Sådan skabes "anti-semitisme"

Læs "Zundelsite" på internettet

Zundelsite er en homepage med Dr.Ingrid Rimland, Californien, som ansvarlig webmaster. (www.zundelsite.org)

Det følgende er en oversættelse fra Ernst Zündels Newsletter nr.237, dateret Toronto, Canada, den 14.december 1998, begyndende nederst spalte 1, side 3:

Og nu vi taler om internettet - hvornår havde vi tidligere en mulighed for at svare igen på en vigtig artikel som fremkom i hovedmedierne? Takket være internettet kan vi nu - og vi gør det!

For eksempel var der for nylig en artikel af en af Amerikas mest læste jødiske kommentatorer, som Dr.Rimland med det samme dissikerede på Zundelsite (ZGram, Dec.9th 1998):

Først var der Abe Foxman, leder af Anti-Defamation League, (en afdeling af B'nai Brith), der i samtale med en journalist fra det jødiske blad Forward, den 4. september 1998, om "Nazi Guldet" i Schweiz, sagde: Vi gennempryglede dem - og gennempryglede dem - og gennempryglede dem, men hvad var prisen?

Helt sikkert en udtalelse som schweizerne ikke vil glemme!

Derefter, lige i hælene på denne udtalelse, kom der en række artikler i forskellige amerikanske blade, som bragte advarsler om, at den vilde jagt på "Nazi Guld" var farlig. For den genoplivede det stereotype billede af jøden som den nådesløse og grådige - med andres sorger og tab i sit kølvand. .

Og nu står vi over for et så bemærkelsesværdigt kritisk essay, som vi overhovedet kunne ønske os, skrevet af en af de store amerikanske lederskribenter, Charles Krauthammer, som selv er jøde. Denne artikel stod først i Los Angeles Times og Washington Post og den 7.december 1998 i den canadiske avis National Post.

Alene overskriften er noget særligt: "Er dette at ære Holocaust?"

Og som det er min vane, vil jeg passende steder komme med kommentarer ud fra vore synspukter, mest af slagsen: "hvad sagde vi?":

KRAUTHAMMER: Jagten på milliarder i Holocaust-skyldpenge har bevæget sig fra det usmagelige til det skammelige. Hvad der startede som et forsøg på at lokalisere aktuelt konfiskerede bankkonti i Schweiz, tilhørende individuelle Holocaust-ofre, har udviklet sig til en kæmpe skattejagt for sultne advokater og store jødiske organisationer.

Det begyndte med de 1,25 milliarder US-dollars, som banker i Schweiz udbetalte som erstatning til Holocaust-ofre. Det har fået advokater med speciale i erstatningssager, specialister i gruppeaktioner og jødiske organisationer til at gå på jagt efter lignende bytte fra banker, forsikringsselskaber og virksomheder overalt i Europa.

ZUNDELSITE: Krauthammer må have smuglæst nogle af Zundels nyhedsbreve, for bruger han ikke Zundel-udtryk så som "guilt money" (skyldpenge),"treasure hunt for hungry tort lawyers" (skattejagt for sultne advokater) o.s.v. Og for netop for disse ord og begreber er Zundel anklaget ved den canadiske menneskerettighedskommission, behandlet som en gemen forbryder, nu mens jeg skriver dette!

Udplyndringsorgiet startede for næsten tre år siden og schweizerne krympede sig og drejede sig for at undgå at få galgeløkken lagt om halsen, men omsonst. Zundel forudsagde mange gange, at hvis de underkastede sig den slags pengeafpresning, ville en stormflod af lignende krav feje over kloden. Og det skete. I gigantformat!

KRAUTHAMMER: Hvad er der forkert i det? Hvad der er forkert i det er, at der er meget få overlevende, der vil få nogen gavn af det. Det er sent - meget, meget sent for den slags erstatning. Krigen sluttede for 53 år siden. I stedet, sker der det, at advokater og instutioner vil få magten og æren og pengene, der kommer ind ved indsamlingen for dem der angiveligt er forsvundet. De risikerer, for at låne fra en udtalelse af Abe Foxman, Anti-Defamation League: "At skabe en industri bygget på mindet om ofre."

