Medier

 

Siden sidste ”Dronte” er ”The Spotlight” blevet tvunget i betalingsstandsning. Mange af journalisterne fra den – og nogle nye – oprettede i 2001 ”American Free Press” (AFP) efter samme opskrift. Herfra henter jeg mange oplysninger. Et on-line abonnement koster kun 39 dollar. Det kan jeg anbefale. Ellers er gode medier historiemagasinet ”The Barnes Review” og på internet  f.eks. National Journal, Zündelsite og Revisionist Clarion. Find disse og andre gode links her på www.patriot.dk. Til baggrund vil jeg anbefale min nye hjemmeside, der udelukkende er helliget Douglas Reeds bog ”The Controversy of Zion”. De zionistisk dominerede verdensmedier er en sørgelig historie, som der skal rettes op på, før vi kan komme fri af den allestedsnærværende hjernevask….

 

American Free Press bliver ignoreret/fordømt

 American Free Press er knap to år gammelt, men denne lille, dynamiske avis har allerede haft en virkning på USA og verden, der ikke lader sig måle. Skulle man, ikke desto mindre, dømme efter den modtagelse, den har fået i de store massemedier, ville man slet ikke tro, den eksisterede. Der er en øredøvende tavshed fra alle de mægtige nyhedsreportere og dybttænkende kommentatorer ved så godt som alle medier, hvad enten det er den trykte presse, radio eller TV. De siger intet godt eller dårligt om den.

 Måske frygter disse smagsdommere af ”nyheder” sandheden. Kunne det tænkes, at de frygter en lille, men indflydelsesrig avis? AFP er stolt af sin akkuratesse og understreger sandhed i sine reportager. De store netværk, The Washington Post, The New York Times og The Wall Street Journal ledes ikke af dummernikser. De véd, at AFP er her, og de véd, at AFP fortæller sandheden.

 De har et virkeligt problem med at udbrede sande nyheder. De foretrækker langt at videresende de færdigpakkede nyheder, som den styrende klasse fremskaffer. Selvfølgelig skærer de historierne lidt til, så de passer til den enkelte avis' særlige nyhedsfilosofi, men forskellene er minimale.

 Hvis AFP ville være med til at udbrede den globale dagsorden med dens løgne og halve sandheder, ville avisen så blive citeret verden over? Ikke til at sige, men sandhed koster.

 Vi har før sagt, at de fleste mennesker i Amerika ikke er vrede over, hvad der sker i verden for, med mindre de læser AFP, ved de i virkeligheden ikke, hvad der sker. De ønsker bare at blive ladt alene for at få fred til møjsommeligt at tjene til livets ophold, hvis de da kan, i et land, hvor jobs bliver ved at forsvinde. De er ligeglade med, om krige bliver udkæmpet for at bringe profit til de store olieselskaber, på bekostning af et folk, der må have biler bare for at komme på arbejde, for slet ikke at nævne alle de, der bliver dræbt.

 Selv om vi er en imperiemagt, finansieres dette af vore skatteydere, ikke af de lande, vi ser ud til at kontrollere. Lige som den amerikanske regeringsform, som den blev fastlagt af Forfatningens Fædre, er unik, er også vores type imperialisme unik. Tragedien er, at vores frihed og suverænitet misbruges i fremmede magters interesser og ikke til gavn for det amerikanske folk

 De store medier er fjenden. Jeg gentager: De store medier er fjenden. AFP kæmper mod dem i et håndgemæng, der bl.a. foregår i selve hovedstaden, Washington, D.C., omkring Capitol. Bladet har sine egne patriotiske kilder inden for regeringen, som ønsker, at folket skal kende sandheden. Vore journalister behøver ikke regeringens pressemeddelelser for at skrive en historie. De har og dyrker deres helt egne kilder. Alene denne kendsgerning gør medieherskerne meget vrede. (AFP, 13. oktober 2003)

 (Mange historier fra AFP ser aldrig dagens lys andre steder. Nogle kommer senere i de store medier, selvfølgelig uden kildeangivelse eller tak, og ofte i beskåret eller forvansket form. Adskillige historier handler om livsvigtige spørgsmål, som massemedierne bevidst tilbageholder sandheden om. Sande og positive nyheder om nationalistiske emner er noget af det mest farlige og uønskede ifølge massemedierne. Sande beskrivelser af zionisters destruktive og skumle gerninger verden over ligeså. Nyheder om USA har verdenspolitisk betydning. AFP er måske den stærkeste samlende kraft og frie stemme i en tiltagende undertrykt vestlig verden. Den opstod som erstatning for The Spotlight, der blev tvunget i konkurs. Du bør hjælpe dig selv ved at støtte den. Tegn abonnement, 89 dollar for et år, 160 dollar for to år. Køb evt. en nyudkommen samling af bladets bedste historier, American Free Press: The Best So Far, 60 sider, 14,95 dollar (evt. porto ekstra). Undersøg bladets hjemmeside. Der er mulighed for at blive distributør af bladet med meget store rabatter ved ekstra eksemplarer.

 Ring: 1-888-699-6397

Skriv: American Free Press, 1433 Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003, USA

E-mail: subscriptions@americanfreepress.net

Hjemmeside: www.americanfreepress.net

 k.e.    

 

”Sprogpolitiet” destruerer vores kultur

 Før bøger af Mark Twain kan bruges i skoler eller ved eksamener, må de først ”bedømmes af eksperter” for eventuelle utilladelige fordomme og stødende bemærkninger. ”The New York State Education Department udelod omtale af jøder i en Isaac Singer-historie om Polen før krigen. Negre kunne ikke nævnes i Annie Dillards memoirer om opvæksten i en racemæssigt blandet by. Kalifornien afviste en læsebog fordi The Little Engine That Could var af hankøn.

 Forfatteren Diane Ravitch forklarer med mange eksempler i sin nye bog The Language Police: How Pressure Groups Restrict What Students Can Learn, hvordan amerikanske studenter tvinges til at læse udvandede tekster, som er blevet censureret og renset for al smag. Teksterne udgives af forlag, der villigt skærer alt kontroversielt bort fra deres bøger. Følgende er bandlyst:

·         Kvinder portrætteret som omsorgsgivere

·         Mænd som professionelle arbejdere

·         Ulydige børn

·         Kage (den er ikke næringsrig)

·         En historie, som foregår i bjergene

·         Handicappede ældre

·         Adam & Eva (Eva skal stå først)

·         Kvinder som svagere end mænd

·         Sorte i en hvilken som helst forbrydelse

·         Spansktalende med sombrero

·         Hundreder af andre emner opregnes i bogen

 

Dette er den første afsløring i fuld skala af den kulturelle og uddannelsesmæssige spedalskhed, der opæder amerikanske skolebørn. En meget positiv helsides anmeldelse af bogen 6.10.2003 i AFP ved Michael Collins Piper siger bl.a., at hvor mange er opmærksomme på, at George Washington og Thomas Jefferson er ved at forsvinde ud af mange amerikanske historiebøger til skolebrug, viser Ravitch, at problemet er langt større, og hun angriber den galopperende ”politiske korrekthed” på allerhøjeste (regerings)niveauer og i den amerikanske lærebogsindustri. Hendes baggrund hertil er fremragende og gør hendes dissident-synspunkter så meget mere imponerende, for hun var både under første præsident Bush og under Clinton ansat i undervisningsministeriet, dels i dets øverste bedømmelsesudvalg, dels som leder af dets efterforskningsenhed. Hun har tidligere udgivet seks andre bøger om uddannelse. En enkelt mangel i hendes bog er udeladelsen af den jødiske Anti-Defamation Leagues helt enestående og meget betydelige censurvirksomhed på dette felt, og som ”tankepoliti” i det hele taget, i den akademiske verden. Men Piper siger, at hun vel kun kan klare så og så mange kampe, så dette må undskyldes hende (noget). 

 255 sider, best. nr. 1092, 27 dollar. Bestilles hos: First Amendment Books, 645 Pennsylvania Avenue SE, Suite 100, Washington, D.C. 20003, USA eller tlf. : 1-888-699-6397.  (AFP, 6. og 13. oktober 2003)

 

Lovligt når medier lyver

 En appeldomstol i Florida har dømt, at der ikke er noget ulovligt ved, at massemedier lyver, ifølge The CDL Report. Domstolen omgjorde en lavere domstols jury-afgørelse, angående et beløb på 425.000 dollar, som var vundet af Jane Akre, der havde anklaget Fox Television's direktører og advokater for at have presset hende til at udsprede, hvad hun vidste var falsk oplysning. En jury havde konkluderet, at hun var blevet fyret for at have truet med at afsløre, at stationen pressede hende til at rapportere en ”fejlagtig, fordrejet eller tendentiøs ” historie om den udbredte brug af væksthormoner i malkekvæg. Advokaterne for Fox, som ejes af mediebaronen Rupert Murdoch, argumenterede med at ”First Amendment” (Forfatningens lov om ytringsfrihed, k.e.) giver TV- og radiostationer retten til at lyve, skrev The CDL Report. (AFP, 27. okt. 2003)

 

Hvem betaler Mediekommissionen?

