Dronte 6

Undertrykt Nyt

 

USA

Verdens eneste supermagt er en multietnisk "smeltedigel" på vej til at eksplodere i raceoptøjer, og med de hvide som ofre for diskrimination i den kultur, de selv har opbygget. Det vil føre til politistatsmetoder og eventuelt borgerkrig i fremtiden. "Politisk korrekthed", som forløber for politistaten, antager absurde former, men samtidig er landet endnu den betydeligste faktor i modstanden mod et verdentyranni. Clintons regeringsapparat er det hidtil mest jødedominerede med over 50% jøder. Dette, sammen med jødernes dominerende stilling i verdensmedierne, verdens film- og bogindustri, verdens pengevæsen og de internationale institutioner, giver på alle områder en zionistisk forvrænget og dermed en, også for den øvrige verden, livsfarlig politik fra dette verdens mægtigste land. Eksemplerne er for mange til blot tilnærmelsesvis at opregne. Men samtidig består ytringsfriheden endnu, i modsætning til flere af Europas store lande - og efterhånden også Danmark - og store grupper af amerikanere er bevidste om tyrannernes identitet og planer. De er gået til modstand i det, der til daglig hedder "den patriotiske bevægelse" med "militserne" som de mest håndgribeligt kamporienterede mod en korrupt og forræderdomineret regering. Spotlight er den stærkeste åndelige og samlende kraft i den patriotiske bevægelse, og bekæmpes derfor konstant med åbne og skjulte midler af især B´nai B´rith - den eksklusive jødiske broderorden og dennes åbne propaganda- og spionageorganisation, Anti-Defamation League (ADL). Rigtige nyheder fra USA er derfor vitale for patrioter, også i nordiske lande. Dronten forsøger, med udpluk af disse nyheder, dels at orientere, dels at opmuntre til at få eget abonnement, for mere fuldstændig orientering. Interesserede kan henvende sig til mig for mulighed for rabat ved tegning af flere abonnementer.

Zionismen i USA

Der er nogenlunde lige så mange jøder i USA som i Israel. De er organiserede i utallige organisationer eller foreninger med tusindvis af lokalkontorer. Den jødiske lobby, der kan siges at være toplederne af disse organisationer, sammen med jødiske finans-matadorer og jødiske mediebaroner - i snævert samarbejde med Israel og dettes Mossad (hemmelige tjeneste), styrer iflg. Spotlight såvel USA´s indenrigs- som udenrigspolitik. Nu direkte igennem et grotesk antal jødiske ministre, topembedsmænd og rådgivere. Dette misbrug af USA skaber bl.a. en dødsensfarlig situation for USA og den øvrige verden p.g.a. det had, der i stigende grad rejser sig fra den muslimske verden. Med Clintons regering, hvor over halvdelen er jøder, trods en befolkningsandel på under 3 %, er dette fænomen nået et foreløbigt toppunkt, men det er klart, at zionisternes plan er at anvende verdens eneste supermagt som det endelige springbræt til total verdensmagt, evt. gennem fremprovokation af endnu en verdenskrig, f.eks. med den muslimske verden i skurkerollen, og med Kina i baghånden. Amerikanske jøders magt - som den manifesteres i form af politisk zionisme (se Spotlights definition og yderligere beskrivelse under nyhedsrubriken "Zionisme") er et af det amerikanske samfunds største tabu-emner. Som journalist Joe Sobran skriver: "Overlevelse i det offentlige liv kræver, at man ved alt om det, men aldrig hentyder til det. En hyklerisk etikette tvinger os til at foregive, at jøder er svage ofre; og hvis man ikke accepterer deres offerrolle, vil de ødelægge én." Spoltlight behandler bl.a. emnet grundigt i 22.9.97-udgaven med sigende titler som "Send amerikanske drenge ud at dø i zionismens navn" og henviser bl.a. til en bog af J.J.Goldberg Jewish Power: Inside the American Jewish Establishment (forlaget Addison-Wesley, 1996). Situationen er tilsyneladende ganske den samme i Danmark, men dårligere efterforsket. Og Danmark bruges tydeligvis mere og mere som stik-i-rend-dreng for de zionistiske globaliserigsplaner. Jeg modtager gerne veldokumenteret oplysning til offentliggørelse, K.E.)

