Dronten 7

15. oktober 1999

af Knud Bjeld Eriksen

 

"Dyret i åbenbaringen"

I dette efterår - netop nu i oktober - starter det jødiske år 5760. I følge den hemmelige jødiske lære, Kabbalaen, som er meget fremherskende blandt Khazar-jøder (der udgør 90% af jøderne), er der talmagi i dette år. Det skulle være året, hvor den jødiske Messias stiger frem på jorden. Summen af 5760 er 5+7+6+0, lig med 18 eller 3 gange 6. Hebræisk har ingen tal, men bruger bogstaver for talværdien. Værdien af den gamle græske stavemåde for det hebræiske urbegreb messias: "MEISSIAS" giver som sum tillige 3 gange 6. 666 er endelig en nær spejludgave af 1999.

6-tallet ("V" på hebræisk) har enorm betydning i jødisk tankegang. Det er tallet for "Jahve" eller "Gud". Talmagi er en specialitet i den hemmelige jødiske lære. Heraf kommer den fanatiske opretholdelse af de "6 millioner gassede jøder" i Anden Verdenskrig - ikke 5,9 eller 6,1 - trods overvældende beviser på langt lavere tal. En Tora-profeti lyder: "I skal vende tilbage". I den oprindelige, hebræiske tekst manglede et "V" altså "6". Iflg. religionsforsker Ben Weintraub muterede denne mangel til, at der skulle "mangle 6 millioner" når jøderne vendte tilbage til Palæstina, som en forudsætning for, at profetien var gået i opfyldelse, og som forudsætning for at profetien om messias´ senere opdukken kunne opfyldes. Allerede efter Første Verdenskrig (1919) lød det derfor fra jødiske organisationer, at der havde fundet en "Holocaust" sted, hvor 6 millioner jøder var gået til. Den blev derefter lige så stille lagt til side til "bedre tider".

"666" er samtidig omtalt for kristne i Johannes Åbenbaring (13,18) i Det Ny Testamente. Her er det tegnet for "Dyret", "Antikrist", "Djævelen".

Der er altså enighed mellem kristne og jøder om 666-tegnet. Kun en ret væsentlig forskel i vurderingen af betydningen af dette væsen, som "jøderne" altså siger skal ankomme mellem oktober 1999 og oktober 2000 for at gøre alle ikke-jøder til jødernes slaver (Talmud, Erubin, 43b).

Ser vi så tegn på, at væsenet er ankommet, snart ankommer, eller blot tegn på, at stærke kræfter tror på det og handler efter det? Jo, det sidste er der i hvert fald ikke megen tvivl om. Dommedagsprofetier har der været mange af, - solformørkelsen og årtusindskiftet er begivenheder, der har fået massemedierne til at opbygge en stemning af verdenskatastrofe. "Y2K"- sammenbrudsstemning for EDB-systemer er oppisket og forventes af mange brugt til en kunstig katastrofe. Verdensøkonomien er oppustet og kan når som helst bryde sammen, en pæn anelse hjulpet af folk som Soros og hans bagmænd. Der skal have været flere naturkatastrofer end normalt. Gamle profeter/seere er blevet citeret. Først og fremmest Nostradamus, der ser "Det Store Kaos" med "Tre døgns mørke", "27 års lidelser for menneskeheden med udbredt sindssyge, efterfulgt af evig lykke".

Rusland og Balkan er blevet nævnt af profeterne som brændpunkter, og det må man jo lade dem. Sindssygen er også til at få øje på, men kan nok blive tydeligere. Mange mennesker lever jo livet i en slags trance, bl.a. hjernevasket for egne selvstændige tanker.

Præsident Clinton og FNs Kofi Annan stillede sig ved FNs åbning for nylig op og fortalte, at stater og grænser ikke længere betød noget. Nej, det er der jo en og anden, der har fornemmet. Men ikke alle véd, hvem der har spillet dette spil i årtusinder, og hvem, der har magten til at gennemtvinge det i dag.

Satans Synagoge (et andet udtryk fra "Johannes Åbenbaring") er af eksperter på feltet stedfæstet til "Kabbala Hill" i USrael, hvor omkring 90 procent af nøgleposterne i Clintons regering er besat med jøder. USA har udnævnt sig selv til verdenshersker, "verdens politibetjent", ergo må de, der behersker USA i dag være verdens herskere. Hillary Clinton "opdagede pludselig" sine jødiske rødder som det også pludselig var sket med udenrigsminister Madeleine Albright tidligere. Hun regnes af mange for mere magtfuld end præsident Clinton i Det Hvide Hus.