 Center for Public Integrity rapporterer, at der over 8 år blev betalt 2,8 millioner dollar til Mediekommissionen (Federal Communications Commission, FCC) fra tele-industrien, universiteter og internationale organisationer, så den kunne komme ud at rejse til handelsmesser og konferencer på elegante feriesteder. FCC fedter godt og grundigt for de store mediekoncerner ved at forsøge at fjerne begrænsninger, der eksisterer for dannelse af medie-monopoler. Kongressen har foreløbig bremset et lovforslag, der gik ud på dette. En lovtilføjelse til FCC Reauthorization Act (S 1264) vil, hvis den vedtages, forhindre denne udbredte ”smøring” af FCC-myndighedspersoner. (AFP, 27. okt. 2003)

 

Pulitzer prisvinder nu i unåde

 Walter Duranty, The New York Times' korrespondent i Sovjetunionen under Stalins massemord på russere og ukrainere, modtog Pulitzer Prisen for at lyve om et kriminelt regime og rapportere om, hvor vidunderlige forhold, der herskede under kommunismen. Durantys reportager er blevet fremhævet som en af de vigtigste grunde til, at amerikanske venstreorienterede (”liberals”) støttede USSR. Durantys løgne er imidlertid nu blevet for meget for Times, der er enig i, at Pulitzer-komitéen bør tilbagekalde belønningen (AFP, 17.nov.2003)

 

Mel Gibsons far taler ud

 Video om den kendte skuespiller og filminstruktør, Mel Gibsons, fader, Hutton Gibson: I'm a Roman Catholic, Not a Traditionalist. Mel Gibsons kommende kontroversielle film om Jesus - ”The true Passion of Our Lord”, som stærke jødiske pressionsgrupper forsøger at standse, fordi den angiveligt stiller jøderne i et mindre fordelagtigt lys, har bragt ekstra interesse for hans ”kontroversielle”, stærkt katolske far, der menes at have haft en stor indflydelse på sønnen og dennes film. Faderen siger bl.a. om sit syn på den katolske kirke:

 ”Jeg er en katolik, der har set min religion blive stjålet fra mig, indtil kun meget lidt er tilbage. Ingen har lyttet mere opmærksomt til biskopperne og paverne end jeg. Som følge deraf har ingen mere end jeg bemærket den gradvise ændring i tempo og iscenesætning, der har fundet sted. Jeg prædiker min ”forfærdelige” besked til de, der HADER mig for det. Faktisk er deres uoplyste reaktion et instinktivt forsvar for kirken, som gør dem ære. Men jeg har aldrig angrebet kirken. Jeg har kun en interesse i frelsen – min egen og mine med-katolikkers, som ville have været langt flere, dersom kirken havde bibeholdt sin oprindelige holdning til tidens vigtige spørgsmål. Jeg angriber dem, der bevidst har perverteret kirken. Alle hader at høre mit budskab. Men jeg hader endnu mere at prædike det. Mit eneste mulige forsvar for sådan en opførsel er, at hvert et ord, jeg siger eller skriver om dette emne, er sandt, og at frelse er involveret.” VHS, ca. 1 time, 16,50 dollar (evt. + porto, k.e.). Bestilles hos:

 Catholic Counterpoint, P.O.Box 445, Broomall, PA 19008, USA

Tlf: 1-800-825-2366 eller 610-853-8339

Hjemmeside: www.catholiccounterpoint.com

 (AFP, 13. okt. 2003) I et internettidsskrift ”Revisionist Clarion” (find den på f.eks. ”Google”) er et langt, interessant interview med Gibson, senior, om hans syn på jøder, Holocaust og sønnens film ”Passion of Christ”, k.e.

 

Jøder dominerer pressen – og underholdning.

 Jøder ejer Hollywood.

 Læs bogen: An Empire of their own af Neal Gabler – Anchor Books 1989 – ISBN 0-385-26557-3). Og herunder fra et link til ”Jew Watch”: Jøder i underholdning. I Danmark mangler en tilsvarende undersøgelse, k.e.

 

Jew Watch <index.html>

Keeping a Close Watch on Jewish Communities & Organizations Worldwide

 

Top <index.html>: Jewish Entertainment

 

Jews on Stage, Screen, Musicians, Artists, Writers, etc...  Hollywood Executives/Owners <jew-entertainment-hollywoodexecs.html>  NEWS Monopoly <jew-entertainment-news-monopoly.html>The Truth At Last on Jews, Communism, and Hollywood <http://www.stormfront.org/truth_at_last/archives/Tt2.htm>  NEWS Reporters <jew-entertainment-newsreporters.html>  Jewish Usenet Discussion Groups <jew-usenet.html>

Jews on Stage, Screen, Musicians, Artists, Etc.

Stage, Screen, Musicians, Artists, Writers, etc...

Allen, Woody - Comedian, Actor, Director, Producer (real name: Allan Konigsberg)
Avital, Mili - Israeli actress (extremely beautiful), U.S. debut: Stargate
Beck - Musician
Berlin, Irving - Composer of "White Christmas"
Biafra, Jello (Singer of American HC punk band Dead Kennedys)
Bialik, Mayim - Actress (Blossom)
Borgnine, Ernst (Effron Borgnine) - an actor
Brooks, Albert - Actor, Director (real name: Albert Einstein)
Brooks, Mel - Actor, Director, Comedian, Writer
Bullock, Sandra - actress [Jewish?]
Cantor, Eddie - Vaudeville Singer, Dancer
Cass, "Mama" (Liz Cohen) - an actress
Cherry, Ruben (A man who raised Elvis in public)
Chessler, Deborah (Shirley Reingold)
Chomsky, Naom - an American philosopher
Cohen, Leonard -- Bohemian Song Writer
Crystal, Billy - Actor, Comedian
Davis, Jr., Sammy - Black Singer, Actor, Dancer (died)
DeCarlo, Joe - Comedian
DeNero, Robert - Actor [Jewish Mother]
Deutscher, Isaac - an author (biography of "Stalin")
Dreyfuss, Richard (Oscar Winning Actor)
Duchovny, David - Co-star of the hit show The X-Files
Duritz, Adam lead singer/songwriter for Counting Crows
Dylan, Bob - Musician
Escher, M. C. - Artist, Explorer of the Infinite
Feuer, Aaron Neal - wrestler, talmud scholar, debate champ
Ford, Harrison - Actor (Jewish Mom, see interviews in cosmopolitan/playboy)
Frankel, Mark - Actor
Freed, Alan (first radio star in 50´s to play Rock n' Roll)
Geller, Sarah Michelle - Actress (Buffy the Vampire Slayer TV)
Geller, Rudy - Magician who Bends Spoons & Levitates Objects
Gershwin, George - composer (Rhapsody in Blue)
Goldblum, Jeff - Actor
Goldwyn, Samuel - Director, Executive at Metro-Goldwyn-Mayer
Gordon, Tony (Manager UK punk band Sham 69)
Gere, Richard - Actor
Gifford, Cathy Lee Epstein - Talk Show Hostess
Himmelman, Peter - Musician (and son-in-law to B. Dylan)
Hoffmann, Gaby
Keitel, Harvey (Actor: Pulp Fiction, The Piano, etc)
Kirschner, Mia - Actress/Exotica
Knopfler, Mark - Dire Straits
Jeremy, Ron - Porn Star
Joel, Billy - Musician, Winnner of Grammy Awards
Jolsen, Al - Singer, Mummer, Cantor
Klein, Calvin - Fashion Designer
Lee, Michelle - Actress - Knots Landing
Louis, Julia - Actress
Marcell, Bibi - Klezmer Singer extraordinaire
Marley, Bob - Reggae Artist (father was Jewish, mother negro)
Martins, Luciano Costa - brazilian musician (mother mulatta, father indian/jewish)
Marx, Groucho - Comedian
Marx, Harpo - Comedian
Mayer, Louis B. - Founder & Director at Metro-Goldwyn-Mayer
Meyers, Ari - Actress / Kate and Allie
Minelli, Liza - Singer/Actress
Neuwirth, Bebe - Lilith on Cheers
Newman, Paul - Actor
Newton John, Olivia - Australian Pop Singer
Nimoy, Leonard - Actor (Star Trek's 'Spock')
Owens, Ronn - San Francisco/Los Angeles Talk Show Host
Patinkin, Mandy - Actor (Chicago Hope)
Peck, Gregory - an actor
Perlman, Itzhak - World-Renowned Violinist
Portman, Natalie - actress
Raffi - childrens' entertainer
Reiser, Paul - Mad About You
Reudor - Cartoonist,author, creator of comic strip and books featuring The Doodle Family
Rhodes, Bernie (the first manager of The Clash)
Richards, Michael - Seinfeld
Rivera, Geraldo - Talk Show Host
Roth, David Lee - Van Halen Rocker
Ryder, Winona - Actress
Savalas, Telly - an actor (died)
Sandler, Adam - Comedian
Schlessinger, Dr. Laura - radio therapist
Seagal, Steven - action movie star, Under Siege, etc.
Seinfeld, Jerry - Comedian
Server, Josh - actor on the show All That
Seymour, Jane - Actress (father is Jewish)
Shatner, William - Actor (Star Trek's Captain 'James T. Kirk')
Shiraz - Israeli supermodel(pic on top model directory)
Shue, Andrew - Actor (Melrose Place)
Silver, Josh (keyboard player in goth metal band Type-O-Negative)
Silverstone, Alicia - Actress, Clueless Star
Simon, Paul - Musician
Sioux, Siouxie (female singer of British punk/goth band Siouxie & Banshees)
Singer, Isaac Bashevis - Writer (Yiddish)
Slash - Guitarist in Guns and Roses (Saul Hudson)
Smith, Raphael - Composer and Scriptwriter ('Search for Bokkie Rosenthal')
Sondheim, Stephen - Broadway lyricist/composer
Spacek, Sissy - an actress
Spielberg, Steven - Director
Sprinkle, Annie - Porn star and performance artist
Spungen, Nancy (girlfriend of Sex Pistols´s basist Sid Vicious) (died)
Steinman, Jim - Composer for Meat Loaf, Bonnie Tyler, Celine Dion
Stern, Howard - king of all media
Stewart, Jon - Comedian
Streisand, Barbara - director, singer, producer
Ustinov, Peter - an actor
Williams, Robin - Actor (Said he was Jewish on "Oprah")
Yetnikoff, Walter (ex-manager of Michael Jackson)

Zuehra Elfassia - Famous Singer - Morocco
Mel Brooks - Actor, Director, Producer
Jacob Freedman -- WBZC's Sunday Morning Klezmer DJ
Iggy Pop, musician
Julianna Margulies - ER Actress


Lisa Kudrow - TV Star-Friends
Geddy Lee --lead singer and bass player of the band Rush
Lauren Bacall - Actress
Jeff Chandler - Actor
Lori Beth Denberg - actress on the show All That
Harvey Fierstein - actor, writer
Claude Berri - French film director
Bruce Boxleitner - actor
Joey Ramone - Lead singer of the Ramones
Noah Wyle - actor, E.R
Ofra Haza - Israeli Singer
Eddie Vedder - lead voaclist for Pearl Jam
Ellen Barkin - Actress
Lisa Bonet - ex-wife of Lenny Kravitz
Danny Kaye - philanthropist, song-and-dance man
DINAH SHORE- SINGER -- FATHER WAS RABBI
Jack Benny (Benjamin Kubelsky - real name)
Lou Reed - Musician
Paul Stanley - singer/guitarist player for Kiss, real name Stanley Eisen
Scott Wolf - Party of Five
Dominika Peczynski - TV star (Dominikas Planet), member of Swedish dance band Army Of
Lovers (Crucified, Isrealism)
Henry Winkler - Actor ('The Fonze' on 'Happy Days')
Bob Hopskins - Roger Rabitt, Cotton Club, ex-kibbutznik
Fat Mike - Singer, guitarist and songwriter for NOFX

