden blodsudgydelse; hvis I ikke vil slås, når Jeres sejr er sikker og ikke for dyrebar, kommer I muligvis til det øjeblik, hvor I bliver nødt til at kæmpe, selv om alle odds er imod Jer, og der kun eksisterer en usikker mulighed for overlevelse.«

Fordi vi har ignoreret advarsel efter advarsel, befinder vi os nu i denne situation i historien. Med mindre du gør din pligt nu, vil du snart stå ansigt til ansigt med en tredje mulighed, ligeledes beskrevet af Hr. Churchill. Han sagde:

»Der findes måske en endnu værre skæbne. I vil måske være nødt til at kæmpe, når der ikke længere er noget håb om sejr, fordi det ganske enkelt er bedre at gå til grunde end at leve som slave«.

HVAD VIL DU GØRE?

Hvis du ikke er villig til at blive indblandet, fordi du mener, at det kan gå ud over dit arbejde eller sætte dit sociale omdømme på spil, så se dine børn ind i øjnene, og fortæl dem, at social prestige og indtjening af penge er vigtigere, end de er.

Hermed er vor sag til ende.

Hvis du har besluttet dig for ikke at gøre noget, så kan du godt lukke denne bog, lade være med at læse mere - og slukke lyset. Det er lige netop det samme, du vil gøre for den frie verdens stater, og Gud hjælpe os. Og må Han forbarme sig over din sjæl.

Hvis du beslutter, at du vil gøre noget - at du i det mindste endnu ikke er under kontrol - læs da videre - tag imod den bold, vi giver videre til dig, og lad os sammen med tusinde andre »gøre stormløb« mod sammensværgelsen.

Her kommer hvordan: De fire nøgler til dette program, er:

1.Dig selv. Hvad du nu gør, er selvfølgelig nøglen til hele denne operation. Hvis du venter, vil din målbevidsthed aftage, din bekymring vil dale, men faren vil tiltage. Husk på, at de INDVIEDE er ligeglade med, hvor meget du ved om deres sammensværgelse, så længe du ikke foretager dig noget. Så læs videre, og gå så i gang.

2.Denne bog: Ingen tør kalde det sammensværgelse. Med denne bog har vi forsøgt at give et kortfattet overblik over sammensværgelsens karakter. Vi skrev den ikke kun for at forklare om sammensværgelsen, men for nu at give dig et fuldstændigt handlingsprogram, således at de mange »Du'er« over hele verden ikke nødvendigvis behøvede at være veltalende sælgere for at iværksætte »stormløbet«. (nu, 27 år senere, kan du uddele disketter, lave udskrift, som du kopierer osv., o.a.)

Du kan simpelt hen sende denne bog videre og lade den gøre arbejdet for dig. Sammensværgelsen vil muligvis være i stand til at undertrykke denne bog og udelukke den fra tidsskriftsreolen i det lokale supermarked, men de kan ikke forhindre dig i at distribuere den til venner, naboer, slægtninge og forretningsforbindelser, og især på dine egne enemærker. Med en potentiel distribution på 30 millioner af denne bog til de ovenfor nævnte (og på en måde, som endnu ikke er beskrevet), vil l skabe en grundopfattelse (viden), der vil smide de INDVIEDE ud.

Det er temmelig sandsynligt, at der under distributionen af denne bog vil blive rejst spørgsmål angående visse påstande og konklusioner, som du ikke vil være istand til at svare på. Der findes en række organisationer, som har dokumenteret materiale om alle emner, omhandlet i denne bog. Men efter omfattende personlig efterforskning har forfatteren kunnet konstatere, at den organisation, som er førende på dette område, har mest erfaring og gør det bedste arbejde indenfor afsløring af sammensværgelsen, er The John Birch Society, USA (I dag ville jeg foretrække "The Spotlight", se adresse i tidl. numre af "Dronten", o.a.)

Ser det ikke mærkeligt ud, at denne organisation, som arbejder mod decentralisering af den politiske magt og afsløring af de INDVIEDE, bagvaskes af massemedierne, mens Rådet til Udenlandske Relationer (CFR), som fremmer en centralisering af magten i hænderne på nogle få personer i en verdensregering, så godt som aldrig bliver omtalt? Så kontakt The John Birch Society for yderligere baggrunds-informationer (Belmont, Massachusetts 02178 San Marino, Kalifornien 91108 - eller find den nærmeste »American Opinion«-boghandel i telefonbogen).

3.Din valgkreds. Valgkredsen er den laveste fællesnævner i vores politiske opbygning. Enhver politiker vil skrive under på, at den, der opnår størst indflydelse og appellerer til de fleste mennesker i valgkredsen, vinder valget. Når du indsnævrer det arbejde, der skal udføres, til denne mindste fællesnævner, ser arbejdet ikke nær så uoverkommeligt ud, som når man betragter de millioner af vælgere, der skal omvendes. Mange valg bliver vundet eller tabt med mindre end fem stemmer pr. valgkreds. Husk, at hvert stemmeskift, du kan opnå (ved at så sæden med denne bog), faktisk bliver til to stemmer, idet man samtidig tager en stemme fra den anden side.

Indled dit »stormløb« nu i din egen valgkreds. Lister over registrerede vælgere kan fås på kommunekontoret. Når alle arbejder indenfor sin egen valgkreds, vil alle de tidligere års mislykkede anstrengelser kunne undgås, og efterhånden vil disse anstrengelser blive organiseret. En fuldstændig dækning af din valgkreds vil medføre, at der naboerne imellem vil blive talt om emnet, og at denne bogs læsere dermed forøges betydeligt.