Verdens finanser og verdens medier er altovervejende jødiske - derefter skulle kontrolapparatet være totalt. Undersøg selv, hvilke navne, der dominerer medier, kultur og film blot herhjemme. Læs "Se og Hør" eller "Billedbladet" (ejet af jøder). Hvem er berømthederne eller de ukendte på vej op? Læs rulleteksterne o.lign. på TV. Læg mærke til navnene på avisernes og TVs journalister. Jeg tror, du ofte vil finde en overrepræsentation af jøder på mellem 500 og 1000 gange i forhold til den 0,1 procent, de skulle udgøre af den danske befolkning (Herbert Pundik, Politiken 30.6.1994, se denne Dronte, menuen "Jødespørgsmålet i Danmark - Maisted-debatten 1"). Især på nøglestillinger/ ledende stillinger. Det kan være en barsk øje-åbner. Hvordan er det blevet sådan?

Er det muslimer, vi finder. Nej - vel. Ikke endnu. Og hvor er Andersen, Nielsen, Jensen og Petersen blevet af i dette magtfulde og vellønnede selskab? Danmarks situation er ikke meget forskellig fra USraels. Blot er der måske procentvis mange flere "skabsjøder" hér end dér. Læs Jødiske navne i Danmark som en beskeden hjælp til at lyse op i dette meget uigennemtrængelige mørke. Husk her Henry Fords "Den internationale jøde" i Dronte nr. 4. Det jødiske navn "Schønberg" blev til "Belmont" i USA. I Danmark hedder "Gold": Guld" og "Vogel": "Fugl" osv. Og Erling Olsen, Seidenfaden, Wivel og Jerichow er slet ikke med i sådan en liste, selv om de er nogle af de mest indflydelsesrige jøder i dagens Danmark. Listen må udbygges og samtidig ikke i sig selv tages som udtryk for nogen form for skyld i nederdrægtigheder. Da moderens afstamning er det afgørende efter jødisk tro/lov, kan et mellemnavn henvise til slægtskabet. Læs om ovenstående og andre spændende emner i National Journal, som jeg hermed laver link til.


Hakkerup og Hel-veg

-to tøffelhelte på krigsstien. Et familiedrama

Med overfaldet på Serbien i Kosovo-konflikten faldt det sidste figenblad væk fra disse to levebrødspolitikeres virkelige rolle i dagens Danmark og i Den Nye Verdensorden. De er håndlangere for Clintons og Albrights lovløse verdensmafia. Nu har NATO brugt våbnene i en angrebskrig, og så laves der hurtigt "international lov", som gør dette "lovligt". NATOs 50-års jubilæum blev brugt som anledning. Rent forbrydervælde.

De to tøffelhelte har begge meget længe arbejdet på at nedlægge Danmark og lægge Danmark og dansk forsvar under Den Ny Verdensorden. Det gør de nu ved bl.a. stille og umærkeligt at pervertere og degradere vort nationale forsvar til æreløse internationale lejetropper. Disse personager er "arveligt belastede", for allerede deres fædre var pionerer i samme gesjæft: Globaliseringen.

Længe forsøgte de trods alt at give indtryk af, at de ville følge FN-spillereglerne og den gældende internationale ret. Men reglerne blev for besværlige for Amerikas jødiske udenrigsminister, fru Albright, og krigsministeren, hr. Cohen, - ja, også jøde. De ville ha´ krig nu, og det kabbalistiske år 1999, hvor jødernes verdenserobring tilsyneladende skal fuldbyrdes, var ved at nærme sig. Der var ingen tid at spilde. Ordren lød fra Kabbala Hill i Washington, at de gældende regler kunne glemmes. USA´s "ZOG" ("Zionist Occupied Government") ville have humanitære bomber smidt i hovedet på en suveræn stat. Det var nemlig en væmmelig stat, hvor jøder aldrig havde fået lov at undergrave ordentligt. Det skulle straffes. NATO kunne passende bruges, for dér havde man flyvere og bomber nok. Det var sådan set bare at parere ordre.

Belønningerne skulle nok komme senere. Måske kunne Hakkerup og Hel-veg få lov at komme med på Bilderbergmøderne og holde "Verdensminister" Rockefeller og "swingeren" Kissinger, i hånden. Måske også hygge sig med lidt gensidig rygklapning med den stuur-stuur hr. Schleimannn, eller måske ligefrem den støørste nulevende daansker, - ja, og rigtigt, også jøde - Tøger Seidenfaden, hvis TV da kunne udvære hans "mandige krigshyl" et par dage. Det kunne nok også blive til et par rigtigt fede ben senere. F.eks. var der lige lidt chance som chef for NATO til Hakkerup og noget lige så passende for Hel-veg. Måske ligefrem præsident for Den internationale Krigsforbryderdomstol. Det ville da være temmelig fint og ret vittigt tillige, da han p.t. står til at kunne anklages som krigsforbryder ved samme domstol.