Pat Benatar - famous singer
Yasmine Bleeth - actress (father Jewish)
Alan Rickman - Actor (Sense and Sensibility, Die Hard, Robin Hood Prince Of Thieves)
David Oistrakh - Violinist
Gene Wilder - Actor
Debbie Friedman - songwriter and singer
Gary Dell'Abate - Howard Stern's Producer (Baba Booey!)
Brian Austin Green -
Elizabeth Shue - Karate Kid, Back to the Future II & III, Leaving Las Vegas, The Saint, etc...
Mordechai Richler - Famous Montreal writer
Jerry Walker - Disc Jockey, ABC Radio Network
Shemp Howard (Horowitz) one of the Three Stooges
Rita Hayworth (Rita Cansino) Source: Debrett's Goes to Hollywood (Cansino family Spanish
Sephardim)
Walter Matthau - Comedian, actor
Stepfanie Kramer - actress /Hunter
Uri Geller - Spoon-bending Magician
Kirk Douglas - Actor
Jean-Pierre Barda - actor, TV star member of Swedish dance band Army Of Lovers (Crucified,
Isrealism)
Elie Weisel - Author and Nobel Laureate
Pauly Shore - actor
Rodney Dangerfield - Comedian, Actor, real name Jack Cohen
Lenny Bruce - comic
Sarah Jessica Parker - Actress
Elvis Presley - Jewish maternal grandparent
(Jerome) Curly Howard (Horowitz) - one of the Stooges
Dinah Manoff - actress\empty nest
Mike Diamond - Musician (Beastie Boys)
Chaim Goldberg - World renowned artist of the Shtetl Culture. see site
Melanie Chartoff - actress
Sara Silverman - commedienne
Sophie Marceau - french actress Braveheart daughter of Marcel
Howie Mandel - Comedian
Carrie Fisher - Actress: Star Wars' Princess Leia
Phil Ochs - Topical Folk Singer of 's
Howard Ashman - lyricist Little Shop of Horrors, Disney animated features
Debra Winger - Actress
Clare Carey - actress, coach
Kevin Kline - Actor, Best Supporting Oscar in A Fish Called Wanda
Lenny Kravitz - singer, guitarist
Harry Houdini - World's Most Famous Magician and Escape Artist
Neil Diamond - Musician, Singer, Actor
Morie Amsterdam
Dustin Hoffman - Actor
Barry Horowitz: real name, professional wrestler in the WWF & WCW
Goldberg: name: Bill Goldberg, professional wrestler, WCW Champion
Raven: name: Scott Levy, professional wrestler, former WCW Champion
Dean Malenko, professional wrestler, former WCW champion
Jon Lovitz - Actor, comedian (Saturday Night Live, The Critic)
Isaac Asimov - world famous sci-fi writer
Susanna Hoffs - Singer in the Bangles
DiDi Conn - Actress
Christine Lakin - Step by Step
Herman Wouk - Author of War and Rememberance and other great epic novels
Gilda Radner - Comedian, Saturday Night Live
Jason Alexander -- Actor (George Castanza on 'Seinfeld')
Joseph Gordon - Levitt - actor on rd Rock From The Sun
Bette Midler - Actress/Singer
Michael Landon - Little House On The Prairie (Eugene Orowitz - real name)
Al Jolson - Singer, actor
Paula Prentiss - actress Jewish?
Robert Redford - Actor. Describes himself as 'half Jewish'.
Alan Jay Lerner - Lyricist (My Fair Lady)
Leslie Ann Warren - Actress Jewish?
Jonathan Silverman - actor/single guy
Marc Chagall - Painter, visual artist, Other site
David Harari- Bunghole Extradorinaire
Boris Karloff
Gene Simmons - singer/bass player for Kiss Israeli/Turkish, real name Haim Witz (or Gene
Klein?)
Jeremy Priven? - actor on Ellen
Joan Collins - Actress and Socialite Jewish?
Jerry Lewis - Comedian, Actor, Director
Gilbert Gottfried - Comedian
Jonny Clegg - South african musician Jaluka and Savuka
Hank Azaria - Cartoon voices in Simpsons and starred in Birdcage
Gilad Gelfond and David Cygielman- Rappers
Michael Jackson - ABC Talk Radio Host
Efrem Zimbalist, Jr. - actor
Larry Fine - one of the Three Stooges
David Janssen - actor
Jakob Dylan - lead singer of The Wallflowers and son of the great Bob Dylan
Don Diamont - actor Young and Restless
Irving Berlin -- songwriter & writer of musicals (God Bless America, White Christmas, There's
No Business Like Show Business)
Marcel Marceau - Famous French mime
John Banner - Actor (Schultz from Hogan's Heroes) Jewish?
Aaron Lebedev - famous Yiddish singer and actor
MAX FELIX-ACTOR AND RADIO PERSONALITY-ARGENTINA
George Burns - Comedian, Actor (Real name: nathan birnbaum)
Randy Newman - Composer performer ('Toy Story' soundtrack)
Heddy Lamarr- actress, Delilah in Samson and...
Isaac Stern - Famous Violinist
TORI SPELLING
Jan Murray - comedian
David Helfcott - Musican
Roberta Peters - singer Metropolitan Opera
Goldie Hawn
Lawrence Hershon- little in the middle but he got much back
Allan Sherman - Singer/songwriter, humorist
Jamie Gertz -- actress
Harpo Marx - Comedian (Marx Brothers)
Lorraine Bracco - Actress (Goodfellas)
Brett Gurewitz - owner of Epitaph records and former guitarist for Bad Religion
diane venora - chicago hope
Bruno Walter - German conductor and student of Gustav Mahler. Had to change his name.
Giselle Fernandez (mother is Jewish)
Jenna Leigh Green - actress on Sabrina The Teenage Witch
Robert Goulet-Singer (Real Name: Robert Applebaum)
Naomi Shemer -- composer to Yerushalayim shel zahav
Stuttering John Melendezbaum - He looks as good as he talks!
Jeff Goldman - actor
katey segal - actress/singer married w/children
Neil Gaiman - Author (Sandman, Neverwhere)
Adam Sandler - Comedian/Actor
Isaac Mizrahi - Fashion Designer
Brooke Langton - actress (Samantha on Melrose Place)
Leonard Bernstein -- composer (West Side Story)
Peter Riegert - actor, Crossing Delancey
Gina Gershon - actress/Showgirls
Joel Grey - Broadway Actor (Emcee, Cabaret)
Joy Division (at least Peter Hook, Stephen Morris and Bernard Sumner, Ian Curtis?)
Ed Asner, Mr. Grant on The Mary Tyler Moore Show
Dennis Prager - radio talk host, essayist, moralist
Jerry Springer - Talk show host
Kenny G - Musician
Steve Lawrence - singer, skeptic, husband of Edie Gorme
Jonathan Taylor Thomas - real name Jonathan Weiss
Zero Mostel, actor, comedian, painter
Stephen Schwartz -- lyricist/composer
Richard Dreyfus - Actor
Jamie Luner - actress she was on the show Savannah
Jessica Tandy - actress, Driving Miss Daisy
Ari Telch, mexican actor
Joe Cocker - famous singer israeli/german
Barry Manilow - Musician, Singer
Beverly Sills - Opera Star(Real name: Beverly Silberman)
Theodore Bikel - actor / Fiddler on the Roof
Kathie Lee Gifford - (father was Jewish Epstien)
Sonia Benezra - Quebecer Talk Show host
Swoozie Kurtz - actress/Sisters Jewish?
The Greaseman (Doug Tracht) Nationally known radio shock jock
Shel Silverstein Children's author
Sandy Becker - late children's TV show host
melissa gilbert - actress
Jeff Beck - Guitarist
Louise Rainer-fine actress s and s
Amy Irving - actress
steven weber - actor (wings)
Dorothy Lamour - Actress
Michael T. Weiss - TV actor (The Pretender)
David Geffen - Dreamworks, Owns Geffen Records ( Israeli )
Donald Fagen - Steely Dan singer/composer
Nina Gordon - Musician, Veruca Salt
Moe Howard - one of the Three Stooges
Roseanne Barr - Comedian
Nelly Sachs - poet, Noble prize in literature
Stanley Kubrick- Director of '' and 'A Clockwork Orange'
Elliot Gould - Actor from Bay Parkway Brooklyn
Jeffrey Meyer - Yankee Hero
Suzanne Pleshette-Costar of The Bob Newhart Show
Fran Drescher - Actress (from The Nanny)
Julie Kavner - actress, voice of Marge Simpson
Effi - Israeli Hot Head ( MTV's Road Rules)
Joan Rivers - Comedian/writer/jeweler/actress
Scott Simon - host NPR's Saturday Weekend Edition, broadcast journalist
Rhea Perlman - Actress
Mara Wilson - child actress in Miracle on th St, Mrs. Doubtfire
Jim Bradley - Dog Trainer
Alan King - CNN king of talk
Barry Levinson - 'Diner' Director
Melissa Joan Hart- Mother's father devout orthodox Jew
Ken Wahl - Wiseguy star Jewish?
Jerry Herman - Composer of Hello Dolly!
Larry Adler - world famous harmonica player
Lorne Green - Bonaza star
Dan Blocker - actor, Bonanza
Fred Astaire (Fredrik Austerlitz - real name) Jewish?
Peter Sellers - Actor,Comedian
Ron Silver - Actor/Director
Perry Farrel - ne Bernstein. Musician, Porno for Pyros
Stan Getz - Jazz Saxophonist
Roman Polanski - Director
Super Dave Osborne - Comedian. Real name: Bob Einstein.
Tom Arnold - actor
Maury Chaykin - Actor -
Molly Ringwald - Brat Pack Actress
Jenna Von Oy -- actress who played six on blossom Jewish?
Paula Abdul - famous singer (Mother is French canadian Jew)
Phoebe Snow - Singer
Lorne Michaels - T.V. Producer (created Saturday Night Live)
michael mills (born Milstein) - cellist, brain surgeon, comedian, petty bureaucrat
David Copperfield - Magician
Lacey Chabert - actress on Party of Five
Barry Sisters - famous Jewish duet
Werner Klemperer (Klink on Hogan's Heroes, son of Otto K.)
Mel Blanc - Best-Known Cartoon Voices
Monty Hall - game show host
Soupy Sales - comedian
Leslie Howard - British actor, in Gone With The Wind, Killed as Pilot in WWII for Britain
Jo Amar - Famous Singer - Morocco
