Det Udenrigspolitiske Selskab

Sådan ser den danske verdensregerings-klub ud

af Knud Bjeld Eriksen

Den danske aflægger af "Council for Foreign Relations", der blev dannet i 1919, hedder "Det Udenrigspolitiske Selskab". Se især "Dronte" nr. 5: " Ingen tør kalde det sammensværelse" for en grundigere forklaring af CFR, den magtfulde "klub" for dannelse af en tyrannisk verdensregering, og den tilsvarende internationale selskabs-kæde.

CFR, og det "heraf uafhængige" engelske "Royal Institute for International Affairs" (RIIA) blev til under Versailles-fredsforhandlingerne, som de sammensværgede "Een Verden"-fanatikeres svar på, at USA alligevel ikke ville være med i Folkeforbundet. Man måtte indstille sig på et langvarigt, hårdt propagandaarbejde i alle lande, men især i de daværende to verdensmagter, hvorfra idéen udgik, USA og Storbritannien. Selv om mange organisationer arbejder for Verdensregeringen, så som "Aldrig mere Krig", hvorfra "Mellemfolkeligt Samvirke" kom og "Een Verden", som er en del af "FN-forbundet", er den mest magtfulde (åbne) organisation i Danmark uden tvivl "Det Udenrigspolitiske Selskab".

Uffe Ellemann-Jensen, der siden sin udenrigsministertid har været Bilderbergmedlem, har nu i en årrække også været dette selskabs formand. En anden Bilderberger, som ligefrem sidder i denne "verdensminister-klub"s hårde kerne, forretningsudvalget, hvilket må kaldes verdens højeste (halvåbne/halvhemmelige) planlægningsorgan for storpolitik, er "Politikens" chefredaktør,Tøger Seidenfaden. Han er også medlem af Det Udenrigspolitiske Selskabs bestyrelse (se nedenfor). Det er nærmest en arvet ret, for det var hans far, Erik Seidenfaden, der kort efter krigen, på engelsk inspiration, startede selskabet sammen med en Per Gudme.

CFR er blevet kaldt "skolen for statsmænd" . Vestens ledende skikkelser har næsten alle været gennem den. Præsidenter vælger deres topfolk fra selskabs-kædens medlemsliste. Internationale topstillinger besættes fra den. Dens tidsskrifter, i Danmark hedder det nu " Udenrigs", regnes for rettesnor for "den rigtige mening", som må følges, hvis man vil blive til noget, ligegyldigt om det er i politik, medier eller kultur. At gå imod den linie, der lægges, er døden for en karriere. Er man kommet indenfor, og gør man, som der bli´r sagt, står til gengæld de højeste embeder - ja i hele verden, parat som muligheder. Og "ben" vil der være til alle. Se blot på selskabets formand.

Fra begyndelsen har den fulgte linie verden over været venstresnoet og propaganderende for verdensregering. Dette er sandt, trods præsentationen i "Udenrigs" (f.eks. nr. 4, 1998):

" Det udenigspolitiske Selskab" er en almennyttig, uafhængig forening, grundlagt i oktober 1946. Selskabets formål er at fremme kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål. Selskabet tager ikke stilling til noget politisk problem. Kun redaktion og forfattere hæfter for de i Selskabets publikationer offentliggjorte meninger. Som medlem kan optages enhver dansk statsborger, hvis medlemskab skønnes gavnlig for Selskabets formål.

Udlændinge med særlig tilknytning til Danmark kan optages som associerede medlemmer uden stemmeret. Institutioner og virksomheder kan optages som kollektive medlemmer."

I den periode, hvor Joe McCarthy i USA afslørede kommunistinfiltrationen og undergravningen i hele det offentlige amrerikanske liv, deltog f.eks. Erik Seidenfaden i selskabets daværende blad i fordømmelsen af "kommunist-forskrækkelsen" og "McCarthy-ismens hekseforfølgelse". Men undergravelsen af USA var reel, kommunistinfiltrationen overalt tydelig, og i de seneste år er det blevet afsløret gennem deklassificerede hemmelige regeringsdokumenter, at McCarthy havde endda fuldstændig ret i sine anklager.

Uffe Ellemann-Jensen følger som Bilderberg-medlem selskabets globaliserings-kurs, og selskabets nuværende direktør, Klaus Carsten Pedersen pressede i Aktuelt 30.11.98 (blot som et trivielt eksempel blandt mange) statsminister Poul Nyrup Rasmussen og regeringen til at gå mere aktivt ind for at få fjernet Danmarks forbehold i EU. "Danmarks eneste udenrigspolitiske problem". Uafhængig, almennyttig? Jo det er den sædvanlige visselulle-sang.

Selskabet ser (i slutningen af 1998) således ud:

Selskabets protektor:

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

Selskabets bestyrelse:

Bodil Nyboe Andersen, nationalbankdirektør

Arne Christiansen, tidl. minister

Uffe Ellemann-Jensen, Selskabets formand

Troels Frøling, generalsekretær

Charlotte Fuglsang, konsulent

Connie Hedegaard, journalist

Rikke Helms, institutleder

Henrik Henriques, vekselerer

Erik Hoffmeyer, dr.polit

Kjeld Hillingsø, generalløjtnant

Kristian Hvidt, konsulent, dr.phil

Peter Ilsøe, cand.polit

Anne E. Jensen, cand.polit.

Bent Jensen, professor, dr.phil.

Anne Knudsen, chefredaktør, dr.phil.

Steen Langebæk, landsretssagfører

Ole Lippmann, direktør

Herbert Pundik, journalist

Sten Rasborg, direktør

Tøger Seidenfaden, chefredaktør

Vibeke Sperling, journalist

Niels Thygesen, professor, dr.polit.

Johan Wilhjelm, landsretssagfører

Redaktion:

Torben Krogh (ansvarshavende)

Redaktionskomité:

Bodil Nyboe Andersen

Svend Aage Christensen

Ib Faurby

Anne Knudsen

Tøger Seidenfaden

Vibeke Sperling

Per Øhrgaard

Uffe Østergaard

Selskabets adresse,tlf. og fax m.m.:

Det Udenrigspolitiske Selskab, Amaliegade 40A, 1256 København K

tlf. 33148886 fax 33148520

Bladet "Udenrigs" udkommer med støtte af Biblioteksstyrelsens tips- og lottomidler i marts, juni, september og december. Selskabet driver et bibliotek med bl.a. abonnement på ca. 100 danske og udenlandske tidsskrifter. Det er åbent for offentligheden ma.-fr. kl. 12-16, eller efter aftale.

Læs i "Dronten" nr. 5 om "selskabet" i bogen " Ingen tør kalde det sammensværgelse" af Gary Allen.

Bøgerne " The Shadows of Power" af James Perloff (1992 eller senere udg.) og " Global Tyranny... Step by Step - The United Nations and the Emerging New World Order" (1993 eller senere udg.) af William Jasper, beskriver endnu mere indgående og aktuelt denne selskabs-kædes enorme magt, dens gerninger i fortid og nutid og dens påstand om at være "uafhængig". Kan skaffes hos "Western Islands, Post Office Box 8040, Appleton, Wisconsin 54913, USA" (John Birch Societys forlag)

Knud Bjeld Eriksen, 24. april 1999


Dronte 7

Drontens hovedmenu