Se hvor godt det er gået andre Bilderberg-folk som Ritt og Uffe (jah, Uffe --bop-bop, men bare vent at se - som Bilderberger og formand for den danske filial af verdensregeringsklubben CFR: - " Det udenrigspolitiske Selskab", startet af "Døger Seidenfnaskens" far (et af Ekstra Bladets forslag til kælenavn), skal der være ordentligt ben til ham. Bare vent og se. "Døger" selv regnes tilsyneladende som leder af " Politiken" af "Verdensregeringen Bilderberg" for det p.t. bedste kort til at få banket butikken Danmark ned. Han var eneste medlem på klubbens topmøde i år. Han have en glorværdig fremtid i systemet.

Vore to tøffelhelte Hakkerup og Hel-veg modtog taknemmeligt tilbuddet om at få lov at være den jødiske Madeleine Korbel "Halfbright"s små logrende skødehunde. Måske hjalp det på Hakkerups tænkning, at hans "private rådgiver", kæresten, nu hemmeligt ægteviede, fr. Rumohr, tillige er leder af mellemøstkontoret i Udenrigsministeriet (zionist-prioritet nr. 1). Hun kunne givetvis klarlægge sammenhængen mellem de mere avancerede zionistplaner for ham.

At de to tøffelhelte dermed blev til krigsforbrydere, er en ubetydelig detalje i en fin Ny Verdensorden, og at de egentlig står til at skulle hænges for deres angrebskrig efter Nürnbergdomstolens forbillede, er selvfølgelig kun en dårlig joke. Sådan et par tøffelhelte: Hænge? Halsen ville nok ikke en gang kunne holde. Sådan gør man kun med tyskere. Næ, de vil højst blive ulejliget med at skulle rejse til Oslo for at modtage Nobels Fredspris. Måske må de dele med fru "Halfbright". På det allerseneste kom også en tredie tøffelhelt til. Statsminister Nyrup Rasmussen skulle absolut være den, der under NATOs 50-års jubilæumsfest, gik verden rundt på CNN-TV med trusler mod Serbiens præsident. Han ville ikke glemmes i præmieuddelingen. Og da hans far var nazist, har han måske følt en arvesynd, der ikke kunne sones stærkt og hurtigt nok. I hvert fald spiller han "jødespillet" så lydigt som nogen. Han udgør tilsyneladende således en tredie del i familiedramaet. Havde han dog blot beholdt cykelhjelmen på under CNN-indslaget.


Så fik de "verdenspolitiet"

NATO blev i dette forår til verdensmafiaens verdenspoliti med det ivrigst mulige håndlangeri fra disse tre typer, som danskerne gudhjælpeos har givet så grusomt for meget at skulle have sagt. Statsministeren, denne "partikammerat" og "landsfader", (hvor det dog forresten rimer utroligt på "landsforræder"), blev for nylig karakteriseret således af en socialdemokratisk "græsrod", tømrer Steen Sørensen: "Man kan ikke stole på Nyrup. Hvis han havde været sjakbajs, så var han røget ud af skuret. Var han en hest, var han nok bare blevet skudt. Så kan jeg vist ikke sige det mere klart, i hvert fald ikke med de ord, jeg kender"(Berlingske Tidende 10. oktober 1999, Magasinet).

Jeg bringer, som passende i denne Dronte, en endnu aktuel ordveksling i Berlingske Tidende fra foråret 1994, "Skal vore børn være kanonføde", den gang "Hakkerup" blev døbt som krigsminister, men hvor han endnu kunne styre sine lyster en smule. Jeg kunne på den tid endnu komme til med mine avisindlæg, men samme dag, hvor jeg fik mit sidste indlæg med, 6.3.94 - og på samme side som mit indlæg, blot meget større - skrev Berlingskes tidligere chefredaktør - og en af Danmarks allerførste Bilderbergere, Niels Nørlund, en lang indviklet visselullehistorie om NATOs og/eller var det nu FNs " selvskabte pligt" til at bombe i Ex-Jugoslavien. Denne Nørlunds søn, Laurs Nørlund - "Døger" Seidenfadens gamle ven og studiekammerat udi storpolitik - blev i øvrigt kabinetschef hos den længe højst placerede dansker, EU-kommissær Ritt Bjerregård - selv Bilderberger, nu på jagt efter nye ben at gnave.

Jo - verdenserobrings"legen" har det med at blive i familien.