Tony Curtis (Bernard Schwartz - real name)
Pinky Lee(Pincas Levy)--Children Entertainer of the 's
Marc Bolan (Marc Feld) - UK singer: T. Rex Frontman
Sally Jessy Raphael-T.V. talk show hostess, (real last name: Lowenthal)
Marla Sokoloff - actress
Richard Beymer - 'West Side Story' - actor
Geena Davis - actress
Jonathan Larson-composer (Rent)
Ira Gershwin -- lyricist
Matt Lauer - NBC Today Show
Richard Avedon - Photographer
Brent Spiner - Data character on Star Trek Next Generation
Zeppo Marx - Comedian (Marx Brothers)
Matthew Broderick - Actor. Jewish Mom
Yehudi Menuhin, world class Violonist
Tim Burton - Brilliant Director
brian bloom - actor
Michael Bolton - Singer
Art Garfunkel - Musician
Bruce Springsteen - singer/songwriter (Dutch/Jewish) evidence anyone?
Beatrice Arthur - Actress (Dorothy, Golden Girls)
Hillel Slovak - Late guitarist for Red Hot Chili Peppers
Victor Borge (Borge Rosenbaum) Pianist and Humourist
Mike Wallace - Television journalist
joey slotnick - actor/single guy
Joe T Turri - Famous NY house music producer
Harry Reems- 'Big' porn star of the 's
Cindy Margolis- Model and Cyberpinup
Fyvush Finkel - Actor/Entertainer - Picket Fences
Jennifer Grey - Actress (Baby, Dirty Dancing)
justine bateman - actress
clio goldsmith actress
Totie Fields - comedienne
Bernie Bernstein - Musician, Punk Band,'Hector'
Matityahu Glazerson - Author of Mystical Books/Composer
Dinah Shore - singer and TV star
Marat Galperin - athlete, entertainer, and regulator.
Wolf Blitzer - CNN Journalist
Peter Lorre - ne Ladislav Loewenstein, Actor
Ben Stiller - Actor/Director
craig t. nelson actor-coach
Yaasha Heifitz - Famous Violinist
Robby Benson Robert Segal-actor/director
Giora Fiedman - klezmer musician
Richard Kaufman (Ricky The K) - Disc Jockey
Brody Stevens - Comedian and Cable Access TV host in Seattle
Judd Nelson - Actor, Suddenly Susan, The Breakfast Club
Tina Louise - Actress (Gilligan's 'Ginger' - origin of the Hebrew word 'Jinji')
larry david writer-producer
Keith Moon - The Who ( Reputedly Jewish )
james spader - actor Jewish?
Elsa Morante, Italian author
Barbara Walters - US television broadcaster
Irwin Chusid- Writer, Record Producer, Radio Personality and Bon Vivant
donna karan - designer
Lawrence Harvey - born Skikne - actor
Judy Kuhn - Broadway Actress (Voice of Pocahontes)
Danielle Harris - Actress
sara gilbert actress-roseanne
patricia wettig - actress-thirtysomething
Leah Remini - actress , sitcom Fired Up
Ricki Lake - talk show hostess
Steven Spielberg - producer, director
Andrew Norden - Pre-Medical lover of women
John Garfield - actor
melanie mayron - thirtysomething
Pinchas Zuckerman -- violinist
Garson Gershon Kanin - actor
Cloris Leachman - actress
Franz Kafka - author
Francesca Neville - Shakespearean actress
Arnold Schoenberg - Composer
Daniel Jonah Goldhagen - author
Gary Schandling - Comedian
Mark Reizen - Great Russian bass, "probably the greatest bass voice Russia ever produced"
mike ogulnick - one on one sports radio network anchor
Burt Ward - actor, Robin from Batman Jewish?
Audrey Landers - actress
James Concord Douglas
Estelle Getty - Actress (Sophia, Golden Girls)
Matthew Kuchta -- first porn star with inch penis
Harlan Ellison-Science fiction writer
Morley Safer - Television journalist ( Minutes)
Jack Carter - Comedy
Bill Graham - Late rock promoter extrodinaire
Howie Morris - comedian (Your Show of Shows)
audrey hepburn
Sophie Tucker Abuza - performer ''last of the red hot mamas'
Pee Wee Herman (Paul Rubens)
Paul Auster - author and poet
Steven P. Greenberg - songwriter (Funkytown)
paul michael glazer - actor/director starsky and hutch
Country Joe McDonald - singer (mother)
Robert Downey Jr. - Actor Jewish?
jeffrey archer author
Neil Simon - Broadway playwright
Jonathan Mostow - Screenwriter and movie director
David Harari- Film Maker
Peggy Lipton - Mod Squad Actress From Lawrence N Y
Debra Winger actress
Buddy Hackett - Actor/Comedian
Mark Dixon - Counts cars in Nissan in Sunderland,UK
Neil Sedaka - Singer
Al Cohn - famous saxophone player now deceased
George Segal - actor
Arlo Guthrie, Woody Guthrie's son, mother Marjorie was Jewish
Richard Rogers - Composer
Carolyn Summerlin-Comic/Concert Pianist
amy brenneman actress
Joe Dytko--the first founder of the turrles
Judd Hirsh actor-Taxi
Stan - South Park (Comedy Central) character (Wed. pm EST)
Philip Roth - Author
Jerry Orbach- Briscoe on Law and Order
Alan Alda - actor Jewish?
Al Kooper - Founder, Blood Sweat and Tears
Rodd Keith (real name:Rod Eskelin) song-poem auteur
Matt Fraiberg - owner Guardian Alarm
Chico Marx - Comedian (Marx Brothers)
Chaim Potok - Author
David Broza --Israeli singer/songwriter
Mr. Rogers - TV star... plays with little kids
Are Thue-Jones - Founder of Jew-Tang
Camille Pisarro - Artist
Kathy Levine - QVC Hostess
audrey hepburn actress
Jessica Savitch - NBC News' Former Golden Girl
Peter Mark Richman - Actor/writer/artist
adam arkin actor/chicago hope
Marilyn Michaels - Impressionist
Alan Menken -- composer
george jessel - Toastmanster General
Dani Behr - S.African/British presenter(Giggs' girl)
Yasha Heifetz - Violinist
Lorne Greene - Actor
Pamela Anderson - Playboy model (born Joan Goldstein)
Gustav Mahler - Composer
Phoebe Cates-Costar of Fast Times at Ridgemont High (Real last name: Katz) Jewish?
Judy Blume - Children's author
Bronco Billy Anderson-silent film cowboy star
Richard Benjamin - actor and director
Charles Bronson - Movie Star
Joey Bishop - comic
MCA (Adam Yauch)- Rap musician, Beastie Boys
Josef Schmidt, Rosa Raisa, Leonard Warren, opera singers
Norm Crosby- Standup comic
James Caan - (Actor) Rollerball etc.
Emma Samms - actress on Dynasty Jewish?
Louise Wener - Frontwoman Britpop band Sleeper
Omri Katz - actor
Richard Lewis - Comedian
Adam Sandler-A GUY THAT WRITES SONGS FOR COOL JEWS!
michael fishman actor-roseanne
Barbara Amiel - writer
Walter Mathau-Actor and Comedian
Norman Greenbaum - 'Spirit in the Sky' musician
Joanna Going - actress
Otto Klemperer - Orchestral Conductor
Randy West - Porno Star
Ralph Lauren
Paul Mazursky - Director, beautiful, meaningful films
Ed Asner - actor
Mark Knopfler - Dire Straits lead vocal and guitarist
Richartd Belzer-actor/comedian
Eddie Cantor - Singer, actor
max weinberg - drummer, bruce springstein, conan o'brien
Mike Nichols - Director ( The Graduate, Catch , The Birdcage )
Patrick Bruel - French Singer
Yaakov Agam - modern painter/sculptor
Rowan Atkinson(?)- Comedian (Mr. Bean, Voice of Zazu in Lion King) Jewish?
Salim Hallali - Famous Singer - Morocco
Benny Goodman - King of Swing
danny jacobson writer/producer
Jean Jacques Goldman, french musician et singer
Adam Duritz - lead singer of Counting Crows
Paul Cohen - Quebecer guitarist
Joan Lunden, real last name Blunden
saul rubinek actor
michael wolf musician
Marty Feldman - actor, comedian
Dave Ehrman - actor
ADRIAN KAPLAN - South African actor
Maurice Schwartz - major figure in Yiddish Theatre
Corey Feldman - Actor
Milton Berle - Comedian
Madeline Kahn - actress (Clue, Nixon)
Matthew Bratter - Musician, Daisy's Red Gravy Train
Donna Karan - designer
Justine Frischman - Frontwoman Britpop band Elastica
sally field - actress Jewish
Arthur Fiedler - Former Boston Pops Conductor
Laurence Tolhurst - Original drummer of The Cure
Brett Sommers - The Match Game
Stanley Kubrick-movies director (clockwork orange,the Shining...)
Richard Tucker - Great hazzan and operatic tenor
Buddy Rich - worlds greatest drummer
Richard Simmons- Live-it, health guru
Aaron Copland - Composer of Appalachin Spring and other great classical music
George Solti-conductor (Chicago Symphony)
Maury Yeston- Musical composer of shows like Nine, Phantom and Titanic
gabriela karteris -
Irving Layton - Canadian poet
Gary Lewis - Rock Singer ( Jerry's Son )
Ernst Lubitsch- Polish film Director of classic To Be Or Not to Be
Don Adams - agent , Maxwell Smart
Oscar Levant - pianist
Arturo Jimenez - Columbian Real Estate Magnate
Jan Peerce (Pinchus Perlmutter) - great operatic tenor
Mike Gordan-Bass for Phish
Joe Elliot- Def Leppard lead singer
ken olin actor\thirtysomething
David Horowitz - T.V. Personality
Phil Glasser- Actor- An American Tail (Fievel)
Debbie Gibson - Singer Jewish?
Wallace Shawn- actor (Princess Bride, Toy Story, Clueless)
Moshe Weinberg (Vainberg) Russian composer and contemporary of Shostakovitch. Relatively
unknown in USA but popular in Former USSR.
Simone Signoret - French actress ('Diabolique')
Clea Lewis - actress/ Audrey on Ellen
Saul Zaentz - Producer ( One flew over..., Amadeus, The English Patient )
Rachel Rosenthal - Los Angeles-based performace artist
Richard Belzer - Comedy