ZUNDELSITE: Hvad er det Abe fortæller os? Har revisionisterne ikke advaret ham og andre af slagsen - gennem snart to årtier? Har de ikke sagt igen og igen: "Fortsæt ad denne vej og I skaber et modtryk fra nationer, som I nedgør og gør til ofre"!

"At skabe en industri bygget på mindet om ofre"? Det er ord, der smelter på tungen! Disse sætninger er nøjagtigt dem, Zundel har brugt - og som han bliver anklaget for som "Jødehader" og "Hadudspreder" af den canadiske menneskerettighedskommission og af jødiske anklagere og medanklagere (intervenors).

KRAUTHAMMER: Betyder det, at intet burde gøres? Naturligvis ikke. Individuelle ofre, som fik deres opsparing, ejendom eller kunstgenstande stjålet, må have ret til, selv på dette sene tidspunkt, at søge erstatning. Jødiske organisationer skulle hjælpe med advokater. Og advokaterne skulle arbejde gratis (pro bono), eller højst for løn.

ZUNDELSITE: Dette er, hvad Zundel har advokeret i over tredive år: "Betal, helt sikkert - betal. Men kun til de, der fortjerner det, og kun til de, der har lidt overlast".

Hvem kunne have noget imod erstatning til rigtige og sande ofre? Men ikke til afpresning fra amoralske advokater!

Og gratis-arbejdende (pro bono) jødiske sagførere? Hvor finder vi dem? Der vil være masser af arbejde til dem, for alle de tyskere, som fik deres opsparing, ejendom eller kunstværker taget fra dem efter at skydningen var standset! De allieredes efterkrigsudplyndring af Tyskland var massiv og tyskerne har aldrig modtaget så meget som en ticent tilbage for de trillioner af dollars i værdier og jordegods, der blev annekteret, konfiskeret og røvet fra dem efter 1945. Og ikke at forglemme: alle de tyskere, der måtte arbejde som slavearbejdere for de allierede i årevis efter krigen!

KRAUTHAMMER: Men honorar, taget fra udbyttet? Gruppe-søgsmål? Jagte gamle jøder, som de kan få en grov hoben penge ud af? Advokaterne farer rundt i Europa på kryds og tværs for at skaffe stadigt mere givtige erstatniger fra enhver instution - og der er mange, - som har noget på samvittigheden fra Anden Verdenskrig.

Er dette, hvad det er kommet til, er dette at ære Holocausts minde? True sig til penge fra banker i Schweiz, industrier i Østrig, tyske bilfabrikker - listen vokser dagligt - det fremkalder minder om de værste sager af slagsen i USA, race-krav og klasseaktion opportunisme? Snart kommer Ford og General Motors på listen. Hvad vidste de, og hvad gjorde de, da deres fabrikker i Tyskland blev overtaget af nazisterne? Dette er et alvorligt spørgsmål. Men det er et arbejde for historikere, ikke for grådige amoralske advokater.

ZUNDELSITE: Denne her fyr, Krauthammer, kan man ligefrem komme til at holde af!

"Racistisk tilranen"? Dette er et nyt og værdifuldt udtryk, som ikke engang Zundel har tænkt på, da han talte om den afpresningsindustri som Holocaust er blevet til."Klasseaktion opportunisme"? Fortæl dette til den gruppe grådige amoralske advokater, som banker løs på Zundel i en retssal i Toronto i deres særlige version af juridisk terrorisme og intimideren, mens disse linier skrives.

Disse mennesker ærer ikke Holocaust. De bringer skam og nedværdigelse over et land, hvis Højesteret kom med en kendelse den 27. august 1992, der udtalte, at medlemmer af en minioritet, herunder også tyskere i Canada, har en perfekt ret til at udbrede deres synspunkter - som retten sagde, selv om synspunkterne er forkerte, og selv om majoriteten ikke kan lide det, de siger!

KRAUTHAMMER: Holocaust forlanger mindets bevarelse. Det er ikke en pengemskine. Ofrene æres ved, at sandheden bevares, at verden aldrig vil glemme den, ikke ved at indgå i forhandlinger med virksomhedsledere som repræsenterer en generation, der er helt uskyldige i disse forbrydelser.