Jødisk århundrede - radikalt århundrede

Det radikale venstre-parti, denne jødernes første større erobring i det politiske Danmark, kan nu endelig komme helt ud af skabet. Det har altid villet nedlægge Danmark, og har altid arbejdet på jødernes nye verdensorden ("The Jew World Order", styret fra "Jew York", især gennem "Jew"nalism, som de mere indviede konsekvent siger) - også inden dette begreb blev almindeligt i dagligtale. Nu går de radikale med brask og bram ind for ny verdensorden, global landsby, humanitære bomber, fredsskabende krige, mandlige hustruer, kvindelige mænd, uskyldige forbrydere, danske negre, tyrkiske danskere og censur, censur, censur.

En nu afdød radikaler, Hermod Lannung, som nåede at blive hundrede år, viste åbent den "dobbelt-tænkningens" stil som de andre radikale stakler måtte gemme så længe. - Han arbejdede fint sammen med bolsheviker, stalinister og nazister og altsammen for verdensfreden og for at skabe Den Skønne Nye Verdensorden. Læs "Radikalt århundrede - Interview med Hermod Lannung" fra 1991. Han truede mig med bål og brand, da han så interviewet på tryk, men jeg havde sikret mig hans tilladelse til offentliggørelse. Ingen avis ville dog trykke det, trods mine ihærdige forsøg den gang.

Læs også om en nulevende - meget aktiv - radikaler, med særdeles gode forbindelser, "Dybkjær på dybt v@nd". Fru Dybkjær, af folkeviddet kaldet "Urduen" fordi hun meget gerne udstøder sine lokkende lyde til "nydanske" vælgere på dette sprog. Hun brænder for at hjælpe Simon Wiesenthal med at gøre internettet "anstændigt" efter jødisk opskrift. Vi må efter pædofile og "alt sådan noget". Som bekendt betyder "Alt Sådan Noget på "Nysprog": "Folk, der kritiserer Den Ny Verdensorden, De Fremmede, men især: jøder". Sagen om et Holocaust-center til oplæring af danskere efter zionisterne Duetofts og Simon Wiesenthals regler ligger samtidig på hendes mands bord, og nu sat på skinner med en eller anden "udstillings-goy" ved roret (Se bl.a. Dronte nr. 6: "Douglas Reed og jøderne" og "Grænseløs Skændsel" vedr. dette fænomen).

Jo, stadig bliver vi i familien.

Diverse centre og medierne - med førermediet "organet for den højeste oplysning"- for de, der måtte være i tvivl: "Politiken"-, arbejder på at "opdrage danskerne, så tyrkerne kan være her" - som ønsket af "organets" tidligere "fører", zionisten Herbert Pundik. Samtidig fortæller de os alt, hvad vi behøver at vide om den seneste nye lille spændende krig, eller "velsignede krig"("Døger"s forståelse), som egentlig bare er generalprøve for verdenspolitiet på arbejde. Måske lige med undtagelse af, at Tredie Verdenskrig med nød og næppe blev afværget, da den britiske general Jackson nægtede at parere ordre fra NATO-chef Wesley Clark (jødiske navn: Nemerovsky) om at angribe russerne ved Pristina Lufthavn. Jo, alt går ellers lige efter den gamle plan.

Læs definitionen af den åbne del af planen, som på moderne hedder "Verdensføderalismen"

Studér så navnene i den danske "filial" af "Verdenregeringsklubben" CFR: Det udenrigspolitiske Selskab.


"Dyrets mærke" er løgnen

For de, der skulle komme til at lide af kvalmefornemmelser under indtagelsen af disse adskillige prøver på den "avancerede" gamle plan - alt til vort eget bedste, som det hedder på Old-chutzpah (jødisk list) - kan en modgift anbefales. Læs af vor kirkes øverste, Martin Luther, "Jøderne og deres løgne", en næsten 500 år gammel "nyhed", som allerede da var flere tusinde år gammel.

Læs yderligere tre kapitler fra "The Controversy of Zion" af stjernereporteren Douglas Reed. Det er kapitlerne, der forklarer svindelen med Folkeforbundet: "Forbund til at fremtvinge fred", svindelen med FN: "Verdensinstrumentet", og svindelen med "Jøden som fredsskaber": "Den destruktive mission". Jeg minder om systematikken i Reeds bog, hvor citater henviser til den sidst nævnte kilde, indtil en ny nævnes, og hvor de referede værker findes under menuen "Bibliografi" i Dronte nr. 4.