Will Self - British writer (mother)
Roger Hannin - French actor
Fritz Lang - German director of classics as Metropolis and The Vampire of Dusseldorf
Dr. Laura Schlesinger - Radio host and author
rena sofer actress
David 'Dudu' Fisher - Popular Israeli Singer and Cantor
Vic Tayback-T.V. Costar of Alice
Daniel Day Lewis, British actor (Jewish mother)
Graham Gouldman - member of cc, 's pop songwriter
Dina Meyer - Actress-appears in upcoming film 'Dragonheart'
Abe Vigoda - Fish From Barney Miller
Felix Mendelssohn, composer
Marcel Proust - Second most important writer (after Kafka) this century
Mark Volman co-founder of the turtles
Yul Brynner - definitely Jewish screen actor
arye gross - actor
Michael Gelman - producer of Regis and Kathie Lee
Rain Pryor - actress daughter of Richard, mom Jewish
howard kaylan co-founder of the turtles
David Cronenberg - Canadian director/writer (The Fly)
David Birney - actor-St. Elswhere Jewish?
Rina Mor - Messinger - Israeli Miss Universe -
Randy Spelling - actor son of Aaron Spelling and brother of Tori Spelling
kim zimmer actresss/guiding light
Carl Reiner - Comedian
Mike Bloomfield - Blues Guitarist
Lee Grant - actress/director
Sam Wolff - Mayor Elect/Atlanta (Rabbi Cheamcheese)
Alicia Markova - Ballet dancer (nee Alice Marks).
S. J. Perelman - Writer - Screenplays for Marx' Comedies: Monkey Business; Horse Feathers, etc
Yuri Rasovsky - Peabody Award-winning radio dramatist of the s and s.
Edward G. Robinson-Actor(Realname Emmanuel Goldenberg)
Anouk Aimee - French actress ('A Man and a Woman')
Enrico Macias Algerian-French jew Famous?
Melissa Rosenberg - Joan Rivers' daughter/Host E! Entertaiment
Jennifer Jason Leigh
Joely Fisher - actress/Ellen. Half-sister of Carrie.
Mitul Patel - Jewish/Indian actor
Adam Yauch - Musician (Beastie Boys)
Mark Bomer-Jewish Activist and Historian
Pincas Zuckerman
Joe Belgrade - stage and screen actor
Elliot Goldenthal - Movie Composer - Batman and Robin and others
Kent Brockman - TV anchor on The Simpsons Kenny Brockelstein
Henri Bergson - noble prize winner (literature)
Stan Getz - world famous saxophonist
Jim Shapiro - Musician, Veruca Salt
Arthur Koestler - author
Kurt Weil - composer (Three Penny Opera)
Jennifer Jason Leigh - actress
Mark Walberg - Game Show Host(The Big Date)
Al Waxman - actor / Cagney and Lacey
Max Fleischer - Animation Producer (Betty Boop, Popeye, etc.)
Julius Lester - author and professor Jewish?
David Halberstam - Author
Kirk Douglas, nee Isadore Demsky
Fritz Reiner, George Szell, conductors
Joe Besser: one of the three stooges, for a while.
Ronn Owens -San Francisco/Los Angeles Talk Show Host
Lorraine Newman - Saturday Night Live
Aaron Freeman - Chicago radio talkshow host
Stephen Evans - Writer/Director/Actor
Helen Hunt (Father Jewish; Mad About You)
Albert Cohen, French language author
Josh Niehaus - Musician/entertainer/player
kinky friedman -country singer and mystery author
Felix Mendelssohn - composer
Todd Suchman, Styx drummer
Laurin Sydney - Showbiz Today CNN
Michael Kinsley -- syndicated columnist
Robert Merrill - Opera Singer
Jeff Daniels - actor Jewish?
Jerry Stiller - Mr. Costanza and Ben's dad
Helen Shapiro - British singer
Justine Frischmann - lead singer of well known UK indie band Elastica
David Steinberg - comedian/director
Steven Tyler - lead singer in the music group Aerosmith
jackie mason
Shecky Greene - comic
Harvey Korman-Comedian, Costar of The Carol Burnett Show
June Allyson Ella Geisman - actress
Harrison Ford - one Jewish parent
Alain Boublil - Lyricist of Miss Saigon
Sakari Topelius - Old finnish national fairy-teller
Ringo Starr - Beatles drummer.
Isaac Mizrachi -- fashion designer
Jack Klugman - Oscar from The Odd Couple
Paul McKellar-Nazi Hunter, Nationally recognized lectur on Holocaust events.
Fanny Brice - comedian
Doc Severenson - Tonight Show
Jessica Lundy - actress (Hope and Gloria)
Alan Wilder - keyboards player of Depeche Mode
Andrew 'Dice' Clay - Comedian, Actor. Real name is: Andrew Silverberg
Nina Rodzynek - Musician
Justin Wilson- Mais, Cher, ANOTHER famous Cajun
Aaron Rosand, concert violinist
Jennifer Doctorovich - theater actress in Houston ,Texas
Jack Spector - Disc Jockey
Joanna Gleason (daughter of Monty Hall) actress
Elliot Gould- actor, M.A.S.H.
Jon Stewart- Hilarious Jew
Pittsburgh Pete - Radio Actor
Jerry Bock - Composer( Fiddler On The Roof, She Loves Me plus more)
john stossel /
Ross Martin- actor(TV's 'The Wild, Wild West').Real name Martin Rosenblatt.
Lee Konitz - musician (jazz saxophonist)
Charles Grodin - actor/writer
Dan Futterman- Actor (The Birdcage)
Michael Ovitz - Disney
Charles Orange - Poet
Ben Elton - comedian and writer.
Arthur Schnitzler - Viennese playwright, novelist and doctor
Leslie Stahl - Sixty Minutes
Laura Shaff - Bon Vivant, Girl About Town
Debbie Goad - Writer (Answer Me!)
Haim Topol - Actor (Fiddler on the Roof)
Helena Bonham-Carter--her mother is a Rothschild
Hans Rosenthal -- showmaster
Don Black - lyricist of Sunset Boulevard
Laura Bertam, actress on the Disney Channel's 'Ready or Not'
Sid Ceasar - Your Show Of Shows
Jamie Lee Curtis (Father is Jewish)
Robert Clary - Actor (LeBeau from Hogan's Heroes)
Steven Adler-ex drummer for guns n roses
Michael Tucker - Actor, LA Law etc.
Arlene Dahl - Actress
Linda Rondstat -Singer Jewish grandparents
Suzy Mamann Greenberg - Producer of Seinfeld and some other NBC shows
Mick Jones - Musician from the Clash/B.A.D. -- mother Jewish
Rick London (London's Times Cartoon force.supernews.com in Mississippi
Sid Caesar - comedian
Steve Guttenberg - Actor
Jay Diamond - Radio Talk Show Host (used to be on WABC)
Lorenzo Lamas - Actor ( Jewish Mom )
Hy Berkawitz - Owner of Rogers Dept.store in Grand Rapids MI
Bruno Schulz- writer
Adam Faith - British singer
Christopher Lambert - actor (father)
Jackie Kallen - manager of James Toney
Barbara Hershey (Herzstein)- actress- one-time hippie/flower child, now likes her lips to be big!
Sasha Mitchell - Actor (Step by Step, Kickboxer )
Sam Levinson - humorist/TV panelist
Ann B. Davis - Actress (Alice in The Brady Bunch)
paula zahn - broadcast journalist cbs
Ramblin' Jack Elliot-folk singer/guitar player
Wendy Mallick - actress ( mostly sitcoms)
Carnie Wilson - former singer (wilson phillips), former talk show host, and daughter of beach boy
brian wilson (mother marilyn rovell is Jewish)
Arnold Stang - Film Actor
chevy chase -actor comedian
Carly Simon - Singer
Jackie Mason - Comedian
Martin and Charlie Sheen
Ken Berry-T.V. star-Mayberry R.F.D., F Troop
Rob Reiner - Comedian and Movie Director
Totie Fields - Comedienne
Steve Levy -- (ESPN-Sportscenter)
Pope John Paul II -He's the spitting image of my Galitzyaner grandfather
Richard Salwitz - aka Magic Dick, Musician J Geils
Milton Berle - comedian
Chuck Barris - Creator Of The Dating Game
Ian Ziering - actor,
Gene Barry - starred on TV Bat Masterson
Adam Rich - Eight Is Enough
jane kaczmarek actress
Linda (Epstein) Eastman - Paul Macartney's wife
Rona Barret ( Bernstein ) - Gossip Reporter
paul shaffer musician-letterman show
Red Aaron Buttons - comic
Ivan Reitman - Canadian director - meatballs
Tori Spelling - Donna in Beverly Hills
Shelley Berman - comedian
Yves Montand - real name Ivo Livi, famous french singer
Florence Henderson - Brady Bunch, singer
Lyle Waggoner-Comedian and former costar of The Carol Burnett Show
Allen Funt - Host of 'Candid Camera'
Woody Strode - black man from spartacus
Alfons Halim -- yeah... this one is surely Jewish.
Jeff Chandler -- 's movie star
Tony Kushner- Playwright (Angels in America)
Stephanie Powers - Actress
Buzz Aldrin - former US astronaut
Samy Elmaghribi - Famous Singer - Morocco
Art Buchwald - author and columnist
Jonathan Brandis - actor
William Goldman - screenwriter (The Princess Bride)
Walter Lippman - journalist/ founded the New Republic
Josef Szigeti, violinist
Rob Cohen, Director Horror Films
David Helfgott - Brilliant Australian pianist
Jerry Seinfeld -- comedian, tv star
Haim Topol - actour
Dani from Cradle Of Filth (Mother is Ethiopian,Father is Jewish)
Andrew Mark Berman - Actor that was on The Wonder Years and other shows
max weinberg - drummer for bruce springstein, conan o'brien
Lawrence Harvey - Famous actor
Michael Berrin - M.C. Search formally of rd Bass
Arlene Sorkin - Caliope Jones On Days Of Our Lives
Gene Wilder, actor, Silver Streak, Gilda Radner's husband
David Schwimmer - Actor (Ross on 'Friends')
King Diamond - american singer (Mercyful Fate)
Herschel Savage - Porn Star
Julie Kanver- voice of Marge Simpson
Jenna Jameson - porn star/mother teresa protege/wife of SQS
Shelley Winters Shirley Schrift - actress