Udplyndring er, endvidere, den mindste af forbrydelserne omkring Holocaust. Den er heller ikke unik. Holocaust i sig selv, det overlagte mekaniserede racemord på 6 millioner mennesker, er en enestående forbrydelse. Plyndring i krigstid er ikke.

ZUNDELSITE: Dette må læses igennem et par gange for at man rigtigt kan nyde det! Hvor ofte har Zundel ikke sagt, at når man fjerner propagandahistorierne, overdrivelserne og løgnen om gaskamrene, så er individuelle krigsforbrydelser tilbage - begået af individuelle krigsforbrydere - som man må tage sig af!

Og hvad med resten! Mr. Krauthammer, gør dig den ulejlighed at sætte dig ind i det nyeste som er, at " ...det overlagte mekaniserede racemord på 6 millioner mennesker" er en skrøne. Zundelsite og andre revisionist-websites er lige til at gå ind i og læse, som mange allerede har opdaget og endnu flere vil opdage.

KRAUTHAMMER: Selv Israels akcept af tyske erstatninger var problematisk. Men i det mindste kunne der argumenteres ud fra en nødvendighed: Et folk, der kollektivt var blevet forarmet og desperat af tyske overgreb var berettiget til tyske erstatninger. Men i dag?

ZUNDELSITE: Når Zundel siger eller skriver noget sådant, bliver han puttet i spjældet. Krauthammer står til fem år i Tyskland for det, han har skrevet her!

Desuden er det palæstinensiske folk, et folk, der kollektivt er blevet gjort forarmet og desperat af Israels overgreb, berettiget til jødiske erstatninger. Den dag kommer måske hurtigere end ventet.

Og lad det være sagt her og nu: Zundelsite vil være at finde i forreste række med kravet om kompensation til det palæstinensiske folk, baseret på den meget generøse tyske model efter den Anden Verdenskrig.

KRAUTHAMMER: I dag er det eneste sikre, der kommer ud af denne groteske jagt på penge, genoplivelsen af Shylock-stereotyper. Dette er uheldigt, for der findes intet folk, der er mere filantropisk end jøderne. Men også fordi den nuværende generation af europærere er opvokset mere fri for antisimitisk gift end nogen tidligere i Europa.

ZUNDELSITE: Vi er fuldstændig enige i den udtalelse. Hvorfor rode sig ind i vanskeligheder når tingene går strygende? Hvorfor skubbe folk ud over tålmodets grænser? Og en genoplivelse af Shylock-stereotyper? Gæt en gang, hvem der gør det?

KRAUTHAMMER: Ét er at risikere genopvækning af latent antijødiske følelser i et forsvar af en vital, levende sag som Israel, arvtageren efter den civilisation, der blev ødelagt af nazisterene. Men for dette? For blodpenge fra Holocaust? Skal vi finde ud af- og proklamere sandheden om Holocaust- plyndringerne? Naturligvis. Også sandheden om tvangsarbejdet. Og sandheden om industrifyrsterne, der føjede nazisterne. Og sandheden om Europas folk, der var tavse - eller det, der var værre.

Men penge? Det burde være under det jødiske folks værdighed at akceptere dette. Ja bare at søge om det.

ZUNDELSITE: Sådan burde det være, men sådan er det ikke. - og skal skylden pålægges nogen, så kan vi lige så godt begynde med dem, som desperat sammenrotter sig for at hindre Zundel i at udtale sig.

Hvem er Ernst Zündel?

Hans navn er efterhånden verdenskendt og snævert forbundet med den gren af revisionistisk historie, der kaldes "Holocaust-revisionisme". Han er tysker, har i mange år boet i Canada, hvor han med titel af "udgiver". Siden 1985 har han konstant været i kamp med de jødiske organisationer i Canada, hvis hovedfjende han er. De har gennem retssystemet prøvet at bringe ham til tavshed. Læs mere om Zundel i Dronte 8 (her, red.)


Dronte 7

Drontens hovedmenu