"Jøderne, der behersker Clintons hof"

Som situationen så ud i april 1998 - iflg. "The Truth at Last" no. 404 - P.O.Box 121, Marietta, GA 30061, USA)

Nøglestillinger i den amerikanske administration (m. forbehold for stillingsbetegnelse, da disse er oversat fra engelsk, via tysk, red.). De følgende ministre og topembedsmænd er amerikanske jøder:

Madeleine Albright - Udenrigsminister

Robert Rubin -Finansminister

William Cohen - Forsvarsminister

Alan Greenspan - chef for USA´s nationalbank

Dan Glickmann - Landbrugsminister

George Tenet - chef for USA´s hemmelige tjeneste

Samuel Berger - chef for det nationale sikkerhedsråd

Evelyn Lieberman - chef for radiostation "Amerikas stemme"

Stuart Eisenstat - departementschef vedr. Europa

Charlene Barshefsky - "Handelsminister"

Susan Thomases - leder af præsidentfruens kontor

Gene Sperling - formand for det nationale økonomiråd

Ira Magaziner - chef for det nationale sundhedsvæsen

Peter Tarnoff - Viceudenrigsminister

Alice Rivlin - medlem af økonomirådet

Janet Yellen - medlem af økonomirådet

Rahm Emanuel - politisk rådgiver for præsidenten

Don Sosnik - præsidentrådgiver

Jim Steinberg - næstformand i det nationale sikkerhedsråd

Robert Weiner - koordinator for narkotikapolitik

Jay Footlik - Forbindelsesmand til USA´s jødiske grupper

Robert Nash - chef for "præsident-anliggender"

Jane Sherburne - advokat for præsidenten

Mark Penn - Asienekspert i det nationale sikkerhedsråd

Sandy Kristoff - chef for sundhedsmyndighederne i USA

Robert Boorstine - Informationschef

Keith Boykin - Informationschef

Tom Epstein - rådgiver for sundhedsvæsenet

Judith Feder - medlem af det nationale sikkerhedsråd

Richard Feinberg - næstformand for veteran-anliggender

Herschel Gober - Vicepræsident for ernærings - og sundhedsministerium

Steve Kessler - Rådgiver i Det hvide Hus

Ron Klein - Assistent for undervisningsministeren

Margaret Hamburg - direktør for presseanliggender

Karen Alder - direktør for politiske anliggender/Udenrigsministeriet

Samuel Lewis - medlem af det nationale sikkerhedsråd

Stanley Ross - medlem af det nationale sikkerhedsråd

Dan Schifter - direktør for Fredskorpset

Eli Segal - vicestabschef i Det hvide Hus

Jack Lew - vicedirektør for budget og forvaltning

James P. Rubin - vicedepartementschef

David Lipton - vicedepartementschef i Finansministeriet

Lanny P. Breuer - Særrådgiver for præsidenten

Richard Holbrooke - forbindelsesmand til NATO

Kenneth Apfel - chef for økonomiministeriet? ("Rentenministeriums")

Joel Klein - Vice-rådgiver i Det hvide Hus

Sidney Blumenthal - Særrådgiver for præsidentfruen

David Kessler - chef for ernæringsministeriet?

Seth Waxman - ledende jurist i Det hvide Hus

Mark Penn - Meningsmålingsforsker for præsidenten

Dennis Ross - Specialudsending for Mellemøstanliggender

Howard Shapiro - toprådgiver for FBI

Lanny Davis - særrådgiver for Det hvide Hus

Sally Katzen - formand for budgetforvaltningen

Kathleen Koch - chef for ansøgningssager i FBI

John Podesta - vicechef for Det hvide Hus´stab

Alan Blinder - næstformand for USA´s nationalbank.

Ron Klain - stabschef for vicepræsidenten

kilde: National Journal nr. 25, 1998 (adr.: Box 62, GB-Uckfield/E.Sussex, TN22 1ZY, England)

Det hvide Hus presses til "hellig krig".

I følge kilder i Washington, der kræver anonymitiet ef hensyn til egen sikkerhed, forsøger Mossad, i tæt samarbejde med den magtfulde Israel-lobby og et højthylende kor af massemedier, at indvikle Clinton-regeringen i omfattende krig med den mægtige islamiske verden.

I følge en af de åbne kilder, Dr. Clovis Khoury, som er vicedirektør for mellemøstlige krisestudier ved "American University" i Beirut, har Mossad allerede narret USA til de to hævnangreb mod forkerte mål i Afghanistan og Sudan. Khoury siger, at en aggressiv koalition af zionistiske pressionsgrupper, "dobbeltloyale" regeringsrådgivere og deres skrighalse i massemedierne forsøger at gøre de to terrorangreb på amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania til krigsårsag. De forsøger nu at presse Clinton til yderligere fejl-styrede angreb på ledende muslimske personer og deres organisationer, der måske har ingen eller kun svag forbindelse til terrorisme. Dette for yderligere at oppiske muslimsk had mod USA med mere terror i kølvandet.