Tony Randall (Leonard Rosenberg - real name)
Jerry Orbach-actor
sylvia sydney - actress
Jay Black - Jay And The Americans
Samuel Avital - Founder, Boulder Mime Theatre
Dustin Diamond - screech from saved by the bell
Mircea Crisan (Kraus?) romanian entertainer
Paulette Goddard - famous movie actress of the past
Trevor Rabin - Yes
David Gahan - Lead for Depeche Mode
Sydney Rome- Famous Actress
Arnold Schoenberg, famous composer
Josef Von Sternberg - Actor/Director
Robert Clary - actor (Hogan's Heros)
Joel and Ethan Coen - producer, director, writers (Raising Arizona)
fred savage actor-wonder years
Jackie Vernon- comedian
Liv Tyler - actress daughter of Steven Tyler
Mitzi Gaynor - Actress, Dancer, Singer
Neriah Davis- porn star
Mark Feuerstein - actor (comedy Fired Up)
Courtney Love - America's sweetheart
Mickey Hart - Drummer for Grateful Dead (also Mystery Box)
Bess Myerson - first Jewish Miss America
Carole King - nee Klein. Songwriter
Herschel Bernardi - actor
Moe Kauffman - Canadian jazz great
Michele Landsberg - newspaper columnist and Jewish Womens' activist
tony goldwyn - actorghost
Melissa Manchester - Singer
Shlomo Mintz - violinist
Shaun Weiss - Kid Actor(Heavyweights,Mighty Ducks +)
Ross Gelman-actor,comedian,adult entertainer
Vladimir Horowitz - Pianist
Ron Leavitt - Married With Children Creator/Producer
Jason Marsden - actor
Jack Gilford - Comedian/Actor
Serge Koussevitzky - conductor
dianne weist actress
Michel Berger, french composer and singer (tycoon)
Barry Sonnenfeld - director Get Shorty, Addams Family
ron rifkin - actor
Sheldon Harnick - Lyricist (Fiddler On the Roof, She Loves Me plus more)
Lee Zurik (CBS Sports Anchor)
Mr. G - WPIX New York weatherman
Selma Diamond - late gravelly voiced actress from Night Court
Polly Draper - actress (Thirtysomething) Jewish?
Dorothy Rothschild Parker - author and Algonquin wit
Joshua Redman - saxaphonist, Jewish mom
Malcolm McLaren--manager/impresario of the Sex Pistols
Allen Garfield (Goorwitz) - actor
Zohra Lampert - actress
Peter Wolf - Musician
David Susskind - producer
Dan Greenburg - author ('How to be a Jewish Mother')
Sheldon Leonard - late actor/producer
michael lembeck - actor/director
Sonny Fox - children's TV producer/host
Stuart Pankin - former host of HBO *Not Necessarily the News
Bruno Bauer - conductor
Sherwood Schwartz - Creator Of Gilligans Isle
Renee Taylor - Actress (The Nanny) Jewish?
Paul Muni - Actor(Realname Muni Weisenfreund)
Shalom Aleichem-Yiddish Writer
Emma Lazarus - poet ('Give me your tired, your poor,..' from the Statue of Liberty)
Jonathon Lipnicki - child actor/ Jerry Maguire
Alan Gratzer and Kevin Cronin-musician of REO Speedwagon
Doug Feiger - Musician, The Knack
John Leguizamo-Colombian actor/comedian (Jewish?)
Menahem Golan - Israeli producer/director
Phobe Levy Pember --Confederate Civil War Heroine
Gregg Woodman - The Sidewinder
Jean-Luc Godard- filmmaker
Rick Moranis actor
kim greist - actress: chicago hope/homeward bound
Anthony Newley - singer/composer/actor
Kitty Carlisle-panelist on What's My Line (real last name: Conn)
Claude Rains - Actor (Casablanca)
David Mamet - director-writer (The Verdict, Hoffa)
Allen Ginsberg-all time greatest American poet
Artur Rubenstein - piano virtuoso
Andy Kaufmann - taxi-comic
Dina Sfat, Brazilian actress
William Daniels - actor St. Elswhere
Jerry Ohrbach - Actor
David Milch - Co-producer/writer of NYPD Blue
Bill Pullman - actor Jewish?
Yaphet Kotto - famous actor
Adam Horowitz - Musician (Beastie Boys)
Amos Elon - Israeli writer and journalist
Lisa Edelstein - actress/Relativity
Boris Pasternak - Russian writer
Camryn Manheim - actress (The Practice)
Rick Rubin - Record producer/Def jam co-founder
Andy Ackerman - producer/director (Cheers, Frasier, Seinfeld)
Eddie Fisher - Singer
Georges Bizet-composer of Carmen, Symphony in C
Clifford Odetts-playwright (Golden Boy)
Michael Rappaport - actor
Eugene Ormandy- conductor (purveyor of the Philadelphia sound)
rob schneider - actor/comedian
Roy Lichtenstein- painter
Artur Rubinstein- pianist
John Rubinstein- actor (Family; son of Artur)
Jessica Walter- actress
J.D. Salinger- author (Catcher in the Rye)
F. Murray Abraham- actor (Amadeus)
Sam Jaffe- actor (Ben Casey)
Norman Lear - All In The Family Creator
Marvin Hamlisch - composer of A Chorus Line
EdIsaiah Wynn - actor
Peter Green - Blues guitarist, founder of Fleetwood Mac
Gummo Marx - Comedian (Marx Brothers)
Marianne Faithful - singer, girlfriend of Mick Jagger
Steven Lovy - writer/director of Circuitry Man
Richard Dix - famous movie actor of the twenties and thirties
Mickey Cohen - Gangster
Florenz Ziegfeld - theatrical producer
dan lauria - actor/wonder years
Carl Bernstein - author and journalist
richard masur - actor
Don Rickles - Comedian
joseph papp public theatre
Harold Prince - Broadway Director (Phantom Of The Opera, Cabaret, and many more)
Benjamin Mor - Benyad from the rap group Blood of Avraham
D. Saevitz - Mazik from the fap group Blood of Avraham
Max Aranoff (sp?), violist of the Curtis String Quartet
Goldie Hawn - Actress
Primo Levi - Writer(Holocaust Survivor)
Adam Goldberg - actor (TV-Relativity, Movies-Higher Learningunfortunetlyand The Prophecy)
Shimi Tavori - Outstanding Israeli Singer and Performer
Stephen R. Kuntz - famous attorney at law
Karl Haas-pianist, conductor, acclaimed host of Adventures in Music
Polly Bergen - Actress
hal linden hal lipshitz actor
Arthur Miller - Writer (Death of a Salesman)
Beverly Sills--opera singer and director
Al Jolson--singer and actor
Daniel Stern - Actor
Carly Simons -singer
Fredrick Loewe - Composer( Camelot, Gigi, My Fair Lady, Brigadoon)
John Rubenstein - actor
Tom Bosley - Mr. C. on Happy Days Jewish?
Roberta Peters -- Opera Singer
John Garfield -- 's movie star
Mark Banks - South African comedian
Susan Strasberg, daughter of Lee, stage and screen actress
Betty Friedan - author/ feminist
Stanley Drucker World-ranked clarinetist, NY Philharmonic Orchestra since
Deborah Raffin - Actress
Kevin Pollack - actor
Theda Bara - Silent Actress, original 'vamp'
Natalio Finkelstein - famous violinist in tango orchestras- Argentina
Norman Corwin - pionerr writer, producer, director of American radio drama
Paul Rubin - Comedian and...
Alan Rachins - LA Law
Fania Fenelon -- singer, author, Holocaust survivor;*Playing for Time* is her autobiography
Max Weinberg - drummer
Lee Strassberg - Actor
Larry Storch - F Troop Actor
Jeannie Becker - Fashion Television
Phil Silvers - Sgt. Bilko
Kenny G - World renowned Musician(sax)
Daniel Ash and Kevin Haskin - musicians from Bauhaus, British goth band
Billy Wilder - Director (Sunset Boulevard- the movie)
Josh Niehaus - Musician/Entertainer
Yaki Margulies - Well known artist in sea-town
Pierre Monteux - Orchestral Conductor
Mel Tilles--Country and Western singer
Rita Rudner - commedienne
Faye Kellerman - author,wife of jonathan
Herb Edelman - Police Chief on 'Murder She Wrote'
Chip Zien - Broadway actor (Falsettos, Into The Woods)
Leonard Bernstein - composer, conductor
Bruce Adler - singer, dancer, comedian
Yascha Heifetz - violinist
Abigail Van Buren - dear abby
Peter Falk - actor (TV's 'Columbo')
Robert 'Mutt' Lange- owner Flood/Mute records (Depeche Mode)
Martin Gore- songwriter (Depeche Mode)
Stacy Earl- singer
Josh Meisels -- marathon runner
Bill Maher - comedian
maeve kinkead actress-guiding light
Jule Styne - composer of Gypsy
Yarema Hutsaliuk - famous American/French writer
Louie Nye (Neistat) - comedian
david mamet- pulitzer winning playwright
Abigail Van Buren (Dear Abby)-advice columnist
Ralph Bakshi- cartoon director (Fritz the Cat, Cool World)
Lindsey Crouse - actress (Daniel)
Judy Cavitez-actress
Greg Hetson - guitarist for Bad Religion and the Circle Jerks
Jerome Kern - composer of Show Boat
Matt Groening - Creator of the Simpsons
ben savage actor
Robert Lansing - Actor
Claude - Michel Schonberg- composer of Les Mis
Sidney Lumet - Film Director
DENISE KATRINA SMITH(aka Vanity) -mother is jewish
Mark Rothko - Abstract Expressionist Painter
Jane Wiedland - Member of the Go-Gos.
Al Cooper - Musician
roxanne hart actress-chicago hope
Rod Serling - Twilight Zone Creator Jewish?
Ethel Merman - ethel zimmerman performer
Herb Alpert - musician and mogul (Russian Jewish)
Abe Vigoda -- Fish on Barney Miller
Sue Mengers - Agent
David Brenner Comedian
Edward G. Robinson - actor
Paul Muni - Actor ('Louis Pasteur', 'Fugitive from a Chain Gang')
Boris Thomashevsky - Actor (Yiddish theater)
Walter Mosley Writer (mother is Jewish)
Dictators-'s NYC punk rock pioneers-Handsome Dick Manintoba (Richard Blum) Andy Shernoff
Ross (The Boss) Friedman Scott(Top Ten) Kempner Richie Teeter