4.Din politiker (i parlamentet). Du har nu taget de tre første enkle grundskridt i »stormløbet«. Ser vi bort fra en engros-vækkelse af Amerikas befolkning, er det sandsynligvis ønsketænkning at tro, at CFR's tag om præsidentembedet kan brydes i 1980. Men det er muligt at bremse de INDVIEDE's folk i Repræsentanternes Hus, i parlamentet. Kongressen kan stadig yde modstand mod sammensværgelsen, hvis bare den ville. Den kan ligeledes kaste et søgelys på CFR's kvælertag om regeringen's udøvende magt. Ingen tyv vil bryde ind i et hus, hvis han bliver belyst med projektørlys. Med din hjælp kan parlamentet blive dette projektørlys.

Det er i parlamentet, at sammensværgelsen kan bremses, i det mindste indtil der er tilstrækkelig styrke til at få den jaget ud. Men dine kandidater til regeringen må tvinges til at indtage et offentligt standpunkt til Rådet til Udenlandske Relationer (CFR), dets mål og dets magt i forbundsregeringen. Og så snart din kandidat bliver valgt, må du sikre dig, at han står imod det utrolige pres, som vil blive pålagt ham i regeringen for at få ham til at gå på akkord med hans grundsætninger. Det medlem af regeringen, for hvem du danner valggrundlaget, må være lige så standhaftig i hovedstaden, som han er i jeres personlige samtaler hjemme. Husk på, at et medlem af parlamentet må vende tilbage til sine vælgere hvert fjerde år, for at blive genvalgt. (princippet er almengyldigt, således også i Danmark, o.a.)

Hvordan ville du føle, hvis du sad i parlamentet og havde stemt for samtlige 14 milepæle til slaveri og derefter bad om at blive valgt af vælgere, der havde læst Ingen tør kalde det sammensværgelse? Det er derfor lettere at holde et medlem af parlamentet på dydens vej, end det er med en kommunalpolitiker eller med præsidenten. Skønt det ikke er let, er det dog muligt for en god mand i parlamentet at få sin kampagne finansieret indenfor sit område og ikke være afhængig af de INDVIEDE's kampagne-støtte.

Hvis der på dette tidspunkt ikke findes nogen kandidater til parlamentet, der er værd at støtte, så støt en eller flere i andre områder. Giv aldrig penge til en borgerlig eller socialdemokratisk National-Komite (republucan or democrattic). De penge - bortset fra symbolske beløb - vil aldrig gå til kandidater, der er imod CFR.( I Danmark: mod multietniseringen og internationaliseringen, bl.a. EU, o.a.) og Det etablerede Samfund og som for det meste lider svært af mangel på kapital, i det mindste indtil de er veletablerede. Giv kun dine kampagne-penge til dem, der vil bekæmpe sammensværgelsen. En kandidat, der går ind for gode konservative grundsætninger, er ikke nok. Vi har haft mange af disse kandidater, og skønt mange af dem er virkelig gode folk, kommer de aldrig ind på livet af de virkelige problemer - at afsløre bagmændene bag the World Socialist Movement.

Så organiser Jeres »stormløb«, send Jeres bøger videre og hold et skarpt øje med Jeres mand i parlamentet og hans vælgerskare.

Dette »stormløb«-begreb, som vi foreslår, er ikke kun et spil, vi spiller, selv om vi bruger et ord, hentet fra sportsverdenen.

For at sammenfatte: Man behøver ikke nødvendigvis at være en veltalende sælger for at lave dette »stormløb«. Man behøver ikke nødvendigvis at vide alt om hele sammensværgelsen - bogen er beregnet til at gøre arbejdet for dig.

Alt, hvad du behøver at gøre, er at skaffe midler til at købe bøgerne og derefter på den ene eller den anden måde få din valgkreds dækket med dem. Tving da din mand i parlamentet til at bekæmpe Det etablerede CFR-Samfund.

Det er simpelt; det er lige ud ad landevejen. Det er en plan, der virker.

Med 30 millioner »stormløbere« ved slutningen af '70erne kan og vil I jage sammensværgelsen på flugt, vende historiens gang og frelse Jer selv og Jeres familier fra slaveri.

Husk på, at sæd sået i '70erne vil give udbytte, ikke kun i dette årti, men også i 1980erne.

Hvis vi ikke bygger en stor modrevolutionær base nu, vil spillet sandsynligvis være tabt en gang i slutningen af '80erne.

Efterskrift ved oversætteren

Selv om denne bog, som jeg blev begejstret for i 1972, er 27 år gammel her i 1998, og det ikke kan siges, at den i USA, eller den øvrige verden har medført det ønskede "stormløb" (om end den givetvis har sat en udvikling i gang) kan den stadig anvendes, også i Danmark, som en pædagogisk begynderbog om baggrunden for masseindvandring, multi-kulti, EU, Ny Verdensorden osv. Jeg har i dag en mere detaljeret viden om "sammensværgelsen", og foretrækker nu at finde mine nyheder hos "Spotlight" i USA (adr.: se tidligere numre af "Dronten") snarere end hos John Birch Society ( adr.: P.O.BOX 8040, Appleton, Wisconsin 54913, USA, som dog udgiver mange spændende bøger og tidsskrifter. Jeg er ikke enig i alle vurderingerne i Gary Allens bog, men grundprincipperne er stadig gyldige - og desværre er gennemførelsen af de totalitære planer uhyggeligt tæt på, at vi ligger og vrider os i nettet i de sidste krampetrækninger.

Du kan gøre en forskel! Supplér med anden viden, f.eks. som leveret i "Dronten"og dens videre henvisninger. Men ---- gør noget!

Knud Eriksen, april 1998


Dronte 5

Drontens hovedmenu