Jødespørgsmålet i Danmark må jeg vende tilbage til flere gange, men her med et illustrerende eksempel. Spørgsmålet er - og har altid været - centralt. Det berøres, f.s.v. angår nutiden, ved her at bringe hele den debat i "Politiken", "Jødespørgsmålet i Danmark - Maisted (del 1)" og "Jødespørgsmålet i Danmark- Maisted (del 2)" , hvor daværende venstrepolitiker Ole Maisted i 1994 kom til at fortælle noget, "Som man skal vide alt om, men aldrig nævne". Det er mest retfærdigt at lade alle læserbreve tale for sig selv i stedet for at citere i pluk. Opfølgning af denne debat fandt i en kort periode sted i Den Danske Forenings blad "Danskeren" indtil emnet som politisk ukorrekt blev bandlyst hér. "Den snu jøde", Geoffrey Cain - (se "Vestlig Samisdat nr. 6"), forklarer bl.a. her jødernes indstilling til danskerne i fremmedinvasionens kløer. Så når han, sammen med et par jødiske damer har startet "pensionister mod indvandringen" forstår vi alle, at "jøder er loyale patrioter" og at fremmedmodstanden herefter ligger i de bedste hænder.

I En moderne jøde - og verdensregeringen har jeg fokuseret på Arne Melchior.

Igen i denne Dronte må jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke taler om "alle jøder", men kun om de toneangivende, som jeg kalder magtjøderne. Det har jeg præciseret mange gange, men én gang mere er ikke for meget, da emnet er så følsomt, og da almindelige dansk-loyale jøder naturligvis ikke bør undgælde for magtjødernes ulækre intriger. Det er ikke mig, der har skruet verden sådan sammen. Jeg fortæller, hvad jeg ser. Og jeg har netop fået yderligere to jødiske venner, som jeg beundrer og holder uendeligt meget af. Endelig ligger ansvaret for, at løgn og tyranni kan vinde frem, hos hver enkelt af os alle - og ikke specielt hos jøderne. Sandhed, oprigtighed og kærlighed skal blive våbnene - ikke mere løgn, straf og magtsyge. Mine "afsløringer" skal forstås som første trin i min indsats for sådan et fremtidsperspektiv.

I "Frankrigs skæbne" af Harald Nielsen, en mand, der endnu slet ikke har fået den anerkendelse og beundring for sit mod, sin indsats og sine evner, han fortjener, kan læses, hvordan jødespørgsmålet var/er i Frankrig, hvor nu Le Pen må kæmpe med det.

Læs også hans forudseende idéer om "Europas skæbne". Sammenlign hans tanker med det Orwell-mareridt, EU er blevet til, som en underafdeling af den kommende Verdensregering. Den mest ensrettede af bestanddelene, som de andre dele efter NATOs planer, Bilderbergplaner og Trilaterale Kommissions planer skal modelleres efter.

Læs også "Sådan skabes "anti-semitisme". Pengeafpresningen af Schweiz er et skoleeksempel. Samtidig introducer også jeg "Zundel-site", tysk-canadieren Ernst Zündels hjemmeside med et nyt "link". Zündel er en af nutidens modige nøglefigurer i forsvar af ytringsfrihed og i nedbrydningen af det "jødiske verdensrige". Hans evige retskrige mod de stenrige jødiske censur-organisationer har enorm betydning for frihedskampen, også for os i Danmark. Han behøver og fortjener din økonomiske støtte. (Læs også " Vestlig Samisdat" nr. 6).

Endelig har jeg under menuen Undertrykte nyheder igen samlet en bunke spændende oplysninger fra "Spotlight", men denne gang også fra det nævnte tysksprogede blad "National Journal" ( nyt link), med særdeles klart sprog om især verdens-zionismen og jødernes greb om Tyskland i dag. Også gruppen bag dette blad beder om støtte og er det i høj grad værd. Adressen er: National Journal, Box 62, GB-Uckfield/ E.Sussex, TN22 1ZY, England. På internettet findes det på http://www.nationaljournal.org og http://www.abbc.com/nj. Det er foruden internet-side også et meget stærkt og læseværdigt tysksproget tidsskrift, der kommer 12 gange pr. år.

Bemærk, hvordan nyhederne understøtter artiklernes aktualitet. Det kan siges i dag - og er blevet sagt af tyskeren Horst Mahler: "Overvindelsen af den jødiske ånd er en nødvendighed.... de behersker nu hele den ydre verden"*

Knud Bjeld Eriksen

*Uddrag af Horst Mahlers 14 teser. Se på National Journals internetadresse eller http://unser-land.de

 

ansvarlig udgiver:
Advokat Knud Bjeld Eriksen
E-mail: knudbjelseriksen@yahoo.dk


Dronte 7 - indhold

Drontens hovedmenu