Ted Koppel - television newscaster (ABC Niteline)
Goldy Hawn-actress, First Wives Club
Zachary Hines - son of Gregory and Jewish wife
Adam Sandler- Comedian, songwriter
Erynn Hubbard - actress/comedian
Dr. Ruth - Famous Sex Therapist
Alexander Kipnis - Opera Singer
Emanuel List - Opera Singer
Marie Rappold - Opera Singer
Barbra Streisand-actress, singer
Rita Shane, Norman Mittelmann, Met opera
Jerome Kern, Frank Loesser, Bway composers
Gregor Piatigorsky, Emanuel Feuermann, cellists
Josef Szigeti, Mischa Elman, violinists
Thomas Shlamme - director
Franz Kafka
Joel Grey, actor
Georgia Brown, actress
Judy Holliday, actress
nora ephron - writer/director
Morris Carnovsky, actor
Goddard Lieberson, President of Columbia Records
Adolph Green, lyricist
Bonnie Franklin - Actress
Moira Shearer - famous actress now deceased
Chaim Topol -- singer and actor
Robbie Kreieger - Doors guitarist
Bruce 'Cousin Brucie' Morrow- great 's+'s NYC disc jockey
Richard Hell-punk rocker-Television Heartbreakers Voidoids
Jonathan Silverman - Actor
Mike Diamond - (Mike D.) band member of Beastie Boys
Adam yauch - (MCA) band member of Beastie Boys
Adam Horowitz - (Adrock) band member of Beastie Boys
Amos Oz - Israeli writer philosopher
Silvio Santos- Brazilian humorist
Leo Genn-Famous British actor(Quo Vadis)
Duncan Renaldo - Tv's Cisco Kid (born in Roumania)
Efrem Zimbalist Sr.- World-class violinist
Ricardo Cortez -Film actor (born Jacob Krantz)
Francesca Annis -British actress
Douglas Fairbanks Sr.- Silents star (real name Ulman)
Stuart Whitman- Film actor
Larry Gelbart - Mash producer
Jack Benny, comedian
Alan Klein - briefly manager of both The Beatles and The Stones
Joel Siegel - film critic ABC
Bernard Kalb - CNN Host of 'Reliable Sources'
hart bochner actor-director
Armin Shimerman- 'Quark' on Deep Space Nine
Jonathan Larson - composer of the musical RENT
Matt Groening - Genius Creator of The Simpsons
gary david goldberg - producer
Barbara Walters - Journalist
Shalom Harlow - model need confirmation of being Jewish?
Frank Hope- From Oddville he is the host on the show.
Joseph Brodsky - Winner of the Nobel Prize for Literature,
Natasha Lyonne- jewish actress
Claire Bloom - Actress
Sydney Pollack - Director/Producer
Katrina Neville- soprano- star of Penn State Opera Theatre
Patricia Richardson actress/home improvement
Henry Jaglom - Director of off-beat films
Amy Heckerling - director-writer (Fast Times at Ridgemont High
Arthur Rubinstein - Pianist
Sarah Berhardt - famous French actress-early 's
jason bateman - actor
Isaac Babel - Writer
Nathanael West (Nathan Weinstein) - Writer - Miss Lonelyhearts; The Day of the Locust,
Shari Lewis - Children's Entertainer
All the members of The J.Geils Band except for J.Geils
Lisa Loeb - Singer with band Nine Stories (spelling?)
David Schwimmer-in Friends
jessica hecht actress-single guy
Bert Bachrach - popular American composer
Aaron Abel-singer
Serge Gainsbourg-French comoser and singer
Larisa Oleynik - Secret World of Alex Mack
Gertrude Berg - actress (TV's 'The Goldbergs')
Oscar Hammerstein - deceased composer of Broadway musicals
Gene Siskel - film critic (Siskel and Ebert)
Arthur Hiller (director of Love Story)
David Notowitz - Film producer, writer, editor
paul kossoff, guitarist english group free
Barbara Bach - Ringo's Wife Jewish Father
Syl Sylvain - Member of New York Dolls
Shmuel Yosef Agnon - Writer, Nobel Prize Winner
Judy Landers - actress
Linda Lavin - TV Show Alice
OPHELIE WINTER FRENCH ACTRESS AND SINGER
alan arkin actor-father of adam
Elmer Bernstein - musician (composer/conductor)
Daniel Benzali - Actor (The Series: Murder One)
Jill Clayburgh-Actress (An Unmarried Woman, Silver Streak)
Brett 'Da Hit Man' Moses - Proprietor of Atlanta's Tattletales
Rod Steiger - actor (Oscar Winner) Jewish?
Wendy Liebman - commedienne
mel baron -- hero in WW
Estelle Harris - Yiddish actress plays George's Mom on Seinfeld
Larry Floyd Matthews - Country singer/accordianist
Norm Crosby - comedian
beck-musician
Lena Brenner-story teller
Bill Dana - comedian
Al Levine -- WBLI/NY DJ JEWISH?
Manfred Mann - musician
The King Ad Rock (Adam Horovitz)- rap musician, Beastie Boys
Harry James - bandleader (husband of Betty Grable)
Dave Katz - Lead singer of Ekoositk Hookah
Tristan Tzara ( real name Sami Rosenstein ) - french poet (-); begginer of the Dadaist Movement
of arts.
Al Lewis - TV Show The Munsters
António José da Silva, o Judeu - Portuguese playwriter, his work is the most important collection
of portuguese dramatic theatre of XVIIIth cent. Killed by the Inquisition.
Harold Pinter -- English actor and playwriter; founder of the 'absurd theatre'.
Kim Iglinski - Israeli top-model, discovered in Paris with y/o.
H. Leivick -- Russian poet: 'The Golem'
Steve Lawrence -- popular singer-real name Sidney Liebowitz
mitterrandestein french actor
Michel Boujenah - famous french actor
Arthur Hiller - director (silver streak et. al. )
Louise Lasser - Mary Hartman
Eric Johnson -- solo artist (guitarist)
Gabriel Kaplan - Comic/welcome back kotter
Henny Youngman - Comedian
Malcolm Gets - actor (Richard on Caroline in the City)
Earl Pomerantz- executive producer for the Larry Sander's Show, Major Dad, (the old) Cosby
Show
Carol Connors - Wrote theme song for Rocky
Alexey Sayle - Comedian
Jean Claude Van Damme Mother is Jewish
Susan St. James - Actress
Mick Green - Rock guitarist with the Pirates (was Johnny Kidd and the Pirates)
Greg Wise - actor
Max Miller - English music hall comedian.
Bud Flanagan - English music hall star.
Ruby Wax - comedienne.
Gustav Mahler - composer.
Mendel Feibush - famous Yiddish character actor
Jack Rosenthal - playwrite
Horst Buchholst - actor (one of the Magnificent Seven).
Maureen Lipman - comic actress.
Brian Epstein - impresario (Beatles manager).
Harry Rabinowitz - conductor.
Alfie Bass - comic actor.
Warren Mitchell - actor.
Frankie Vaughan - singer.
Anthony Sher - actor.
Bob Monkhouse - comedian.
Leslie Howard – actor
Leslie Gore – singer
Ronald Harwood - Born in South Africa as Horwitz( playwright)
Harry James - bandleader
Melvyn Douglas - actor
David Helfcott - classical pianist/child prodigy
Artie Shaw - bandleader
Bob Hoskins - Oscar winning actor : got an Oscar for 'Mona Lisa'.
Alma Cogan - singer
Taylor Dayne - Singer
Donald Weilerstein, former first violinist of Cleveland String Quartert
Norman Corwin - American radio dramatist
Viola Spolins - inventor of theater games
Paul Sills - founding director of Second City
Bernie Sahlins- founding producer of Second City
Wayne and Shuster - comedians
Ritz Brothers - comedians
Tony Martin - singer
Marty Balin - singer, Jefferson Airplane (father)
Gwyneth Paltrow - Movie Star(Emma,Seven)(father is Jewish)
Marlee Matlin- Deaf actress-Picket Fences
Saul Bellow - Novelist
Janet Leigh-Movie Star (Psycho,Bye Bye Birdie), mother of Jamie Lee Curtis Jewish?
Sarah Bernhardt - actress
Robbie Robertson - singer, The Band (father)
Vic Morrow - actor
calvin trillin - writer
Grace Lee Whitney - actress who portrayed Yeoman Rand on 'Star Trek' -
http://www.geocities.com/area/zone//
Nichols and May - comedians
Smith and Dale - comedians
Rachel Lipman - Emmy winning tv writer ('Rugrats','Hey Arnold',...)
Rob Morrow - actor
Peter Bogdanovich - director
Maury Povich - Talk show host
Alan Rosenberg - Actor in LA Law and Cybill
Claude Lelouch - French film director
Bert Lahr - comedian
Freddie Prinz - comedian (mother)
Carl Reiner - comedian
Laura Nyro - singer
Molly Picon - actress
eugene levy actor/sctv
Fred Levine--Psychologist
Mary Livingstone - comedian
Mel Blanc - cartoon voice
marlee matlin actress-picket fences
Helen Reddy - singer (converted)
Anne Revere - actress
Lilli Palmer - actress
John Forsythe (John Freund) Actor
Bob Saget - Comedian, Host of America's Funniest Home Videos
Kate Capshaw - actress
Joan Micklin Silver - director, writer (Hester Street, Crossing Delancey)
Steve Goodman - singer
Michael Douglas (Kirk's son) Actor
Ezequiel Antar
Sonia Benezra- french talk show host in montreal
Jason Hervey - costar of the wonder years
Victor Borge - comedian
Susan Cabot - actress
Carmel Myers - actress
Leo Gorcey - actor
Billy Halop - actor
Ben Harris- Scholar Extraordinaire
Michael Krugman - author of Generation Ecch
adam wyle actor-picket fences
Donne Pescow - Angie T V Show
Bruce Morrow (Cousin Brucie) - Disc Jockey
Jerome Robbins - choreographer, director
Albert Suissa - Famous Singer - Morocco
Jules Dassin - film director
Michael Stoyanov - actor he played Tony Ruso on the show Blossom
Murray Kaufman (Murray The K, The Fifth Beatle) - Disc Jockey, WINS
Aaron Spelling - famous TV producer/ daughter Tori on