En svensk efterretningsofficer, major Haakon Biemiller, med kendskab til området, tilføjer: "Det Hvide Hus hævdede, at det sprængte Shifa farmaceutiske fabrik i Khartoum (Sudan), i luften, fordi den var ejet af Osima ben Laden, en påstået terror-leder, og fordi den fabrikerede kemiske ingredienser til nervegas. Vi ved nu, at begge disse påstande er usande". Det eneste beviselige resultat af USA-angrebet har været at fratage tusinder af sudanesere livsvigtig medicin. Fabrikken var Sudans største producent af medicinalvarer (i et af verdens fattigste lande). 8 civile blev dræbt. Den såkaldte Zhawar Kill Al-Badr "terrorist-lejr" i Afghanistan var i virkeligheden en afghansk landsby, hvor 86 kvinder og børn og 14 mænd pludselig blev sprængt i stykker af en USA-raket. Desuden er Osima bin Laden en forholdsvis lille fisk og ikke involveret i terrorisme, men nok i hård offentlig kritik af Israel og den zionist-styrede USA-regering. Han erklærede for nylig:"det virkelige slag mod Washingtons umoralske zionist-regime er ikke startet endnu". "USA kan ikke fremkomme med beviser, der kan retfærdiggøre eller i det mindste forklare dets motiver for at bombe uskyldige mennesker, fordi det meste kommer fra Mossad, og ikke kan klare en uvildig undersøgelse", siger en af de anonyme, en højtsående funktionær i kongressen. "Spotlight" var først med nyhederne, da verdens massemedier endnu kun havde ros til overs for bombningerne. Trods disse afsløringer af baggrunden for USA´s ulovlige terrorbombninger på den anden side af kloden, fortsætter Israel-lobbyen med at presse til yderligere USA-involvering, som f.eks.

"The Wall Street Journal"s lederartikel med råd til præsidenten om en total militær intervention i Afghanistan, et morads, ingen stormagt har kunnet invadere med succes i et århundrede.

En mangeårig Israel-loyalist, Michael Ledeen, "forsker" ved "Center for Strategic Studies" i Washington, rådede præsidenten til atter at tillade CIA at myrde personer rundt om i verden, der var under mistanke for terrorisme (forbud siden 1974 ved præsident-direktiv). Dette blev bl.a. straks entusiastisk støttet af prominente nyheds-kommentatorer i ABC (Sam Donaldson) og NBC (Katie Couric).

Spotl. 14.9.98, se f.eks. også Daily Mail, 21.8.98 og The Observer, 23.8.98) . Se også rubriken "Zionisme/Israel".

Israel var involveret i mordet på præsident Kennedy.

En bog har vakt det jødiske samfunds harme i USA, idet den beskriver Mossads afgørende rolle i mordet på præsident Kennedy. Det er Michael Collins Pipers "Final Judgment: The missing link in the JFK Assassination Conspiracy" i ny udvidet udgave. Indtil for nylig var der ikke dukket beviser op, der pegede på Israel. Kun en håndfuld højt placerede embedsmænd havde nogensinde kendt til, at JFK var indviklet i en stadig mere bitter kamp bag scenen med Israels premierminister, David Ben-Gurion i anledning af dette lands beslutning om at opbygge et atomvåben-arsenal. Det var denne hemmelighed, der til slut førte til mordet på præsident Kennedy i Dallas. Som resultst af mordet skiftede USA´s politik over for Israel og de arabiske stater 180 grader. De manglende puslespilsbrikker har forvirret efterforskere i årtier!

Bogen kan købes hos Liberty Library, pris 25 dollar. Det er et særdeles grundigt værk på 672 sider, 26 sider med fotos og kort og mere end 1000 fodnoter. Den jødiske lobby forsøgte at få bogen forbudt og har prøvet at forhindre forfatteren i at holde foredrag om den. To andre bøger fra Liberty Lobby supplerer om verdenssammensværgelsen: Tony Brown "Empower the People" (en syvpunktsplan til at vælte sammensværgelsen) - pris 26 dollar - og Michel Brun: "Incident Sakhalin: The true Mission of KAL Flight 007" med de utrolige resultater af 10 års efterforskning af denne sovjets flynedskydning i september 1983, hvor mindst 269 mennesker omkom - pris 27 dollar-.

Spotl. 3.8.98


Dronte 6

Drontens hovedmenu