Barbara Sokol - Grease
Jerzy Kosinski - Novelist
john byrne (born Bronowski) - wanker
tony cowley (born Kaulish) - also a wanker
Barry Miller - Saturday Night Fever
yaphet kotto- capt. g on HOMICIDE
Chris Isaac - Musician, mother is Jewish
Bob Vila - Home-improvement Giant
Harry Ellis Dickson - Former Boston Pops Conductor
Juan Valdez - Columbian coffee guy (born John Feldenstein)
Carol Kane - Actress
Joel Silver - Producer ( Die Hard I,II,III etc. )
Mort Sahl - Comedy
Emil Gilels - Concert Pianist
Jeannie Berlin - Actress
Tony Parisi -- ...of the Village People (cowboy)
Seth Polzer -- famous shepherd from Isreal
Martin Landau - actor
Brad Ray -- famous pin-up boy and rap star
Justin Miller -- first male to receive breast implant
Paul Whiteman, Early big jazz band conductor
Richard Starkey - Ringo Starr - Former Beatle
bugsy siegal-gangster
The Beastie Boys - rap group, all Jewish
jonathon wolfe musician
Michael Buchmann Silver-actor (DA on NYPD Blue)
Israel Horowitz - Playwright
Jennifer Rubin - actress/Screamers
Kirka Babitzin - Finnish singer
Rachel Miner - actress/Guiding Light and is also in the Anne Frank play
Pat Nash - real name-Jacob Goldberg -- Famous Israeli Singer and Cantor --- Yiddish writer/actor
(Three Penny Opera)
mark moses - actor/single guy
Marilyn Bergman - Songwriter
Mel Torme - singer, actor, songwriter (The Christmas Song)
Maxim Gorgi - Russian writer
Jaime Alissa Yoss - Gymnast extrordinaire, Indy car driver
Martin Mull - Comedy
LEIBER and STOLLER-composers,producers,writers,HOUND DOG, STAND BY
ME,JAILHOUSE ROCK)
Kerry King,Jeff Hanneman-Guitarists for Slayer
cass elliot (Elizabeth cohen) singer of the mammas and the papas
Bob Rivers-Morning Radio host
josh mostel - actor-son of zero mostel
Phyllis Newman - Actress
Sandra Bernhard - Comedian, Actress
Carol Leiffer - commedienne,writer/Seinfeld
John Taylor - Bass of Duran Duran jewish?
James L Brooks - Producer
Anton LaVey-Founder of The Church Of Satan (real name is Howard Levey)
Marilyn Manson-Teenie bopper pop star (Warner is real name)
Edward G Robinson tough guy actor deceased
Tracy Pollan - Actress, wife of Michael J Fox
Shlomo (sp?) Mintz, concert violinist
jonathan kellerman - best selling author
Paul Stanley and Gene Simmons-Musicians for rock band KISS
Mike Stern - Jazz guitarist
Jackie Mason - ordained Rabbi and Comedian
Jonathan Taylor Thomas- Home Improvement
Adam Arkin- actor
Leon Askin - actor, director (General Burkhalter in Hogan's Heroes)
Paul Shaffer- CBS ORCHESTRA , LATE SHOW
piper laurie rosetta jacobs - actress
Sidney Sheldon - best selling author
Barbara Walters-(Baba Wawa)-ABC TV interviewer
Dyan Cannon-actress currently on Ally McBeal
George Gershwin -- composer
Barry Horowitz---Pro Wrestler
Randy 'Macho Man' Savage--Pro Wrestler
Fred Savage - Young actor from Wonder Years
Maya Plisetskaya - Russian balet dancer
Missy Yager - is currently in the Anne Frank play on broadway
Natanya Ross - Actress 'Secret World Of Alex Mack'
Meredith Bishop - Actress 'Secret World Of Alex Mack'
Marion Ross - Actress 'Brooklyn Bridge' and 'Happy Days'
Steve Reich, American composer of minimalist music
Alana Ubach - Actress 'Brady Bunch movie' and 'Airborne'
Philip Glass, American composer of minimalist music
Michael Tilson-Thomas, Conductor classical music , grandson of Tomashefsky, Yiddish actor
Andre Previn, former jazz pianist, now classical conductor
Juice Newton - Country/pop singer-Queen of Hearts (real last name:Cohen)
Harold Pinter, British playwrite
Sir Gorge Solti, Conductor - especially opera
Ronnie Scott, British jazz saxophonist, founder of Ronnie Scott's Club
Daniel Barenboim, Conductor and pianist
Hermione Gingold, Actress - parents married by British Chief Rabbi !
Warren Mitchell, British actor - especially TV.
James Levine, Conductor
Stephen Perkins - Drummer, Jane's Addiction
Steven Bochco - Producer of NYPD Blue, L.A. Law, Hill Street Blues
Jose Lewgoy, Brazilian actor ( Kiss of the Spider Woman)
Dyan CannonSamille Diane Friesen - actress
Ted Coppel - from ABC news (Broadcaster)
Barbara Walters - / News Broadcaster
Sally Jesse Rapheal - Talk show host
Michael Nyman, Composer - wrote music for film 'The Piano'
Jeremy Isaacs, was director Royal Opera House, Covent Garden
Peter Schaffer, British playwright
Jonathan Miller, British opera director,doctor.
Arnold Wesker, British playwright
Arhur Miller, playwright - once married to Marilyn Munroe
Michael Roll, British pianist
Robert Rietti, British actor
Bernard Levin, British writer, newspaper columnist
Chaim Bermant, British humorous writer, newspaper columnist
Kyra Sedgwick - Star of Phenom,Miss Rose White (mother is Jewish)
John Steinbeck - Famous American Literature Author (i.e. Flight) of the th Century from Salinas,
California.
Richard Kind - actor (Mad About You, Spin City)
Leslie Nielsen, actor (Airplane, Mr. Magoo)
Robert Crumb, s/s cultural cartoonist
Liz Sheridan - actress (plays Jerry's mom on Seinfeld)
Mike Wallace ( Minutes)
Buck Henry - Comedian/Writer/co-creator of Get Smart
Lee Strasberg - acting teacher
Lynn Samuels - Radio talk show host, WABC radio
Sam Levene - stage and screen actor
Michael Tilson Thomas, Conductor, Grandfather was famed Yiddish actor Boris Tomashevski
Michael Gross- Actor (Family ties)
ROD STEIGER ACTOR
Maurice Sklar- violinist, plays for Benny Hinn
Red Skelton-Comedian and former T.V. variety show host
Larry Kramer- AIDS activist/Playwright (The Normal Heart, The Destiny of Me)
Scarlett Levine -- Huggies Commercial Star
Brian Epstein - Manager of The Beatles
Harry Shearer - Cartoon Voices on Simpsons/Comedian
Shawn Michaels- Pro wrestler
Sally Kellerman - actress/Mash
richard marx singer/musician
Alex Bendersky- A russian-jewish poet
Caroline Schreiber-singer and actress
Daniel Wayne Matthews - Interstate Commerce Commissioner
Jeffrey Katzenberg - Producer ( Dreamworks )
William Finn- composer (Falsettos)
Didi Pickles - mother of Tommy on the Rugrats
Aaran Tan - Lead singer and guitarist for rock band Phoenix
Aaron Bharatan - ex-Metallica guitarist and former guitarist for Phoenix
Jon Cryer - actor ,Pretty in Pink, The Famous Teddy Z
Richard Dreyfuss - JAWS Actor
Lee Cobb - famous actor
Phil Spector - Record Producer, famous for The Wall of Sound
MELISSA MANCHESTER - Singer-Songwriter-Actress
Leo Rosten -author Joys of Yiddish
Joshua Bell, concert violinist
Bruce Kulick - Guitarist from KISS
Elsa Zylberstein - french actress (played in Mina Tannenbaum)
Anita Diamant - author
Leonid Kogan - world class violinist
Peter Strauss - actor ('Rich Man, Poor Man')
Rebecca Goldstein - author/Mazel
jackie zeman - actress/general hospital
Jascha Brodsky, first violinist of the Curtis String Quartet
Jim Rome - sports talk show host
Michael Zaslow - Roger Thorpe on The Guiding Light
Jim Bleyer - writer
Michelle Tractenberg - actress in the movie Harriet The Spy
Kari Wuhrer-Salin - MTV hostess, B movie actress and hot piece of ass
JOHNNY RIVERS-MUSICIAN
Cy Coleman - Composer (Sweet Charity, City Of Angels)
Cindy Margolis - Beautiful blonde supermodel
Brian Feldman - he could be famous
Shalom Secunda-Composer wrote by meir bist du shane
Assaf Bernstein- top young israeli filmmaker
Amadeo Modigliani - Artist
Delmore Schwartz - Poet (th Cent)
Richard Kline - actor(Three's Company)
Eli Wallach - actor (The Magnificent Seven)
Danielle Fishel --actress
Jamie Luner - Actress, Savannah
Chris Brunecz -comedian (King of Late Night)
RICK MORANIS - ACTOR
Harold Robbins - ne Rubin. Best selling author
Chaim Soutine - Fauvist painter; friend of Modigliani
Jawaad Backstaber-owner of % of shops in FMT,Cal.
Carrie Fisher- author, actress (Star Wars)
Bageleatin' Backstaber-controls of Hollywood
Bloodsucking Richman-Wealthiest Jew alive( studios)
Charlie Chaplin
Lloyd Bochner--Canadian Shakespearean actor, also in Naked Gun /, father of Hart Bochner (my
cousin)
Steve Page--lead singer of the Barenaked Ladies (also my cousin)
Al Eisen-- Flushes guy, father of Paul Stanley
Andy Kaufman--Latka on Taxi (have you heard about this one?)
Allan Greenspan--entertainer? (yup, he's a concert violinist by trade)

c. 1998 by Jew Watch
at jewwatch.com <index.html>

All articles are public in that they may be republished as long as the Jew Watch pages where they are located are mentioned.
If you have additions or suggestions email@jewwatch.com <mailto:email@jewwatch.com>

Discussion Forum <http://www.stormfront.org/forum/> | The Truth About Martin Luther King <http://www.martinlutherking.org/>

 

Controversy of Zion _resumé

Controversy of Zion

Harald Nielsen

Antisemitisme i Danmark

Hjemmeside går i sort

Dronte 8

Dronte 8 - leder

Drontens hovedmenu